Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління продуктивністю організації

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Проектування послуг та вибір процесу обслуговування 1. Сутність послуг Зараз у державі значення сфери послуг для розвитку економіки не можна недооцінювати. Багато принципів управління однаково застосовуються як для виробничого сектора економіки, так і для сфери послуг, але є і цілий ряд специфічних принципів. Одна з найважливіших відмінних рис сфери послуг полягає в характері проектування цих послуг і в процесі, використовуваному для їх створення. Сфера послуг має ряд важливих з погляду управління операціями характеристик. По-перше, тут споживач, звичайно, присутній у виробничому процесі, тобто є тісніший контакт або взаємодія із споживачем, ніж у сфері промислового виробництва. Робітник в автомобілебудуванні, наприклад, не контактує із споживачами, в лікарні ж або в кінотеатрі виробничі службовці тісно взаємодіють з клієнтами. По-друге, у сфері послуг потрібен, мабуть, вищий ступінь індивідуалізації продукту відповідно до вимог споживача. По-третє, роботи у сфері послуг, звичайно, більш трудомісткі, ніж у промисловості. Ці три особливості роблять управління операціями у сфері послуг більш важливою справою з погляду забезпечення ефективності. Дійсно, чим вищий ступінь взаємодії із споживачем, чим вищий ступінь індивідуалізації продукції, чим вище трудомісткість процесу, тим важче забезпечити його високу економічну ефективність. Саме ці характеристики відрізняють сферу послуг від промислового виробництва в плані операційної діяльності. 2. Проектування сервісних організацій При розробці системи надання послуг необхідно враховувати ряд вельми важливих чинників: 1 Місцерозташування підприємства по наданню послуг в основному визначається місцерозташуванням споживачів, а не початкових матеріалів або якими-небудь іншими чинниками. 2 Потреби і бажання споживачів звичайно йдуть попереду міркувань ефективності. 3 Календарне планування робіт залежить в основному від споживачів. 4 Визначення і вимірювання якості може виявитися скрутним. 5 Працівники повинні володіти гарними навиками спілкування із споживачами. 6 Виробничі потужності, звичайно, розраховуються по «піковому» попиту з боку споживачів, а не по середньому рівню попиту. 7 Створення запасів продукції в періоди низького попиту для їх використовування при «піках» попиту, звичайно, не представляється можливим. 8 Ефективність роботи службовця важко піддається вимірюванню, оскільки низька продуктивність може бути обумовлена відсутністю попиту з боку споживачів, а не поганою роботою службовця. 9 Великі підприємства у сфері послуг не типові. 10 Маркетинг і виробництво іноді важко відрізнити один від одного. 3. Методи надання послуг Характеристики, властиві підприємствам сфери послуг, утрудняють забезпечення ефективності операцій, проте, існує ряд методів підвищення продуктивності, які необхідно тут розглянути. Ці методи направлені на зростання не тільки ефективності, але і конкурентоспроможності шляхом внесення різноманітності в послуги, що надаються споживачам. Метод самообслуговування. Деякі фірми добилися успіху на ринку за рахунок посилення участі споживача у виробництві послуг.

