Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

РЕФЕРАТ Дипломний проект на тему: “Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання”. Вінницький державний аграрний університет. Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин. Виконав студент Войтенко В.В. Керівник проекту д.т.н., проф. Гарькавий А.Д. Склад і обсяг проекту: розрахунково-пояснювальна записка – сторінок 100, таблиць 12, рис. 9, бібл. 41; графічна частина – 11 аркушів формату А1. Запропоновано конструкцію геліопідігрівачів повітря з акумуляторами тепла, проведено теплотехнічний розрахунок. Розроблено технологію заготівлі сіна з використанням акумуляторів тепла і геліопідігрівачів повітря, складена технологічна карта на вирощування конюшини, побудовано графіки завантаження тракторів і сільськогосподарських машин, розроблено операційно-технологічну карту. Висвітлені питання охорони праці і охорони навколишнього середовища. Проведено техніко-економічний розрахунок проекту. ТЕХНОЛОГІЯ; СІНО; ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА; ОПЕРАЦІЙНА КАРТА; ОПЕРАЦІЯ; ГРАФІК ЗАВАНТАЖЕННЯ; АКУМУЛЯТОР ТЕПЛА; ГЕЛІОПІДІГРІВАЧ ПОВІТРЯ. ЗМІСТ Вступ 1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА 1.1 Виробнича діяльність у рослинництві 1.2 Технічне обслуговування господарства 2 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КОНЮШИНИ НА СІНО 2.1 Загальна характеристика конюшини 2.1.2 Місце конюшини у сівозміні 2.1.3 Система удобрення 2.1.4 Обробіток ґрунту 2.1.5 Підготовка насіння і сівба 2.1.6 Догляд за посівами 2.2 Технології вирощування конюшини на сіно 2.2.1 Технології заготівлі розсипного сіна 2.2.2 Технології заготівлі пресованого сіна 2.2.3 Заготівля подрібненого сіна 2.3 Особливості польового сушіння трав 2.4 Аналіз способів інтенсифікації польового сушіння трав 2.5 Передовий досвід вирощування конюшини на сіно по інтенсивній технології 3 КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 3.1 Основні проблеми сушіння сіна 3.2 Конструкторська розробка 3.3 Розрахунок елементів конструкції 3.4 Розрахунок оптимального кута нахилу поверхні колектора сонячних установок і його орієнтування щодо сторін світла 4 ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 4.1 Умови роботи 4.2 Агротехнічні вимоги 4.3 Підготовка сіносховища до роботи 4.4.Розрахунок акумуляторів тепла 4.5 Контроль якості роботи 4.6 Охорона праці та техніка безпеки 5 ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛАНКИ 5.1 Складання технологічної карти на вирощування конюшини 5.2 Побудова графіка використання тракторів 5.3 Побудова графіка використання сільськогосподарських машин 6 ОХОРОНА ПРАЦІ 6.1 Охорона праці на машинно-тракторному парку 6.2 Безпека праці при заготівлі сіна 6.3 Розрахунок засобів індивідуального захисту 6.4 Рекомендації по поліпшенню умов праці 7 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ 7.1 Розрахунок вартості встановлення будівлі 7.2 Розрахунок економічних показників 8 ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ 9 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Сіно – основний грубий корм для скотини у зимовий період. Потреба у ньому тваринництва щорічно зростає.

