Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Система місцевого самоврядування Франції

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МОДУЛЬНА РОБОТА з навчальної дисципліни Територіальне управління та місцеве самоврядування на тему: Система місцевого самоврядування Франції Виконавець: слухач групи ЦДС-09-мт Івченко Анастасія Сергіївна Перевірив: к.п.н., доцент Третяк Олексій Анатолійович Дніпропетровськ 2010р. План Вступ Конституційні засади місцевого самоврядування у Франції. Законодавство про місцеве самоврядування Комуни як основна ланка місцевого самоврядування Департамент Представництво держави на регіональному рівні Округ Особливий статус деяких міст Список використаної літератури. Вступ Франція – велика європейська держава зі специфічною структурою влади – стала певним «донором» своєї системи влади для її впровадження у країнах посттоталітарного світу. Україна не стала винятком. Українська модель влади – всенародно обраний, з великими повноваженнями Президент; уряд, на чолі якого стоїть прем’єр, котрий призначається Президентом за згодою парламенту; місцеві державні адміністрації на районному та обласному рівнях та місцеве самоврядування на рівні територіальних громад – є дуже подібною до французької. Місцеве самоврядування в Україні розвивається також досить подібними шляхами, щоправда, зі своєю українською пострадянською специфікою. 1. Конституційні засади місцевого самоврядування у Франції. Законодавство про місцеве самоврядування Сьогодні Франція серед більшості демократичних країн Європи є найбільш централізованою державою. Саме тут досить стійкі традиції міцної держави влади, яка відіграє головну роль на рівні департаментів та областей. Конституція Франції 1958 року, яка діє донині, досить скупо говорить про права місцевого самоврядування. Це розділ 11 «Про місцеві колективи», хоча в цьому розділі лише стаття 72 присвячена місцевим колективам. «Стаття 72. Місцевими колективами Республіки є комуни, департаменти, заморські території. Всі інші місцеві колективи утворюються законом. Ці колективи вільно управляються виборними радами в умовах, визначених законом. Представники Уряду в департаментах і територіях відповідають за національні інтереси, адміністративний контроль і дотримання законів.» Крім цього, стаття 34 французької Конституції проголошує: «Закон визначає основні принципи вільного управління місцевих адміністративних одиниць; їх компетенцію і розмір податків.» Складний процес децентралізації, що розпочався в 1982 році, досить помірно прогресує і поступово зводить нанівець унітаристські традиції, тим паче, що глибока інтеграція в Європі також сприяє широкій децентралізації. Закони 1982-1983 років, які сформували новий кодекс Франції, ввели принаймні три найбільш важливі нововведення, що різко підняли статус органів місцевого самоврядування: було встановлено одноманітні правила адміністративного контролю за діями місцевих колективів з боку держави, стосовно рішень всіх місцевих органів, але вже не на предмет доцільності, а лише на предмет законності, причому із застосуванням судових процедур; префект перестав бути виконавчим органом департаменту як місцевого колективу, його функції перейшли до голови генеральної ради; принципово змінився статус округу, який до 1982 року був лише громадським утворенням.

