Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти та науки України Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили Юридичний факультет Кафедра історії та теорії держави і права Реферат з дисципліни: «Кримінальне право України» на тему: «Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку» Підготувала студентка 352 групи Шевченко С. О. Перевірив к. юр. наук, доцент Сич В. О. Миколаїв – 2008 Список умовних скорочень КУ Конституція України КК Кримінальний кодекс ВРУ Верховна Рада України НПС навколишнє природне середовище Зміст Вступ І Поняття та загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку ІІ Деякі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Порушення законів та звичаїв війни Найманство: загальна характеристика злочину, передбаченого ст. 447 КК України та міжнародно-правове визначення 2.3 Екоцид. Порівняльний аналіз екоциду за нормами міжнародного кримінального права та Кримінального кодексу України Висновок Список використаних джерел Вступ Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку вперше в історії національного кримінального права виділено КК України 2001 року в окремий розділ. Це ті злочини, які світове співтовариство визнає особливо небезпечними для всього людства, оскільки вони підривають основи міжнародної безпеки, шкодять міждержавним відносинам і здатні знищити людство. До вивчення злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку з позиції кримінального права в різний час звертались такі науковці, як: С. Аль-Захарна, М. Андрюхін, І. Блищенко, О. Бантишев, Є. Ляхов, І. Лукашук, А. Маєвська, П. Михайленко, В. Панов, В. Попович, П. Ромашкін, І. Карпець, Б. Утєвський та інші. Метою даної роботи є аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Завдання: зробити загальну характеристику зазначених злочинів; детальний аналіз таких злочинів як найманство, порушення законів та звичаїв війни та екоцид; порівняльний аналіз норм кримінального закону України з нормами міжнародного кримінального права щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. І Поняття та загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Специфіка цих злочинів полягає в тому, що вони безпосередньо пов’язані із сучасним міжнародним кримінальним правом, за яким ці діяння також визнаються злочинами. Вироблені багаторічними зусиллями всієї прогресивної спільноти, міжнародні кримінально-правові норми встановили підстави й умови відповідальності за найнебезпечніші групи злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, незалежно від того, чи є конкретне діяння порушенням внутрішнього законодавства країни, в якій вчинено злочин, а також від місця вчинення злочину, поширення на них юрисдикції Міжнародного кримінального суду чи судів інших держав. Тож правильна кваліфікація злочинів і з’ясування змісту відповідних статей розділу ХХ Особливої частини КК передбачають звернення до відповідних міжнародних актів. До них, зокрема, належать: Статут Міжнародного військового трибуналу від 8 серпня 1945р.,

яким передбачено злочини проти миру (планування, підготовка, розв’язування чи ведення агресивної війни), проти людяності (жорстоке поводження з цивільним населенням, геноцид), воєнні злочини (порушення законів і звичаїв війни); Женевські конвенції від 12 серпня 1949 р. про поводження з військовополоненими, про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях, про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали аварії на кораблі, із складу збройних сил на морі, про захист цивільного населення під час війни; Додаткові протоколи до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. (Протокол І щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 10 червня 1977 р. і Протокол ІІ стосовно захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру від 10 червня 1977 р.); статути міжнародних кримінальних трибуналів по Югославії і Руанді; Римський статут Міжнародного кримінального суду та численні конвенції та резолюції ООН. Починаючи з 1947 року, Комісія міжнародного права ООН готує Кодекс про злочини проти миру та безпеки людства. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку – це суспільно небезпечні діяння, що спричиняють істотну шкоду миру, безпеці людства та міжнародному правопорядку чи загрожують спричиненням такої шкоди й відповідальність за які передбачена міжнародно-правовими актами та розділом ХХ Особливої частини КК України. Родовий об’єкт цих злочинів передбачає три окремі об’єкти: 1) мир – це становище (ситуація), що характеризується відсутністю ворожнечі, відкритих політичних суперечок між державами, війни та воєнних (збройних) конфліктів; 2) безпека людства – стан, за якого відсутня загроза війни, екологічної катастрофи, дій, наслідком яких може бути масове знищення людей, знищення умов для існування населення земної кулі тощо. 3) міжнародний правопорядок – це встановлений міжнародно-правовими нормами порядок, який забезпечує мирне співіснування народів, плідне міждержавне співробітництво та безпеку людства у планетарних масштабах. Безпосередні об’єкти аналізованих злочинів загалом збігаються з родовими. Водночас, вони можуть мати комплексний характер (наприклад, при вчиненні найманства шкода заподіюється як миру, так і міжнародному правопорядку) чи підкреслювати специфіку суспільних відносин, яким спричиняється шкода в конкретній ситуації (наприклад, безпосереднім об’єктом піратства є безпека міжнародного судноплавства). Додатковими необхідними або факультативними безпосередніми об’єктами злочинів, які ми розглядаємо, можуть бути: життя, здоров’я, честь і гідність особи, її права та свободи, довкілля, власність, інші блага. Оцінка деяких із розглядуваних злочинів неможлива без встановлення їхнього предмета, яким можуть бути: - види зброї масового знищення, заборонені до застосування міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (хімічна, біологічна, ядерна); - рослинний або тваринний світ, атмосфера, водні ресурси; - службові чи житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист. Спеціальні потерпілі в злочинах, передбачених розділом ХХ Особливої частини КК України: військовополонений або представник цивільного населення, члени національної, етнічної, расової чи релігійної групи, представник іноземної держави чи інша особа, що має міжнародний захист, члени екіпажу або пасажири морського чи річкового судна та деякі інші.

