Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Використання трудових ресурсів Західної України

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Використання трудових ресурсів Західної України" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Інститут економіки, управління і права Кафедра управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил КУРСОВА РОБОТА на тему: Використання трудових ресурсів західних областей України Виконала студентка групи 41 «Фінанси та кредит» 2,5 роки І.С. Веремейчик Науковий керівник: В.Я. БричДо захисту « » 2000р. ТЕРНОПІЛЬ-1999 ЗМІСТ ВСТУП 4 1. ЕКОНОМІЧНІ, ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 2. СКЛАД І СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 3. СТРУКТУРА ЗАЙНЯТОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У СІСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 4. ПРИРОДНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 5. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ6. ОСОБЛИВОСТІ МІСЬКОГО ТА СІЛЬСЬКОГО РОЗСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИВСТУП Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проблеми структурних зрушень в економіці, вітчизняні економісти тривалий час аналіз структури зайнятості ігнорували або, як правило, розглядали як чисто соціальний феномен, що зумовлює інтерес тільки з позиції масштабів безробіття, його професійних і статево-вікових аспектів. Науковий підхід має бути значно глибшим – структурна криза економіки є й кризою структури зайнятості, що склалася в народному господарстві. За умов тривалого кризового скорочення виробництва на тлі прогресуючих інфляційних процесів проблема аналізу та прогнозування зайнятості населення постає як важлива для розробки обгрунтованої комплексної системи заходів сприяння досягненню повної продуктивної вільно обраної зайнятості, новий зміст якої на етапі ринкової трансформації економіки. До факторів структурних зрушень у зайнятості населення належать: демографічний фактор, державна політика структурної перебудови економіки, інвестиційна та грошово-кредитна політика, державна політика пріоритетного розвитку окремих галузей і територій, галузеві відмінності в оплаті праці та рівнях доходів населення, соціальна переорієнтація економіки, темпи й ефективність проведення роздержавлення та приватизації. Використання трудових ресурсів України залежить від природних, економічних, демографічних та соціальних особливостей економічних регіонів країни. Формування та використання ринку праці регіону – серйозна економічна та соціальна проблема. Реальний стан регіонального ринку праці пов’язаний з трансформацією економічної системи країни та спадом виробництва, що веде до скорочення попиту на робочу силу. Мета даної курсової роботи – розкрити проблеми сучасного стану трудових ресурсів Західного регіону України, визначити шляхи їх максимально ефективного використання в умовах переходу до ринкової економіки. 1. ДЕМОГРАФІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Україна у 90-х роках увійшла до числа країн, де спостерігається абсолютне зменшення чисельності населення.

