Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Приазовський державний технічний університет Контрольна робота З курсу Фінансове право Тема: Фінансово-правова норма, її зміст та особливості Варіант №5 Виконала студентка Групи З-05-ФН Клафас Н.С. Перевірив викладач Антонець П.Д. Маріуполь, 2009 План Передмова Поняття, ознаки та структура фінансово-правових норм Види фінансово-правових норм Реалізація финансово-правових норм Висновок Література ПЕРЕДМОВА У період глибоких політичних, економічних перетворень, формування сучасних ринкових відносин в Україні відбуваються докорінні зміни і у сфері фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування. Це спричинило процес формування нового за своїм змістом фінансового права як самостійної галузі правової системи України та виявилося у зміні його структури. Відповідно склалися нові фінансово-правові інститути, розширилося коло суб'єктів фінансового права, змінилися їх права, обов'язки та відповідальність. Активно формується законодавча основа регулювання фінансових відносин, відбувається кодифікація фінансово-правових норм, про що свідчить прийняття Бюджетного кодексу України. Сталися певні зміни і у системі джерел фінансового права, де поряд з такими традиційними нормативно-правовими актами вважаються рішення та висновки Конституційного Суду України, акти органів місцевого самоврядування, міжнародні договори. Суттєвих змін зазнала також система органів, які забезпечують реалізацію в нашій державі фінансової політики, змінився їх правовий статус та роль у здійсненні фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування. Все це зумовило потребу на основі новітніх досягнень фінансово-правової науки розглянути особливості предмету та методу фінансового права, проаналізувати зміст фінансових правовідносин та правове становище їх учасників. 1 ПОНЯТТЯ, ОХНАКИ І СТРУКТУРА ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ Фінансова діяльність держави, органів місцевого самоврядування може здійснюватися лише на основі певних правил, що покликані регулювати таку діяльність, - фінансово-правових норм. Фінансово-правова норма (норма фінансового права) - установлене чи санкціоноване органами державної влади, місцевогосамоврядування та забезпечене силою державного примусу загальнообов'язкове формально визначене правило поведінки учасників фінансових правовідносин, що виникають з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, виражене у категоричній формі, яке закріплює суб'єктивні права і юридичні обов'язки учасників цих відносин. Фінансово-правові норми містять як ознаки, характерні для будь-яких правових норм, так і властиві лише нормам фінансового права. Фінансово-правова норма, як і будь-яка інша правова норма, це: - правило, що має загальнообов'язковий характер: воно вказує, яким чином, в якому напрямі, протягом якого часу і на якій території необхідно тому чи іншому суб'єкту діяти, приписує правильний з точки зору суспільства і тому обов'язковий для конкретного індивіда спосіб дій. Фінансово-правова норма є обов'язковою для всіх суб'єктів фінансового права і повинна сприйматись як безумовне керівництво до дії, що виходить від держави та не піддягає обговоренню чи оцінці щодо їх доцільності, бажаності чи небажаності здійснення; - формально визначене правило поведінки.