Один із основних способів збільшення виробництва і підвищення якості сіна – приготування його методом активного вентилювання із пров’яленої до вологості 34-45% маси. Однією із основних умов інтенсифікації польового і лукопасовищного кормо виробництва, підвищення родючості й поліпшення структури ґрунтів, вирішення проблеми дефіциту кормового протеїну є зростання врожайності багаторічних бобових трав та їх сумішок із злаковими, розширення укісних площ найбільш цінних за поживністю їх видів у кормових, ґрунтозахисних і польових сівозмінах, створення високопродуктивних культурних сіножатей та пасовищ, підвищення продуктивності природних кормових угідь. Для забезпечення виконання необхідних робіт по вирощуванні конюшини на сіно, необхідно дотримуватись сучасних операційних технологій. Суть сучасних операційних технологій полягає у інтеграції біологічних і хімічних факторів виробництва кормів, підвищенні частки їх у загальному врожаї культур. Критерієм оцінки операційних технологій є енерго- та ресурсозбереження, економічна ефективність і екологічність. При цьому пріоритет належить насамперед аспекту якості, тобто вирощуванню високобілкових культур і сортів, а також їх сумішок, які можуть краще окупляти затрати; оптимальній структурі посівів кормових культур у сівозмінах; кормовим сівозмінам; використанню більш продуктивної техніки; освоєнню науково - обґрунтованої системи удобрення, яка забезпечувала б високу віддачу поживних речовин на основі достовірної інформації про запаси поживних елементів у ґрунті та умови живлення рослин, на роздрібненому внесенні азотних добрив, хімічній меліорації ґрунтів, застосуванні поливу, регуляторів росту, інтегрованого захисту посівів від шкідників, хвороб і бур’янів. Високу ефективність операційних технологій повинно забезпечувати застосування систем високопродуктивних машин і знарядь, суворе дотримання технологічних вимог проведення механізованих операцій. Своєчасне і якісне виконання технологічних операцій при використанні біологічних факторів інтенсифікації дає змогу обмежити застосування хімічних засобів захисту рослин і таким чином зменшити забруднення ними навколишнього середовища і природи. Економічність процесу сушіння активним вентилюванням обумовлюється використанням для випаровування вологи теплоти, яка міститься у атмосферному повітрі. Отже, необхідно прагнути до максимального використання цієї практично безкоштовної теплоти і тільки у виключних випадках, коли погодні умови не дозволяють заготовлювати високоякісний корм, сушити пров’ялену траву штучно підігрітим повітрям. Враховуючи, що в країні в останній час стали приділяти багато уваги використанню вторинних ресурсів, для підігрівання повітря при досушуванні сіна почали використовувати сонячну енергію. Зокрема у геліопідігрівачах повітря і акумуляторах тепла. При такій технології збільшується інтенсивність висушування пров’яленої трави, значно економиться витрата електроенергії, за рахунок м’якості процесу забезпечується висока якість висушуваного продукту. 1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА Господарство Бохоницької сільради, Вінницького району, Вінницької області об’єднує два населених пункти: село Бохоники та село Дачне .

Центральна садиба господарства розташована в селі Бохоники, яке знаходиться на віддалі 15 км від районного і обласного центру міста Вінниці, у 22 км від Стрижавської РТС, у2 км від шосейної дороги Гнівань Вінниця, у 16 км від Гніванського цукрового заводу . Загальна площа земель господарства, що закріплена державним актом, становить 2741,84 га, з них орних земель 1855,84 га, сіножатей 48,6 га, пасовищ 31,04 га, під садом 108,72 га, під лісом 203,49 га та під водоймищами 22,41 гектари . Напрямок господарювання господарства буряково-зерновий з розвиненим тваринництвом. Територія господарства розташована у південно-західному (Вінницькому) агрогрунтовому районі центрального Лісостепу. Район характеризується м’яким кліматом. Середня річна температура повітря 7°С. Кількість опадів характеризується середньою річною сумою, яка дорівнює 476 мм. Середня річна кількість днів з опадами становить 136. найбільша кількість опадів припадає на літній період і дорівнює близько 136 мм. Сніговий покрив у районі неглибокий і нестійкий. Найбільш характерні південно-східні та південно-західні вітри. Середня тривалість вегетаційного періоду 200 днів. Рельєф земельного масиву слабо хвилястий. Через територію господарства протікає річка Південний Буг. Ґрунтові води залягають на глибині 5-16 метрів. На території господарства розповсюджені ясно-сірі опідзолені, сірі опідзолені та темно-сірі опідзолені ґрунти, а також опідзолені сильно змиті і лучні глибокі ґрунти. Незначну площу займають лучно-болотні та опідзолені наносні ґрунти. Організаційно-управлінська структура господарства с. Бохоники – виробничо-територіальна, одноступенева ( рисунок 1.1). Рисунок 1.1 - Організаційно-управлінська структура господарства с.Бохоники Вінницького районуЯк бачимо з наведеного рисунку в основному виробництві є один виробничий підрозділ в рослинництві і два в тваринництві. Є необхідні управлінські, обслуговуючі і допоміжні підрозділи, які забезпечують роботу основного виробництва. Існуюча в господарстві організаційно-управлінська структура недосконала, виробничий досвід свідчить, що цехова структура забезпечує більш ефективне управління, тому можна рекомендувати господарству перехід на дану структуру. Ресурсний потенціал тваринництва – це сукупність наявних в товаристві виробничих ресурсів (земельні, трудові, матеріальні, матеріально-технічні), тобто це сума ресурсів їх технічної збалансованості. Для організації високопродуктивного і товарного сільськогосподарського виробництва господарство має достатній ресурсний потенціал. Таблиця 1.1 - Структура земельних угідь Назва угідь Площа, га Структура, % Загальна земельна площа 2741,84 100 Всього с.г. угідь (без присадибних ділянок) з них: 1934,99 70,6 Рілля 1855,35 67,7 пасовища 31,04 1,1 сінокоси 48,6 1,8 Багаторічні насадження 108,72 4,0 Ліси та лісосмуги 203,49 7,4 Присадибні ділянки працюючих 299,3 10,9 Водоймища 22,41 0,8 Інші угіддя (яри, чагарники, дороги) 172,93 6,3 Як видно з таблиці 1.1 найбільшу площу земельних угідь займає рілля 1855,35га, що дає змогу вирощувати всі види сільськогосподарських культур і проводити обробіток ґрунту необхідний для їх вирощування.1

