Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ КРАМАТОРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ Й ПСИХОЛОГІЇ КУРСОВА РОБОТА На тему: «Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників» Краматорськ 2007 Введення Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики психологічного профконсультировання учнів ПТУ №14. Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним значенням питання профорієнтації, визначається тим, що він є частиною більше загальної проблеми - проблеми наукового керування соціальними процесами - з усіма наслідками, що випливають звідси. Практичне соціально-педагогічне значення цього питання визначається наступною обставиною. Існує значна невідповідність між об'єктивною потребою суспільства в припливі молодої робочої сили (у виробництво, будівництво, сферу обслуговування) і професійною спрямованістю молоді, що прагне лише в обмежене коло навчальних закладів. Звідси - ряд небажаних наслідків (економічних, моральних, психоневрологічних). Має місце й невідповідність між вимогами професії, що обирає випадково, і особистими якостями людини. Це створює незадоволеність працею, перешкоджає розвитку особистості, викликає плинність робочої сили й ряд інших небажаних ефектів. Ця друга обставина є перешкодою для здійснення принципу «Від кожного по здатностях.». Мотиви вибору професії, як відомо із численних психологічних, педагогічних і соціологічних робіт, детерміновані поруч більш-менш керованих факторів - системою ідеологічних впливів, впливом школи, сім'ї, економічними і юридичними факторами, співвідношенням відповідності або невідповідності своїх особистих якостей вимогам тієї або іншої професії. Однак по ряду обставин ці фактори діють почасти стихійно, і в результаті молодь виявляється дезорієнтованою - прагне в основному опанувати вкрай обмеженим колом «інтелігентних» або «романтичних» професій, не підозрюючи про багатьох таких професіях, які могли б бути не менш привабливими. Додаткові труднощі в самовизначенні підлітків становлять глобальні процеси в зміні типів суспільства: індустріальне - постіндустріальне - інформаційне, що веде до появи нових професійних груп і відповідно потреб на ринку праці. Таким чином, вибір професії в існуючих умовах аж ніяк не завжди є свідомим і вільним (якщо під волею розуміти усвідомлену необхідність). Виникає завдання побудувати таку систему профориентационих методик вибору професії, що допоможе учнем у їхньому самовизначенні або, точніше кажучи, істотно реконструювати, раціоналізувати традиційно сформовану систему. З аналізу треба - проблема профорієнтації є багатоаспектн і комплексної, тобто вимагає участі не тільки багатьох, але й дуже різних фахівців. Необхідність профориентационной діяльності як ніколи актуальна в нових економічних умовах. Висока вартість позабюджетного навчання змушує задуматися про доцільність ресурсовложений у те або інше утворення. Можливість відбору спеціальності, який збираєшся присвятити своє життя повинна проводитися грамотно й усвідомлено, а не на основі рекламних компаній Вузов. У ході реалізації проекту автор вирішує ряд завдань: аналіз результатів роботи за поточний рік; вивчення групи профориентационніх тренінгів, адаптація, методика впровадження в практику роботи; речення по вдосконаленню методів роботи в області профконсультации старшокласників минаюче навчання на базі ПТУ №14.

