Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Центристські партії в політичній системі сучасної України

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯКафедра політологіїКурсова робота з дисципліни: Історія та теорія політичних партій на тему: «Центристські партії в політичній системі сучасної України»Студентка групи МК-341 Косова А.С.Науковий керівник доц. Новакова О.В.м. Луганськ, 2007 ЗмістВступ . С. 3Розділ І. Політиний центризм як категорія політичної науки . С. 6 1.1. Підходи до визначення сутності політичного центризму С. 6 1.2. Критерії розмежування ліво- та правоцентризму . С. 11 Розділ ІІ. Центристські партії у політичній системі сучасної України .С. 15 2.1. Особливості політичного центризму на українському грунті .С. 15 2.2. Центристські партії в партійно-політичному спектрі сучасної України .С. 21 Розділ ІІІ. Тенденції та перспективи розвитку політичного центризму в Україні .С. 26 Висновки .С. 31 Посилання .С.34 Список використаної літератури С.37 Вступ Актуальність теми. Сьогодні Україна переживає складний період трансформації суспільства, в країні відбувається затвердження нових принципів державності. Становлення предстваницької демократії в Україні, нерозривно пов’язаної з парламентаризмом, ввело в політичний та науковий лексикон таке поняття як «політичний центризм». Вивчення динаміки, еволюції та специфіки політичного центризму у цілому і конкретно в Україні приймає особливе значення. На фоні нової політичної ситуації, що склалася на весні 2007 року, все більш актуальніше звучить тема центризму в українскій політиці. Це пояснюється напруженим очикуванням в суспільстві змін до кращого, які пов’язують із новими позачерговими виборами до Верховної Ради. В парламентських кулуарах слова «центр», «центрист» є чи не самими вживаними. Поняття «політичного центру» широко використовується в західних дослідженнях, в журналістських матеріалах, присвячених партійним системам різних країн. Сама ідея центристських партій є досить привабливою для політиків, часто сприймаючих термін «центр» як позитивний ярлик для своїх організацій. Так, наприклад, ця назва була засвоєна колишніми аграрними партіями країн Скандинавії, рядом нових партій у демократіях Південної Європи та країн Балтії та ін. Серед вчених як у нашій країні, так і на Заході існують багато різних підходів до вивчення даного феномену, але до сих пір немає єдиної думки відносно його сутності. Політологи, публіцисти, політики, вчені використовують цей термін, вкладуючи в нього абсолютно різний зміст. Отже, вивчення як загальнотеоретичних положень політичного центризму, так і його практичних проявів в українській політиці є однією з найбільш актуальних задач сучасної політичної науки. Мета і завдання дослідження. Основною метою курсової роботи є аналіз центристських партій сучасної України. Визначена мета конкретизована такими завданнями: дослідити основні підходи до визначення сутності політичного центризму як категорії політичної науки; виявити критерії розмежування ліво- та правоцентризму; розглянути особливості політичного центризму на українському грунті; проаналізувати центристські партії в партійно-політичному спектрі сучасної України; встановити перспективи та тенденції розвитку політичного центризму в Україні.

