Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти та науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності Реферат На тему: «Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини» Виконала: Студентка 1-го курсу Руда Н.О. Перевірив: Рівне – 2006р. Безпека життєдіяльності - це галузь наукових знань, що охоплює теорію та практику захисту людини від небезпечних та шкідливих чинників в будь-якій сфері людської діяльності. Безпека життєдіяльності спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу на організм, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища проживання від небезпек. Ця галузь науки адсорбує різні аспекти психології, фізіології, охорони праці, промислової гігієни та інші знання без яких неможливо створити оптимальні умови функціонування технічних, природних та побутових систем. Безпека життєдіяльності не тільки інтегрує певну частину наукових знань інших дисциплін, але й розкриває і формує власні закони і вимоги, а також розробляє і реалізує відповідні засоби та заходи щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини. Людина, як особистість має цінність не тільки, як робоча сила, яку необхідно охороняти в процесі предметної діяльності Вона як суб'єкт діяльності зберігає свою цінність незалежно від того, де знаходиться і які функції виконує (займається побутовими справами, спортом чи відпочиває). Сукупність всіх функція, які виконує людина утворює таке поняття як діяльність. Тільки діяльність відрізняє людину від усіх інших живих істот. Діяльністю займаються всі вікові категорії суспільства. Тому безпека життєдіяльності має пряме відношення та безпосередній стосунок до всіх вікових категорій населення країни. Тому в наш час навчання з питань безпеки життєдіяльності має наскрізний характер і охоплює дошкільну, шкільну, професійно-технічну та вищу школу. Ця дисципліна ставить собі за мету навчити людину розпізнавати і оцінювати небезпеки, визначати шляхи надійного захисту від них, вміти надавати допомогу в разі потреби, а також оперативко ліквідувати негативні наслідки їх прояву. В структурному відношенні цей курс складає: Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Природні основи безпеки життєдіяльності Безпеку життєдіяльності в умовах проживання. Безпеку життєдіяльності в умовах виробництва Безпеку життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. В сучасних умовах постійно зростає роль людини, як об'єкта захисту, як фактора небезпеки, тому при формуванні основ безпеки і культури виробництва велике значення має знання окремих психічних якостей та властивостей особистості. Тому метод навчання треба здійснювати шляхом психологічної підготовки майбутніх фахівців до практичної роботи і адекватних дій в умовах екстремальної ситуації. Для цього необхідно виховувати такі вольові властивості як сміливість, рішучість, ініціативність, стійкість в процесі проведення занять з розслідування помилок конкретних надзвичайних ситуацій, які призвели до негативних дій, внаслідок зниження психофізичної надійності людини та її неадекватних реакцій на небезпеку, що сталася.

Завдання курсу полягає в тому, щоб сформувати психологічну готовність людини до адекватних дій в разі виникнення надзвичайної ситуації. У практичному відношенні психологічна готовність - це підготовка майбутніх фахівців до практичної діяльності де є реальна можливість зустрічі з небезпеками техногенного середовища. Теорію предметної діяльності розробили психологи Л.С.Виготський, А.И. Леонтьев, психофізіологи М.А. Берштейн, П.К. Анохін та ін. Діяльність - це форма активного відношення людини до навколишнього природного середовища, яке вона цілеспрямовано перетворює, це процес створення людиною умов для свого існування та розвитку. В цей процес включається природне і соціальне середовище відповідно до індивідуальних потреб людини. Діяльність включає людину в складну систему відносин, зв'язків та умов навколишнього середовища. Згідно з законами фізики в будь-яких системах чи середовищах існують прямі та зворотні зв'язка Тому діяльність необхідно розглядати не як односторонню дію людини на навколишнє середовище, а як складну взаємодію їх в часі та просторі, що має зворотний зв'язок та вплив на життєдіяльність. Життєдіяльність - це складний біологічний процес, що відбувається в організмі людини та дозволяє зберігати їй здоров'я і працездатність. Людина як соціальний об'єкт має таку властивість, як адаптація. Адаптація людини має відповідну межу та тривалість. Якщо негативний вплив засобів або предметів праці чи чинників навколишнього середовища перевищує адаптаційну межу можуть виникати ушкодження організму людини. Матеріальні чинники предметної діяльності або оточуючого середовища можуть мати по відношенню до людини різноманітну дію, бути байдужими, призводити до безтравматичних подій або легких травм чи спричинити фатальні наслідки. За характером несприятливої дії на організм людний ці чинники називаються шкідливими або небезпечними. Вони можуть бути явними, коли їх небезпека очевидна і для захисту від них необхідно вжити відповідних заходів, та потенційними коли загроза може статися внаслідок помилкових дій людини. Ушкодження організму людини може статися внаслідок безпосередньої дії наявних шкідливих чи небезпечних чинників у середовищах де перебуває людина. Шкідливий чинник - це чинник дія якого у відповідних умовах може спричинити захворювання або зниження працездатності. При цьому зниження працездатності буде зберігатися після відпочинку чи перерви в активній діяльності. Небезпечний чинник - це чинник дія якого у відповідних умовах призводить до травматичного ушкодження тканин організму або порушення його функцій. Матеріальними носіями небезпечних та шкідливих чинників є об'єкти, що формують діяльність людини, або знаряддя праці, технологічні процеси чи природно-кліматичне середовище - флора, фауна, людина. Певними ознаками небезпечних та шкідливих чинників є їх безпосередня негативна дія на організм людини, труднощі для нормальної життєдіяльності або перевищення межі експлуатаційної надійності технічних систем (споруд, машин), що може призвести до аварії та безпосередньої загрози життю людини. Наявність однієї з цих ознак вже дає підставу для віднесення їх до складу умов які можуть становити небезпеку для людини.

