Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Поняття "культура" та її сутність

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки україни Приазовський державний технiчний унiверситет Кафедра українознавства Контрольна робота з культурології Студентки групи З-09-МН Шифр № 2009-15 Варіант 1 ТЕМА: Поняття &quo ;культура&quo ; та її сутність Виконала: студентка Бутенко Н.М. Перевірив: викладач Гончаренко І.М. Мариуполь, 2010 ПланВведення 1.Категории культури і цивілізації 2. Суть культури 3.Різноманіття культури 4.Призначення культури Висновки Вступ У історії і в сучасну епоху у світі існувало і існує величезна різноманітність видів культур як локально-історичних форм спільностей людей. Кожна культура зі своїми просторовими і тимчасовими параметрами тісно пов'язана зі своїм творцем - народом (етносом, етноконфесійною спільністю). Будь-яка культура ділиться на складові частини (елементи) і виконує певні функції. Розвиток і функціонування культур забезпечує особливий спосіб діяльності людини - соціальний (чи культурний), головна відмінність якого - дії не лише з предметно-речовими утвореннями, але і з ідеально-образними сутями, символічними формами. Культура виражає специфіку устрою життя, поведінку окремих народів, їх особливий спосіб світосприйняття в міфах, легендах, системі релігійних вірувань і ціннісні орієнтації, що надають сенс існуванню людини. Серйозну роль у функціонуванні культур грає комплекс релігійних вірувань самого різного рівня розвитку (анімізм, тотемізм, магія, політеїзм і світові релігії). Нерідко релігія (а вона виступає найважливішим елементом духовної культури) є провідним чинником у визначенні своєрідності культур і основною регулятивною силою в спільностях людини. Культура, таким чином, - це особлива форма життєдіяльності людей, що дає проявитися різноманіттю стилів життя, матеріальних способів перетворення природи і творення духовних цінностей. 1.Категорії культури і цивілізації Слово «культура» (від латинського «обробляти») має в мові багато значень, спочатку виникло в латинській мові і означало обробіток, обробку грунту. У Цицерона («Туксуланские бесіди») говориться про обробку розуму, про філософію як культуру розуму. Під культурою стали мати зважаючи на обізнаність, вихованість, вченість людини, і в цьому значенні слово «культура» увійшло майже до усіх європейських мов, у тому числі і в російський. Ми говоримо і про культуру рослин, і про культуру поведінки, і про культуру Відродження, і про людину високої або низької культури, і так далі В усіх цих значеннях вживання слова в мові цілком правомірне, проте для цілей науки необхідно надати поняттю термінологічну чіткість, причому зробити це не формально, схоластично, а по суті. Для цього передусім потрібно розмежувати категорії цивілізації і культури. Часто ці слова вживаються як синоніми (наприклад, «давньоримська цивілізація», «давньоримська культура»), наше ж завдання - розірвати цю синонімію понять, встановивши як тісний зв'язок, так і принципову відмінність між ними. Категорії культури і цивілізації в житті людства дуже тісно переплетені; більше того виростають з одного кореня. Культура неможлива без цивілізації, а цивілізація - без культури; у цьому виражається їх взаємодія і взаємозалежність.

