Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Бізнес-план — це поширений у ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкретної маркетингової, фінансової, матеріально-технічної, кадрової політики ведення власного бізнесу. Бізнес-план — візитна картка, за якою потенційні партнери з бізнесу оцінюють шанси на успіх підприємницької справи, це мова ведення переговорів із закордонними партнерами та майбутніми інвесторами. Розробка бізнес-плану у зарубіжній практиці є обов'язковою при утворенні нових підприємств, реконструкції діючих, для обґрунтування ефективності інвестицій. Цей документ забезпечує впевненість майбутніх інвесторів у тому, що їхні інвестиції будуть прибутковими. Успіх будь-якої справи, в тому числі і виходу підприємства з новим продуктом чи послугою на ринок, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати одержуватимуться перші прибутки, як зменшити ризик, вижити і перемогти в конкурентній боротьбі. Нині в Україні необхідність розробки бізнес-планів тісно пов'язують з ефективністю приватизації підприємств. Ефективність приватизації майна можна сформулювати як оптимальне співвідношення факторів виробництва (праці і капіталу) і необхідного обсягу виробництва, що відповідає пред'явленому попиту населення. Згідно з Державною програмою приватизації головною метою приватизації є зміна відносин власності на засоби виробництва для їх якісного відтворення та ефективного використання. У підприємництві бізнес-план замінить звичайне техні-ко-економічне обґрунтування будь-якого заходу, стане основним критерієм і мірою його суспільної корисності. Підприємництво — це, по суті, процес прийняття рішень, їх реалізації та оцінка результатів запланованих дій. Бізнес-план становить основу для прийняття оптимальних рішень. Зважаючи на те, що підприємці несуть повну відповідальність за результати бізнесу, у країнах з розвинутою ринковою економікою для більшості фірм питання мобілізації і використання фінансових коштів набувають першочергового значення. Підприємництво тісно пов'язане з конкуренцією, яка передбачає дотримання, як мінімум, двох умов: зниження витрат на виробництво і, відповідно, цін і підвищення якості продукції. Підприємництво та інновації між собою тісно пов'язані. Використання нової техніки і технології є однією з основних вимог підприємницької діяльності. Вона передбачає не тільки інноваційну, а й ефективну організацію виробництва, адміністративну та фінансову діяльність, пошук своєї ринкової «ніші». Сучасна західна література поділяє підприємницьку діяльність на три функції: ресурсну (мобілізація капіталу, трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів); організаторську (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклами); творчу, новаторську (генерація та використання ініціативи, розробка та освоєння технічних, технологічних та організаційно-економічних рішень, вміння ризикувати). Процес планування дозволяє уявити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності і запобігти тому, що може статися.

Особливо важливе планування в комерційній діяльності, де потрібні як передбачення на довгострокову перспективу, так і ґрунтовні попередні дослідження, що передують плануванню. При виході на ринок підприємець повинен реально уявляти можливі результати своєї діяльності, критично оцінювати свої можливості, правильно розподілити цілі за часом, навчитися ефективно використовувати ресурси, оволодіти сучасними інструментами підприємництва. Адже прибуток може бути одержаним не відразу, а витрати будуть із самого початку. В економічній політиці України у найближчі роки переважатиме виважений курс на залучення іноземних інвестицій. У цих умовах бізнес-план виконуватиме функції не тільки внутрішнього документа фірми, він використовуватиметься і при встановленні контрактів із сторонніми, в тому числі й з іноземними, інвесторами, що ставить відповідні вимоги щодо його оформлення і структури. Бізнес-план складається на кілька років наперед і переглядається в міру необхідності, як правило, один раз на рік. У міру накопичення інформації і досвіду процес коригування плану полегшується. Крім основного варіанта бізнес-плану, складаються спеціальні скорочені його варіанти для осіб, у контактах з якими підприємець зацікавлений. Зважаючи на актуальність питання, була обрана тема курсової роботи. Резюме Суть проекту: Модернізація ВАТ “Сумська макаронна фабрика” та організація виробництва якісних короткорізаних макаронних виробів для кращого забезпечення потреб населення Сумської області та Східної України. Мета проекту: Захопити існуючу на регіональному ринку “нішу” близько 30 %. Основні переваги проекту: Замовник - одне з небагатьох підприємств харчової промисловості регіону з доброю технічною базою, зі стабільним фінансовим становищем та високою репутацією серед банків, покупців та постачальників. Ринок макаронних виробів один із найбільш стабільних за обсягами споживання. На цьому ринку у Сумському регіоні є значна “ніша”, а його учасники ведуть себе досить пасивно, що значно полегшує вихід на ринок для “агресивного” виробника. Проект є достатньо ефективним у фінансовому плані. Рівень ризику невеликий і в основному не вплине на результати проекту для ВАТ &quo ;Сумська макаронна фабрика&quo ;. Таблиця1 Інвестиційна потреба проекту № Напрями використання коштів Потреба грн. 1. Придбання технологічної лінії (з урахуванням монтажу) 1 800 491 Таблиця 2 Джерела і види фінансування (можливі три варіанта співробітництва) № Стаття витрат Сума, грн. Джерело фінансування Умови фінансування 1 Придбання автоматичної лінії для виробництва макаронних виробів “Braiba i Sasib” (Італія) 1 800 491 Кредит Строк 3,5 років. 8 % річних . Погашення кредиту розпочинаються через 6 місяців від початку виробництва рівномірними частками 2 Придбання автоматичної лінії для виробництва макаронних виробів “Braiba i Sasib” 1 800 491 Фінансовий лізинг Строк 4 роки, 16 % річних (із страхуванням майна), авансовий платіж 15 %. Виплата відсотків і погашення розпочинаються від початку виробництва рівномірними частками 3 Придбання автоматичної лінії для виробництва мака-ронних виробів “Braiba i Sasib” 1 800 491 Створення спільного підприємства Внесення стратегічним партнером лінії у статутний фонд СП.

