Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики Контрольна робота З дисципліни: «Платіжні системи» Суми 2008 Зміст 1. Системи масових платежів: стандарти, обладнання, принципи функціонування 2. Загальна схема розрахунків у СЕП Список літератури 1. Системи масових платежів: стандарти, обладнання, принципи функціонування Невід'ємним спеціалізованим елементом практично всіх економічних операцій, що стосується передачі грошової вартості в обмін на товар, послугу або фінансовий актив, є платіжні системи. Платіжну систему можна представити у вигляді системи механізмів, які служать для переказу грошових коштів між суб'єктами господарювання, для розрахунку за платіжними зобов'язаннями, що виникають між ними. Таким чином, платіжна система – це набір платіжних інструментів, банківських процедур і, як правило, міжбанківських систем переказу коштів, поєднання яких забезпечує грошовий обіг разом з інституційними та організаційними правилами та процедурами, що регламентують використання цих інструментів та механізмів. У більшості розвинутих країн платіжна система складається з кількох самостійних систем, кожна з яких задовольняє вимоги окремої платіжної сфери. Такі системи можна класифікувати за різними характеристиками та ознаками. Виходячи з того, яку роль відіграють платіжні системи відповідно до характеру здійснюваних платежів, розрізняють: – системи міжбанківських розрахунків, які призначені для здійснення платіжних трансакцій між банками, обумовлених виконанням платежів їхніх клієнтів або власних зобов'язань одного банку перед іншим. Для них необхідною стадією є транспортування документа між банком платника та банком одержувача за допомогою однієї із систем електронних міжбанківських розрахунків. Найчастіше – це СЕН, але можливі варіанти двосторонніх кореспондентських відносин між банками «А» та «В», міжнародних платіжних систем тощо. Характерним для цих розрахунків є відображення їх на кореспондентських рахунках банків – учасників розрахунків. Джерелом надходження міжбанківських платіжних документів у СЕН може бути як ОДБ банку, так і розрахунковий центр ВПС; – внутрішньобанківські платіжні системи створюються, щоб забезпечити найбільш сприятливі умови щодо проходження платежів між установами, що належать до однієї групи. При цьому розрахунки виконуються через систему кореспондентських рахунків у центральній установі, яка виступає як банк банків відповідної структури. Всередині структури може також створюватися єдиний центр для виконання клірингу та розрахунків; – системи «клієнт-банк» використовуються банками, які пропонують платіжні послуги своїм клієнтам на базі сучасних технологій. В умовах конкуренції банки змушені розробляти спеціальні ділові і ринкові стратегії використання платіжних послуг, вирішуючи, чи спроможні вони конкурувати в обмеженому секторі ринку платіжних послуг і пропонувати клієнтам більш широкий їх набір. Однією з перших у цьому плані була американська система телефонної оплати рахунків, яка однак, не отримала поширення через інертність споживачів, які не бажають змінювати існуючі форми розрахунків.

Нині все більшого поширення набуває банківське обслуговування вдома, або «домашній банк» – комплекс послуг щодо надання клієнтам банків фінансової інформації, а також здійснення за їх ініціативою різних банківських трансакцій з передаванням інформації телефонними каналами або через двосторонню систему кабельного телевізійного зв'язку; – системи масових платежів широко використовуються у розвинених державах світу. Незважаючи на те, що традиційні безготівкові платіжні інструменти (чеки, платіжні доручення тощо) достатньо розповсюджені, останнім часом усе ширше впроваджується система масових (споживчих) платежів з використанням пластикових карток. У цих системах задіяні кредитні картки, дебетні картки, «електронні гаманці», а також картки для отримання грошей з банківських автоматів. Платіжна система України складається з таких компонентів: – системи електронних міжбанківських розрахунків Національного банку України; – систем автоматизації роботи банків (так звані програмні комплекси «Операційний день банку». Це програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо)); – внутрішньобанківських платіжних систем – програмно-технічного комплексу з власними засобами захисту інформації, який експлуатується комерційним банком або об'єднанням банків і здійснює розрахунки між установами цього банку (об'єднання) та, можливо, іншими банківськими установами поза межами СЕН; – систем «клієнт-банк» для розрахунків між клієнтом банку та банком в електронній формі, що дозволило практично уникнути затримки платежів на міжбанківському рівні. Перспективним є також використання таких компонентів системи електронного переказу фінансових послуг, як: – система масових платежів із використанням пластикових карток; – система обігу цінних паперів на первинному та вторинному ринках. Необхідними елементами ефективно функціонуючих платіжних систем є: – нормативно-правова база, що регулює платіжні відносини, має створювати сприятливі умови для забезпечення потреб нормального функціонування платіжної системи; – бухгалтерська і технологічна модель є основним операційним механізмом здійснення платежів, що ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку і звітності, включає платіжні інструменти та механізми переказу коштів; – технологічна інфраструктура є основою життєздатності платіжної системи. Вона включає, зокрема, програмні та технічні засоби обробки та передачі даних, обслуговуючий персонал тощо; – захист інформації як сукупність програмно-технічних, нормативно-правових, адміністративно-організаційних засобів. Сучасними платіжними системами, здебільшого, керує банківський сектор. Платіжні системи виконують функцію передачі потоку інформації, який містить деталі платежу, і безпосередньо переказу грошових коштів. У платіжній операції можна виділити такі основні елементи: – зобов'язання, яке необхідно виконати; – сторону, що здійснює платіж (платника); – сторону, яка отримує платіж (одержувача); – інструмент платежу; – одного або кількох фінансових посередників (як правило, це банки), які переказують кошти, списуючи необхідну суму з рахунку платника і зараховуючи її на рахунок одержувача.

