Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Соціал-демократична концепція держави та влади

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти України Львівський національний університет ім. І. Франка Економічний факультет Контрольна робота з курсу “Подітології” на тему: “Соціал-демократична концепція держави та демократії” Роботу виконав: Студент групи Екі-21з Дмитрів Тарас Степанович Львів – 2000 План: 1. Соціальна демократія 2. Концепція економічної демократії 3. Соціал-демократична держава – якою вона повина бути Висновки Список використаної літератури Соціальна демократія Соціал-демократична ідеологія виникла на ідеях Е. Берштейна про класову співпрацю і соціальні реформи як єдиний шлях покращення соціального становища для робітничого класу. Одним із перших розгорнуте обґрунтування соціал-демократичної ідеї здійснив Е. Бернштейн, якого інколи називають батьком сучасної соціал-демократії. Перу цього німецького теоретика належать праці «Передумови соціалізму і завдання соціал-демократії» (1899), «Чи можливий науковий соціалізм?» (1901), «Класи і класова боротьба» (1904) та багато інших. Теоретична позиція Бернштейна тісно пов'язана з його політичною орієнтацією на реформи. На відміну від К. Маркса, він вважав неможливим завоювання політичної влади пролетаріатом. Сучасний пролетаріат, на думку Бернштейна, не досяг того рівня політичної та моральної зрілості, який дозволив би йому управляти суспільними процесами, перебрати на себе всю повноту державної влади. За Бернштейном, диктатура пролетаріату означатиме диктатуру клубних ораторів і партійних демагогів. Він гостро критикував абстрактні марксистські положення про пролетаріат як однорідну цілісність, фіксуючи різнорідність чисельно зростаючих соціальних груп, об'єднаних під цією назвою. Перехід до соціалізму може відбутися не внаслідок революції, яку Бернштейн слушно називав «політичним атавізмом і ознакою варварства», а лише через соціалізацію капіталізму. Найближчими цілями робітничого руху є, на його думку, боротьба пролетаріату за економічні й політичні права. Проблеми економічних прав він пов'язував із питанням про приватну власність для кожного громадянина, акцентуючи на його праві реалізувати свій соціальний інтерес. Важливим елементом економічної концепції Бернштейна є теорія демократизації капіталу. Економічні перетворення капіталістичного суспільства на соціалістичних засадах, на думку Бернштейна, мають відбутися завдяки розвиткові виробничих і споживчих товариств, які демократизують економіку, формують механізми самоврядування трудящих. Він віддавав перевагу стихійному, еволюційному розвиткові економіки, основою організації якої є споживча і виробнича кооперація, здатна вдосконалюватися за ініціативою «знизу», утверджувати справжню демократію, тобто демократію, за якою жоден клас не користується привілеями порівняно з рештою суспільства. Щоб досягти такого суспільного стану, необхідний певний рівень правосвідомості громадян. Правосвідомість Бернштейн розглядав як уміння жити за законами, контролюючи свої пристрасті. Адже демократична форма правління передбачає високий ступінь не лише свободи, а й відповідальності для всіх. За Бернштейном, чим довше у будь-якій сучасній державі діють демократичні інститути, то більше уваги приділяється правам меншості.