Але в той же час це істотно різні явища, що відбивають різні сторони відношення людини до дійсності. Відколи людина стала людиною, він виділився з природы, хоча продовжував і досі продовжує певною мірою бути її частиною. Виникла надзвичайно значуща опозиція «людина – світ», якої раніше не було: для того, щоб цей найбільший переворот здійснився, потрібне виникнення свідомості, що обертається на самого себе. Тільки людина виявилася здатною до того, щоб провести і, головне, усвідомити грань між «я» і «не-я», між собою і природою, - жодна тварина, наскільки нам відомо, на це не здатне. Людина як біологічна істота була (а багато в чому і залишається) дуже слабкою і беззахисною перед лицем природи – бо даруй, будь-яка комаха краще пристосована для боротьби за існування якщо не окремій особині, то хоч би роду. Насправді, чи довго протримається гола і беззбройна людина в океані, в пустелі, в тайзі, при п'ятидесятиградусній жарі або хоч би десятиградусному морозі? У роду людського спочатку не було і немає своєї власної біологічної, природної екологічної ніші, він повинен був сам її собі створювати і створює досі. Тому виникле протиставлення «я – світ» спочатку означає ворожість світу до людини. Цій ворожості Ноmо Sарiе s протиставив два чисто людських способу виживання - цивілізацію і культуру. Цивілізація є способом виживання людини у світі за допомогою зміни світу. Вона бере свій початок із створення знарядь праці і полювання, із завоювання влади над вогнем і приручення тварин. Цей радикальний стрибок від тварини до людини змінив світ принципово: у світі з'явилися нові суті, які людина розвивала, поступово все більш і більш пристосовувавши світ до себе і своїм потребам. Фізичні предмети і явища міняли свій сенс, а вірніше, його набували. Так, палиця, яка просто валяється на землі, і та ж палиця, за допомогою якої викопують їстівне коріння, розрізняються по суті; вогонь як стихійна пожежа і вогонь, засвічений біля входу в печеру, щоб відлякати хижаків, - прин¬ципиально різні суті, і з цим природі доводиться, так би мовити, вважатися: віднині ведмідь не лише не завжди може з'їсти людину, але і ризикує сам стати його здобиччю. Від прийми¬тивного вогнища до ядерного реактора, від тигрової шкури до баль-ного сукні, від солодкого коріння до шоколаду і тому подібне - усе це належить до досягнень цивілізації. За допомогою цивілізації людина «підганяє» світ під себе. До області цивілізації можна з деякими обмовками віднести суспільний устрій, що також складається в процесі виробництва, і деякі соціальні інститути, наприклад держава. Але ці явища не дуже істотні для культурології як науки (ними займаються передусім соціологія, політологія і філософія історії), хоча певний вплив на культуру ці структури і чинять. Цивилизация, таким образом, обеспечивает человеку физический комфорт. Культура є прямо протилежним способом виживання. Її суть - пристосування людини до ворожого світу і, як результат, отримання душевного, психологічного комфорту. Культура набуває свого значення там, де безсила цивілізація: можна знайти спосіб захиститися від хижака (діє цивілізація), але не можна захиститися, наприклад, від смерті - значить, потрібно змінити самого себе, щоб змиритися з цим фактом і не випробовувати перед ним постійного жаху (тут вступає у дію культура Підкреслимо, що пристосування людини до світу має не біологічний (як, наприклад, поява і закріплення в процесі природного відбору захисного забарвлення), а духовний характер.

Культура - це кінець кінцем зміна особи і її мислення про світ, отримання людиною внутрішньої стійкості. Вона теж породжує нові суті, але не матеріального, а ідеального характеру, що ясно видно, наприклад, на характері мотивації поведінки. Так, людина може долати страх смерті, якщо на смерть його веде борг, честь, патріотизм, надія на замогильне існування і тому подібне, що тварині, зрозуміло, не властиво, хоча страх смерті властивий і йому. Різниця між людиною і твариною тут, по суті, в одному: людина створює цінності, які вище індивідуального існування. Тим самим Ноmо Sарiе s долає жах перед ворожим буттям і набуває відносно стійкого душевного комфорту: його підтримує свідомість, що він живе не даремно, і його страждання знайдуть нагороду в пам'яті нащадків або просто в їх фізичному існуванні, або в подяці в замогильному житті, або ще в чому-небудь. Тільки людина здатна набувати психологічного комфорту і внутрішньої стійкості навіть у фізичних стражданнях і самій смерті : він ідеально здолав їх, і це подолання є дія механізмів культури. Живучи у світі, людина постійно і регулярно випробовує страдання, хвороби, різного роду нещастя, від яких його не може захистити цивілізація. Понад усе ворожість світу по відношенню до людини проявляється, очевидно, в непорушному факті смерті. З думкою про припинення фізичного існування людині найважче примиритися, а смерть оточення, особливо близьких, не лише психологічно травмує його, але і постійно нагадує людині про тлінність його власного буття. Іншими словами, людина боїться світу, і це - природня реакція на його непередбачувану ворожість, яку досі не вдалося і навряд чи коли-небудь вдасться усунути розвитком цивілізації. Отже, щоб жити, не уподібнюючись щедринскому «премудрому піскареві», який «жив, - тремтів і помирав – тремтів»; щоб жити і бути по можливості щасливим або хоч би примиреним з дійсністю, людина повинна змінитися внутрішньо, знайти для себе зручну позицію у світі, набути деякої стійку світоориентацію. 2. Суть культури Зрозуміти суть культури можна лише через призму діяльності людини, народів, що населяють планету. Культура не існує поза людиною. Вона спочатку пов'язана з людиною і породжена тим, що він постійно прагне шукати сенс свого життя і діяльності, і, навпаки, немає ні суспільства ні соціальної групи, ні людини без культури і поза культурою. Згідно одного з основоположників російською і американською соціологічних шкіл Сорокина : «. Будь-яка організована група неминуче має культуру. Більше того, ні соціальна група, ні індивід (за винятком просто біологічного організму) не можуть існувати. без культури». Сучасні культурологи вважають, що усі народи мають культуру, немає і не може бути «некультурних» народів, проте кожному народу властива своя, унікальна і неповторна культура, нетотожна культурам інших народів, але співпадаюча з ними по багатьох значущих параметрах. Культурні процеси є складними і багатоплановими явищами. Оскільки вони можуть бути досліджені різними методами, а значить представлені і зрозумілі по-різному, існує не одна, а безліч концепцій культури, кожна з яких по-своєму пояснює і систематизує культурні процеси.

