Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Оцінка фінансового стану комерційного банку

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Відкритий міжнародний університет розвитку людини &quo ;Україна&quo ;Контрольна робота з дисципліни &quo ;Основи банківської діяльності&quo ;Виконала студентка 4-ого курсу групи ЗМЗЕД-41 спеціальності ”менеджмент ЗЕД&quo ; Бобруйко Ірина Викладач: Циганов С.А.Київ 2008 ПланВступ 1. Методика оцінки фінансового стану комерційного банку 1.1 Поняття оцінки комерційного банку 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингових оцінок 1.2.1 Методика рейтингової оцінки українських експертів 1.2.2 Методика Кромонова 1.2.3 Методика рейтингової оцінки за системою СAMEL 1.2.4 Приклади використання рейтингових систем оцінки діяльності комерційних банків Висновки 2. Кредитні операції банку з векселями Практична робота Список використаної літератури ВступУ процесі переходу України від адміністративно-командної до ринкових відносин саме банки посідають найважливіше місце. Не існує жодного підприємства, організації чи установи яка б в своїй діяльності не зверталась до послуг банків. Дедалі більше фізичних осіб користуються послугами банківських установ. Тому знання про побудову, функції та банківські операції в даний час є необхідними для кожного. Сучасну ринкову економіку називають кредитною або грошовою. Жодна підприємницька структура не може існувати без грошово-кредитних відносин зі своїми клієнтами, партнерами і навіть конкурентами, а також звичайно державою. Слід також зазначити, що заняття банківською діяльністю справа досить ризикова. Вибір для обслуговування надійного банку є одним з найважливіших завдань їх потенційних клієнтів. Незважаючи на досить жорсткий контроль за діяльністю комерційних і коопераційних банків з боку Національного Банку України, ціла низка цих банків у нашій країні збанкрутувала, що завдало значних збитків їхнім вкладникам. Для мене як для майбутнього фахівця з економіки безпосередньо та з зовнішньоекономічної діяльності зокрема теоретичні, а також практичні знання з питань грошово-кредитних відносин, зокрема знання зі здійснення банківських операцій. 1. Методика оцінки фінансового стану комерційного банку 1.1 Поняття оцінки комерційного банкуВизначення оцінки кожного окремого комерційного банку, його стабільності, надійності в порівнянні з іншими банками дуже важливо для вкладників, інвесторів та й самої банківської установи. Зараз в Україні системи оцінки діяльності банківських установ широко не використовуються. Серед фахівців банківської справи нема єдиної думки щодо параметрів рейтингової системи, яка б відповідала поточним потребам. Рейтингові системи банків - новий продукт на ринку економічної і статистичної інформації. Але для підвищення ефективності діяльності він необхідний. Як визначити банк, в який можна надійно вкласти кошти, як визначити партнерів на міжбанківському ринку, що зможуть розрахуватись по своїм зобов'язанням? Відповіді можуть бути різними, але маючи перед собою висновок фахівців, знаючи рейтинг цього конкретного банку, в порівнянні з іншими, правильний висновок буде зробити легше, кількість помилок зменшиться. Для банку важливий не тільки внутрішній аналіз його діяльності, але і порівняння результатів роботи з результатами інших банків.