При здійсненні платежів використовують різні платіжні інструменти: готівка, картки, платіжні доручення, векселя тощо. Відтак, платіжний інструмент характеризується: – своєю формою (традиційно поширені у минулому паперові за формою платіжні інструменти поступаються місцем пластиковим карткам або електронним повідомленням); – засобами захисту та підтвердження справжності (замість традиційного підпису все ширше застосовують персональні ідентифікаційні номери, паролі або електронні підписи); – кредитовим чи дебетовим характером дії. При кредитовому переказі платник передає своєму банку розпорядження продебетувати його рахунок і перерахувати кошти на рахунок одержувача платежу після чого кошти зараховуються на рахунок одержувача. При дебетовому переказі одержувач платежу віддає банку платника (на підставі повноважень, наданих йому платником) розпорядження на списання коштів з рахунку платника, переказ цих коштів одержувачу платежу та їх зарахування на рахунок останнього. Ефективна платіжна система, що передбачає визначені права й обов'язки користувача, має зменшити фінансовий ризик. В ідеалі правила функціонування платіжної системи слід укласти таким чином, щоб вони спонукали учасників цієї системи зводити ризик до мінімуму. Хоча в певний момент може виникнути конфлікт між витратами на впровадження цих правил та очікуваними втратами від ризику. Існує кілька підходів до вирішення проблеми обмеження фінансового ризику. Найбільш розповсюдженими у платіжних системах розвинутих країн є два підходи: – перший – спрямований на обмеження обсягу розрахунків; – другий – на забезпечення надійності розрахунку. Крім цих двох підходів, що безпосередньо спрямовані на управління масштабами ризику, існує також можливість регулювання ймовірності настання ризику за допомогою попереднього відбору учасників системи. При цьому можна виходити не лише з критеріїв фінансової позиції учасників. А й з їх технічних та операційних можливостей і обсягу їх розрахункових платежів. Ще одна альтернатива, що може вплинути на організацію системи, пов'язана з можливістю нагляду за платіжною поведінкою учасників, чий критичний фінансовий стан відомий. Таким чином, політика управління ризиками в окремій платіжній системі тісно пов'язана із загальною політикою банківського нагляду. 2. Загальна схема розрахунків у СЕП Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України «Про Національний банк України», у зв’язку із введенням у промислову експлуатацію системи електронних платежів НБУ нового покоління та з метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань здійснення міжбанківських розрахунків Правління НБУ затвердило Інструкцію про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті від 16.08.2006 №320, ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ, вона визначає загальні вимоги щодо функціонування в Україні систем міжбанківських розрахунків, внутрішньобанківських платіжних систем та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті.

Но и не обладая какими-то иными видами полезности кроме как быть средством платежа и накопления номинальной платёжеспособности, средство платежа может признаваться в этих качествах достаточно широкими слоями общества на протяжении длительного времени. В экономических теориях «для клерков», понятийный и терминологический аппарат которых бездумно унаследован из эпохи обращения монет из «драгоценных металлов» и золотого стандарта, регулировавшего обмен бумажных денег на золотые монеты и слитки, функции инварианта прейскуранта и средств платежа разсматриваются как различные функции одних и тех же денег. После того как прежний инвариант прейскуранта (золото) и средства платежа (числа на кредитной и банковской бумаге и безналичные — на счетах, выражающие номинальную платёжеспособность) разделились и перестали быть одними и теми же деньгами, экономические теории «для клерков» утратили метрологическую состоятельность, в результате чего изчезла возможность однозначного сопоставления финансовых показателей производственно-потребительских систем со спектрами производства и потребления в их натуральном выражении; а также изчезла автоматически гарантированная корректная сопоставимость финансовых показателей одной и той же многоотраслевой производственно-потребительской системы, относящихся к разному времени — датам и интервалам