Атмосфера над Втчизною забруднена, гумус рдних земель спаплюжено, отруно, води рк, озер та морв перетворилися на потоки нечистот. Це вимага надзвичайних зусиль для реанмац Природи. Програма «ВЕЛИКДЕНЬ» передбача план комплексного очищення всх брудних стокв пдпримств та господарств Республки. Для цього винахдниками та вченими УДР створен проекти компактних очисних споруд; розроблений масштабний проект «Воскресння Днпра», для чого потрбна допомога Верховно Ради та Уряду, всх громадських рухв та господарств Украни. УДР для ц мети налагоджу братерськ контакти з усма творчими силами, котр усвдомлюють трагзм ситуац та необхднсть конструктивних рятвних дй. 4.PСОЦ¶АЛЬНА СТРУКТУРА УДР стверджу примат (першсть) духовного життя людини (культури, релг, науки, освти тощо), але, розумючи неможливсть в умовах земно еволюц реалзувати людську сутнсть без фундаментальних досягнень науки, технки  народного господарства, велику увагу придлятиме розвитку соцально, буттво нфраструктури (житла, поселення, культурологчн заклади, науков центри, лаборатор тощо)

1. Поняття та сутність ефективності управління

2. Антимонопольна політика держави та її сутність

3. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

4. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

5. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

6. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст
7. Портфель цінних паперів - сутність та функції
8. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

9. Сутність демократії та її основні цінності

10. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

11. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

12. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

13. Економічна сутність та форми оплати праці

14. Сутність корпоративної культури

15. Сутність, види та канали комунікацій

16. Сутність та зміст контролю

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

17. Таїнство Хрещення і його сутність

18. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

19. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

22. Закон вартості: сутність та основні функції
23. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
24. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

25. Маркетингова сутність реклами

26. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

27. Свідомість та творчість

28. Ринкова пропозиція та її еластичність

29. Поняття , ознаки та види господарських товариств

30. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

31. Поняття, види та принципи страхування

32. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Сутність перестрахування

34. Сутність токсикоманії

35. Видовий склад та чисельність птахів лісу

36. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

37. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

38. Економічна сутність виробничих запасів
39. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку
40. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

41. Поняття держави та її історичні форми

42. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

43. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

44. Поняття: ознаки та характеристика

45. Сутність держави

46. Сутність і форми експертної профілактики

47. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

48. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

49. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

50. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

51. Духовна культура та її структура

52. Культура та естетика

53. Культура та мистецтво Сирії

54. Лицарська культура та її складові
55. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій
56. Життя та творчість Олеся Гончара

57. Види попиту. Поняття товару та його суть

58. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

59. Сутність міжнародного маркетингу

60. Сутність спонсорства

61. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

62. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

63. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

64. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения
Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

66. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

67. Сутність планування і етапи планування

68. Життя та творчість Миколи Лисенка

69. Болонський процес - сутність, концепції, методика

70. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми
71. Сутність педагогічного спілкування
72. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

73. Сутність лібералізму

74. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

75. Соціальні ролі та особистість

76. Соціологія: становлення та сучасність

77. Сутність соціального контролю у сфері праці

78. Сутність технологій в соціальній роботі

79. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

80. Сутність протестантської філософії

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Сутність і особливості фінансів

82. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

83. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

84. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

85. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

86. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
87. Сутність керування ризиками
88. Сутність нагромадження капіталу

89. Головні поняття етики та естетики

90. Філософська культура особи та її суспільна значущість

91. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

92. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

93. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

94. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

95. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

96. Поняття та форми державного устрою

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

97. Суспільна свідомість та її структура

98. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

99. Життя та діяльність І.П.Котляревського


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.