Обўєктом дослідження даної роботи є концепт політичного центризму як категорії політичної науки. Предметом дослідження даної роботи є центристські партії як суб’єкт партійно-політичної системи сучасної України. Джерельну базу даної роботи складають досягнення світової суспільно-політичної думки, що містять у собі твори прогресивних політологів, соціологів, філософів, просвітителів; політологічні та соціологічні дослідження; праці вчених опубліковані в пресі. Інтерес до проблеми політичного центризму суттєво збільшився в наукових і журналістських колах, у середовищі активних учасників політичного процесу вже в 1993 р., коли Президент України Л. М. Кравчук одним із перших заявив про необхідність впровадження і реалізації його ідейних засад. На думку екс-Президента, це дозволило б закласти надійний фундамент на шляху формування перспективної моделі політичних відносин, спроможної зняти проблему перманентного політичного протистояння як у межах парламентської діяльності, так і у взаємодії гілок влади. Усвідомивши перспективність, а радше - вигідність цього нововведення, фактично в унісон із закликом Президента майже всі помірковані політичні партії й окремі політичні діячі демократичного штабу наввипередки почали проголошувати себе центристами, відданими ідеям толерантності, злагоди, прагматизму, співробітництва тощо. Сьогодні важче знайти противників ідеології центризму, аніж її прихильників. Розділ І Сутність політичного центризму як категорії політичної науки Підходи до визначення політичного центризму В політичний лексикон термін «центризм» увійшов у зв’язку із подіями Великої французьської революції XVIII ст., коли в залі засідань національної асамблеї – парламенту Франції – праворуч від головуючого розташовувались консерватори (прихильники монархії), луворуч – радикали, які обстоювали ідеї загальної рівності, а помірковані займали місця в центрі зали – посередині між консерваторами та радикалами. В наступному поняття політичного «центру» традиційно вживалось для визначення серединної позиції політичної сили по відношенню до наявних альтернатив. Більшість дослідників центризму згідні з тим, що центризм не має постійного та незмінного змісту: в різні історичні періоди, в різних суспільствах він набуває особливих форм. Першим виникло переважно технологічне розуміння центризму, як політики послідовних реформ, яка протистоїть одночасно революції та реакції. Така політика направлена на пошук та еволюційну реалізацію найбільш вигідної для суспільства альтернативи розвитку. Політичні сили об’єднуються для рішення якоїсь близької за змістом задачі, хоча по іншим проблемам у них можуть бути протилежні позиції . Побутують й інші точки зору. Один із російських дослідників проблеми політичного центризму А. Соловйов переконаний, що останній «може існувати й у вигляді інституціональної безвідносної до позицій суб'єктів системи стримувань і противаг, що створює гарантії недопущення крайнощів » . Інституціональність у даному разі необхідно розглядати в її найширшому інтегративному розумінні як сукупність взаємопов'язаних, взаємодіючих і взаємообумовлених у політичному процесі інститутів, цінностей, норм, традицій, моделей поведінки тощо.

Разом з тим автор, як і більшість інших дослідників даної проблеми, концентрує свою основну увагу на з'ясуванні ціннісного виміру політичного центризму й перспективах його накладення на ментальні риси російського політикуму, залишаючи поза межами аналізу його системний характер. За умов подібного підходу центризм подається як статична категорія, що суттєво звужує його сутність. Засновники другого підходу, згідно з яким центризм є деякою ідейно-політичною конструкцією, розглядають центризм як програмну орієнтацію на рівновіддаленість від крайностей політичного спектру. «Центристський курс передбачає проведення такої ліні, яка на практиці є серединою між стремлінням до економічної ефективності та вимогами соціальної справедливості, між свободою підприємницької діяльності та бажанням суспільних верств досягти більшої соціальної рівності» . Тобто центризм як орієнтація на помірковані методи та програми в рамках практично наявного спектру ідеологічних уявлень або ж як сукупність партій або їх блоків, початково націлених на діяльність в політичному просторі між радикальним реформізмом та охороництвом. При цьому підкреслюється, що основні ринципи центризму – примирення та стабілізація в суспільстві . Третій підхід визначає центризм як системну характеристику. Наприклад, вчений Г. Водолазов стверджує, що це нова сучасна метадоктрина, тип мислення нашого часу, що характеризується заміною конфронтаційного стилю дій на стиль партнерства, взаємоподільності, консенсуса, компроміса. Перехід розвинених суспільств до центризму є наслідком зникнення класового антагонізма, зупинення боротьби різних соціальних груп на знищення. Всередині центристського типу мислення можуть існувати різні ідеології від неомарксизму до лібералізму. Мета центризму – забеспечити їх здорову конкуренцію. Центризм навіть не повинен намагатися розробити певну центристську програму, тому що не можливо апріорно вивести формулу, яка б змогла врахувати все розмаїття факторів, щохвилинно впливаючих на наше життя. Задача центризму полягає в створенні механізму формування такої формули. Необхідно створити демократичний механізм, де були б представлені соціальні групи, прошарки, напрямки, де були б політично артикульовані їх вимоги, і вони могли б вести між собою цивілізовану дискусію, відстоювати свої вимоги . Запропонований підхід і дозволяє чітко визначити центризм як парадигму суспільного розвитку, «вітер епохи», віяння якого визначає хід людського мислення. Досвід становлення політичних систем західних країн переконливо доводить, що центризм у цьому розумінні є результатом гармонійної модернізації всіх сфер суспільно-політичного життя. Тому будь-які спроби його непослідовного впровадження заздалегідь приречені на провал. Ідеться про те, що реалізація, наприклад, системи цінностей політичного центризму при використанні нецентристських засобів і методів політичної боротьби є неможливою, як неможливими видаються і спроби проведення центристської політики в умовах відсутності збалансованої демократичної політичної системи . Відповідь на запитання, чому більшість вітчизняних дослідників концентрує свою увагу на ціннісному ряді політичного центризму полягає в бажанні осягнення перспектив його впровадження або ж практичної реалізації на тлі менталітету, притаманного населенню країн пострадянського простору.

