Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра українознавства та культурології РЕФЕРАТ Тема: Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка. ОДЕСА – 2001Це – матері мова. Я звуки твоїЛюблю наче очі дитини. О мова вкраїнська!. Хто любить її, Той любить мою Україну В. Сосюра. Зміст: > Вступ. Встановлення часу виникнення української мови. > Походження східнослов’янської писемності. > Висновки. Вступ. Наука, що досліджує розвиток мови, складається з ряду історико- лінгвістичних дисциплін (історична граматика, історична фонетика, історична лексикологія, історична діалектологія, історія літературної мови), кожна з яких має свій об’єкт вивчення. Однак усі вони підпорядковані спільній мети і як окремі частини складають єдину науку – історію мови. Соціальні функції мови надзвичайно широкі. Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові закодовує нація всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері. Згадаймо слова В. Сосюри: “Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема”. Рівень розвитку рідної мови є джерелом духовного розвитку народу. А на думку Є.М.Верещагіна і В.Г.Костомарова, “національна мова входить у поняття національної культури, бо природні умови, географічне положення, рівень і спеціалізація народного господарства, тенденція суспільної думки, науки, мистецтва – всі великі й малі особливості життя народу знаходять відбиття у мові цього народу”. Тому знати, берегти і примножувати рідну мову - це обов’язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати на гідне місце у суцвітті народів. Незаперечною аксіомою є те, що мова є своєрідним генетичним кодом нації, складовою частиною і засобом творення національної культури. Світова наука має аргументовані докази того, що українська мова є одна з найстаріших і найяскравіших мов за своєю мелодійністю та виразністю. Встановлення часу виникнення української мови. Цікавим і невирішеним питанням є встановлення часу виникнення української мови. У підручниках, довідкових та інших виданнях можна прочитати майже офіційну тезу, що в чотирнадцятому столітті, після падіння Київської Русі, сформувалися три східнослов'янські народності, а отже відповідно і три мови. А до чотирнадцятого століття ці народи нібито користувалися староруською мовою. Але, розглядаючи фольклор, ми говоримо, що багатюща обрядова поезія (щедрівки, веснянки, купальські пісні) виникла ще в дохрихристиянські "язичеські" часи, ще до виникнення Київської Русі. Прочитайте зразки обрядової поезії, і ви переконаєтесь, що вона створена українською мовою. А коли так, то й мова наших пращурів-язичників за тих давніх часів була українська, звичайно, чимось відмінна від сучасної.

Тому, визнаючи слушність і справедливість класичного твердження про Київську Русь як колиску трьох братніх народів – російського, українського та білоруського, слід мати на увазі той незаперечний факт, що жодне з цих трьох немовлят "ніколи не качалося по всій колисці, а кожне мало в ній чітко відведене історією своє місце", а отже, мало свою мову, відмінну від двох інших певними діалектними особливостями. Так, академіки Олексій Шахматов та Агатангел Кримський писали: "Спільноруська прамова розпалася на окремі наріччя ще за доби передісторичної, наприкінці VIII чи на початку IX віку". Отож, українська мова і її діалекти вже були створені протягом багатьох попередніх століть. Вона тільки де в чому змінювалась, розвивалась і вдосконалювалась. Походження східнослов’янської писемності. Виникнення письма має надзвичайно важливе значення в історії народу. Письмо – одне з найістотніших знарядь культури, яке в просторі і часі розширює функціонування мови. Проблема виникнення письма у східних слов’ян дуже складна й досі остаточно ще не розв’язана. Складність її розв’язання насамперед зумовлюється тим, що в розпорядженні науки немає найдавніших пам’яток слов’янської писемності. Те, що пам’яток стародавньої писемності обмаль, можна пояснити тогочасним способом писання: повсякденні записи вірогідно робилися на навощених дерев’яних дощечках або на бересті – матеріалі, який погано зберігається. Проте, знаходять чимало писарських інструментів, так званих стилів. Добре збереглися графіто, накреслені на свіжій, ще не обпаленій глині. Горщики з написами часто мають вигляд речей повсякденного вжитку, простих, ліплених вручну, що свідчить про їхнє місцеве походження. Деякі з цих графічних зображень вважають за тавра або тамги (знаки власності) майстрів. Від часів Володимирового хрещення церква стала головним поширювачем писемної культури. Поява кириличної абетки, як відомо, пов’язується з так званою Моравською місією Константина (в чернецтві Кирила) і Мефодія, братів з грецького міста Салоніки. Працюючи у 860-х роках як місіонери у Великій Моравії, брати на основі грецького письма впорядкували першу слов’янську абетку і здійснили та записали нею перші переклади з греки на слов’янську Євангелія та Псалтиря. Чимало дискусій у науковому світі викликала діяльність Кирила і Мефодія, з іменами яких пов’язують створення слов’янської абетки. Ґрунтовне дослідження абетки, яку умовно названа кирилицею, зробив український філолог, відомий також як Митрополит Іларіон. Його праця "Слов’янське письмо перед Костянтином" переконливо доводить правдивість оповіді Чорноризця Храбра, який писав, що Євангеліє і Псалтир "руськими письменами писані". Ця подія датується зимою 860-861 рр. Якщо це вже сформована писемність, то що ж тоді створив Кирило? Це питання не дає спокою вченим ось уже протягом кількох століть. Поряд з кирилицею в слов’янській писемності відома й інша азбука – глаголиця. Їй вчені не знаходять аналогів. Це дало підставу для тверджень, що глаголиця є штучним витвором однієї людини, на відміну від кирилиці, яка має природний органічний характер і давніші прототипи.