Небезпека - це центральне поняття курсу &quo ;Безпека життєдіяльності&quo ;. Небезпеку зберігають всі системи, що мають енергію, хімічно або біологічно активні компоненти, а також характеристики, що не відповідають умовам життєдіяльності людини. Небезпека - це явище або вплив на людину несприятливих чи навіть несумісних з життям чинників. Діяльність людини має багатогранні форми і де б вона не проявлялась а тій чи іншій мірі може супроводжуватися небезпекою, яка реалізувавшись у подію призведе до негативних наслідків. Тому є всі підстави стверджувати, що будь-яка діяльність може бути потенційно небезпечною. Потенційна небезпека - це небезпека, що має прихований веявши характер і проявляється а умовах, які важко передбачити. Згідно з офіційним стандартом шкідливі та небезпечні чинники класифікуються на такі категорії: фізичні хімічні, біологічні та психофізіологічні. За походженням небезпеки бувають: природні, техногенні, антропогенні, екологічні та змішані. За локалізацією небезпеки бувають: пов'язані з літосферою, гідросферою, атмосферою та космосом. За сферою прояву небезпеки бувають: побутові, виробничі, транспортні, спортивні, військові та ін. Ситуацію, в якій склалася велика імовірність виникненні нещасного випадку прийнято називати небезпечною або аварійною. А шли загинула людина катастрофічною. Аварія (від італ. avaria, від арабського &quo ;авар&quo ;) - це раптовий вихід з ладу машин, обладнання, транспортних засобів, руйнування, нещасний випадок або велика невдача. Катастрофа (з грецької) - переворот, знищення, загибель, раптове лихо, дія якого може продовжуватися у напрямку визначеному небезпечною ситуацією. Небезпечна ситуація - це умова при якій небезпека може реалізуватись в небажану подію. Основною ознакою небезпечної ситуації є висока загроза життєдіяльності. Небезпечна ситуація не завжди реалізується в подію. Бувають випадки коли небезпечна ситуація існувала, загрожувала виникненню небезпечної події, але з тих чи інших причин поділ не сталася. У таких випадках говорять, що це була передумова до виникнення нещасних випадків або інших подій. Безпека життєдіяльності оперує ще терміном - екстремальна ситуація, в якій людина може опинитися на виробництві, вулиці, в побуті або під час відпочинку. Екстремальною називається ситуація коли у людини психофізіологічні навантаження досягнуть такої межі, при якій вона може втратити здатність раціонально мислити, чи адекватно діяти відповідно до обставин, що склалися. Резюмуючи вище сказане можна зробити визначення терміну – безпека життєдіяльності. Безпека життєдіяльності - це стан оточуючого людину середовища, в якому виключається можливість ушкодження організму в процесі різноманітних видів та способів предметної діяльності. При розробці профілактичних та оперативних заходів, які мають за мету забезпечення безпеки життєдіяльності необхідна повна інформація та характеристика небезпек для конкретних умов та сфер діяльності. Така інформація і характеристика небезпек отримала назву номенклатура та ідентифікація. Номенклатура небезпек - це перелік назв, термінів, систематизованих за відповідними ознаками.

Ще й дос пишаюсь чужими набутками. «Кожен вдходить з життя так, мовби тльки-но в нього увйшов». Ти взьми першого зустрчного - юнака, старого, людину середнього вку - й побачиш: ус вони однаково бояться смерт, вс однаково новаки у житт. Жодного доробку за плечима: все в нас - у майбутньому. Та найбльше у цьому вислов мен подобаться те, що старим доркають хньою дитячстю. «Всяк,- зауважу наш флософ,- вдходить з життя так, наче тльки-но народився».- Втм, бачу помилку: помирамо гршими, нж народжумось. ¶ тут наша провина, а не природи. й випада ставити це на карб нам, людям, доркаючи: «Як же ж то? Я привела вас на свт чистими - без пристрастей, без страхв, без забобонв, без лукавства й нших болячок; якими увйшли, такими й виходьте!» Справд, збагатився мудрстю той, хто помира таким же безтурботним, яким народився. Якби ж то!.. Нин кожен з нас тремтить, тльки-но наближаться якась небезпека: розгублються, блдне, намарне лл сльози. А що може бути ганебншим, нж такий неспокй на самому пороз спокою? Причина тут одна: нема, кажу, нчого доброго в нас за плечима; ми порожн, от  мучить нас постйна жага життя

1. Що таке суржик – ознака недосвідченості, чи дитя недбалості?

