Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Бази даних в Excel, Access з викликами на VBA

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст & bsp; Завдання Рішення Висновок Список використаної літератури Варіант №2 Завдання Створити базу даних „Звіт про співробітників фірми”. Кількість записів – не менш 20. Для розв’язання задачі необхідно: Сформувати вихідну таблицю та роздрукувати її. Визначити суму окладів по відділам фірми. Знайти відділ з максимальною кількістю співробітників. Відсортувати таблицю за ПІБ. Знайти ПІБ співробітників з мінімальним окладом. Визначити загальну суму окладів по фірмі. Рішення Таблиця „Звіт про співробітників фірми” у режимі даних середовища MS Excel наведена на рис.1. Рис.1. Додавання проміжних і остаточних підсумків виконується після сортування вихідної бази по обраному полю. Виконаємо сортування вихідної бази по полю &quo ;Назва відділу&quo ; і додамо проміжні і загальний підсумки. Для додавання підсумків відкриємо вікно діалогу &quo ;Проміжні підсумки&quo ;. Для цього виконуємо команди меню Данные/Итоги. У вікні діалогу задамо поле, у якому буде відслідковуватися зміна значень (наприклад поле &quo ; Назва відділу &quo ;). Потім вкажемо в рядку &quo ;Операция&quo ; той вид операції, що потрібний для виконання завдання (Сумма, Кількість і т.д.). У списку вікна діалогу &quo ;Додати підсумки по&quo ; укажемо, яких ще полях бази даних необхідно виконати аналогічні дії. Вікно діалогу з установленими параметрами наведено на Рис.2. Рис.2. Результат встановлення проміжних підсумків зображений на рис.3. Рис.3. Додамо ще один рівень підсумків за кількістю співробітників відділу, та розрахуємо максимальну кількість чоловік у відділі (рис.4) Рис.4. Відсортуємо таблицю за ПІБ (меню Данные/Сортировка.) Рис.5. Для звичайного сортування бази даних по одному полю ( по зростанню чи по убуванню) необхідно скористатися пунктом меню Данные Сортировка чи піктограмами на графічному меню. Сортування по зростанню Сортування по убуванню При цьому курсор повинний бути встановлений у поле, що будемо сортувати. Для сортування по зростанню по полю &quo ;ПІБ&quo ; установимо курсор на комірку у цьому полі і виберемо напрямок сортування &quo ;по зростанню&quo ;. Рис.5. Результат сортування зображений на рис.6. Рис.6. Знайдемо ПІБ співробітників з мінімальним окладом (рис.7). Рис.7. До комірки Е32 занесено формулу =БИЗВЛЕЧЬ(A2:G26;E2;G31:G32). Критерій зображений у діапазоні G31:G32. Експортуємо таблицю з середовища MS Excel до середовища MS Access (рис.8) Рис.8. Таблиця „Звіт” у режимі Конструктора середовища MS Access зображена на рис.9. Рис.9. Таблиця „Звіт” у режимі Таблиці середовища MS Access зображена на рис.10. Рис.10. Запит на вибірку „Сума окладів по відділам” у режимі Конструктора наведений на рисунку 11. Рис.11. Запит на вибірку „Сума окладів по відділам” у режимі Таблиці наведений на рисунку 12. Рис.12. Запит на вибірку „Сума окладів по фірмі” у режимі Конструктора наведений на рисунку 13. Рис.13. Запит на вибірку „Сума окладів по фірмі” у режимі Таблиці наведений на рисунку 14. Рис.14. Запит на вибірку „Максимальна кількість у відділі” у режимі Конструктора наведений на рисунку 15. Рис.15. Запит на вибірку „Максимальна кількість у відділі” у режимі Таблиці наведений на рисунку 16.