1. Національна система масових електронних платежів

2. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

3. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

4. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

5. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

6. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств
7. Особливості функціонування глобальної мережі
8. Система налоговых платежей и сборов в Украине

9. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

10. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

11. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

12. Проблеми функціонування фінансових бірж України

13. Банковская система в Республике Беларусь. Виды и функции банков

14. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

15. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

16. Система калькулирования затрат "Стандарт кост"

Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания

17. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

18. Системы электронных платежей

19. Система электронных логистических стандартов

20. Особливості функціонування єврорегіонів України

21. Информационные системы в логистике: понятие, виды, принципы построения

22. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні
23. Принципы, функции и методы управления
24. Особливості функціонування партійних систем

25. Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

26. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

27. Особливості функціонування фінансових ринків

28. Функціонування валютного ринку в Україні

29. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

30. Ринок як форма функціонування товарного господарства

31. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

32. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

33. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

34. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

35. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

36. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

37. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

38. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы
39. Устройство, принцип действия системы зажигания
40. Оздоровительная физкультура при нарушении функций пищеварительной системы

41. Регуляция менструальной функции. Строение репродуктивной системы. Формирование плаценты

42. Принципы построения системы менеджмента на основе здравого смысла

43. Система налоговых органов, их функции и задачи

44. Право европейского союза : принципы , система , источники

45. Принципы кодирования информации в нервной системе

46. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников

47. Принципы системы физического воспитания

48. Система платежей за природные ресурсы

Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Налоговые системы и принципы их построения

50. Логистическая система и функции производственной компании Digit

51. Налоговая система и ее функции

52. Системы учета "стандарт-кост" и нормативного метода - основа организации управленческого учета

53. Эффективность налоговой системы и принципы ее формирования

54. Товарные биржи: функции, принципы, структура
55. Исполнительная власть: ее место и функции в системе разделения властей
56. Интернет-вещание в системе СМИ: особенности и принципы функционирования

57. Полезные функции для работы с файловой системой

58. О принципе построения системы персонажей “Маленьких трагедий” Пушкина

59. Управление: основные понятия, система управления, ее признаки, принципы организации деятельности

60. Основные функции и принципы экологической политики

61. История создания и принципы функционирования системы автоматических котировок

62. Сущность и принципы планирования как функции управления

63. Признаки, функции и принципы страхования

64. Системи переказу великих сум платежів

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Система виділення, функції нирок

66. Строение и функции нервной системы

67. Принципы подготовки и составления бухгалтерской отчетности с международными и российскими стандартами

68. Система стандарт-кост

69. Влияние стресса на функции сердечно-сосудистой системы военнослужащих

70. Избирательная система США в контексте ее демократичности и соответствия мировым стандартам
71. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
72. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

73. Поняття та система принципів трудового права

74. Поняття, функції та система трудового права України

75. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

76. Принципы арбитражно-процессуального права: понятие и система

77. Принципы разделения властей как основа построения системы органов правового государства

78. Функции и основные принципы организации местного самоуправления

79. Цели, функции и принципы ретроспективной юридической ответственности

80. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

81. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

82. Электронные системы адаптивного компьютерного обучения, на основе стандартов образовательных сред AICC

83. Двоично-ортогональные системы базисных функций

84. Логарифмические частотные характеристики и передаточные функции радиотехнической следящей системы

85. Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов

86. Основные принципы системы К.С. Станиславского
87. Основные принципы и функции маркетинга
88. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга

89. Функционально полные системы логических функций. Алгебраический подход

90. Передаточные функции одноконтурной системы

91. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

92. Организация бронхолегочной системы человека. Значение и функции

93. Роль эндофрина в нейроэндокринной регуляции функций иммунной системы

94. Функции нервной системы

95. Возрастные особенности строения и функций нервной системы, учение Сеченова о центральном торможении

96. Роль денег и их функции. Денежное обращение и денежная система в Республике Беларусь

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

97. Документы, их функции и классификация. Система документации

98. Менеджмент сущность, функции, принципы и модели

99. Совершенствование системы деловой оценки персонала в ЗАО "Банк Русский Стандарт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.