Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Трудовое право Трудовое право

Права профспілок в Україні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ПЛАН.Вступ 2 1. Правовий статус профспілок. 4 1.1 Профспілкові органи як суб'єкти трудового права. 4 1.2. Загальна характеристика статусу профспілок у сфері праці 9 1.3.Принципи діяльності профспілок. 12 1.4.Правове положення профспілок у сфері праці 15 2. Особливості діяльності профспілок в умовах перехідного періоду до ринкової економіки. 19 3. Профспілки ,як один з гарантів розвитку середнього і малого бізнесу 24 Висновок 28 Список літератури. 30 Вступ Ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день на ринку праці України можна назвати умовно задовільною. Велика кількість трудових суперечок і страйків, визначаються насамперед економічними факторами зростанням інфляційних процесів, недосконалістю організації оплати праці більшій половині галузей народного господарства. Але причини такого стану справ нерідко криються і в позаекономічних факторах, що безсумнівно впливають на рівень соціальної захищеності працюючих. Соціологічні дослідження показали, що крім низького рівня оплати праці причинами численних трудових суперечок в Україні є затримки з виплатою заробітної плати, наприклад в Київській області станом на 1.01. 2004 року така заборгованість становить 34,8 млн, грн. Мають місце також численні порушення трудового законодавства, зв'язані з необґрунтованими відмовами в прийомі на роботу, незаконними звільненнями працюючих. Порушується законодавство про індексацію заробітної плати, з метою запобігання масових вивільнень працівників практикуються “змушені” відпустки без збереження заробітної плати, що суперечить трудовому законодавству. Одним із таких прикладів стала ситуація , яка склалась на Білоцерківському шинному заводі СП ВАТ “Росава “в 2003 році, коли 2 000 працівників були змушені піти в таку відпустку на 3 місяці. Всі ці фактори не могли не торкнутись профспілкового руху. Перехід до ринкової економіки, різноманіття форм власності, жадають від професійних союзів пошуку інших форм і методів роботи, переосмислення пріоритетних напрямків діяльності, удосконалювання організаційної структури. В даний час у профспілках України йдуть складні процеси пристосування. І якщо на великих підприємствах профспілкові організації мають визначений досвід роботи з захисту прав і інтересів своїх членів, а також володіють для цього засобами, то колективи малих підприємств ,такими можливостями не володіють. Найчастіше працівники малих приватних підприємств не знають своїх прав і, як наслідок, їх права попираються роботодавцями. Більш того, власники не зацікавлені в створенні профспілкового органа на своїх підприємствах. Отже взявши до уваги всю важливість вище сказаного, я вирішила написати роботу ,яка являє собою спробу осмислення і аналізу відносин, що складаються в сфері діяльності профспілкових організацій по захисту законних прав і інтересів працюючих, визначення ролі профспілок по підвищенню ефективності функціонування профспілкових органів. 1. Правовий статус профспілок. 1.1 Профспілкові органи як суб'єкти трудового права. В сучасних умовах профспілки являють собою добровільні незалежні громадські організації, що об’єднують працівників, зв'язаних загальними інтересами по роду їхньої діяльності як виробничої, так і в соціальній сфері.