Проект складається із трьох глав: перший розділ є технологією індивідуальної роботи з оптантом, містить метод дослідження професійного самовизначення учнів, приводить аналітичний звіт проведеного дослідження з розробленої методики в порівняльній динаміці; другий розділ пропонує серію ігрових тренінгів покликаних удосконалювати професійні й методологічні підходи в питаннях особистісного самовизначення учнів; третій розділ присвячений інноваційній розробці, що включає в себе апробування програмного продукту для комплексної оцінки особистості в плані її профорієнтації згідний типологічних характеристик, адаптації комплексного дослідження особистості для масового застосування шляхом розробки карт комплексного дослідження інтелекту людини із гнучкою профорієнтацією. Обґрунтування бази проектування У професійному училищі №14 (ПТУ №14) проходять професійну підготовку щорічно більше 100 школярів, проводить навчання по профілях: «Електротехніка»; «Деревообробка»; «Інформаційні технології»; «Металообробка»; «Основи швейного виробництва» (професія - кравець легкого жіночого одягу). Мета проекту. Формування відповідального відношення старшокласників до вибору професійного шляху через розширення границь самопізнання й одержання інформації про світ професій, впровадження нових методичних розробок. Завдання кваліфікаційної роботи: аналіз проблем профорієнтації, вибір методу дослідження (способу, технології); адаптація, розробка плану й методики проведення тренінгів професійного самовизначення для підлітків; розробка речень по здійсненню професійного росту, перспективні напрямки інтеграції діяльності кабінету психолога й кабінету профорієнтації ПТУ №14; розробка опитних карт і технологія застосування програмного Інтернет комплексу тестування інтелекту людини із гнучкою профорієнтацією в ПТУ №14; впровадження розроблених методик. Предмет дослідження - процес профорієнтації особистості підлітків. Практична значимість теперішнього дослідження полягає в тому, що в проекті розроблені й обґрунтовані практичні підходи до вдосконалення політики профориентационного тестування, пропонується багатоаспектне охоплення школярів випускних класів міста. На жаль, проблемам профорієнтації в літературі приділений не так вуж багато уваги. Психологічному профконсультуванню присвячене велика кількість статей у періодичній літературі, але фундаментальних праць що описують профконсультацію досить мало. З авторів таких досліджень хотілося б відзначити: Авдуевскую Е.П., Араканцеву Т.А. «Проблема юнацького самовизначення в практиці шкільної психологічної служби», «Життєві перспективи особистості»; Овчаровой Р.В. «Довідкова книга шкільного психолога», Забродіна Ю.М. «Розвиток людини в соціальній ситуації, що змінюється (проблеми психологічної теорії й практики)»; Климова Е.А. «Введення в психологію праці»; Лишина О.В. «Психологічні умови становлення особистості підлітка і юнаки в обстановці соціальної кризи»; Пряжникова Н.С. «Професійне й особистісне самовизначення», «Психологічний зміст праці»; Флоровской Г.С., Флоровского С.Ю. «Особистісна пристосованість представників різних професійних типів психологічної індивідуальності» й «Професійна спрямованість як, що опосередковує фактора, суб'єктивної соціально-психологічної інтегрованості старшокласників» - які надали мені неоціненну допомогу в процесі написання теперішнього педагогічного проекту.

Додатково я використала практичні праці наступних авторів: Климова Е.А. (Особиста професійна перспектива ЛПП), Овчаровой Р.В. (програма профориентационного тестування), И. Кабіною, Т. Радзик (Я в світі професій), Самоукиной Н.В. (перші кроки шкільного психолога), Койнова Р.С. (програма тестування особистості із гнучкою профорієнтацією) і багатьох інших. 1. Ефективність професійної орієнтації для дітей ПТУ №14 Необхідним компонентом будь-якої системи професійної орієнтації є зворотний зв'язок, що забезпечує надійну й достовірну оцінку ефективності профориентационних заходів, тобто того, якою мірою вдалося реалізувати поставлені цілі й завдання профориентационной допомоги. У цьому зв'язку закономірно виникає питання про критерії - конкретних показниках, що дозволяють виносити обґрунтовані й досить однозначні оцінні судження про якість профориентационной діяльності. Однак вибір таких показників у кожному конкретному випадку виявляється непростим завданням. У багатьох наукових працях представлені різноманіття й неоднозначність підходів до операционализации ефективності профориентационной діяльності.1 Це обумовлюється цілим рядом причин, у числі яких: реальна складність і многоаспектность професійної орієнтації як социокультурного, макро- і мікроекономічного й т.п. феномена, що уможливлює проекцію на профорієнтацію всіляких теоретико-методологічних і практико-технологічних парадигм; спрямованість процесу профорієнтації до різних суб'єктів профориентационной діяльності (так, представників вищестоящих адміністративних структур цікавить у першу чергу кількість оптантів, що зв'язали свій подальший трудовий шлях з рекомендованою сферою професійної діяльності, викладачів спеціальних дисциплін - якість придбаних учнями професійних знань, умінь і навичок, фахівців з організаційно-виховної роботи - кількість профориентационніх заходів й охоплення різних адресатів профориентационной допомоги й т.п.). Не менше значення має й висока варіативність форм діяльності, реалізованих різними профориентационніми центрами й самостійно практикуючими профконсультантами. У цьому випадку змістовно-значеннєві акценти в профориентационной роботі, генеруючи обумовлені образом бажаного майбутнього конкретні очікування, досить жорстко визначають і критерії її ефективності. Особливу актуальність (і одночасно складність) здобуває моніторинг ефективності відносно варіантів профориентационной роботи, що носять комплексний характер і припускають багатовекторність допомоги оптантам у їх професійному й життєвому самовизначенні. В основу діяльності закладене прагнення з'єднати навчальний процес, побудований на гуманістичному підході до особистості школяра, з технологією адаптації підлітка до сучасних соціально-економічних умов. Своєрідним втіленням стала освітня програма училища, розроблена й впроваджувана педагогічним колективом ПТУ №14, сьогодні в училище проходять професійну підготовку щорічно більше 100 школярів здобуваючи професійні навички на профілях: «Електротехніка»; «Деревообробка»; «Інформаційні технології»; «Металообробка»; «Основи швейного виробництва» (професія - кравець легкого жіночого одягу).