З 1991 року почалося природне зменшення населення – природний приріст став негативним – кількість померлих перевищила кількість народжених на 39 тис. Рівень народжуваності в Україні після 1945р. ніколи не повертався до довоєнного. Однак помітне зростання загального коефіцієнта смертності в Україні почалося у 90-з рр. За період 1990-1996рр. Коефіцієнт смертності зріс більше ніж на 20%, а коефіцієнт народжуваності зменшився на 28,35%. Зміни показників природного руху населення за період1990-1996рр. Зображені у таблиці 1.1, а також представлені у графіках 1.2 та 1.3 окремо для міського та сільського населення. Табл.1.1 Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення за 1990-1996рр. (на 1000 чоловік) Природний рух населення Кількість народжених, всього 12,7 12,1 11,4 10,7 10,0 9,6 9,1 Міське населення 12,7 11,9 11,0 10,1 9,3 8,8 8,4 Сільське населення 12,7 12,6 12,0 12,0 11,6 11,1 10,7 Кількість померлих, 12,1 12,9 13,4 14,0 14,7 15,4 15,2 всього 10,2 10,8 11,4 12,2 12,8 13,6 13,3 Міське населення 16,1 17,2 17,6 18,5 18,8 19,1 19,2 Сільське населення Природний приріст населення, всього 0,6 -0,8 -2,0 -3,5 -4,7 -5,8 -6,1 Міське населення 2,5 1,1 -0,4 -2,1 -3,5 -4,8 -4,9 Сільське населення -3,4 -4,6 -5,1 -6,5 -7,2 -8,0 -8,5 Рис. 1.2 Коефіцієнти народжуваності за 1990-1996рр. (на 1000 чоловік) Рис. 1.3 Коефіцієнти смертності за 1990-1996рр. (на 1000 чоловік) Як видно з таблиці, у 1996р. коефіцієнт народжуваності у міських поселеннях був приблизно на 21,5% менше, ніж у сільських, а коефіцієнт смертності – на 31,7%. У 1990р. коефіцієнти народжуваності сільського та міського населення були рівними, а коефіцієнт смертності міського населення був на 37% менше ніж коефіцієнт смертності сільського населення. Це вказує на те, що за період 1990-1996рр. Народжуваність зменшувалась у містах набагато швидше ніж у селах трохи повільніше ніж у селах, у той час як смертність зростала у селах трохи повільніше ніж у містах. Однією з важливих рис сучасної демографічної ситуації слід вважати зменшення коефіцієнта народжуваності в міських населених пунктах і меншою мірою в сільських , та збільшення додатньої різниці між рівнем народжуваності в селах та містах. Негативні тенденції у зміні рівнів народжуваності і смертності відповідно впливають на показники відтворення населення. Нетто-коефіцієнт відтворення населення, який характеризує заміну існуючого покоління наступним за умов існуючого рівня смертності і народжуваності у вікових групах населення, зменшився з 1990р. по 1995р. на 29,1%, зокрема, в міських поселеннях – на 32,2% і на 22,9% - в сільській місцевості. Депопуляція справляє значний вплив на вікову структуру населення. Кількість літніх осіб збільшується, натомість кількість дітей у віці до 15 років зменшується. За 1995-1996рр кількість осіб пенсійного віку зросла в 1,8 раза. Кількість пенсіонерів у розрахунку на кількість населення працездатного віку зросла з 0,48 у 1980р. до 0,76 у 1996р., тобто в 1,56 раза. Це означає, що дедалі менша кількість працівників і платників податків повинна буде утримувати дедалі зростаючу кількість пенсіонерів.

Зменшенню абсолютної кількості трудових ресурсів у 90-х рр. (здебільшого внаслідок змін у віковій структурі населення) не сприяють тенденції розвитку ринку праці в Україні. Відбувається стрімке падіння рівня реальної заробітної плати, зростання безробіття і вимушеної неповної зайнятості населення. Абсолютна кількість трудових ресурсів за 1990-1996рр. зменшилась на 6,66%, зайнятість – 11,3%. У 1996р. кількість працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати, становила 23,8% до загальної кількості робітників і службовців, що на 24,4% вище рівня 1995р., а працювали в режимі неповного робочого дня (тижня) 8,6% загальної кількості робітників і службовців, що на 42,3% загальної кількості робітників і службовців, що на 42,3% вище рівня 1995р. Негативні тенденції природного руху в Україні у 90-х рр. поєднуються із змінами якісних характеристик відтворення населення, що має прояв у падінні рівня особистого споживання товарів і послуг збільшенні питомої ваги витрат на харчування у структурі особистого споживання тощо. У 1996р. 57% доходів громадян України витрачалось на харчування. Про зростання бідності свідчать зміни у споживанні окремих продуктів харчування на душу населення. За період 1990-1996рр. споживання на душу населення м’яса і м’ясопродуктів в перерахунку на м’ясо зменшилося на 46,2%, молока і молочних продуктів – на 38,4, фруктів і ягід – на 21,9, яєць – на 40, олії – на 28,4, овочів і баштанних – на 16,1, риби – на 75,4, цукру – на 34%. Швидке погіршення соціально-економічних умов життя широких верств населення тягне за собою погіршення санітарно-гігієнічних умов і неадекватність усіх видів обслуговування. Результати багатьох санітарно-епідеміологічних обстежень підтверджують той факт, що поширення соматичних та психічних захворювань, а також відхилень від норм соціальної поведінки відбиває соціальну кризу нашого суспільства. Психічні розлади, алкоголізм, зловживання іншими «соціальними токсинами» та лікарськими засобами, розлад сімейного життя, бездоглядність дітей процвітають там, де послаблені соціальні зв’язки, стосунки мають безособовий характер. Там, де господарча і особливо виробнича діяльність у занепаді, відчуваються негативні наслідки для здоров’я і добробуту населення, збільшуються випадки психічних розладів, зростає злочинність. Для стабілізації й зростання виробництва необхідне ефективне державне регулювання економічних відносин, упровадження в практику науково- технічного прогресу, енерго-та матеріалозберігаючих технологій, виготовлення конкурентоздатної продукції. Потрібна селективна інвестиційна та фінансово-кредитна підтримка підприємств, що простоюють. Прискореному виходу вітчизняної економіки з кризи сприятиме підтримка та й стимулювання розвитку малого підприємництва і самозайнятості населення, реформування податкової системи, легалізація тіньового капіталу, збільшення обігових коштів, підвищення платоспроможності підприємств і населення. Структурне та якісне оновлення товаровиробництва і ринкової інфраструктури, зростання основних фондів підприємств немождиві без інвестування в економіку країни.