Партійна боротьба втрачає характер взаємної ненависті, а тому й життя таких партій позбавляється політичних катастроф. Бернштейн вважав, що між соціалізмом і демократією немає прірви. Демократія ґрунтується на визнанні суверенітету особистості, а тому сприяє її інтелектуальному та моральному розвиткові. Для соціалізму як руху з удосконалення виробничих відносин характерним є гуманістичне ставлення до людини праці, її потреб та інтересів. Звідси назва його концепції — «демократичний соціалізм». Сутність ідеї соціалізму в тлумаченні Бернштейна полягає в тому. що соціалізм не означає якогось реального суспільного ладу (чи навіть принципової можливості досягнення десь і колись такого ладу). Водночас ідея соціалізму є такою ідеєю, вірячи в яку та орієнтуючись на яку, трудящі класи об'єднують свої сили, консолідуються, борються за свої права (за покращання матеріальних умов існування, вищу заробітну платню, скорочення робочого часу і т. ін.) і справді, реально виборюють кращі умови існування, вищу заробітну платню, скорочення робочого часу тощо в рамках певного суспільного устрою. Сама ж ідея соціалізму — це морально-етичний ідеал. Саме в цьому сенс знаменитої формули Бернштейна «Кінцева мета — ніщо, рух — усе». З плином часу західна соціал-демократія дедалі активніше простує до лібералізму, відходячи від ідеології марксизму. Найхарактернішими рисами післявоєнної соціал-демократії стали відкритість і плюралізм. У 70—80-х рр. XX ст. соціал-демократичні партії Франції, Італії, Бельгії сформулювали у своїх програмних документах концепцію самоврядного соціалізму. Такий соціалізм передбачає залучення всіх громадян суспільства до процесу опрацювання й винесення рішень, керівництва різними сферами життєдіяльності суспільства. Він активізує маси громадян, членів професійних спілок, громадських організацій, місцевого самоврядування. Ці організації виступають як політичні партії. Розширюється автономія різних спілок, товариств як у виробничій, так і в невиробничій сферах. На всіх рівнях здійснюється виборність в органи самоврядування, їхня діяльність знаходиться під постійним Філософія соціал-демократії закорінена в ідеях теоретика-ліберала Карла Поппера, в його концепції критичного раціоналізму. Саме цією концепцією демократичні соціалісти обґрунтовують відкритість своєї доктрини, їхнім головним завданням, за словами німецького соціал- демократа У. Ломара, стало відмежування від наукового комунізму. Вони вже визнають головну роль моралі, свободи, справедливості в розвитку історії. Втілення в життя цих цінностей потребує вольової та моральної енергії людей, незалежно від економічного базису. Вдавшись до складної ідейно-світоглядної переорієнтації, соціал- демократія спромоглася розпочати ідейні пошуки. Щоб розширити уявлення про розгалуження її сучасних ідей, наведемо декілька найхарактерніших і вельми промовистих висловлювань, постулатів, авторами яких є відомі теоретики, вчені, публіцисти. Німецький соціал-демократ Фред Брандт у статті з досить красномовною назвою «Демократичний соціалізм — це не світогляд» писав, що демократичний соціалізм не намагається стати ідеологією.

Хоча б тому, що претензійні світогляди і вчення виявилися малоефективними у практичній площині. Демократичний соціалізм переймає елементи інших вчень не для того, щоб перетворити їх на нову ідеологію, а щоби збагатити власний зміст. Австралійський соціаліст Біл Хайділ у брошурі «Перипетії демократичного соціалізму» писав, що соціалізм не може перетворитися на закінчену теорію, оскільки йдеться про життя людини й суспільства, які швидко змінюються. Схожі думки висловлює також і німецький політолог, економіст Т. Ортлайб. Він підкреслює, що демократичний рух поставив під сумнів уявлення про капіталістичну структуру суспільства. Соціал-демократи вважають, що питання про структуру суспільства ставитиметься перед суспільством знову і знову, і ніколи не буде вирішене. Отже. соціал-демократи не уявляють соціалізм у вигляді якоїсь сформованої кінцевої мети. Оскільки, як вони вважають, мети, яку ставить перед собою демократичний соціалізм, не можна досягти одним стрибком. Вона неперервна. Протягом розвитку людської цивілізації вона наповнюватиметься новим змістом, позаяк у цьому виникатиме потреба. Демократичний соціалізм не претендує на роль вчення про кінцеві цілі робітничого руху. Він може вважатися дискусією, діалогом, пошуком цілей і засобів цього руху. Орієнтири соціал-демократії з плином часу доповнювалися новими концепціями, уточнювалися новими реаліями життя. Серед них — концепції якості життя, самоврядного соціалізму, економічної демократії. Концепція якості життя е складовою, знову ж таки, не лише демократичного соціалізму, а й лібералізму. Суть її полягає у спробі встановити тісний зв'язок між традиційними матеріальними інтересами і новими потребами трудящих (економічний захист, поліпшення умов праці, розвиток системи соціального забезпечення і громадського транспорту, охорона здоров'я, професійна підготовка, комунальна служба). Якість життя трудящих, на думку соціал- демократів, найвища в соціальній державі, діяльність якої передусім торкається соціальної контролем громадськості. Держава, за концепцією соціал-демократів, як така не ліквідується, але практично всі її внутрішні функції передаються органам самоврядування. Концепція самоврядного соціалізму передбачає підпорядкування органів місцевого самоврядування органам представницької демократії (парламенту). Самоврядний соціалізм передбачає політичну демократію: багатопартійність, свободу діяльності опозиції, можливість перебування при владі кількох партій і под. Соціал-демократи не визнають ніяких форм диктатури. Диктатура несумісна з політичною демократією. Складовими останньої є права людини, свобода друку, свобода й самостійність профспілкового руху, існування правової держави. Прагматична частина соціал-демократії вважає дієвим способом лікування хвороб «держави благоденства» значні ін'єкції в економіку з боку приватного сектора. Водночас необхідно посилити механізми ринкової економіки, знизивши для цього надміру високі прямі податки, причому не тільки на підприємців, а й на значну частину населення, аби дати людям можливість витрачати свої кошти на власний розсуд.