На питання про те, яка з цих двох азбук виникла раніше, в науці досі немає однозначної відповіді. Деякі вчені вважають, що Кирило створив не кирилицю, а глаголицю, кирилиця ж виникла на зміну складній глаголиці аж у кінці ІХ ст. І автором її був Климентій, учень Кирила. Останнім часом на користь цього погляду висуваються нові аргументи, зокрема в зв’язку з віднайденням на стінах у Київському Софіївському соборі азбуки, що має 27 літер, серед яких 23 грецьких і 4 слов’янські (Б, Ж, Ш, Щ). На підставі складу софіївської азбуки можна зробити висновок, що вона являє собою один з варіантів грецько - слов’янського письма. За літописом, початок шкільній (книжній) освіті був покладений Володимиром, який відразу після охрещення киян став у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на учення книжне. Так було покладено початок підготовці книжних людей, а з середини – другої половини ХІ ст. – і перших пам’яток руської книжності, що походили з церковного середовища. Водночас графіті на стінах Софійського собору в Києві, новгородські берестяні грамоти, написи й клейма на будівельних плитах і зброї свідчать, що тоді ж, у ХІ ст., письменність набула поширення і серед інших верств населення. Звичайно, багато незручностей для дослідників старої української мови створило саме запровадження церковнослов'янської мови як літературної. Це не була природна мова, якою розмовляв народ. Проте становище не таке вже безнадійне, як це здається на перший погляд. Орфографія, а часом і лексика стародавніх книжок може ще подарувати сумлінним дослідникам стільки цікавих відхилень від норм церковнослов’янської мови! І саме такі помилки літописців, витягнутими на поверхню з українського мовного моря, з того середовища, в якому жив, до якого належав автор цих помилок. Історія кожної мови вивчається в нерозривному зв’язку з історією народу, який є носієм цієї мови, її творцем. Отже, і періодизація української літературної мови тісно пов’язана з Істрією українського народу. Висновки. Українська мова становить величезну культурну цінність, що створювалася протягом ряду століть багатьма поколіннями українського народу в особі кращих його представників – передових письменників, вчених і культурних діячів. Українська мова – національне надбання українського суспільства, вона повинна охоронятися та підтримуватися державою. Мовна політика як одна із складових частин державної має бути спрямована на забезпечення оптимального функціонування української мови в усіх сферах життя українського суспільства, їх подальшого розвитку та взаємодії. Українська мова, виконуючи інтеграційну функцію, є важливим чинником зміцнення державності, забезпечення культурного та економічного розвитку нашої країни. Тарас Шевченко був переконаний, що поки жива мова в устах народу, доти живий і народ, що нема насильства більш нестерпного, як те, яке прагне відняти народу спадщину, створену численними поколіннями його предків. Ці Кобзареві думки перегукуються з роздумами визначного педагога К.Ушинського: "Відберіть у народу все – і він усе може повернути; але відберіть мову – і він ніколи вже більш не створить її; вимерла мова в устах народу – вимер і народ.