В умовах ринкової економіки особливе значення має дослідження тенденцій розвитку банківської системи в цілому на національному рівні. В даний час в Україні спостерігається дефіцит аналітичної інформації про роботу комерційних банків, тому важливо проводити рейтинг банків, як основа для вивчення їхньої діяльності. Рейтинговий звіт не тільки допомагає контрагентам одержати незалежну оцінку банку, багато банків, що одержали позитивний рейтинг, говорять про користь такого звіту для розуміння їхніх власних дій. Оцінка ззовні допомагає глибше проаналізувати свої сильні і слабкі сторони. Можливо, банк не завжди згодний з думкою аналітиків, але саме бачення того, як аналітики прийшли до якогось висновку, має істотне значення для вироблення подальшої політики. Рейтинг банку в цілому складається у виведенні вільної оцінки в усіх напрямках, що піддалися аналізу. Одним з варіантів аналізу, що дозволяє одержати комплексну оцінку фінансового стану комерційних банків і провести їхнє порівняння, є методики складання рейтингів. Рейтинг - це метод порівняльної оцінки діяльності декількох банків. В основі рейтингу лежить узагальнена характеристика по визначеній ознаці, що дозволяє групувати комерційні банки у визначеній послідовності по ступені убування даної ознаки. Критерій класифікації банків може відбивати окремі сторони діяльності банків (прибутковість, ліквідність, платоспроможність) або діяльність банку в цілому (обсяг операцій, надійність, імідж). У світовій практиці існує три основних методи побудови рейтингу: номерний, бальний і індексний. Номерна система рейтингу полягає в побудові сполучень значень показників фінансового стану банку і присвоєнні кожному з цих сполучень визначеного місця в рейтингу. Для побудови рейтингу в рамках більш складних методик використовують бальну систему, що дозволяє здійснити оцінку фінансового стану банку в балах, привласнених йому по кожному оціночному показнику. Зведена бальна оцінка банку дає можливість визначити приналежність останнього до тієї або іншої групи банків. Крім вищезгаданих, широко розповсюджених у світовій банківській практиці рейтингових систем існує також відносно, що рідко зустрічається індексний метод побудови рейтингу. При його використанні виробляється розрахунок індексу кожного з оціночних показників фінансового стану банку. Розрахунки можуть проводитися щодо базисних даних або середніх значень, розрахованих за ряд років. Головний критерій, по якому оцінюються банки, - якісні показники їхньої діяльності. Серед них - капітальна база, ефективність розміщення активів, прибутковість і ліквідність. Враховується також стан менеджменту, тобто раціональність методів керування. Показники, використовувані для аналізу, як правило, є відносними, мають визначену норму, установлену на основі міжнародних стандартів. Рейтингова оцінка може бути зроблена спеціальним рейтинговим агентством на основі угоди з банком. Вона покликана захистити інтереси як банку, так і його клієнтів. По банківському рейтингу можна судити про фінансове становище кредитного інституту, його положенні серед інших банків.

Учасникам ринку він дає можливість підвищити якість менеджменту в банку, поліпшити вибір ділової стратегії, а іноземним інвесторам - вибрати надійний банк-партнер. У свою чергу рейтингова система, розроблена з урахуванням світового досвіду, дозволить банкам установлювати рівноправні партнерські відносини з закордонними банками. У складанні рейтингів виділяються два основних підходи: експертний бухгалтерський Бухгалтерський підхід. Аналіз проводиться виключно на основі фінансової звітності за формалізованою схемою розрахунку коефіцієнтів і визначення загального (рейтингового) бала. Якість отриманого результату визначається тим, наскільки глибоко і повно оцінюється рейтингова характеристика фінансового стану банку і на скількох коректно й обґрунтовано розраховується підсумковий бал надійності. 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингових оцінок 1.2.1 Методика рейтингової оцінки українських експертів Принципово новий підхід до рейтингової оцінки банків запропонувала представницька група українських банківських експертів. Оскільки ця методика ще не одержала власної назви, умовно називатимемо її вітчизняною. Згідно з нею надійність банку визначається з урахуванням таких показників: к1 - рівень проблемних кредитів; к2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності; к3 - рівень лівереджу; к4 - коефіцієнт відкритої валютної позиції. Отже, до складу рейтингової оцінки українськими фахівцями введено ще низку параметрів: проблемні кредити (ПК); загальні активи (ЗА); відкриту валютну позицію банку (ВП). Проте загальну кількість показників у методиці зведено до мінімуму. За результатами емпіричних досліджень для них встановлено такі ваги: k1 - 34.5%, k2 - 27% ДЗ - 22.4%, k4 - 16,1%. За вітчизняною методикою найважливішим показником є рівень проблемних кредитів. Шляхом експериментальних досліджень встановлено, що проблемними кредитами слід вважати 100% простроченої і 45.8% пролонгованої заборгованості за позичками. Відносно менше значення у методиці надається коефіцієнту відкритої валютної позиції, оскільки її пильно контролює держава. Щоб надати показникам характеру порівнюваних одиниць виміру, автори запропонували їх нормувати. Аналіз грунтується на зіставленні показників кожного банку із середніми значеннями показників досліджуваних сукупностей банківських установ. Після нормування і перемножування одержаних значень на відповідну питому вагу добутки підсумовуються в Інтегральний рейтинговий індекс. Середні значення показників банків індикативної групи досліджуються в динаміці і слугують базою порівняння. Результатом є віднесення банків до таких груп: 1) група лідерів - показник надійності більший від 0, рентабельність перевищує середню; 2) група надійних банків - показник надійності більший від 0, рентабельність - нижча від середньої; 3) група прибутково-орієнтованих банків - показник надійності менший від 0, рентабельність - перевищує середню; 4) група ризику - показник надійності менший від 0, рентабельність - нижча від середньої. Очевидною перевагою вітчизняної методики є механізм обчислення показника миттєвої ліквідності. До речі, такий підхід передбачено й Інструкцією НБУ &quo ;Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків&quo ;.