Організація продажу товарів по поштових замовленнях, бензозаправні станції самообслуговування, кафетерії – ось приклади застосування цього принципу. Він же використовується і в організації роздрібного продажу товарів, «які треба самому зібрати». Відзначимо проте той факт, що, пропонуючи споживачу самому виконати якусь частину послуги, що надається, ми фактично змінюємо і саму природу цієї послуги. Метод потокової лінії. Багато років вважалося, що основна сфера застосування нової техніки і технології – це виробництво, перш за все, оброблювальне. Керівники у сфері надання послуг повинні усвідомити помилковість цього твердження і шукати можливості заміни праці технікою там, де це вигідно. Торгові автомати, що прочитують пристрої в касах продовольчих магазинів, автоматичні станції миття автомашин. Прямий набір в міжміському телефонному зв'язку, автомати для обробки чеків у банках виявляють собою приклади одночасного застосування обох вищеназваних принципів. Метод індивідуального підходу. У багатьох випадках для завойовування переважного положення на ринку можна вдатися до спрощення або усунення частини процесу за поданням послуги. Прикладом може служити завчасна «виписка» з готелю. Клієнт наперед заповнює платіжні документи і указує дату виїзду, що економить працю працівників і час клієнта. Розміщення виробничих та сервісних об’єктів 1. Критерії розміщення виробничих об’єктів Наступний крок у створенні операційної системи передбачає ухвалення рішень за розміром виробничих потужностей, їх місцерозміщенням і проектуванням матеріально-технічних об'єктів, підприємств. На цій стадії розроблення операційної системи виникають два взаємозв'язані питання: скільки об'єктів і яку потужність намагається створити (іншими словами, чи створювати декілька великих підприємств або велику кількість дрібніших підприємств) і де розмістити кожний з об'єктів? Рішення про кількість і продуктивність матеріально-технічних об'єктів, звичайно, визначаються чинниками ефективності і маркетингу. Деякі цілком певні чинники вказують на користь створення великих централізованих підприємств, інші чинники – про перевагу невеликих, розсіяних підприємств. Чинником, що доводить користь великих централізованих підприємств, найчастіше є велика капіталоємність перероблюючої підсистеми. Як приклади можна назвати електростанції і госпіталі, де потрібне дороге спеціальне устаткування, або коли вимагається організований збір в одне місце багато людей або різних виробів. Прикладами можуть бути автоскладальні підприємства, аеропорти, регіональні склади мережі універсальних магазинів. Найчастіша ситуація, що вказує на користь великої кількості дрібних підприємств, це коли клієнти сильно розосереджені і вимагають забезпечити для них зручний доступ до підприємства. Як приклад назвемо банки, бістро, пожежні станції. У деяких операційних системах береться комбінований підхід, де використовуються і великі, і дрібні підприємства. Типовими прикладами можуть служити фабрики хімічного чищення і лабораторії з обробки фотоматеріалів. У цих випадках, звичайно, є велика кількість маленьких розосереджених підприємств, що здійснюють безпосередній контакт з клієнтурою, і централізовані капіталомісткі виробничі центри, що виробляють обробку матеріалів.

2. Методи розміщення виробничих об’єктів Рішення про місцерозміщення підприємств, звичайно, йдуть від загального до окремого. Припустимо, що виробник побутової електронної апаратури вирішує питання про розміщення заводу з виробництва програвачів компакт-дисків. При ухваленні рішення будуть послідовно розглянуті наступні питання: на якому континенті будувати завод, в якій країні, в якому штаті або в якій провінції, в якому місті, на якому майданчику або в якій існуючій будівлі. Звичайно, не у всіх випадках потрібно розглядати всі ці рівні. Для зручності розгляду питання виділяють два рівні рішень про місце розміщення підприємства: макрорівень – рішення про континент, країну, провінцію і місто; мікрорівень – вибір конкретного майданчика або будівлі для підприємства. Чинники, що враховуються при ухваленні рішення на кожному з цих рівнів, будуть різними. Основні чинники, що розглядаються на макрорівні, наступні: демографічні і економічні чинники, що впливають на розмір і розвиток основних ринків збуту продукції операційної системи; джерела і транспортні витрати по доставці матеріалів, потрібних для операційної системи; кількість і якість трудових ресурсів; наявність достатньої кількості енергії і води; політична стабільність; податкова політика і заохочення економічного розвитку; питання захисту навколишнього середовища; вартість земельної ділянки і будівництва; умови мешкання (наприклад, клімат, система освіти, медичне обслуговування, культура, відпочинок, злочинність). До найважливіших чинників на мікрорівні відносяться: 1) обмежувальні норми на розвиток промзони, сумісність з об'єктами, що є сусідами; 2) розмір, конфігурація та інші технічні аспекти майданчика; 3) наявність переважних видів транспорту; 4) обсяг транспортних перевезень у клієнтів, під'їзди; 5) наявність і вартість енергопостачання та інших послуг, зокрема пожежної охорони і видалення відходів; 6) зовнішній вигляд майданчика, який може відповідати або не відповідати характеру підприємства; 7) близькість до житлових масивів і інших об'єктів, необхідних для службовців; 8) місцерозміщення конкурентів, особливо підприємств роздрібної торгівлі або за поданням послуг. Для багатьох видів підприємств при рішенні питання про місце розміщення домінуючим виявляється який-небудь один чинник. Наприклад, пошивні підприємства розташовуються поблизу джерел щодо дешевої праці, тому велика частина цієї галузі промисловості емігрувала в країни, що розвиваються. Заводи для виробництва алюмінієвих банок для напоїв, звичайно, розміщуються поряд з виробництвом самих напоїв через високі витрати на перевезення порожніх банок. Станції обслуговування автомобілів розміщуються на вулицях або на дорогах з інтенсивним рухом або на перехрестях, що полегшує під'їзд до них. Наступним кроком після визначення виробничої потужності і місця розміщення підприємства при створенні операційної системи буде проектування самого підприємства. Ця задача зводиться до визначення конфігурації підприємства, тобто розміру і форми будови і розміщення виробничих ресурсів усередині нього. Ми розглянемо основні типи проектів або планування виробництва і обговоримо загальні процедури розробки проекту.