Петербург страшенно боявся, щоб «українська зараза» не перекинулася з Галичини до «Малоросії». Зрозумівши, що перемога Росії була би смертельним ударом по українству, галицька інтелігенція спільно з наддніпрянськими емігрантами стала на бік Австро-Угорщини і Німеччини. Внаслідок цього виникли дві формації: військова (Українські січові стрільці) та політична (Союз визволення України). Найактивнішими пропагандистами української самостійності виявилися ті, хто 10 років тому зійшов на російські манівці, під час розколу РУП заклавши Спілку російської соціал-демократичної робітничої партії. Мова про Мар'яна-Юлія Меленевського та Олександра Скорописа-Йолтуховського. Тобто тих, хто рішуче виступив проти тези Миколи Міхновського про самостійність України. Співпраця з росіянами показала, що всі вони — і монархісти, і демократи — категорично проти національного визволення українців. Заснували Союз визволення України у Львові 4 серпня 1914 року. Фундаторами СВУ також стали Дмитро Донцов (перший голова), Володимир Дорошенко, Андрій Жук і Микола Залізняк

1. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

2. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

3. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

4. Етапи розвитку політичної думи в Україні

5. Політологія. Політичні системи в Україні

6. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності
7. Г. Алмонд та Д. Істон про політичну систему
8. Партійна система України. Політичний маркетинг

9. Політичні права і свободи громадян України

10. Cучасні політичні партії в Україні

11. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

12. Сучасна мовна політика України

13. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

14. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

15. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

16. Суспільно-політичне та культурне життя України

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

17. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

18. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

19. Вибори та їх роль у політичному житті України

20. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

21. Розвиток політичної думки України

22. Політичні партії в Україні
23. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні
24. Сучасна митно-тарифна політика України

25. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

26. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

27. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

28. Основні напрямки зовнішньої політики України

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

31. Зародження партійно-радянської преси України

32. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Сучасний стан сільского господарства України

34. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

35. Економіко- і політико-географічне положення України

36. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

37. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

38. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
39. Роль політичних партій у розвитку демократії
40. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

41. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

42. Політична система Української козацької держави

43. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

44. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

45. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

46. Роль України в системі ООН

47. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

48. Верховна Рада України в системі органів влади

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

49. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

50. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

51. Становлення української політичної думки

52. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

53. Політична влада у світі та в Україні

54. Політичне лідерство в Україні
55. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії
56. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

57. Митна політика України

58. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

59. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

60. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

61. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

62. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

63. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

64. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Атомна енергетика України і РПС

66. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

67. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

68. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

69. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

70. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
71. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ
72. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

73. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

74. Історія України

75. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

76. Нестор Махно: історично-політичний портрет

77. Походження людини та її поява на території України

78. Центральна Рада і пролетаріат України

79. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

80. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

82. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

83. Загальна характеристика конституції України

84. Політичний режим

85. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

86. Господарське право України
87. Конституційний суд України
88. Цивільне право України

89. Суверенітет України

90. Проект кримінального кодекса України

91. Бюджетна ситема України

92. Державний бюджет України і бюджетне право

93. Сбалансованість бюджета України

94. Фінансова система України

95. Організаційна система управління природокористуванням України

96. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Інтеграція України у світове господарство

98. Використання трудових ресурсів Західної України

99. Міжнародний ринок туристичних послуг України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.