2. Что такое звезды?

3. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

4. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

5. Что такое налог

6. Реферат о Пугачеве
7. Неужели зло так привлекательно? (по роману Лермонтова "Герой нашего времени")
8. Трактовка образа Обломова в статье Н. А. Добролюбова "Что такое Обломовщина?"

9. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

10. Реферат по книге Фернана Броделя

11. Старая пластинка: Что такое цифровой звук и реставрация звука с помощью цифровой обработки

12. Что такое интернет

13. Что такое информация

14. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

15. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

16. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

17. Что такое конфликт? Природа, типы и функции

18. Старая пластинка: Что такое цифровой звук и реставрация звука с помощью цифровой обработки

19. Несколько рефератов по Исламу

20. А все-таки, "Свидетели Иеговы" - кто они на самом деле?

21. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

22. Что такое свобода личности и в чем смысл жизни?
23. Что такое философия, ее предназначение, социальные функции и роль в жизни человека
24. Реферат по информационным системам управления

25. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

26. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

27. Что такое «устойчивое развитие» для Украины?

28. Так где же линия Маннергейма?

29. Что такое Россия?

30. Введение в ХХ век. Что такое модернизация ?

31. Накопители на гибких магнитных дисках: что это такое и способ производства

32. Что такое культура

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

33. Кто такой сетевой онлайн?

34. Что такое “телерепортаж”

35. Что такое аниме?

36. Ж.-Ф. Лиотар "Ответ на вопрос: что такое постмодерн?"

37. реферат

38. "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?"
39. Что такое отдельный язык?
40. "Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича так, как мы его теперь знаем…"

41. Так что есть красота?

42. Реферат по теме “Человек на войне”

43. "Отчего люди не летают так, как птицы?"

44. Что такое реализм?

45. Реферат по биографии Виктора Гюго

46. Такие разные женские лица (по пьесам «Гроза» и «Бесприданница»)

47. «Я так не хотела в землю с любимой моей земли…»

48. Что такое энтропия?

Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники

49. Почему звезды называются именно так?

50. Что такое гепатит B?

51. Что такое здоровье?

52. Что такое эвтаназия? Традиционные представления об эвтаназии

53. Почему так важно соблюдать меры профилактики и вовремя лечить ЗППП

54. Менструация - что это такое?
55. Лазерная коррекция, кератотомия - что это такое?
56. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

57. Что такое СДВГ

58. Что такое резус-фактор?

59. Что такое инфекционный мононуклеоз

60. Качественный креатив: что это такое?

61. Реферат по менеджменту

62. Что такое бизнес-инкубатор?

63. Что такое корпоративный стиль?

64. "Так поступают все женщины, или Школа влюбленных" (Cosi fan tutte)

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Что такое синергетика

66. Дуализм волна-частица или что это такое в действительности

67. Проблемы российских изобретателей. Почему им так тяжело реализовать свои идеи?

68. Что такое мнемотехника?

69. Что такое "местное самоуправление"?

70. Что такое неврастения
71. Что такое эмоции и как они раскручиваются?
72. Что такое «неудача» в психотерапии

73. Что такое эйдетика?

74. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

75. Сборник рефератов о конфликтах

76. Что такое медитация?

77. Что такое манипулирование и как защититься от манипулятора

78. Мудрость тела или Что такое Прикладная Кинезиология?

79. Имидж — что это такое?

80. Мобильные стенды. Что это такое…

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

81. Когда, бывает, реклама не помогает… и о типовых опасениях и самооправданиях персонала в таких ситуациях

82. Что такое руны?

83. Кто такие езиды

84. Такой тонкий вопрос

85. Что такое садизм?

86. Мужчины терпеть не могут, когда женщины ведут себя так, будто они не любят секс
87. Сборник рефератов о конфликтах
88. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

89. Реферат по экскурсоведению

90. Физическое здоровье человека. Что такое максимально потребление кислорода?

91. Что такое аритмология?

92. Что такое материя. История возникновения взгляда на материю

93. Что такое философия?

94. Что такое даосизм?

95. Что такое философия

96. Что такое свет и как он распространяется

Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт

97. Что такое жизнь?

98. Что такое экология?

99. Устойчивое управление лесами - что это такое?


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.