У Протектораті Чехії та Моравії в 1939 — 1945 pp. гітлерівські окупанти випустили нові банкноти номіналами: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 і 5 000 корон. Словаччина в часи своєї незалежності (1939 — 1944 pp.) емісувала 14 банкнот у валюті словацьких корон восьми номіналів: від 5 до 5000. Словацька корона мала 100 гелерів. Офіційним днем завершення вигнання військ Німеччини та її союзників з території України вважається 14 жовтня 1944 року, коли відбулось урочисте зібрання в Києві, на якому українські землі було проголошено вільними від німецької окупації. ВИСНОВКИ Міжвоєнний етап та період Другої світової війни стали для населення Західної України одними з найскладніших як з політичного, так і з соціально-економічного погляду. Хоча принцип самовизначення націй отримав після першої світової війни загальне визнання, він застосовувався не завжди, внаслідок чого не всі народи здобули державність. Це, зокрема, і західні українці. Різні частини Західної України потрапили під контроль таких держав, як Польща, Чехо-Словаччина, Угорщина, Румунія

1. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

2. Аналіз використання трудових ресурсів

3. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

4. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

5. Особливості перехідної економіки України

6. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
7. Населення та трудові ресурси України
8. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством України

9. Право на відпустку за трудовим правом України

10. Правовий режим використання і охорони надр України

11. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

12. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

13. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

14. Основні риси перехідної економіки України

15. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

16. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки
Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые

17. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

18. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

19. Громадянство України

20. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

21. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

22. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
23. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район
24. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

25. Управление трудовыми ресурсами

26. Управление трудовыми ресурсами

27. Эффективность использования трудовых ресурсов в железобетонном цехе

28. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

29. Анализ трудовых ресурсов предприятия

30. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

31. Рынок труда и управление трудовыми ресурсами

32. Трудовые ресурсы

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

33. Історія України

34. Історія соборності України

35. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

36. Господарство України періоду утвердження капіталізму

37. Походження людини та її поява на території України

38. Історія держави та права України
39. Культура України в 30-х рока
40. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

41. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

42. Разработка проекта управления трудовыми ресурсами на производственном участке

43. Податкова політика України

44. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

45. Загальна характеристика конституції України

46. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

47. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

48. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Миграция трудовых ресурсов в Россию

50. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

51. Суверенітет України

52. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

53. Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

54. Бюджетна ситема України
55. Державний бюджет України і бюджетне право
56. Сбалансованість бюджета України

57. Фінансова система України

58. Організаційна система управління природокористуванням України

59. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

60. Международное перемещение трудовых ресурсов

61. Анализ организационно-технических и социально-экономических мероприятий по улучшению трудовых ресурсов

62. Інтеграція України у світове господарство

63. Анализ трудовых ресурсов

64. Вплив російської кризи на економіку України

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Міжнародний ринок туристичних послуг України

66. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

67. Обеспеченность трудовыми ресурсами и факторы повышения производительности труда

68. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

69. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

70. Трудовые ресурсы
71. Трудовые ресурсы мировой экономики
72. Авіаційний транспорт України

73. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

74. Население и трудовые ресурсы Северного Кавказа

75. Движение трудовых ресурсов

76. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

77. Понятие занятости трудовых ресурсов

78. Банківська система України

79. Механізм кредитування банками України

80. Анализ трудовых ресурсов

Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее

81. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

82. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

83. Закон україни про міліцію

84. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

85. шпори з цивільного права України

86. Заповідники України
87. Культура та побут населення України
88. Легка промисловість України i транспорт

89. Сільське господарство i харчова промисловість України

90. Електроенергетика України

91. Регіональний розвиток харчової промисловості України

92. Зародження партійно-радянської преси України

93. Проблеми золотоносності надр України

94. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

95. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

96. Верховна Рада України в системі органів влади

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Ґрунти України

98. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

99. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.