Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Анотація У курсовій роботі проведено моделювання надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки на ЕОМ. В роботі описується вказана система, будується її концептуальна модель, робиться формальний опис системи та імітаційної моделі системи надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки, виконується програмування моделі системи, проводиться випробування моделі системи надходження та обробки повідомлень від датчиків на ЕОМ і їх обробки на ЕОМ та приводяться результати моделювання вказаної системи. Робота виконана на 21 сторінках друкованого тексту, містить 4 рисунка, 4 додатки та список використаної літератури, що складається з 4 джерел. Роботу виконано українською мовою. Аннотация В курсовой работе проведено моделирование поступления сообщений от датчиков к ЭВМ и их обработки на ЭВМ. В работе выполняется описание указанной системы обработки сообщений, составляется концептуальная модель системы поступления и обработки сообщений, делается формальное описание системы и имитационной модели системы поступления сообщений от датчиков к ЭВМ и их обработки, выполняется программирование модели системы, проводится испытание модели системы поступления и обработки сообщений от датчиков к ЭОМ, приводятся результаты моделирования указанной системы. Работа выполнена на 21 страницах печатного текста, содержит 4 рисунка, 4 приложения и список использованной литературы, содержащий 4 источника. Работа выполнена на украинском языке. Abs rac I his work is execu ed modeli g of he process of e ry a d processi g messages from se sors o he compu er. I work is descrip he sys em of e ry a d processi g messages, is crea ed co cep ual model of he sys em of e ry a d processi g messages, is do e formal defi i io of he sys em of e ry a d processi g messages a d simula io model of he sys em of e ry a d processi g messages, is co duc ed programmi g of model of he sys em of e ry a d processi g messages, is co duc ed es i g of model of he sys em of e ry a d processi g messages a d is ci ed he resul s of modeli g of he sys em of e ry a d processi g messages o compu er. he work do e o 21 pages of he pri ed ex co ai s 4 figures, 4 appe dices a d refere ce ha co ai 4 sources. he work is do e i he Ukrai ia la guage. Зміст Вступ4 Опис, встановлення границь і обмежень моделювання системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 6 Складання концептуальної моделі системи надходження до ЕОМ та обробки на ЕОМ повідомлень7 Висування гіпотез, фіксація припущень необхідних та уточнення задачі моделювання для побудови моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 7 Побудова схеми функціонування реального процесу надходження та обробки інформації від датчиків7 Математичний опис функціонування системи отримання повідомлень від датчиків ЕОМ та виконання їх обробки9 Опис імітаційної моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 10 Програмування системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 11 Випробування моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ 13 Висновки15 Список використаної літератури17 Додаток А - Текст програми для моделювання процесу отримання та обробки на ЕОМ повідомлень від вимірюючих пристроїв18 Додаток Б - Результати роботи програми для моделювання процесу надходження та обробки на ЕОМ повідомлень від датчиків19 Додаток В - Текст програми для перевірки адекватності моделювання процесу надходження та обробки на ЕОМ повідомлень від датчиків21 Додаток Г - Результати роботи програми для перевірки адекватності моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень від датчиків21 Вступ У створюваних людиною об’єктах усіх в усіх сферах життя дуже часто використовують різноманітні системи для моніторингу, вивчення та діагностики даних про стан вказаних об’єктів.

Для побудови таких систем збору та обробки даних потрібно наперед розрахувати параметри системи збору та обробки для максимально ефективного використання такої розрахувати параметри системи збору та обробки та можливості корегування характеристик до її побудови. Але сучасні системи збору та обробки даних від приладів та датчиків складаються з великої кількості елементів, що взаємодіють і впливають один на одного. Дуже часто математично визначити необхідні характеристики неможливо, так як системи є дуже складні з нестандартними законами надходження та обробки, а отже створення фізичної моделі є дорогим чи неможливим. Для вирішення вказаної проблеми розрахунку параметрів системи збору та обробки використовують комп’ютерне моделювання. Це дозволяє спростити та прискорити визначення характеристик системи, прискорити і автоматизувати створення системи в задані терміни з вказаними характеристиками, покращити якість та зменшити собівартість. Метою даної курсової роботи є виконання моделювання та отримання характеристик роботи системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом. До даної ЕОМ через кожні 7±2с. надходить інформація від датчиків та вимірювальних пристроїв (440 повідомлень). До обробки на ЕОМ повідомлення накопичуються в буферній пам’яті ємністю 1 повідомлення. Час обробки повідомлень на ЕОМ складає 8±3 с. Динаміка технологічного процесу така, що має сенс обробляти повідомлення, які чекають в буферній пам'яті не більше ніж 14 секунд. Інші повідомлення вважаються втраченими. В процесі виконання моделювання необхідно вирішити наступні задачі : зробити опис системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ ; встановити границі та обмеження моделювання системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом; скласти концептуальну модель системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ ; висунути гіпотези і зафіксувати припущення необхідні для побудови моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом; побудувати схему функціонування реального процесу надходження та обробки повідомлень в системі надходження повідомлень від датчиків до ЕОМ та їх обробки на ЕОМ, яка працює в системі управління технологічним процесом; зробити математичний опис функціонування системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом; виконати опис імітаційної моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом; зробити програмування моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом; провести випробування моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом; отримати характеристики роботи системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , яка працює в системі управління технологічним процесом.