Як твердив Пятаков, фактично знову відродилася атмосфера громадянської війни й тепер у наступі на селянина можна було посилатися на надзвичайну ситуацію. Хвиля фанатичного піднесення знесла будь-яку поміркованість. Реально мислячі партійні економісти пропонували підтримувати темпи зростання промислового виробництва на рівні 18–20 % (тоді вже досягнутого, принаймні на папері), водночас добиваючись підвищення ефективності й не розробляючи жодних планів без належного урахування наявних ресурсів. Але Сталін і його послідовники наполягали на подвоєнні норми зростання (у випадку, якби вона в 1930 р. досягла — навіть за офіційними даними — 22 % замість очікуваних 35 %; те ж саме стосувалося показників продуктивності й виробничої собівартості). У другій половині 1929 р. економісти стали перед вибором: або підтримати політиків, або опинитися у в'язниці. Сталіністи вже почали їх відкрито критикувати, а Молотов говорив про «буржуазно-куркульських ідеологів у центрі та на місцях» («Правда» від 20 вересня 1929 р.). У жовтні Громана вивели з Ради спеціалістів Центрального статистичного управління, а наприкінці року сам цей орган підпорядкували безпосередньо Держпланові

1. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

2. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

3. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

4. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

5. Використання технічних засобів в процесі тренування

6. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
7. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
8. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

9. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

10. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

11. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

12. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

13. Аналіз ефективності використання основних засобів

14. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

15. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

16. Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

17. Калібрування засобів вимірювальної техніки

18. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

19. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

20. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

21. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

22. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне
23. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки
24. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

25. Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

26. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

27. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

28. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

29. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

30. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації

31. Прийоми й техніки психосинтеза

32. Організація експлуатації автомобільної техніки

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

33. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

34. Методика навчання техніки естафетного бігу

35. Філософія техніки

36. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

37. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

38. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"
39. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
40. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

41. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

42. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

43. Підвищення ефективності роботи ГЗКу

44. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

45. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

46. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

47. Використання фотографічних методів

48. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

49. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

50. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

51. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

52. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

53. Планування технічних обслуговувань машин

54. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
55. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
56. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

57. Налаштування технічних засобів ПК

58. Радіорелейні комплекси на основі перспективних схемо-технічних рішень

59. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

60. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

61. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

62. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

63. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

64. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

66. Методи і технічні засоби ергономіки

67. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

68. Використання комплексних вправ у техніко-тактичній підготовці волейболістів

69. Аналіз об’єму виконання технічних дій футболістами різної кваліфікації

70. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
71. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
72. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

73. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

74. Ефективність використання ресурсів підприємства

75. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

76. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

77. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

78. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

79. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

80. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

81. Техно-музыка

82. Київська Русь – князівська держава

83. Опіки. Види, допомога

84. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

85. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

86. Река Днепр и город Киев
87. Особливості економічного розвитку Київської Русі
88. Культура Київської Русі.

89. Культура Київської Русі

90. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

91. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

92. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

93. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

94. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

95. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

96. Москва-Киев. Историческая ретроспектива и геополитическая перспектива

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

97. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

98. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

99. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.