Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Технология Технология

Застосування стандартів ISO серії 9000

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Група: 4 – 10 – 98 БУБ студент: Заболотний Олександр Едуардович адрес: м. Запоріжжя, вул. Миру, б. 10, кв. 18 телефон: 33 – 16 – 77 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: управління якістю продукції за темою: застосування стандартів ISO серії 9000 факультет: дистанційне навчання спеціальність: БУБ відділення: бакалаврат Викладач консультант: Лєбєдєв В. В. МАУП 2000.Тема: Застосування стандартів ISO серії 9000 Зміст Вступ . .31. Загальні відомості про стандартизацію .4 2. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації . .5 3. Міжнародні стандарти серії 9000 3.1 Склад стандартів . .6 3.2 Вибір та застосування Список літератури . . .13Вступ В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, успіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому та внутрішньому ринках повністю залежить від того, наскільки їх продукція або послуги відповідають стандартам якості. Тому проблема забезпечення і підвіщення якості продукції актуальна для всіх країн і підприємств. З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, а, навпаки, стає складнішою. Тому вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично неможливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Значну роль в підвіщенні якості продукціі відіграють стандарти які є організаційно-технічною основою систем якості. На перших порах мала місце практика внесення в контракти вимог до систем якості, що доповнювали вимоги до продукції, а також до перевірки систем якості в ряді країн (США, Канада та ін.) були створені національні стандарти, що встановлюють вимоги до системи якості, а в 1987 р. Міжнародною організацією із стандартизації ISO, були розроблені міжнародні стандарти серії 9000, доповнені в подальшому стандартами серії 10000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах, і в багатьох із них були запровджені як національні. У цій роботі розглянута міжнародна та європейська діяльність з стандартизації, а саме по створенню стандартів серії ISO 9000, склад та застосування стандартів серії ISO 9000.1. Загальні відомості про стандартизацію Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції. Існує хибна думка про те, що стандартна продукція є синонімом низької якості, одноманітної, позбавленої смаку продукції. Але сама природа дає нам хороші приклади геніальної стандартизації. Так, відомо, що вся фантастична різноманітність живих істот на землі, які мають різну форму, забарвлення, способи поведінки, побудована всього лише з 22 “стандартних деталей” – амінокислот. Стандартизація в техниці є своєрідим відображенням об’єктивних законів еволюції технічних засобів і матеріалів. Вона не є вольовим актом, який нав’язується технічному прогресу ззовні, а випливає як неминучий наслідок відбору засобів, методів і матеріалів, що забезпечують високу якість продукції на даному рівні розвитку науки і техніки.

