Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Дослідження активних фільтрів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Курсова робота з дисципліни: «Основи теорії сигналів» на тему: «Дослідження активних фільтрів» Зміст Завдання для розрахунку Вступ Визначення комплексного коефіцієнта передавання напруги Аналіз проходження складного сигналу через активний фільтр Розрахункова частина Висновок Завдання для розрахунку А) Для заданого варіанта схеми складіть матрицю провідностей та запишіть вираз для комплексного коефіцієнта передавання напруги у вигляді: Ku= А відтак запишіть вирази для розрахунку його АЧХ та ФЧХ: Ku= Fi= Б) Розрахуйте АЧХ та ФЧХ у заданому діапазоні частот. В) На підставі розрахунків побудувати графіки АЧХ та ФЧХ. Г) на вході схеми з ОП діє періодичний сигнал як сума трьох гармонічних напруг: Розраховуємо миттєві значення вхідного сигналу як суму миттєвих значень окремих гармонік для моментів часу, які відстають один від одного на інтервал 0,05 То (То-період сигналу). Результати зводимо у таблицю 1. Д) На підставі розрахунків будуємо графік вхідного сигналу та його гармонічних складових. Е) Розраховуємо амплітуди та початкові фази гармонік вихідного сигналу. Є) Розраховуємо миттєві значення вихідного сигналу як суму миттєвих значень окремих гармонік для моментів часу, які відстають один від одного на інтервал 0,05 То (То-період сигналу). Результати зводимо у таблицю: Ж) На підставі розрахунків будуємо графік вихідного сигналу та його гармонічних складових та зробити висновки про особливості проходження заданого сигналу через схему. Вступ Ідеалізованим операційним підсилювачем (ОП) називають підсилювач постійного струму з диференціальним входом, нескінченно великим коефіцієнтом підсилення, нескінченно великим вхідним опором та нескінченно малим вихідним опором. Повна схема сучасного ОП достатньо складна. В неї входять елементи, які забезпечують основне підсилення, високий вхідний та низький вихідний опір, а також виконують допоміжні функції: узгодження рівнів напруги, стабілізацію режиму. Захист від перевантажень та ін. Найпростішими є схеми ОП, побудовані на однотипних -р- транзисторах. Оскільки ОП мають великий коефіцієнт підсилення (), то для стабілізації їх параметрів та розширення смуги пропускання у них застосовують зовнішній від'ємний зворотній зв'язок. Однак, при цьому із-за впливу паразитних ємностей може виникнути самозбудження на частотах, де зовнішній від'ємний зворотний зв'язок перетворюється на додатній. Для усунення цього явища коректують частотну характеристику ОП введенням у схему зовнішнього коректуючого конденсатора, для під'єднання якого у схему передбачені спеціальні виводи. Електричним фільтром називаються електричні кола, які призначені для виділення коливань, що знаходяться в певному діапазоні частот, що пропускаються фільтром і називаються смугою пропускання фільтра. У відповідності з діапазоном частот, що пропускаються фільтром, розрізняють наступні: НЧ фільтри – від 0 до частоти зрізу; ВЧ фільтри – від частоти зрізу до нескінченості; Смугові фільтри – смуга пропускання від Рзрі до Рзр2; Обмежуючі фільтри – смуга затримки від Рзрі до Рзр2; В залежності від наявності у фільтрах підсилювальних елементів розрізняють: пасивні фільтри – пристрої які складаються з пасивних елементів; активні фільтри – пристрої, що містять підсилювальні елементи та пасивні фільтри.