внутрішня фортяь- на визначеність норми проявляється у чіткому визначенні правила поведінки (змісту прав і обов'язків, чітких вказівок на наслідки їх порушення); зовнішня визначеність полягає у закріпленні різних правил поведінки в офіційних документах - актах державних органів, рішеннях судів, міжнародних договорах та інших формах; - правило поведінки, що має системний характер: системність проявляється у структурній будові норми, у тому, що фінансово-правові норми тісно пов'язані між собою, діють у єдності, складаються у фінансово-правові інститути, підгалузі фінансового права; - правила поведінки, що установлюються, санкціонуються і забезпечуються державою та її органами, уособлюють державну волю і охороняються від порушень передбаченими державними заходами примусового впливу; - державне веління, що має категоричний характер. У той же час фінансово-правовим нормам властиві специфічні ознаки, які обумовлені особливостями предмета і методу фінансово-правового регулювання: - фінансово-правовими нормами регулюються лише відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу та використання державних і місцевих фондів коштів; - фінансово-правові норми є засобом реалізації не приватних а публічних (загальних) інтересів - інтересів усього суспільства, держави, органів місцевого самоврядування в силу того, що фінансове право як галузь належить до публічного права; - фінансово-правові норми мають державно-владний, імперативний (обов'язковий) характер і виражаються у категоричній формі: учасники фінансових правовідносин, урегульованих нормами фінансового права, мають чітко визначений обсяг прав та обов'язків, що виключає зміну приписів цих норм за волевиявленням суб'єктів фінансових правовідносин; - фінансово-правові норми, як правило, мають матеріальне обгрунтування. Поняття «фінансово-правова норма» не є ідентичним до поняття «стаття» відповідного нормативного акта. Зміст тієї .чи іншої фінансово-правової норми може бути закріплений у різних статтях одного нормативного акта або ж в іншому нормативному акті. Крім того, в одній статті нормативного акта може міститися дві, три і більше норм. Усі норми права покликані регулювати суспільні відносини або встановлювати порядок, який повинні дотримувати органи держави, юридичні та фізичні особи. Для досягнення цих цілей правового регулювання необхідно повністю або частково, детально або узагальнено: по-перше, виразити сам зміст правової норми; по-друге, визначити умови, за яких зміст правової норми може і повинен здійснюватися; по-третє, встановити правові наслідки порушення правової норми, невигідні, обтяжливі для порушника. Відповідно до цих завдань будується структура фінансово-правових норм, як і норм інших галузей права, у вигляді трьох структурних елементів, що дістали у правовій науці назви диспозиції, гіпотези та санкції. Гіпотеза фінансово-правової норми визначає умови дії фінансово-правової норми - обставини, за наявності яких у учасників фінансових правовідносин можуть виникнути передбачені фінансово-правовою нормою права і обов'язки у галузі фінансової діяльності держави і органів місцевого самоврядування.

Гіпотеза фінансово-правової норми визначає межі дії тих суб'єктів фінансових правовідносин, яких диспозиція наділяє певними правами і обов'язками. Наприклад, умовою сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів відповідно до ст.І Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» є наявність у підприємств, установ та організацій, які є юридичними особами, іноземних юридичних осіб, а також у громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством власних транспортних засобів, які відповідно до ст. 2 цього ж Закону є об'єктами оподаткування. Тобто, гіпотеза фінансово-правової норми визначає умови, за наявності яких юридична чи фізична особа стає платником цього податку. Отже їй надасться право здійснити певні визначені дії як суб'єкту податкових правовідносин. Диспозиція фінансово-правової норми - це саме правило поведінки (дія чи бездіяльність). Вона вимагає визначеної поведінки від учасників фінансово-правових відносин у сфері мобілізації, розподілу та використання коштів централізованих та децентралізованих фондів при наявності передбачених гіпотезою фактичних обставин і не допускає відхилень від них. Тобто, диспозиція фінансово-правової норми визначає зміст прав і обов'язків учасників фінансових правовідносин. Наприклад, відповідно до ст.5 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» фізичні особи, які є власниками зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством транспортних засобів, що є об'єктом оподаткування цього податку, повинні сплатити податок перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд. Отже, диспозиція фінансово-правової норми вимагає визначеної поведінки від учасників правовідносин щодо сплати податку власниками транспортних засобів і не допускає будь-яких відхилень від визначених правил. Санкція фінансово-правової норми містить вказівку на юридичні наслідки виконання чи невиконання правила поведінки, визначеного у диспозиції, або умов, визначених у гіпотезі фінансово-правової норми. Вона є способом захисту приписів, установлених фінансово-правовою нормою. Санкція передбачає наслідки порушення фінансово-правової норми, визначає види юридичної відповідальності, які покладаються на тих суб'єктів фінансових правовідносин, які порушили приписи фінансово-правових норм. За допомогою санкцій здійснюється державний примус до виконання приписів фінансово-правових норм. Так, у разі приховування (заниження) об'єктів оподаткування до власників транспортних засобів застосовується санкція фінансово-правової норми, що міститься у ст.7 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» - стягується сума несплаченого податку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом. Отже, санкція вказує на заходи фінансового впливу запорушення приписів фінансово-правової норми, установлених державою, органами місцевого самоврядування.