На свох чергових зборах, скликаних до Львова на день 29 грудня, вона доповнила свою програму уступом про те, що «здйснення  соцялстичних деалв можливе тльки при повнй полтичнй самостйности укранського народу» та видвигнула погребану вд часв угодово акц Ю. Лаврвського концепцю «створення окремо укрансько, полтично територ з укранських частин Галичини й Буковини». В 1896 р. повстало в Галичин дв нов парт: «Католицький русько-народнй союз» Олександра Барвнського з «Русланом», як свом пресовим органом» та «Русько-укранська соцял-демократична партя», що  основником був Микола Ганкевич. Митрополит Сильвестер Смбратович заходився над утворанням ще одно, клрикально парт, але скликан на 10 грудня до Львова вдпоручники деканатв, що осуджували сервлстичну полтику митрополита, ршили одноголосно, що тако парт нкому не треба. Народовецьке духовенство змагало радше до консолдац сил, анж до партйного розпорошення й тому тогож таки дня, разом з представниками свтського громадянства, заснувало «Кравий руський виборчий комтет»; його головою став о. ¶ван Озаркевич, а заступниками Романчук  Богдан Ддицький, як вдпоручник москвофлв

1. Держава і право України в період перебудови соціалізму

2. Соціальне середовище та соціалізація особистості

3. Історія держави та права України

4. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

5. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

6. Поняття держави та її історичні форми
7. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
8. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

9. Соціалізм в історії України

10. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

11. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

12. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

13. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

14. Правова держава та громадянське суспільство

15. Соціалізація і виховання особистості

16. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

17. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

18. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

19. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

20. Антимонопольна політика держави та її сутність

21. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

22. Сутність та соціальне призначення держави
23. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
24. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

25. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

26. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

27. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

28. Поняття сущність та ознаки держави

29. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

30. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

31. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

32. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

33. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

34. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

35. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

36. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

37. Громадянське суспільство та держава

38. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
39. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
40. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

41. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

42. Соціальна держава

43. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

44. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

45. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

46. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

47. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

48. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

49. Київ та Давньоруська держава

50. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

54. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
55. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
56. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

57. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

58. Теорії та концепції харчування людини

59. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

60. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

61. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

62. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

63. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

64. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее

65. Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

66. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

67. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

68. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

69. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

70. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики
71. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
72. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

73. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

74. Конфлікт парламентської та президентської влади

75. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

76. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

77. Політика та соціальний конфлікт

78. Політичне управління та його соціотехніка

79. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

80. Різання матеріалів, верстати та інструменти

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

81. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

82. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

83. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

84. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

85. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

86. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства
87. Концепція соціального факту Е. Дюргейма
88. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

89. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

90. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

91. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

92. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

93. Соціологія: становлення та сучасність

94. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

95. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

96. Освіта як соціокультурний феномен

Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее
Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Етносоціологія та соціологія нації

98. Типи та механізми соціокультурної динаміки

99. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.