Опис, встановлення границь і обмежень моделювання системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ Обробка інформації виконується на електронній обчислювальній машині, яка працює в системі управління технологічним процесом. До даної ЕОМ через кожні 7±2с. надходить інформація від датчиків та вимірювальних пристроїв. До обробки на ЕОМ повідомлення накопичуються в буферній пам’яті, після чого потрапляють для обробки в процесор. Час обробки повідомлень на ЕОМ складає 8±3 с. Виконання моделювання вказаної системи потрібно провести в таких межах, де буде враховано лише основні задані характеристики роботи – інтервали надходження повідомлень від датчиків та обробки заявок процесором ЕОМ, як було сказано в описі дорівнюють відповідно 7±2с. та 8±3с.; ємність буферної пам’яті складає 1 повідомлення, і якщо при надходженні нового повідомлення пам'ять заповнена, повідомлення втрачається. Динаміка технологічного процесу така, що має сенс обробляти повідомлення, які чекають в буферній пам'яті не більше ніж 14 секунд. Інші повідомлення вважаються втраченими. Вплив інших факторів (наприклад затримки при надходженні повідомлень, перепони на лініях, відмови в роботі тощо) можна не враховувати. Потрібно провести моделювання надходження лише 440 повідомлень від датчиків та вимірювальних пристроїв. Побудований імітатор системи повинен дозволяти швидко змінювати інтервали надходження повідомлень від датчиків та інтервали обробки заявок процесором ЕОМ, ємність буферної пам’яті та термін актуальності повідомлення. Потрібно мати змогу швидко виконувати моделювання заданої системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ , при змінах кількості отриманих повідомлень від датчиків та часу їх обробки на ЕОМ. Імітатор також має дозволяти зміну законів надходження і обробки повідомлень при необхідності відповідних змін у заданій системі, а також для перевірки роботи самого імітатора з допомогою математичних формул, шляхом порівняння результатів моделювання з математично отриманими характеристиками при таких законах надходження і обробки, для яких результат можливо розрахувати математичною. При виконанні моделювання точність дозволяється зменшити за рахунок отримання значень складних неперервних функцій інтерполяцією по основним відомим точкам. Це дасть можливість збільшення швидкості моделювання системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ . Складання концептуальної моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ Висування гіпотез, фіксація припущень необхідних та уточнення задачі моделювання для побудови моделі системи обробки повідомлень від датчиків та вимірюючих пристроїв на ЕОМ Як видно з опису системи, вона складається із таких головних елементів: датчиків, ЕОМ та повідомлень що обробляються. Через деякі випадкові моменти часу повідомлення від датчиків та вимірювальних пристроїв надходять до ЕОМ, для обробки. При надходженні нової інформації в моменти часу, коли обчислювальний пристрій зайнятий, отримана від датчиків інформація потрапляє в буферну пам'ять за умови, що в ній є вільні блоки, або ж вона втрачається.

Саме таке шанування певного виду тварин мав на увазі Геродот. 65.3. За нашими відомостями, таке спадкоємство не було абсолютно обов'язковим. 65.4. Такі обіцянки богам єгиптяни робили для забезпечення здоров'я своїх дітей. 65.5. Про покарання на смерть за вбивство священних тварин повідомляють деякі античні автори (напр., Діодор Сіцілійський). 66,1. У розд. 36 Геродот написав, що всупереч іншим народам єгиптяни на знак жалоби не стрижуть волосся. 67.1. Під час археологічних розкопок у різних краях Єгипту було виявлено багато мумій не тільки кішок, але й інших священних тварин. 67.2. Собаки, шакали та вовки були священними тваринами бога Анубіса (єгип. Ануп), який був пов'язаний із похованнями і якого зображували з головою шакала. 67.3. Сокіл, або яструб, були священними птахами – втіленнями бога Хора, сина Усіре та Ісе, переможця Сетха, ворога і вбивці Усіре. З повідомлення Геродота випливає, що їхневмони та землерийки також шанувалиея як священні тварини. Про ведмедів у давньому Єгипті нема певних даних. Єгипетські вовки, справді, були менші за європейських. 67.4. Єгипетський бог Тховт (Тот) ототожнювався греками з їхнім богом Герме-сом