Своїм головним завданням профспілки всіх напрямків ставлять захист прав і законних інтересів працюючих, установлення соціальної справедливості, ефективної і гуманної економіки. Відзначимо, що в даний час основні господарські суб'єкти це дрібні організації, а профкоми можуть створюватися, якщо в організації більш як 15 членів профспілки. Профспілки розглядаються в якості специфічних суб’єктів правової діяльності. Їхній статус (правове положення) визначено законодавством, що встановлює права - і дієздатність профспілок, основні (статутні) права і обов’язки, а також гарантії їхнього здійснення (глава ХV1 КзпПУ). Разом з тим у рамках загального правового становища профспілок законодавство виходить, з одного боку, з існування принципу плюралізму в організації і діяльності профспілок, а з іншого боку - регламентує статус окремих рівнів органів профспілкової системи, зокрема, профкомів підприємств (організацій), галузевих і регіональних профспілкових органів. Державний курс на роздержавлення і приватизацію підприємств ставлять, як основну функцію профспілок України - захист інтересів людей праці. При цьому оптимальним методом реалізації захисної функції стає організація правового соціального партнерства - цивілізованої форми взаємин між профспілками, підприємцями (роботодавцями) і урядовими структурами. Діапазон партнерської діяльності профспілок може бути різним залежно від конкретної ситуації - від прямого соціального протистояння своїм партнерам до конструктивної взаємодії з ними. Крім головної - захисної функції - профспілки виконують і інші функції, частина яких безпосередньо випливає з їх цілей, а інші - делеговані у свій час профспілкам державною. Сучасне законодавство України, з огляду на характер виконуваних профспілками функцій, найбільший акцент робить на розвиток їхнього правового статусу як суб'єкта трудового права, тому, що саме ця роль найбільше торкається регулювання сфери найманої праці. Важливо відзначити, що правовий статус профспілок як суб’єктів трудового права визначається стосовно їхніх органів, а не організацій. Ці органи, і насамперед профкоми організацій, визнаються законними представниками прав і інтересів найманих працівників. У тих суспільних відносинах, де профком виступає як суб'єкт трудового права, він представляє інтереси відповідного профспілкового колективу найманих працівників і службовців. При цьому він або реалізує свої власні права (наприклад, при здійсненні нагляду за охороною праці), або діє від імені відповідного трудового колективу (наприклад, при розробці і підписанні колективного договору). Кодекс законів про працю УКРАЇНИ закріпив загальні права профспілок представляти інтереси працюючих і визначив області його застосування - виробництво, праця, побут і культуру , а саме: ст. 43-1 КЗпП дозволяє здійснити звільнення з ініціативи власника без попередньої згоди профспілкового органу, працівника, який не є членом профспілки, діючої на підприємстві. Основним завданням профспілок є представництво і захист інтересів працівників перед власником. Виходячи з цих задач, основними функціями діяльності профспілок виступають захисна і представницька, які доповнюються контрольними повноваженнями за додержанням законодавства про працю, які було збережено у новому законі.

Права профспілок класифікуються за наступними групами: права щодо встановлення на виробничому, регіональному, галузевому, державному рівнях колективних умов праці; права в галузі застосування чинного законодавства про працю; права щодо контролю за додержанням трудового законодавства. Так, профспілкові органи виступають від імені трудового колективу при укладенні колективного договору на підприємстві; об'єднання профспілок є стороною Генеральної, регіональної, галузевої угоди, має право на ведення колективних переговорів з роботодавцями та їхніми об'єднаннями; здійснюють контроль за дотриманням колективного договору; дають згоду на звільнення працівників з ініціативи власника. Роботодавець зобов'язаний узгодити з профкомом правила внутрішнього трудового розпорядку, який у подальшому підлягає затвердженню трудовим колективом. З профкомом підприємства мають бути також узгоджені графіки змінності, відпусток, введення підсумованого обліку робочого часу. Для залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні дні власник зобов'язаний отримати згоду профкому; умови оплати праці на підприємствах, де не укладається колективний договір, власник зобов'язаний погодити з профспілковим органом; заходи заохочення застосовуються власником спільно або за погодженням з профкомом. Законодавство містить й інші права профспілок у сфері трудових відносин, а також додаткові гарантії для виборних профспілкових працівників (ст. 252 КЗпП). Ці гарантії можуть бути конкретизовані й доповнені на рівні конкретного підприємства. В Законі України “Про професійні спілки їх права і гарантії діяльності” в розділі ІІ визначений повний обсяг прав-обовязків профспілок і їх об’єднань: - Прово профспілок і їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок. - Право на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів та угод. - Повноваження профспілок, їх об’єднань, щодо захисту прав громадян на працю та здіснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю. - Право П і ПО на забезпечення зайнятості населення. - Право П і ПО щодо соціального захисту і забезпечення достатнього життевого рівня громадян. - У вирішенні трудових спорів. - На організацію страйків та проведення інших масових заходів. - На інформацію з питань соціально-економічного розвитку. - На створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій. - У сфері захисту духовних інтересів трудящих. - Захисту житлових прав громадян. - Щодо притягнення до відповідальності посадових осіб. - На громадську та фінансову діяльність - На власність. . Необхідно мати на увазі, що представництво інтересів найманих працівників та службовців у названих вище областях суспільного життя є одночасно і правом і обов'язком профспілкових органів. 1.2. Загальна характеристика статусу профспілок у сфері праці Професійні спілки - історично сформована організаційна форма об'єднання працюючих Як суспільне явище профспілки являють собою багатообразну і складну систему відносин і зв'язків внутрішнього і зовнішнього характеру. Це - сама масова громадська організація.