Рис.16. Запит на вибірку „Сортування” у режимі Конструктора наведений на рисунку 17. Рис.17. Запит на вибірку „Сортування” у режимі Таблиці наведений на рисунку 18. Рис.18 Запит на вибірку „Співробітник з мінімальним окладом” у режимі Конструктора наведений на рисунку 19. Рис.19. Запит на вибірку „Співробітник з мінімальним окладом” у режимі Таблиці наведений на рисунку 20. Рис.20. Алгоритм програми на VBA, що реалізований на другому аркушу книги MS Excel “ZVBA” зображений на наступному рисунку 21. Рис.21. Інтерфейс програми на VBA зображений на наступному рисунку 22. Рис.22. Пароль на вхід до робочої книги 12345. Програмний код на VBA наведений у лістингу 1 Лістинг 1 Priva e Sub Comma dBu o 1 Click() Workshee s(&quo ;ZVBA&quo ;).Cells(9, 8).Formula = &quo ;=Sum(G2:G9)&quo ; Workshee s(&quo ;ZVBA&quo ;).Cells(16, 8).Formula = &quo ;=Sum(G10:G16)&quo ; Workshee s(&quo ;ZVBA&quo ;).Cells(21, 8).Formula = &quo ;=Sum(G17:G21)&quo ; Workshee s(&quo ;ZVBA&quo ;).Cells(22, 8).Formula = &quo ;=Sum(H2:H21)&quo ; E d Sub Priva e Sub Comma dBu o 2 Click() E d Sub Priva e Sub Comma dBu o 3 Click() E d Sub Priva e Sub Comma dBu o 4 Click() Se myRa ge = a = Applica io .Workshee Fu c io .Cou (myRa ge) MsgBox a E d Sub Priva e Sub Comma dBu o 5 Click()  a = Cells(2, 5)  MsgBox a E d Sub Priva e Sub Comma dBu o 6 Click()   hisWorkbook.Saved = rue   hisWorkbook.Close E d Sub Висновок За допомогою введення формул з математичними, статистичними функціями та функціями для роботи з базами даних у відповідні комірки, та виконання команд меню у середовищі MS Excel були виконані пункти завдання. За допомогою запитів на вибірку у середовищі MS Access також були виконані пункти завдання. За допомогою кодів та макросів мови VBA для елементів управління – розроблених кнопок для меню також були виконані пункти завдання. Список використаної літератури Харитонова И.А., Михеева В.Д. Microsof Access 2000: Разработка приложений. – СПб.: БХВ, 2000. – 832 с. Робинсон С. Microsof Access 2000: - СПб.: Издательский дом Питер, 2002. – 512 с. Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsof Access 2000: СПб.: Питер-Пресс, 2002. – 1040 с. Дженнингс Р. Использование Microsof Access 2000: Специальное издание. - Издательский дом «Вильямс», 2002. – 1152 с. Справка Microsof Access 2002.//Корпорация Microsof (Microsof Corpora io ), - 2001. Справка Microsof Excel 2002.//Корпорация Microsof (Microsof Corpora io ), - 2001. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. /За ред. Мадзігона В.М.-К.: Фенікс, 1997.-307 с. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем – К.:КНЕУ, 2001 Береза А.М. Основи створення інформаційних систем – К.:КНЕУ, 2001 Информационные системы в экономике. Под редакцией профессора В.В.Дика – М.: Финансы и статистика, 1996 Смирнова Г.Н, Сорокин А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектирование экономических информационных систем – М.: Финансы и статистика, 2003

После этого каждый сохраняемый документ заражается вирусом, а когда другие пользователи открывают его, их компьютеры также инфицируются. Существуют также макровирусы, заражающие базы данных Microsoft Access. Традиционные и макровирусы сегодня практически вымерли, так как скорость их распространения значительно ниже, чем скорость распространения сетевых вирусов, и у антивирусных компаний достаточно времени, чтобы создавать вакцину против таких вредителей. Однако это совсем не значит, что угроза миновала и такие вирусы не стоит брать в расчет. По алгоритму работы. Например, существуют резидентные и нерезидентные вирусы. Резидентный вирус при инфицировании компьютера оставляет в оперативной памяти свою резидентную часть, чтобы перехватывать все обращения операционной системы к объектам, пригодным для заражения. Это наиболее распространенный тип вирусов: они активны не только во время работы зараженной программы, но и что наиболее важно когда приложение закрыто. Резидентные вирусы постоянно находятся в памяти компьютера и остаются активными вплоть до его выключения или перезагрузки

1. Табличный процессор Excel. Система управления базой данных MS Access. Векторный редактор CorelDraw

2. Операционная среда Windows. База данных Microsoft Access

3. Создание базы данных в Access и работа с ней

4. База данных MS Access

5. Проектирование баз данных MS Access

6. Система баз данных MS Access
7. Создание базы данных критических свойств веществ в редакторе баз данных MS Access
8. Технологии создания базы данных в Access на примере биржи труда