В активному фільтрі підсилювальним елементом може виступати операційний підсилювач. ОП – це підсилювачі напруги, які мають в смузі частот від 0 до декількох МГц коефіцієнт підсилення десятки тисяч. ОП характеризується широким діапазоном частот, високою стабільністю, надійністю, малими габаритами. Недоліками деяких ОП є необхідність живлення від двох різних джерел. ОП можна розглядати як активний чотириполюсник і представити у вигляді малосигнальної еквівалентної схеми. Ucd Мал. 2. Малосигнальна еквівалентна схема До вхідних затискачів поєднується джерело підсилювальних електричних сигналів, до вихідних – навантаження. Підсилювач із сторони виходу у вигляді джерела напруги із внутрішнім опором Квих. Сам підсилювач одночасно являє собою навантаження для джерела сигналів і джерелом сигналу для зовнішнього навантаження. Для даної малосигнальної еквівалентної схеми ОП можна записати повну матрицю провідності: Вхід, який використовується для отримання інверсного сигналу на виході ОП, називають інвертуючим. Відповідно вхід а – неінвертуючим. Для аналізу електричних кіл з багатополюсними компонентами можна використовувати узагальнений метод вузлових напруг. При формуванні рівнянь електричної рівноваги з цим методом використовуються компонентні рівняння як двополюсників так і багатополюсників. Метод формування рівнянь електричної рівноваги базується на тому, що коли вибрати один і той самий вузол, як базовий і для багатополюсника і для інших компонентів кола, то напруги зовнішніх виводів будуть одночасно вузловими напругами тих вузлів кола до яких приєднані виводи багатополюсника – на основі рівнянь рівноваги кола складають матрицю, яка називається повною матрицею V – параметрів. Із сформованої матриці V-параметрів для схеми з багатополюсних компонентів, можна визначити коефіцієнт передачі напруги за формулою. Визначення комплексного коефіцієнта передаванняАктивне RC-коло – це з'єднання з резисторів, конденсаторів і активного елементу, т. з. ланцюг без котушок індуктивностей. Прагнення виключити з ланцюгів котушки індуктивності викликане рядом причин. По-перше, котушка індуктивності – досить громіздкий і важкий елемент. Це особливо справедливо для звукового і інфразвукового діапазонів частот. По-друге, котушка індуктивності звичайно розсіює більшу енергію, ніж конденсатор того ж розміру. Іншими словами, котушка індуктивності не так близька до ідеальної індуктивності, як конденсатор до ідеальної місткості. Активні втрати в котушках індуктивності можуть привести до великих відхилень параметрів практичних схем від результатів розрахунку їх методами теорії ланцюгів. З цих причин і по деяким іншим, таким як можливість виникнення насичення і нелінійних ефектів, а також велика вартість) спостерігається все більший інтерес до схемних рішень, що виключає використовування індуктивностей, а саме, до активних RC-ланок. Активні RC-ланки володіють ширшими можливостями, ніж LRC-ланки. Вони можуть мати полюси передавальних функції, розташовані в лівій половині комплексної площини (площини 5); можуть працювати як генератори, тобто мають власні частоти; можуть забезпечити перетворення напруги подібно трансформатору (проте при цьому ланцюги виходять неізольованими).

Можна навіть реалізувати «ідеальні» трансформатори, чого не можна досягти з'єднанням реальних котушок індуктивності. За допомогою активних RC-ланок можна перетворити мікрофаради місткості в сотні Генрі індуктивності і т.д. Широкі можливості активних RC-ланок зв'язані з використанням активних елементів. Ланцюги, щб складаються тільки з резисторів і конденсаторів, мають полюси тільки па негативної дійсної на півосі комплексної площини, що мало цікаве для більшості випадків застосування фільтрів. Активні RC-ланки можуть мати полюси в будь-якій частині комплексної площини. Оскільки саме активні елементи обумовлюють основні позитивні якості активних RC-ланок, розглянемо ці елементи детальніше. У активних RC-ланках використовується декілька типів активнихелементів. Перший це ідеальний підсилювач напруги з великим коефіцієнтомпідсилення. «Великим» рахуватимемо підсилення не менше 60Дб. Домовимося також, що «ідеальний» підсилювач має нескінченно великий вхідний і нульовий вихідний опори. Прикладом такого активного елементу є операційний підсилювач. Другий – це ідеальний підсилювач з невеликим коефіцієнтом підсилення. Поняття «невеликий» відноситься до коефіцієнтів підсилення порядку 20 Дб і менше. Такий елемент іноді називатимемо підсилювачем з обмеженим (або кінцевим) підсиленням. Третій елемент – це інвертування комплексних опорів і проводіностей, що є чотириполюсником. Комплексний опір, підключений до однієї пари його затисків, виявляється негативним з боку іншої пари затисків, тобто активна і реактивна частини комплексного опору міняють свій знак. Четвертий – це гиратор, прилад, затисків, тобто активна і реактивна частини комплексного опору міняють свій знак. Четвертий – це гиратор, прилад, який перетворить ємність в індуктивність і навпаки. Відзначимо, що будь-який з останніх трьох типів активних елементів можна легко і точно реалізувати за допомогою операційних підсилювачів. Таким чином, операційний підсилювач можна розглядати як основний конструктивний блок для створення активних RC-ланок будь-якого типу. Сучасний диференціальний операційний підсилювач є ідеальним підсилювачем напруги з дуже низьким вихідним опором (вважатимемо його рівним нулю), дуже високим вхідним опором (вважатимемо рівним нескінченності) і дуже високим посиленням, причому вихідна напруга пропорційна різниці напруг, прикладених до вхідних затисків. Аналіз структурної схеми фільтру з каскадного з'єднання розв'язаних ланок Допустимо, що проектований фільтр можна побудувати у вигляді каскадного з'єднання деяких ланок. Проаналізуємо блок-схему такого фільтру: хай це буде, для визначеності, фільтр нижніх частот. Які повинні бути властивості ланкам, з яких складається фільтр? Природно припустити, що для побудови каскадного ФНЧ можна використовувати елементарні ФНЧ: RC-ланки RCL-контури або деякі підсилювальні ланки, якщо вони еквівалентні по вигляду коефіцієнта передачі. Очевидно, що активні підсилювальні ланки конструктивно можуть бути виконані з вельми високим вхідним і вельми малим вихідним опором, тобто в каскадному з'єднанні можуть вважатися повністю розв'язаними.