1. Моделювання процесу надходження до ЕОМ повідомлень

2. Система передавання неперервних повідомлень із використанням широтно–імпульсної модуляції

3. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

4. Е. Д. Поливанов и обучение русскому языку в национальной школе

5. Полемика Е. Д. Поливанова с Н. Я. Марром и сторонниками «нового учения» о языке

6. Е. Д. Поливанов – социолог языка
7. Основные этапы научной биографии Е. Д. Поливанова
8. Теории Процента (Е. Бем-Баверк, Дж. Кейнс, К. Маркс, И. Фишер, Д. Хикс)

9. Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв

10. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

11. Парадокси свободи в праці Е. Фромма "Втеча від свободи"

12. Почва, ее состав и особенности

13. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности

14. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

15. Страна Испания и ее особенности

16. Камчатка и ее экологическое положение

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. А.Е. Ферсман и Кольский полуостров

18. Инфляция и ее определение

19. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

20. Организация сбора налогов в СССР в 60-е годы

21. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение

22. Промышленный переворот, капиталистическая индустриализация и ее особенности в Германии
23. Россия в 90-е годы XX века
24. Внешняя политика Российского государства в 20-30-е годы 20-го столетия

25. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

26. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

27. Конституция Российской Федерации и ее развитие

28. Судебная система РФ и пути ее реформирования

29. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

30. Нобелевская премия и ее лауреаты

31. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

32. Сниженная лексика английского языка и ее перевод на русский язык (на примере перевода новеллы С.Кинга "Долгий путь")

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты

33. И.Е. Репин в истории русской живописи

34. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси

35. Нобелевская премия и ее лауреаты

36. Культура как социальное явление. Ее основные функции

37. Магия как культурное явление, ее разновидности и смысл

38. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов
39. И.Е. Репин в истории русской живописи
40. Россия в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

41. Антиутопия к изучению романа Е. Замятина "Мы"

42. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

43. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

44. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

45. Личность и государство в романе Е.И. Замятина "Мы"

46. Образ пейзажа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы"

47. Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве в произведении Островского "Гроза"?

48. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

49. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

50. Передовая философская мысль XIX века и ее отражение в творчестве Ф. М. Достоевского

51. План урока по творчеству И.Е.Сабуровой

52. Д. Боттезини. Творческий портрет

53. Екатерина II и ее ближайшее окружение

54. Л.Д. Троцкий
55. Жанна д`Арк
56. Д. И. Менделеев

57. Золотая Орда и ее падение

58. Д.И.Менделеев: не наукой единой

59. Русская культура XIXв. и ее вклад в мировую культуру

60. Золотая Орда, ее государственный строй и формы господства над Русью

61. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

62. Социально-политическая борьба в Риме в период кризиса республиканского строя (60-е годы 1 в. до н. э.)

63. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

64. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее

65. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

66. Международные отношения и внешняя политика Советского Союза в 20-е - 30-е годы

67. Мультимедиа и ее средства

68. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

69. Проблема 2000 года и ее последствия

70. Теорема Пифагора и способы ее доказательства
71. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)
72. Медицинские датчики

73. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

74. Криминологическая классификация (типология) преступников, ее основания и практическое значение.

75. Система милиции и ее подчиненность

76. Понятия о популяциях, сообществах, биоге- оценозах, экосистеме, биосфере и ее основных компонентах

77. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

78. Камчатка и ее экологическое положение

79. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

80. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие

81. Педагогическая система К. Д. Ушинского

82. Государственная Дума РФ и ее полномочия

83. Внешнеполитическая деятельность Испании и ее членство в Европейском Союзе

84. Смерть И.В. Сталина и ее последствия

85. Избранная Рада и ее реформы

86. Политика (как социальное явление, ее структура)
87. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля ЗИЛ-130
88. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

89. Датчики скорости

90. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация

91. Технологичность изделия, ее показатели и пути обеспечения

92. Гальванотехника и ее применение в микроэлектронике

93. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

94. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля ГАЗ-53

95. Психическая напряженность и ее влияние на деятельность

96. Креативность и ее диагностика

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

97. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

98. Учебные книги К. Д. Ушинского

99. Предмет психологии, ее задачи и методы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.