З роками з’являються нові методи виробництва і матеріали, що призводить до заміни старих стандартів новими. В цьому безперервному процесі головна мета полягає в тому, щоб на якому завгодно етапі економічного розвитку суспільства створювати якісні вироби при масовому їх виготовленні. Таким чином, об’єктивні закони розвитку техніки і промисловості неминуче ведуть до стандартизації, яка є запорукою самої високої якості продукції, що може бути досягнута на даному історичному етапі. Завдяки стандартизації суспільство має можливість свідомо керувати своєю економічною і технічною політикою, домагаючись випуску виробів високої якості. Отже, стандарти – це нормативна база управління якістю продукції і сертифікації. В умовах науково-технічного прогресу стандартизація є унікальною сферою суспільної діяльності. Вона синтезує в собі наукові, технічні, господарські, економічні, юридичні, естетичні і політичні аспекти.2. Створення стандартів серії ISO 9000. Міжнародна та європейська діяльність з стандартизації Діяльність в галузі стандартизації прослідковується ще з древніх часів. Спочатку ці роботи проводились на основі приватної ініціативи. Розвиток економічних зв'язків між країнами і розширення робіт із стандартизації в промислово розвинутих країнах вимагали їх координації. В зв'язку з цим були створені перші національні організації із стандартизації у Великобританії (1911 р.), Німеччині (1917 р.), Франції, США (1918 р.). В 1926 р. була створена міжнародна федерація національних асоціацій із стандартизації – ISA, в склад якої ввійшло біля 20 національних організацій із стандартизації. Вона розробила понад 180 міжнародних рекомендацій із стандартизації, але з початком другої світової війни припинила свою діяльність. В жовтні 1946 р. 25 країн під егідою ООН, створили Міжнародну оргнізацію із стандартизації ISO, яка успішно діє і тепер. Мета створення її була сформульована таким чином: “ сприяти успішному розвитку стандартизації у всьому світі”. Стрімкий розвиток сертифікації сприяв тому, що у 1971 р. для розробки способів взаємного визнання національних і регіональних систем сертифікації та міжнародних знаків відповідності продукції вимогам стандартів та інших нормативних документів, в першу чергу – тих, що стосуються безпеки споживачів, охорони здоров'я населення і захисту навколишнього середовища, був створений Комітет Ради ISO – SER ICO, який в 1985 р. був реорганізований в Комітет Ради ISO з оцінки відповідності – САСКО. У 1904 р. була створена міжнродна електротехнічна комісія – ІЕС, яка з 1946 р. разом з ISO і її комітетами проводить активну роботу із стандартизації. На першому етапі розроблялися настанови ISO/IEC із стандартизації, а в подальшому робота була спрямована на розробку стандартів з управління якістю і сертифікації. Результатом цієї роботи стало створення в1987 р. технічним комітетом ISO/ K 176 “Управління якістю і забезпечення якості” стандартів серії ISO 9000. До європейських організацій, що займаються стандартизацією, відносяться: Європейський комітет з стандартизації – CE , та Європейський комітет з стандартизації в електротехниці – CE ELEC.

Діяльність CE у напрямку стандартизації систем якості знайшла своє відображення у створенні європейських стандартів E 29001, E 29002, E 29003, які є аналогами стандартів ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. В європейських країнах, що входять до складу Європейського союзу, національні стандарти з систем якості створюють або бзпосередньо на базі стандартів ISO серії 9000, або посилаються на стандарти E серії 29000. Після отримання незалежності Україна проводить активну політику інтеграції в міжнародні та європейські структури, співпрацюючи також з країнами СНД. 01.01.93 р. Україна прийнята в члени Міжнародної організації ISO, а 14.02.93 р. – в члени міжнародної електротехнічної комісії ІЕС, що дає їй право нарівні з іншими 90 країнами світу брати участь у діяльності більш як 1000 міжнародних робочих органів, технічних комітетів з стандартизації і використовувати в своїй роботі понад 12 тисяч міжнародних стандартів.3. Міжнародні стандарти серії 90003.1 Склад стандартів Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом ISO/ K 176 в результаті узагальнення накопиченого національного досвіду різних країн щодо розроблення, впровадження та функціонування систем якості. Вони не стосуються конкретного сектору прмисловості чи економіки і являють собою настанови з управління якістю та загальні вимоги шодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення однакових систем якості, оскількі різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі організації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при цьому застосовуються, а також конкретні методи праці. За роки що пройшли від часу олублікування, вони отримали широке визнання та розповсюдження, а більш як 50 країн прийняли їх як національні. Після розповсюдження почався процес їх широкого застосування при сертифікації систем якості. Це викликало потребу визначення правил самої процедури сертифікації, а також вимог експертів, які здійснюють перевірку системи. З цією метою ISO/ K 176 підготував та опублікував у 1990-92 рр. два стандарти ISO серії 1000. В подальшому були внесені зміни в стандарти ISO серії 9000, які забезпечують більш зручне користування ними. Після внесення змін вони мають такий склад: ISO 9000-1:1994. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Ч.1. Настанови щодо вибору і застосування; ISO 9000-2:1993. Ч.2. Настанови щодо застосування ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003; ISO 9000-3:1991. Ч.3. Настанови щодо застосування ISO 9001 до розроблення, постачання та обслуговування програм забезпечення; ISO 9000-4:1993. Ч.4. Настанови щодо управління програмою надійності; ISO 9001:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при проектуванні, розробленні, виробництві, монтажі та обслуговуванні; ISO 9002:1994. Системи якості. Модель забезпечення якості при виробництві, монтажі та обслуговуванні; ISO 9003:1994.