Після реформи він також став управлятися виборним адміністративним органом. Найважливішим у Законі № 82-213 від 2 березня 1982 року була норма статті 1, як можна вважати «пусковою кнопкою» процесу децентралізації: «Стаття 1. Комуни, департаменти, регіони є вільно керовані обраними радами. Закони визначатимуть розподіл компетенції між комунами, департаментами, регіонами і державною, а також розподіл народних коштів, що випливає з нових правил місцевої податкової системи та передання державних кредитів територіальним громадам; організацію регіонів, статутні гарантії, які надаються персоналу територіальних громад, спосіб обрання і статут обранців, а також форми співпраці між комунами, департаментами та регіонами і розвиток участі громадян у місцевому житті». Велика французька адміністративна реформа проводилася поетапно. Черговий етап реформи почався з нових законів від 7 січня 1983 року і 22 червня 1983 року. Цими законами визначався новий перерозподіл компетенції між державою і територіальними колективами на користь останніх. Сьогодні законодавство Франції повністю регулює всі питання, що стосуються організації і діяльності місцевого самоврядування на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою. Всі ці закони об’єднані в адміністративний кодекс, який є фактично «конституцією місцевого самоврядування у Франції.» 2. Комуни як основна ланка місцевого самоврядування Комуна у Франції – єдина адміністративно-територіальна одиниця, де немає окремого державного владного органу, тобто теоретично мер у своїй особі поєднує головну посадову особу місцевого самоврядування та представника державної влади. Але щоб уникнути такого поєднання в одній особі функцій державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, багато функцій державної виконавчої влади, що належали меру, з 1983 року передані до функцій місцевого самоврядування. Тобто роль комуни як державної адміністративної одиниці дуже зменшилася, і вона стала реально автономним територіальним колективом. Кожна комуна має мера і муніципальну раду. Важливими елементами комуни як юридичної реальності є: назва, територія, чисельність населення. Оскільки саме ці елементи ідентифікують комуну як окрему, базову ланку місцевого самоврядування, закони передбачають спеціальні процедури можливих змін назви чи території та обов’язків періодичний перепис населення. Кодекс законів про комуни детально регламентує правила організації і проведення муніципальної ради, в тому числі для забезпечення гласності і відкритості засідань. За законом, засідання ради мають проводитися не рідше одного разу на три місяці. Засідання скликає мер за власною ініціативою залежно від потреби. Він також зобов’язаний скликати засідання ради за вимогою префекта або половини членів ради. Закон встановлює чисельність муніципальних радників залежно від кількості населення комуни (наприклад: комуна з населенням менш ніж 100 осіб – 9 радників, від 100 до 499 осіб – 11 радників, від 10 000 до 19 999 осіб – 33 радники). Радником може стати будь-який платник податків комуни, але закон встановлює правила не виборності та несумісності мандатів.

Вибори радників проводяться раз на 6 років одночасно по всій країні за мажоритарною системою в два тури. Повноваження муніципальної ради. Фінансові повноваження: прийняття бюджету та визначення ставок комунальних податків; вирішення питань про необхідність позик; затвердження звітів про використання бюджетних коштів. Повноваження у сфері громадських служб. Рада має право: створювати або ліквідовувати громадські служби комуни (але законом встановлене пене обмеження самостійності щодо певних служб. За законом наявність деяких служб є обов’язковою (похоронне бюро, служби збору сміття тощо). Законом також забороняється створення певних служб (оборони, юстиції тощо) у сферах, що не належать до компетенції комун і суперечать принципу єдності держави). Надавати допомогу як комунальним, так і приватним підприємствам, але знову ж таки за умов конкурсу та гласності. Повноваження щодо майна комуни. Майно комуни поділяється на «громадське», тобто таке, що призначене виключно для громадського користування (дороги, цвинтарі, казарми тощо), та майно «приватне», яким комуна розпоряджається на правах приватного власника (ліси, будинки тощо). Громадське майно невідчужуване. Рада приймає рішення про купівлю, продаж, оренду майна та про віднесення майна до категорії «громадського». Повноваження у сфері облаштування території та міського будівництва: Визначає напрямки використання території та принципів міського будівництва; Розробляє і затверджує між комунальні плани облаштування території (але ця робота проводиться за участю центральної адміністрації, департаменту, округу та інших комун) Незважаючи на такі широкі повноваження ради, великий вплив на прийняття нею рішень має мер, з іншого боку, муніципальна рада, як будь-який інший орган місцевого територіального колективу, перебуває під адміністративним контролем органів центральної державної влади. Контроль за діяльністю та рішеннями муніципальної ради з боку представників центральної адміністрації. Відповідно до закону 1982 року префект втратив право контролю за рішенням ради на предмет доцільності, і хоча за префектом залишилося право контролю рішень на предмет законності, скасування незаконних рішень можливе лише адміністративним судом. Водночас закон зобов’язує раду передавати прийняті нею рішення представнику держави, і рішення ради вважається таким, що набуло чинності, лише після передання його префекту чи су префекту, а також після оприлюднення або опублікування рішення. У разі необхідності префект обґрунтованою постановою може призупинити діяльність ради на термін не більший за місяць. Про це префект повідомляє міністра внутрішніх справ. Якщо рада не може забезпечити управління комуною, вона може бути розпущена указом президента республіки, коли це схвалено на засіданні Ради Міністрів. Протягом тижня після розпуску ради префект призначає спеціальну комісію у складі від трьох осіб для комун до 35 000 мешканців до семі осіб для комун з більшою кількістю населення. Не пізніше ніж за два місяці з моменту розпуску мають бути проведені нові вибори. Після сформування нової ради комісія припиняє своє існування.