Найістотніших успіхів у завоюванні на свій бік робітничих мас домоглись ліві сили в Донбасі, в промислових містах Лівобережжя. Секретар обласного комітету РСДРП(б) Донецько-Криворізького басейну Ф. Сергєєв (Артем) був недалеким від істини, коли в листі до ЦК партії повідомляв: “У масі профспілки наші”[737]. Посилився процес більшовизації профспілок у містах Південно-Західного краю та Півдня України, хоча тут до пізньої осені він був порівняно менш інтенсивним. Консолідацію пролетарських сил, їх полівіння по-своєму підштовхували дії промислово-фінансових кіл. Окрім спроб генерала О. Каледіна організувати буквально на кордонах України, а почасти і в її межах, “другу корніловщину” реальну загрозу становила й “економічна корніловщина”. Підхопивши лозунг фабриканта П. Рябушинського про придушення революції “кістлявою рукою голоду”, підприємці вдалися до масових локаутів, згортання, припинення під різними приводами роботи виробництв. На жовтень в Донбасі не працювало 200 шахт[738]. Були зупинені численні заводи, серед них такі великі як Костянтинівський, Дружківський, Маріупольський металургійні

1. Громадянське суспільство в правовій системі

2. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

3. Компенсационная функция и ее проявления в некоторых понятиях и институтах гражданского права

4. Громадянське суспільство в Україні

5. Громадянське суспільство та держава

6. Суспільство, держава і право
7. Громадянське суспільство в аспекті дискурсивно-етичних практик: український контекст
8. Основні етапи еволюції ідеї громадянського суспільства

9. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

10. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

11. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

12. Права и свободы человека и гражданина, защита прав и свобод человека и гражданина

13. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права

14. Защита прав и законных интересов беженцев в международном праве

15. Субъекты Международного частного права. Виды правовых режимов в Международном частном праве

16. Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели

17. Роль жінки в суспільстві

18. Влада у традиційному суспільстві

19. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

20. Масова культура у сучасному суспільстві

21. Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві

22. Філософія, її предмет та роль в суспільстві
23. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві
24. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

25. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

26. Гарантии прав профсоюзных объединений при осуществлении ими своих функций

27. Функции и формы статистической таблицы. Основные элементы и правила построения

28. Правила дозирования антибиотиков у пациентов с нарушенной функцией почек

29. Сущность, функции и признаки права

30. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

31. Роль функций государства в формировании предметного и функционального критериев выделения отраслей в системе права

32. Предмет и функции гражданского права

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Понятие, предмет, задачи и функции российского уголовного права

34. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

35. Основные понятия и функции государства и права

36. Понятие права: признаки, назначение, функции

37. Поняття, функції та система трудового права України

38. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
39. Функции норм права
40. Функції управління в аграрному праві

41. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

42. Українські легендарні оповіді. Уособлення днів тижня: Святий Понеділок, Свята Неділя та Свята П’ятниця

43. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

44. Экологическая функция права

45. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

46. Функции белков в организмах живых существ

47. Синапсы (строение, структура, функции)

48. Строение и функции клетки

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

49. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

50. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

51. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

52. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

53. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

54. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)
55. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция
56. Административное право

57. Задачи, основные функции и система ОВД

58. Административное право (Контрольная)

59. Административное Право Республики Казахстан

60. Граждане, как субъекты административного права

61. Соотношение административного права со смежными отраслями права

62. Административное право РБ

63. Граждане как субъекты международного права

64. Административно право (шпаргалки)

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

65. Административное право РФ

66. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

67. Арбитражное процессуальное право

68. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

69. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

70. Банковское право (Контрольная)
71. Шпаргалка по банковскому праву
72. Гражданское право

73. Гражданское право - сделки

74. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

75. Авторское право

76. Авторское право

77. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

78. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

79. Гражданское общество и право по Гегелю

80. Гражданское право (Контрольная)

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Гражданское право (Контрольная)

82. Гражданское право (Шпаргалка)

83. Гражданское право РФ

84. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

85. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

86. Гражданское право
87. Гражданское, торговое и международное частное право
88. Защита прав потребителя

89. Место обязательственного права в системе гражданского права

90. Объекты гражданских прав

91. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

92. Ответы по Гражданскому праву РФ

93. Права молодежи в РБ

94. Права человека

95. Право собственности на квартиру и жилой дом

96. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

97. Пределы осуществления гражданских прав

98. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

99. Собственность и право собственности

100. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.