В этой стране мы можем последовательно проследить, как с течением времени во все более возрастающей прогрессии происходило разрушение гитлеровцами общепризнанных правовых норм. В докладе чехословацкого правительства, также уже представленном Суду моими коллегами под номером СССР-60, весьма подробно показан этот процесс, начиная от так называемых "народных судов" до организации так называемых "штандгерихте" {Военно-полевой суд.}, являющих нам знакомую уже по Польше картину органов прямого нацистского произвола. Этот процесс полного распада, вернее развала, правовых норм фашистами показан очень подробно, я привожу только краткие цитаты: "Право объявления чрезвычайного положения было осуществлено не позже чем 28 сентября 1941 г. Декретом того же дня (прил. 12), подписанным Гейдрихом, чрезвычайное положение было объявлено для района "Оберландраге" в Праге, а через несколько дней для оставшейся части протектората. "Штандгерихт", которые были немедленно введены, действовали в течение всего периода и 110 вынесли 778 смертных приговоров. Все были казнены

1. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

2. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

3. Правовые нормы: определение, признаки, виды

4. Разделение властей в правовом государстве

5. Власть и социальные нормы в первобытных обществах

6. Социальная природа правовых норм
7. Обратная сила авторско-правовых норм
8. Правовые нормы и этика Public relations мировой и российский опыт

9. Нормативно-правовые нормы безопасности. Бактериологическое оружие

10. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

11. Административно-правовые нормы

12. Государственный контроль конкуренции на рынках образовательных услуг. Правовые нормы, регулирующие страховую деятельность

13. Застосування права як особлива форма його реалізації

14. Конституция Российской Федерации в системе правовых норм

15. Муниципально-правовые нормы

16. Особенности финансово-правовых норм

Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей

17. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

18. Реализация административно-правовых норм

19. Толкование правовых норм

20. Фінансово-правові норми

21. Виды правовых норм

22. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин
23. Финансово-правовые нормы и структура доходов бюджетов в РФ
24. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

26. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

27. Проблемы конституционно-правового гарантирования правозащитной функции судебной власти в Российской Федерации

28. Проблемы устранения противоречий при использовании международных норм в правовом регулировании трудовых отношений в РФ

29. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

30. Административно-правовые формы в деятельности исполнительной власти, государственного управления

31. Методы правового регулирования. Коллизионные нормы в современном международном частном праве

32. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

33. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

34. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

35. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

36. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

37. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

38. Понятие жилого помещения. Норма жилой площади, ее правовое значение и порядок применения
39. Правовое обоснование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации
40. Правовые и религиозные нормы в Российской Федерации

41. Принципы разделения властей как основа построения системы органов правового государства

42. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

43. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

44. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

45. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

46. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

47. Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

48. Особливості функціонування фінансових ринків

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

50. фінансовий менеджмент як інтегральне явище з різними формами прояву

51. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

52. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

53. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

54. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)
55. Налоговая система России в новом правовом поле
56. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

57. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления

58. Гражданское общество и правовая страна

59. Административно правовые отношения (Контрольная)

60. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

61. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

62. Административно-правовой статус военнослужащих

63. Обращения граждан в федеральные органы исполнительной власти

64. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Административно-правовой статус граждан

66. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

67. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

68. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

69. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

70. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
71. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации
72. Финансовые и правовые основы полного товарищества

73. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

74. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

75. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

76. Гражданско-правовой договор

77. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

78. Нормы ГК, которые определяют особенности порядка заключения договоров по недвижимости

79. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

80. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

81. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

82. Правовой статус ценной бумаги

83. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

84. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

85. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

86. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование
87. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав
88. Место и время открытия наследства , их правовое

89. Правовой статус некоммерческих организаций

90. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

91. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

92. Толкование норм гражданского права

93. Гражданско - правовой иск

94. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

95. Правовое регулирование оборота земель промышленности

96. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук
Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики

97. Правовой строй Древнего Вавилона

98. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

99. Нормы права. Структура норм права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.