ВАТ “СМФ” вносить у статутний фонд майновий комплекс вартістю 1 800 491 грн. ВСЬОГО: 1 800 491 - Фірма “Braiba i Sasib” дала попередню згоду на поставку обладнання при наступних умовах: Оплата 15% вартості обладнання і банківська гарантія на решта 85% вартості; Повний розрахунок за обладнання повинен бути здійснений у термін до 3 років. - відсотки по кредиту можуть додатково обговорюватись із потенційним інвестором при зустрічі із керівництвом ВАТ “Сумська макаронна фабрика” Таблиця 3 Показники ефективності проекту № Показник Значення 1 Чиста приведена вартість, PV, ГРН. 835 043,25 2 Внутрішня норма рентабельності, ІRR, % 31,81 3 Індекс прибутковості, PI 1,33 4 Термін окупності, роки 2,41 Ризики. Оцінювався вплив чинників, від яких залежать ціна та обсяг реалізації. Прийнято, що змінні витрати збільшуватись не будуть. Якщо і буде збільшення вартості борошна, то і відповідно в еквіваленті зросте ціна на готову продукцію. Навіть при несприятливих ринкових умовах проект не буде дуже збитковим. Фактично можливе тільки недоотримання прибутків ВАТ &quo ;Сумська макаронна фабрика&quo ;. Для решти учасників проекту даний проект несе незначний ризик. Екологія. ВАТ &quo ;Сумська макаронна фабрика&quo ; є екологічно безпечним підприємством. В ході реалізації даного проекту ніяких додаткових чинників впливу на навколишнє середовище не виникне. 1. Опис підприємства 1.1 Загальні відомості Повна назва підприємства ВАТ &quo ;Сумська макаронна фабрика&quo ; Місце знаходження (адреса) Україна,79022, Суми, вул. Кірова, 170 Форма власності приватна, колективна Перелік основних видів діяльності виготовлення макаронних виробів Сумська макаронна фабрика заснована в 1945 році. В процесі приватизації на базі державного підприємства Міністерства харчової промисловості - &quo ;Сумська макаронна фабрика” було створене Відкрите акціонерне товариство &quo ;Сумська макаронна фабрика&quo ; (згідно наказу Регіонального фонду Державного майна по Сумській області №1928 від 30 липня 2006 року). Статутний фонд відкритого акціонерного товариства становить 365 000,00 гривень (триста шістдесят п'ять тисяч гривень 00 коп.). Статутний фонд поділено на 1 460 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок) кожна. ВАТ &quo ;Сумська макаронна фабрика створена як виробничо-комерційна структура, для забезпечення потреб ринку в макаронній продукції та отримання прибутку в процесі здійснення господарської діяльності. Підприємство займає площу в 1,21 га За своїми виробничими потужностями ВАТ “Сумська макаронна фабрика&quo ; входить до п'ятірки найбільших підприємств-виробників макаронних виробів в Україні. Виробнича потужність підприємства ВАТ “Сумська макаронна фабрика&quo ; дозволяє випускати до 100 тонн макаронних виробів на добу в асортименті. Об’єми борошносховищ V - 600 тон. Підприємство забезпечене достатніми виробничими та складськими приміщеннями для виготовлення та зберігання продукції (до 300 тон макаронних виробів, упакованих в крафт-мішки). Є також тарні цехи по упакуванню продукції в гофрокороба, поліпропіленову упаковку (від 0,4 до 1 кг) та крафт-мішки (від 14 до 20 кг).