З об’єктивної сторони більшість злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку вважаються закінченими з моменту вчинення відповідного суспільно небезпечного діяння, тобто є формальними за конструкцією складу. Тільки три з них (діяння, передбачені статтями 438, 439 і 446) – це злочини з матеріальними складами. Посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443) є злочином з усіченим складом, а тому вважається закінченим з моменту безпосереднього здійснення замаху, незалежно від настання фактичних наслідків. Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони деяких із цих злочинів – засоби (наприклад, засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, - ст. 438) або способи (наприклад, насильство – ст. 446) вчинення злочину. Суб’єкт аналізованих злочинів – загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16 років). Відповідальність за злочин, передбачений ст. 443 КК, настає з 14-річного віку. Суб’єктивна сторона всіх злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку характеризується прямим умислом. У злочинах, передбачених статтями 436, 442-444, 446, 447 КК, обов’язковою ознакою є мета (наприклад, мета розповсюдити матеріали із закликами до агресивної війни чи до розв’язування воєнного конфлікту – ст. 436; мета одержати матеріальну винагороду чи іншу особисту вигоду – ст. 446) тощо. Слід також мати на увазі, що відповідно до ч. 5 ст. 49 і ч. 6 ст. 80 КК, давність притягнення особи до кримінальної відповідальності чи давність виконання щодо неї обвинувального вироку не застосовується в разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених статтями 437-439 і ч. 1 ст. 442 КК. Усі злочини, передбачені розділом ХХ Особливої частини КК, виходячи з їхніх безпосередніх об’єктів, можна поділити на такі групи: 1) злочини проти миру (пропаганда війни; планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни; найманство); 2) злочини проти безпеки людства (застосування зброї масового знищення; розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення; екоцид; геноцид); 3) злочини проти міжнародного правопорядку (порушення законів та звичаїв війни; посягання на життя представника іноземної держави; злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист; незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця; піратство). Слід відмітити, що ця класифікація має дещо умовний характер, адже міжнародний правопорядок є найбільш широким поняттям, що охоплює і порядок, встановлений з метою забезпечення миру на планеті, і порядок, встановлений для забезпечення безпеки людства. ІІ Деякі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 2.1 Порушення законів та звичаїв війни Питанням наукового тлумачення статті 438 Кримінального кодексу України, яка визначає такий злочин, як порушення законів та звичаїв війни, займались такі вчені, як П. Матишевський, С. Яценко, С. Харитонов, М. Панов. Об’єктивна сторона даного злочину може бути виражена у одній із наступних форм: жорстоке поводження з військовополоненими; жорстоке поводження з цивільним населенням; вигнання цивільного населення для примусових робіт; розграбування національних цінностей на окупованій території; застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом; інші порушення законів та звичаїв війни, встановлені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Еще через два дня он встретился на Бреннерском перевале с Муссолини и изложил партнеру свою оценку военного положения и ближайшие стратегические планы. Его рассуждения представляют интерес в том смысле, что встреча состоялась сразу же после отказа от намерений вторгнуться в Англию, в условиях возрастающей по интенсивности подготовки нападения на Советский Союз. - Война выиграна, - безапелляционно заявил Гитлер, имея в виду войну против Англии, - доведение ее до полной победы является лишь вопросом времени. Далее он объяснил причину отказа от вторжения в Англию: - Решающим фактором при отказе от операции явилась плохая погода. Необходимо было лишь пять хороших дней подряд, но их не наступило. Полная противоречий характеристика обстановки, данная затем Гитлером, отражала неспособность фашистской стратегии решить задачи борьбы на Западе в условиях, когда главной целью стала война против СССР и когда вермахт уже переориентировался на Восток. Хвастливые, ошибочные оценки общего положения перемежались с примитивными, игнорирующими действительность объяснениями причин отмены десанта в Англию

1. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

2. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

3. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

4. Анализ преступлений против мира

5. Тема войны и мира в романе Э.М.Ремарка "На западном фронте без перемен"

6. Загальная характеристика специализированных установок ООН
7. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства
8. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

9. Загальна характеристика типу Земноводні

10. Загальна характеристика Австралії

11. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

12. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

13. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

14. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

15. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

16. Понятие и виды преступлений против правосудия

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Поняття злочину у кримінальному праві України

18. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

19. Принципи та види попередження злочинності

20. Разбой - как вид преступления против собственности

21. Різновиди ОС Windows, загальна характеристика найбільш використовуваної ОС

22. Загальна характеристика датчиків
23. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)
24. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

25. Форми державності та їх загальна характеристика

26. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

27. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

28. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

29. Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"

30. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

31. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

32. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

33. Тема «страшного мира» в поэзии Блока

34. Тема семьи в романе Толстого Война и мир

35. Телеграф в поэтическом мире Тютчева: тема и жанр

36. Против героических мифов: Отечественная война 1812 года в «Войне и мире» Л.Н. Толстого

37. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

38. Вечные темы в романе "Война и мир" Л.Н. Толстого
39. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"
40. Меркурий - мир жара и холода

41. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

42. Сообщение на тему: Суксцессия

43. Полная история танков мира

44. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

45. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

46. Сырьевая и энергетическая проблема мира

47. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

48. Машиностроение мира

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Список столиц государств мира

50. Население мира

51. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

52. Основные этапы формирования политической карты мира

53. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"

54. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции
55. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры
56. История налогов: от первобытных времён до античного мира

57. Преступления против военной службы

58. Правовые системы мира

59. Авторитаризм: за и против

60. Животный мир как объект охраны и использования

61. Правовое регулирование использования и охраны животного мира

62. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

63. Категории рода и одушевленности-неодушевленности и их выражение в некоторых языках мира

64. Темы для экзамена по Английскому

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

66. Темы по английскому языку (English topics)

67. Художник в мире арт-бизнеса

68. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"

69. Новогодние традиции народов мира

70. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности
71. Человек и мир человека в творчестве Ф.М.Достоевского
72. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

73. Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

74. Тема Родины в поэзии Блока

75. Тема дружбы и образы друзей в лирике Пушкина

76. Поэтический мир Н.С. Гумилева

77. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

78. Мое отношение к литературе на военную тему

79. Загальна структура мовної системи

80. Лев Толстой "Война и Мир"

Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы

81. Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока "Двенадцать"

82. Преодоление абсурдности бытия в художественном мире А.П. Чехова

83. Развитие морской темы в повести К.М. Станюковича "Вокруг света на "Коршуне"" и романе Ф. Купера "Красный Корсар"

84. Семья Болконских в романе "Война и Мир"

85. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

86. Тема "маленького человека" в произведениях Федора Михайловича Достоевского
87. Тема любви в литературе
88. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

89. Тема Родины в творчестве Федора Абрамова ("Пряслины")

90. Художественный мир в романе Курта Воннегута "Сирены Титана"

91. На чём держится мир?

92. Образ Наполеона в романе "Война и мир"

93. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

94. Тема свободы в лирике Пушкина

95. "Язвы" армейско-офицерского мира и пути избавления от них. (по повести Куприна "Поединок")

96. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя

98. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

99. Таинственный фантастический и мистический мир Воланда

100. Андрей Болконский - Герой романа "Война и мир"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.