9. Системы принятия решений, оптимизация в Excel и базы данных Access

10. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»

11. Инструкция по эксплуатации базы данных магазина «Телевизоры» средствами Access 2000

12. Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox

13. Базы данных. Создание форм и отчетов (на примере ACCESS)

14. Создание баз данных в Microsoft Access

15. Разработка базы данных «Магазин бытовой техники “Электрон” средствами СУБД MS Access»

16. Информационные технологии создания и обработки баз данных с помощью MS Access XP

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

17. Проектирование и создание базы данных в среде MS Access и Web-узел для Молодежного Центра

18. Работа с базами данных в MS Excel

19. Работа с таблицей Excel как с базой данных

20. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

21. Специфика создания баз данных и работы в Microsoft Access

22. Створення бази даних "Автосалон" за допомогою програми Microsoft Access
23. База данных для проекта досугового учреждения в городе Муроме Владимирской области
24. Информация, информатика, базы данных. Периферийные устройства

25. Пример базы данных на Delphi 2.0

26. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

27. Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных

28. Примеры баз данных (Студенческая группа)

29. Современные системы управления базами данных

30. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

31. Разработка базы данных "Кадры"

32. Разработка базы данных "Культурный досуг"

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Системы управления базами данных

34. База данных - Бактериологическая испытательная лаборатория Боханского района

35. Создание базы данных "Библиотека"

36. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности

37. HTML и базы данных

38. База данных периодического издания
39. Качественная основа - гарантированный результат, или... Как создавать и использовать адресные базы данных
40. База данных

41. GeoCad, как база данных для ведения реестра регистрации прав на недвижимость и сделок с ним

42. Организация удаленного доступа к распределенным базам данных

43. Использование Internet/intranet технологий для организации доступа к базам данных

44. Создание баз данных в InterBase SQL Server

45. Введение в проектирование реляционных баз данных

46. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95

47. Базы данных и файловые системы

48. Базы данных по законодательству в интернет и на компакт-дисках

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

49. Организация баз данных

50. Проектирование и реализация базы данных

51. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства

52. База данных для информационной системы - Таксопарк

53. Курсовая работа по базе данных СУБД

54. Организация доступа к базам данных в Интернет
55. Перенос Базы Данных на WEB-сервер
56. Работа с базами данных

57. Реляционные базы данных

58. Создание базы данных в интегральном пакете Works

59. Учет очереди на получение квартир по организациям (база данных)

60. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

61. Манифест систем объектно-ориентированных баз данных

62. Работа с базами данных

63. Создание файла и таблиц базы данных мастером и по заданной логической модели

64. Современные системы управления базами данных

Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

65. Использование модели briefcase при разработке приложений баз данных

66. Базы данных SQL

67. Аспектно-ориентированные методы в управлении информационными потоками баз данных ДП АСУТП

68. Использование пакета Cold Fusion для MS Windows при построении WWW - интерфейсов к базам данных

69. Расчет экономической эффективности и срока окупаемости программы «База данных по учету табельного времени»

70. Использование системы управления базами данных Acceess при ведении бухгалтерского учета затрат на производство
71. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь
72. База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

73. База даних лікарських препаратів

74. База даних по приватним підприємствам регіону

75. База даних студії веб-дизайну

76. База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"

77. База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"

78. База данных "Архив"

79. База данных "Международные переговоры"

80. База данных "Сотрудники"

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. База данных "Такси"

82. База данных "фруктовый сад"

83. База данных аттестационных ведомостей

84. База данных видеокарт

85. База данных для ремонта автомобилей

86. База данных компьютерного магазина
87. База данных компьютерной фирмы
88. База данных по учёту видеокассет

89. База данных приёмной комиссии

90. База данных учащихся

91. Базы данных

92. Базы данных

93. Базы данных в юриспруденции

94. Базы данных и их функции. Структурные элементы базы данных

95. Базы данных на логическоми и функциональном программировании

96. Инфологическая модель базы данных "Видепрокат"

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

97. Инфологическая модель базы данных "Паспортный учет"

98. Инфологическая модель базы данных дистанционного образования

99. Инфологическое моделирование базы данных "Абитуриент"

100. Історія розвитку баз даних


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.