Она включает определенный набор работ в соответствии со своими целями (рис. 5.6). Рис. 5.6. Виды работ при проведении сертификации Для обеспечения признания сертификатов и знаков соответствия за рубежом настоящие правила и рекомендации по сертификации построены в соответствии с действующими международными нормами и правилами, изложенными в руководствах Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), международных стандартах ИСО серий 9000 и 10000, европейских стандартах серии 45000 и 29000, в документах других международных и региональных организаций, осуществляющих работы по сертификации. Признание аккредитации зарубежных органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также сертификатов и знаков соответствия в России (соответственно российских за рубежом) осуществляется на основе многосторонних и двухсторонних соглашений, участником которых является Российская Федерация. Обязательная сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ

1. Дослідження аспектів управління якістю продукції

2. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

3. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

4. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

5. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

6. Стратегія управління як основа менеджменту
7. Управління, як соціальний феномен
8. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

9. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

10. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

11. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

12. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

13. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

14. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

15. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

16. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

17. Системи управління базами даних

18. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

19. Заохочення працівників як метод управління персоналом

20. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

21. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

22. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
23. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
24. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

25. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

26. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

27. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

28. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

29. Ділові взаємовідносини в апараті управління

30. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

31. Рішення в системі управління

32. Управління запасами

Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

33. Управління проектами

34. Несостоятельность (банкротство): содержание, формирование нормативной базы

35. Організаційна система управління природокористуванням України

36. Нормативная база бухгалтерского учета

37. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

38. Акти державного управління
39. Мораль і соціальне управління
40. Методи управління банківськими ризиками

41. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

42. Валютні ризики: економічна природа та управління

43. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

44. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

45. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

46. Нормативна база, методика та методи перевірки

47. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

48. Державне управління в сфері охорони здоров’я

Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Набор для обучения "Учись считать", 128 штук.
Материал: дерево. В наборе: счётные палочки - 20 штук. Круги - 30 штук. Квадраты - 30 штук. Треугольники равносторонние - 10
320 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

50. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

51. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

52. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

53. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

54. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
55. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
56. Структура державного управління

57. Сучасні принципи державного управління

58. Теорія і методологія дослідження управління

59. Управління юридичним консалтингом

60. Функції та принципи державного управління

61. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

62. Системний аналіз складних систем управління

63. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

64. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Інформаційні технології управління маркетингом

66. Управління запасами матеріалів на підприємстві

67. Управління ціновою політикою підприємства

68. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

69. Ожиріння як медико-соціальна проблема

70. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
71. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
72. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

73. Аналіз стартегічного управління підприємством

74. Антикризове управління бізнесом

75. Економічні та правові основи управління організацією

76. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

77. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

78. Законодавчо-нормативна база керування документацією в Україні

79. Контроль – функція управління

80. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Чистящее средство для кухни "Шуманит", 400 мл.
Эффективный препарат для удаления стойких и подгоревших жиров с плит, кастрюль, сковород, раковин, кафеля и др. поверхностей. Объем: 400 мл.
414 руб
Раздел: Для плит, духовок
Супер концентрированный гель для стирки цветного белья Lion Essence, 1000 мл.
Суперконцентрированный гель для стирки цветного белья обладает активной, специально разработанной формулой защиты цвета, благодаря
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Кубики "Сложи узор".
Игра состоит из 16 пластиковых кубиков, грани которых окрашены в четыре цвета (красный, желтый, синий, белый) определенным
466 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

81. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

82. Менеджмент та система управління

83. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

84. Механізм і методи управління фірмою

85. Моделі корпоративного управління

86. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
87. Нормативная база и автоматизированные информационные системы, используемые в деятельности ПУ ФСБ РФ контрольного отдела
88. Організаційна структура управління персоналу підприємства

89. Організаційна структура управління підприємством

90. Організація управління персоналом підприємства

91. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

92. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

93. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

94. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

95. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

96. Принципи управління персоналом

Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки

97. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

98. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

99. Розвиток науки управління

100. Система управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.