У документі привертає до себе увагу спроба зв'язати виступ полуботківців з подіями в Петрограді, хоч виступ визрівав задовго до цих подій і на них немає жодних посилань в інших документах. Очевидно, зовсім не випадково замовчується участь на боці повсталих частини солдатів вірного Центральній Раді полку ім. Богдана Хмельницького. Спеціально наголошується на позитивній ролі керівництва цього полку в ліквідації конфлікту. Проводиться думка про спонтанність виступу, стихійність дій повсталих. Ще більшою мірою це відчувається в передовій статті "Невідомий виступ" Робітничої газети за 6 липня: "В ніч з 4 на 5 липня у Києві зайшли неприємні події. Розрухи сталися серед невеликої частини українського війська. Як виявилося уже вранці учора, ці розрухи зовсім не були свідомою і тим більше умисною потугою внести дезорганізацію в організованість українських революційних сил, як, з другого боку, ще яскравіше виявилося, що учасники розрухів не мали метою захопити владу. Секретаріат Центральної Ради з перших переговорів з учасниками розрухів побачив, що цей рух власне не має політичного характеру, а безпосередньою, дійсною його причиною була господарська неумілість місцевої командної влади, яка не потрапила координувати свого поступування з діяльністю організаційної влади

1. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

2. Дослідження аспектів управління якістю продукції

3. Управління якістю на підприємстві

4. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

5. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

6. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
7. Організаційна система управління природокористуванням України
8. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

9. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

10. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

11. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

12. Організаційна структура управління підприємством

13. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

14. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

15. Особливості управління організацією

16. Персонал як об’єкт управління організації

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

17. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

18. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

19. Філософія управління організацією

20. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

21. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

22. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
23. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
24. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

25. Організація управлінського обліку на підприємстві

26. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

27. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

28. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

29. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

30. Діяльність органів управління освітою

31. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

32. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

33. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

34. Управління страховою діяльністю

35. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

36. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

37. Державні органи управління туристичною роботою

38. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
39. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
40. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

41. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

42. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

43. Аналіз та удосконалення оперативного управління

44. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

45. Організація праці

46. Процес управління та його основні стадії

47. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

48. Системний підхід до управління персоналом фірми

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

49. Управління затратами

50. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

51. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

52. Управління фінансами України

53. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

54. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
55. Організація обліку грошових коштів
56. Управління утворенням прибутку підприємства

57. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

58. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

59. Рельєф та ландшафтна організація

60. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

61. Кредитний ризик та методи управління ними

62. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

63. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

64. Організація банківської справи

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Організація біржової торгівлі

66. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

67. Організація діяльності "ПриватБанку"

68. Організація кредитної роботи в комерційному банку

69. Організація та планування кредитування

70. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
71. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
72. Валютні ризики: економічна природа та управління

73. Організація будівельного майданчика

74. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

75. Організація робочого місця бухгалтера

76. Рівні організації організму людини

77. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

78. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

79. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

80. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

81. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

82. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

83. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

84. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

85. Внутрішній аудит організації

86. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів
87. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
88. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

89. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

90. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

91. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

92. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

93. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

94. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

95. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

96. Організація документування господарських операцій

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки

97. Організація і методика аудиту грошових коштів

98. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

99. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.