На розгляд цього питання (як складової частини історії незалежного державотворення в Україні взагалі) поширюється ідеологічне тавро української державності як "буржуазно-націоналістичної, контрреволюційної, антирадянської, антинародної", що призводить до вилучення студіювання її історії з наукового обігу, перекручень і відвертих фальсифікацій історичної правди. Досить плідним у справі дослідження історії спецслужб України був науковий доробок авторів української еміграційної історіографії. Цьому сприяло розгортання наукової творчості української політичної еміграції, її консолідація навколо провідних наукових інституцій в екзилі. Українська інтелігенція в еміграції намагалася з'ясувати причини (в тому числі військові) поразки національно-демократичної революції 1917-1921 рр. Активну науково-дослідну, публікаторську діяльність вели колишні військовослужбовці збройних сил та співробітники інших силових структур українських державних формацій Наддніпрянщини й Галичини. Основними центрами розвитку військово-історичної думки стають Чехословаччина, Польща, Німеччина, Франція

1. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

2. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

3. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

4. Оцінка природних ресурсів

5. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

6. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання
7. Оцінка збитку після настання страхового випадку
8. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

9. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

10. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

11. Економічна оцінка кредитного процесу

12. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

13. Експертна оцінка земель

14. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

15. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

16. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

17. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

18. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

19. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

20. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

21. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

22. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів
23. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності
24. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

25. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

26. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

27. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

28. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

29. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

30. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

31. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

32. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

33. Оцінка доцільності отримання патенту

34. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

35. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

36. Оцінка стану менеджменту в організації

37. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

38. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
39. Оцінка ефективності використання рухомого складу
40. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

41. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

42. Оцінка фінансового стану підприємства

43. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

44. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

45. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

46. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

47. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

48. Оцінка стану міської системи м. Києва

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

49. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

50. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

51. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

52. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

53. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

54. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
55. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
56. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

57. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

58. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

59. Проблемы организации оздоровления детей и подростков средствами активного отдыха и туризма

60. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

61. Проблема активной ранней диагностики бронхогенного рака

62. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

63. Проблема оцінки інвестиційної привабливості регіону

64. Проблема внеземных цивилизаций

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

65. Проблемы изучения космоса

66. Проблемы существования внеземных цивилизаций

67. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

68. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

69. Проблема происхождения и эволюции человека

70. Дешевый активный уголь для поглощения вредных веществ
71. Глобальна продовольча проблема
72. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

73. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

74. Проблемы Аральского моря

75. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

76. Продовольственная проблема мира

77. Индия. Проблемы и пути их решения

78. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

79. Демографические проблемы Китая

80. Глобальные проблемы здоровья человечества

Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

82. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

83. Государственный бюджет, проблемы его формирования

84. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

85. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

86. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
87. Проблемы налогообложения в Российской экономике
88. Проблемы реформирования налоговой системы в России

89. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

90. Государственный долг России: проблемы и решения

91. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

92. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

93. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

94. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

95. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

96. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

98. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

99. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

100. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.