Paisiello» (Неаполь, 1816); Quatremere de Quincy, «Notice historique sur la vie et les ouvrages de Paiisiello» (П., 1817) и пр. Н. С. Палата Палата в старину в России каменное строение, а затем название многих учреждений. Теперь существуют казенные, контрольные и судебные. П. В государствах конституц. П. (Kammer, Chambre) либо весь парламент (одноплатная система), ибо каждая из двух его частей в отдельности (двупалатная система). Палацкий Палацкий (Франц Palacky) знаменитый чешский ученый и политический деятель (1798-1876), родом из Морании, учился в Пресбурге и Вене; сперва готовил себя к священнической карьере (евангел. вероиспов.), но увлекся литературой и философией (в особенности Кантом). Начинавшееся чешское возрождение захватило его; в особенности сильное впечатление на П., как и на его друга Шафарика, произвел «Разговор о чешском языке» Юнгмана, в значительной степени определивший направление его последующей деятельности. Писать он начал еще во время пребывания в евангелич. семинарии в Пресбурге, но обратил на себя внимание лишь в 1817 г. переводом на чешский яз. нескольких песен из Оссиана, а в следующем году книжкой, составленной им вместе с Шафариком при участии Юнгмана: «Pocatkowe ceskeho bаsnictwy», в которой оспаривалось учение Добровского о чешской просодии. В 1823 г. П. поселился в Праге, жил частными уроками, затем сделался архивариусом графов Штернбергов, по заказу которых написал историю их рода. В 1827 г. чешский национальный музей начал издавать два журнала на чешском и немецком языках; редактором обоих изданий был сделан П.; немецкое «Zeitschrift d

1. Системы и структуры Франции, Германии и Молдовы

2. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

3. Конституционно-правовая система Англии и Франции в XX веке

4. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

5. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

6. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування
7. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин
8. Судова система США та Франції

9. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

10. Фінансова незалежність місцевого самоврядування

11. Банковская система Франции

12. Денежные системы США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии,Канады

13. Франция в системе общеевропейской интеграции: геополитический аспект

14. Податкова система Франції

15. Политическая система Франции и пятая республика

16. Национальное собрание, его полномочия. Партийная система современной Франции

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Уголовный процесс и судебная система Франции

18. Финансовая система Франции

19. Місцеве та регіональне самоврядування

20. Реализация кредитно-зачетной системы в высшем образовании Франции

21. Система подготовки квалифицированных рабочих во Франции

22. Грошово-кредитна система Франції
23. Денежно-кредитная система Франции
24. Податкова система Франції

25. Готические соборы Франции

26. Происхождение Солнечной системы и Земли

27. Вселенная, Галактика и Солнечная система

28. Происхождение и развитие солнечной системы

29. Солнечная система в центре внимания науки

30. Обзор солнечной системы

31. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

32. Строение солнечной системы

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

33. Солнечная система

34. Тросовые системы в космосе

35. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

36. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

37. Система HLA и инфекционные заболевания

38. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека
39. Бактериальная система секреции белков первого типа
40. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

41. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

42. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

43. Транспортная система Украины

44. Франция

45. Характеристика Франции

46. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

47. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

48. Денежная система России

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

49. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

50. Налоговая система

51. Налоговая система России

52. Налоговая система РФ

53. Налоговая система РФ на современном этапе

54. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
55. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
56. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

57. Планирование в системе государственного управления

58. Система таможенных органов РФ

59. Расходы бюджетной системы на социальные цели

60. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

61. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

62. Задачи, основные функции и система ОВД

63. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

64. Природа и система административного права

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Место обязательственного права в системе гражданского права

66. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

67. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

68. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

69. Основы конституционного права Франции

70. Правовая система Великобритании
71. Возникновение и система развития права Канады
72. Судебная система 1917-22 гг.

73. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

74. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

75. Создание советской судебной системы

76. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

77. Федерализм и избирательная система в Германии

78. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

79. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

80. Налоговая система Швеции

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг
Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

81. Финансовая система Республики Узбекистан

82. Судебная власть и судебная система РК

83. Налоговая система Дании

84. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

85. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

86. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
87. Разделение властей в системе государственных органов
88. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

89. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

90. Судебная система РФ и пути ее реформирования

91. Местное самоуправление в системе публичной власти

92. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

93. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

94. Налоговая система (шпаргалка)

95. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

96. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

97. Налоговые системы зарубежных стран

98. Современная налоговая система РФ

99. Налоговая система Кыргызстана


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.