Революцйна укранська партя. Львв, 1921 С. 4445; Лаврненко Ю. Укранська СоцалДемократя (Група УСД) та  лдер Леся Укранка // Сучаснсть. 1971. 5, 6, 78. 171 Лаврненко Ю. Укранська СоцалДемократя (Група УСД) та  лдер Леся Укранка // Сучаснсть. 1971. 78. С. 141. 172 ¶ван Франко  Леся Укранка про шляхи розвитку укранського полтичного руху // Укранська суспльнополтична думка в 20 столтт. Т. 1. С. 39, 50. 173 Там само. С. 46. 174 Там само. С. 48. 175 Там само. С. 34. 176 ¶ван Франко  Леся Укранка про шляхи розвитку укранського полтичного руху // Укранська суспльнополтична думка в 20 столтт. Т. 1. С. 34. 177 Горинь В. ¶ван Франко  Леся Укранка: вдомий епзод «непорозумння мж своми» // Украна. Культурна спадщина, нацональна свдомсть, державнсть. Збрник наукових статей. Львв, 1997. Вип. 34. С. 271. 178 Мороз М. Лтопис життя  творчост Лес Укранки. С. 299300. 179 Коллард Ю. Спогади юнацьких рокв С. 2526. 180 Козуб С. Коцюбинський у «Братерств тарасвцв». С. 18. 181 Лотоцький О. Сторнки минулого. Ч. 2. Варшава, 1933. С. 75. 182 ЦД¶АК Ф. 442. Оп. 850. Спр. 47. Арк. 1. 183 Лотоцький О. Сторнки минулого. Ч. 2. С. 75. 184 Коллард Ю

1. Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

2. Головна передумова успіху публічного виступу

3. Комунікативні якості педагогічного мовлення

4. Психологія публічного виступу

5. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

6. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів
7. Історія розвитку економічного аналізу
8. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

9. Історія України

10. Особливості економічного розвитку Київської Русі

11. Слобожанщина - історія розвитку

12. Історія держави та права України

13. Энеида. Вергилий Публий Марон

14. Овидий, Публий Овидий Назон

15. Публий Овидий Назон

16. Виникнення науки и поняття логічного закону

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Определяем расходы по УСНО (упрощенная система налогообложения)

18. Історія єкономічної теорії

19. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

20. Історія економічних учень

21. Уплата минимального налога при применении УСН

22. Вергилий Публий Марон
23. Виникнення писемності та історія кодування інформації
24. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

25. Утворення Скіфії та її політична історія

26. Публіцистика Є. Замятіна

27. Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

28. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

29. Історія виникнення силових видів спорту на Україні укр

30. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

31. Публий Овидий Назон

32. Історія астрономії

Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски

33. Освоєння космосу: історія та сучасність

34. Історія діяльності товарних бірж в Україні

35. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

36. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

37. Історія природознавства

38. Історія розвитку зоології в ХІХ-ХХ в
39. Еволюція органічного світу по ерах
40. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

41. Історія розвитку аудиту. Аналітичні аудиторські процедури

42. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

43. Ревізія як елемент методу економічного контролю

44. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

45. АПК Північного Кавказу

46. Історія географічної науки

47. Азербайджан сьогодні, історії нафтовидобутку

48. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

49. Історія земельного права України

50. Історія створення Державного Гімну України

51. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

52. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

53. Принципи міжнародного екологічного права

54. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
55. Аналіз художньо-технічного оформлення видання
56. Заголовковий комплекс на сторінках газети "Запорізька Правда"

57. Проблеми вивчення історії української журналістики

58. Эсэ па публіцыстыцы Янкі Купалы

59. Мова та історія (розвиток мови)

60. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

61. Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції

62. Розвиток мовленнєвої культури учнів

63. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

64. Стилі мовлення

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

65. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

66. Історія розвитку української мови

67. Категорія суб’єктивної модальності в історії лінгвістичної науки

68. Історія розвитку баз даних

69. Історія та створення СУБД

70. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів
71. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
72. Система автоматизації проектних робіт конструкторсько-технологічного призначення

73. Австрійська імперія у першій половині ХІХ сторіччя

74. Археологічні пам’ятки в історії м.Рівного

75. Біографія Айвена Сазерленда: історія відкриттів

76. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

77. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

78. Динозаври - історія відкриття

79. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

80. Історіографія досліджень голодомору

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

81. Історіографія исторії Польщі

82. Історіографія історії Сербії та Чорногорії

83. Історіографія історії Чехії

84. Історіософський метод Дмитра Донцова

85. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

86. Історія воєн у Швеції в XVII столітті
87. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними
88. Історія економіки Німеччини

89. Історія Західноукраїнської Народної Республіки

90. Історія Кавказа

91. Історія літакобудування

92. Історія міжнародних відносин України

93. Історія первісного суспільства на українських землях

94. Історія Православної Церкви на Україні 1917-2000 рр.

95. Історія Раннього і Древнього царства Єгипту

96. Історія розвитку, завдання та розділи Антропології

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

97. Історія світу

98. Історія села Чемеринці

99. Історія України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.