И если он это положительное, т.Pн. необходимое для СЕБЯ находит, то он готов мириться и с некоторыми несущественными недостатками. Так ведь автомобиль или самолет обеспечивает необходимую нам ско рость передвижения, то даже тогда, когда осуществляются аварии, то никому не приходит даже в голову запретить полеты на самолетах или езду на автомобилях. Так что, когда я задал себе вопрос, почему алкоголики нравятся женщинам, я просто отразил статистику, а не свое отношение к женщинам и алкоголикам. А мое отношение к женщинам видно из предыдущего абзаца. К сожалению, в общественном сознании нашего общества, в том числе, и у самих женщин бытует отношение к женщинам как к некоему существу более низкого порядка. Причем делается это неосознано с самого детства. Хорошо, что не все девочки впитывают эту психологию и становятся космонавтами, управляющими банками, директорами предприятий, профессорами, главными врачами больниц. Многие же несостоявшиеся как личности женщины свое неумение добиться своих целей в жизни списывают на свой пол

1. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

2. Національний банк України

3. Національний банк України та особливості його функціонування

4. Державний ощадний банк України

5. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

6. Методики оцінки фінансового стану банків України
7. Принципи розробки та оцінки державної політики України
8. Банківська система України

9. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

10. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

11. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

12. Банківська система України

13. Банківська система України та проблеми її реформування

14. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

15. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

16. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Аппарат для приготовления домашнего творога и сыра "Нежное лакомство".
Сладкая творожная запеканка, мягкий пряный сыр, чесночная паста на бутерброды — сколько вкуснятины можно приготовить из домашнего творога
464 руб
Раздел: Прочее

17. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

18. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

19. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

20. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

21. Фінансова система України

22. Фінансове право України
23. Фінансовий ринок (фондовий) України
24. Банківська система України

25. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

26. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

27. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

28. Атомна енергетика України і РПС

29. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

30. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

31. Політичні права і свободи громадян України

32. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

34. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

35. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

36. Історія України

37. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

38. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
39. Період гетьманщини України
40. Центральна Рада і пролетаріат України

41. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

42. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

43. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

44. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

45. Економічне районування України

46. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

47. Основні напрямки зовнішньої політики України

48. Господарське право України

Тележка багажная ТБР-20, зелено-черная.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 30 л. Размеры: 95х28х34 см. Диаметр колес: 17
651 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Конституційний суд України

50. Цивільне право України

51. Суверенітет України

52. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

53. Проект кримінального кодекса України

54. Бюджетна ситема України
55. Державний бюджет України і бюджетне право
56. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

57. Управління фінансами України

58. Організаційна система управління природокористуванням України

59. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

60. Машинобудування України

61. Бідність в України

62. Вплив російської кризи на економіку України

63. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

64. Місце України в глобалізаційних процесах

Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Рюкзак для школы и офиса "SpeedWay 2", 46x32x19 см, серо-оранжевый.
Рюкзак для школы и офиса с отделением для ноутбука с диагональю до 15,6”. 3 больших отделения. 1 передний карман для мелких предметов. 2
1092 руб
Раздел: Без наполнения

65. Машинобудівний комплекс України

66. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

67. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

68. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

69. Грошовий обіг України

70. Органи внутрішніх справ України
71. Механізм кредитування банками України
72. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

73. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

74. Закон україни про міліцію

75. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

76. шпори з цивільного права України

77. Заповідники України

78. Культура та побут населення України

79. Легка промисловість України i транспорт

80. Сільське господарство i харчова промисловість України

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

81. Електроенергетика України

82. Регіональний розвиток харчової промисловості України

83. Зародження партійно-радянської преси України

84. Проблеми золотоносності надр України

85. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

86. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
87. Верховна Рада України в системі органів влади
88. Ґрунти України

89. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

90. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

91. Етикет України та Росії

92. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

93. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

94. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

95. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

96. Структура страхового законодавства України

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

97. Фондовий ринок України

98. Функції Національного банку України

99. Законодавча база України про охорону праці

100. Мохоподібні України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.