Классический вариант развития (проект Модерн) надорван. Его добивают. Но и сам он изношен так, что дальше некуда. Кто его добивает? Почему он объективно ослабевает? Вот с чего надо начинать разговор. Второе. В невероятной степени окрепли враги Модерна как варианта развития и враги развития как такового. Врагов два - Постмодерн и Контрмодерн. Между ними есть явный сговор против развития вообще. Третье. Все, что было связано с альтернативными Модерну вариантами развития, находилось в теснейшей исторической связи с принятым Россией "Красным проектом". Можно длить эти связи или искать новые осмысления развития, но без работы на этом направлении мы из фундаментальной ситуации тупика не выпрыгнем. Четвертое. Фундаментальная же ситуация связана с "пороговостью" самого разного типа. Человечество топчется на пороге и не хочет (да, именно не хочет, боится) через него переходить. Оно боится самого себя, своих нераскрытых потенциалов. Оно боится нового фундаментального знания о себе и мире. И подменяет это знание - трагикомической "инноватикой"

1. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

2. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

3. Макаронні вироби

4. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

5. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

6. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
7. Трансформація суспільства та політична модернізація
8. Модернізація коробки швидкостей станка 6А56 для обробки жароміцної сталі

9. Модернізація приводу головного руху зі ступеневим регулюванням свердлильного верстата

10. Проект цеху з виробництва казеїну знежиреного

11. Проект цеху по виробництву сичужних сирів з чеддеризацією

12. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

13. Економічна ефективність організації виробництва пальто

14. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

15. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

16. Організація охорони праці на виробництві

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

18. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

19. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

20. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

21. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

22. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"
23. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами
24. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

25. Організація виробництва на металургійному підприємстві

26. Виробництво хлібобулочних виробів ЗАТ "Пролісок"

27. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

28. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

29. Виробництво кондитерських виробів

30. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

31. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

32. Проект на побудову каналізаційної насосної станції

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

33. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

34. Способи реалізації інвестиційних проектів

35. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

36. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

37. Організація виробництва продукції на підприємстві

38. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
39. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"
40. Шехтель - отец модерна

41. Архитектура Москвы. Модерн

42. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

43. Геоинформационные проекты Барнаула

44. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

45. Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

46. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

47. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

48. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

49. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

50. Архитектура Москвы. Модерн

51. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды

52. Интегрированный проект учебного процесса

53. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000

54. Обзор современного программного обеспечения управления проектами
55. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции
56. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

57. Товарная характеристика макаронных изделий

58. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

59. Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков

60. Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

61. Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

62. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

63. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора

64. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

66. Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"

67. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

68. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену

69. Проект механосборочного участка изготовления крана вспомогательного тормоза локомотива 172

70. Проект модернизации электропривода скребкового конвейера ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»
71. Проект зон ТО-2 и ТР с разработкой слесарно-механического отделения
72. Проект производственного комплекса базы МСУ

73. Ресурси виробництва

74. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

75. Проект лабораторного стенда по изучению частотного электропривода на базе автономного инвертора напряжения фирмы "OMRON"

76. Проект новой участковой станции

77. Термоядерный синтез для производства электроэнергии в России и проблемы этого проекта для общества

78. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

79. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

80. Оценка инвестиционных проектов

Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

81. Концепция АС. Эскизный проект

82. Управление проектом: строительство и наладка системы обеззараживания питьевой воды

83. Управление проектами

84. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта строительства цеха электролиза никеля

85. Оценка эффективности инновационного проекта

86. Мир управления проектами
87. Экономическое обоснование инвестиционного проекта на базе "Донецкого металлургического завода"
88. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

89. Управление проектами

90. Разработка бизнес-плана проекта по производству и сбыту прибора для диагностики и медикаментозного тестирования БИОТЕСТ /бизнес-план/

91. Эффективность проекта "NPV"

92. Экономическое обоснование развития или создания проекта

93. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

94. Бизнес-план инвестиционного проекта

95. Совершенствование методов экономической эффективности инвестиционных проектов

96. Использование репортных сделок на рынке государственных ценных бумаг для финансирования промышленных проектов

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

97. Методы оценки инвестиционных проектов

98. Оценка эффективности инвестиционного проекта

99. Использование рычагов в процессе выполнения предпринимательского проекта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.