А идея о «неделимости индивидуальной природы», высказанная в рамках С, в первую очередь, применительно к личности, может быть рассмотрена как своего рода предвосхищение холизма в психологии и концепции индивидуации как становления личности, понятого в качестве спонтанного разворачивания ее неповторимой «самости» в психоаналитической концепции Юнга. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО (СЛАВЯНОЛЮБИЕ) – религиозно-философское течение русской общественной мысли к. 30 – н. 60-х 19 в., в основе которого лежала проблема осмысления исторических судеб России, ее места и роли во всемирной истории и культуре. С. существовало и развивалось в полемике с другим философским течением России – западничеством (Станкевич, Грановский, П.В. Анненков, Герцен, Бакунин, Н.П.Огарев и др.). Представители С: «старшие» славянофилы –Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Самарин; «младшие» – И.С. Аксаков, А.И. Кошелев, П.В. Киреевский, Д.А. Валуев, Ф.В. Чижов и др.; «поздние» славянофилы – Данилевский, Страхов, в некоторой степени, Леонтьев. Можно выделить группу т.н. правых (официальных) славянофилов – М.П. Погодин и СП

1. Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення

2. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

3. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

4. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

5. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

6. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
7. Професійна майстерність екскурсовода
8. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

9. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

10. Виникнення соціальної роботи як професії

11. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

12. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

13. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

14. Системы адаптивного управления роботами

15. Надежность машин: станки, промышленные роботы

16. Использование роботов в промышленных предприятиях

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

18. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

19. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

20. Інвестиційна діяльність страхових компаній

21. Війна Б. Хмельницького

22. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов
23. Нано-роботы
24. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

25. Техническое зрение роботов

26. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

27. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Інноваційна діяльність підприємства

30. Проста лінійна регресія

31. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

32. Порядок видачі наряду на роботу

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

34. Інформаційна політика України

35. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

36. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

37. Проблеми використання роботів /Укр./

38. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі
39. Дводенна екскурсійна поїздка по Закарпаттю
40. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

41. Трирівнева пенсійна система

42. Інвестиційна політика банків в Україні

43. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

44. Професійні хвороби

45. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

46. Небезпека роботи з електромережами

47. Еволюційна палеонтологія Ковалевського

48. Техногенна безпека при роботі з добривами в сільськогосподарському виробництві

Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды
Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства

49. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

50. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

51. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

52. Рятувальні роботи

53. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

54. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами
55. Комерційна таємниця
56. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

57. Пенсійна реформа в Україні

58. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

59. Професіограма судді місцевого суду

60. Україна як конституційна держава

61. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

62. Війна в Іраку та ЗМІ

63. Професійне зростання журналіста. Чинники, які сприяють вдосконаленню журналістських навичок

64. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты

65. Українська мова у професійному спілкуванні

66. UNIX та Internet: робота з віддаленим комп’ютером

67. Изучение роботы модуля "Складской учет" системы "Галактика"

68. Інформаційна безпека, пошук інформації

69. Інформаційна структура Російської Федерації

70. Комп’ютерне моделювання роботи послідовного порта
71. Корпоративна інформаційна система R/3
72. Обєктно-орієнтовне програмування

73. Об’єктно-орієнтоване програмування МП Delphi

74. Операційна система Windows

75. Операційні системи та робота з ними

76. Основи роботи в системі символьної математики MATLAB 5.2

77. Программное обеспечение системы принятия решений адаптивного робота

78. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

79. Реляційна база данних трудової книжки

80. Робота з "потоками" в середовищі Delphi

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

81. Робота з вікнами

82. Робота з записами мови ассемблера

83. Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

84. Робота з таблицями баз даних в MS Excel

85. Робота з шаблонами

86. Роботы в ближайшем будущем
87. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми
88. Засоби виводу інформації на принтер в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування Delphi

89. Застосування програмного продукту "In Team" у процесі автоматизації роботи менеджера

90. Визвольна війна угорського народу 1703—1711 pp.

91. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

92. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

93. Друга світова війна і Україна

94. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

95. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

96. Радянсько-польська війна 1920 р.

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

98. Правила роботи на радіостанції Р-173

99. Разработка и проектирование робота для разминирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.