Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Розділ І. Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній сфері.3 І.1 Напрямки українсько-російських відносин у політичній сфері 3 І.2 Українсько-російські відносини в Євроатлантичному інтер’єрі.5 І.3. Існуючі проблеми в українсько-російських І.4. Історія виникнення проблем в українсько-російських відносинах.7 І.5 Шляхи вирішення І.6. Майбутнє українсько-російських відносин у політичній сфері.10 Розділ ІІ. Україно-російські відносини у економічній сфері.11 ІІ.1. Сучасний стан українсько-російських відносин у економічній сфері.11 ІІ.2. Українсько-російські економічні відносини у світовому значенні.14 ІІ.3. Проблеми існуючі в українсько-російських економічних відносинах.15 ІІ.4 Історія виникнення проблем у економічних стосунках Росії та України.16 ІІ.5. Шляхи вирішення проблем у економічних відносинах.17 ІІ.6. Стосунки України та Росії в енергетичній ІІ.7. Майбутнє українсько-російських відносин у економічній сфері.21 Розділ ІІІ. Сучасний стан українсько-російських відносин у соціальній сфері .26 ІІІ.1. Головні напрямки українсько-російських відносин у соціальній сфері.26 ІІІ.2. Проблеми україно-російських відносин соціальній сфері.28 ІІІ.3. Історія виникнення і шляхи вирішення проблем у соціальній сфері.29 Список використаних Додатки Вступ Відносини з Росією були і залишаються одним із пріоритетів української політики. На сьогодні від цих відносин залежить і економічна, і політична, і соціальна сфери, в кожній з яких склалися свої проблеми. На сьогодні це дуже актуальна тема, тому що саме в останні роки обидві держави стали розуміти важливість цих стосунків (див. Діаграму 1). Підтвердженням тому став 2002 рік України у Росії та 2003 ? рік Росії в Україні. У наш час розпочався новий етап в українсько-російських відносинах. Вони стали більш прагматичними, базуються на спробах пошуку спільних інтересів та взаємовигідному вирішенні існуючих проблем. Саме ці зміни і визначають, як сучасний стан українсько-російських відносин, так і перспективи їх подальшого розвитку. Сучасний етап українсько-російських відносин має стати базисом для їх подальшого розвитку та визначення перспектив. Саме тому вивчення сучасного стану українсько-російських відносин є досить актуальним, має надати можливість для визначення перспектив українсько-російських відносин, спираючись на історичний досвід. Метою роботи було вивчення сучасного стану українсько-російських відносин, визначення їх проблем та перспектив. При підготовці роботи були поставлені такі завдання: 1) Визначити стан українсько-російських відносин на час початку нового етапу в їх розвитку (прихід до влади В.Путіна). 2) Розглянути напрямки українсько-російських відносин. 3) Охарактеризувати існуючі проблеми в українсько-російських відносинах. 4) Розглянути шляхи їх виникнення. 5) Дослідити запропоновані на сучасному етапі шляхи вирішення існуючих проблем. 6) Ретельно вивчити сучасний стан українсько-російських відносин. 7) Вивчити перспективи подальшого розвитку в українсько-російських відносинах. Практичне значення роботи полягає у тому, що вона може бути використана для більш ґрунтовного вивчення поставлених проблем, для ознайомлення з сучасною історією України під час проведення уроків історії України, спецкурсів з історії.

Об’єктом наукового аналізу є самі українсько-російські відносини з усіма їх проблемами. Історіографічною базою дослідження виступають праці істориків, політологів, соціологів, економістів, журналістів, політиків присвячені стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Більшість з цього комплексу матеріалів складають статті опубліковані в журналах та газетах: «Політика і час», «Дзвін», «Віче», «Політична думка», «Голос України», «Российский экономический журнал», «Визвольний шлях», «Сучасність», «Людина і влада» та інші. Серед їх авторів потрібно відзначити: Мирослав Дністрянський «Місце України на політичній карті світу»; Гушер А.И. «Российско-украинские отношения: экономический и политический аспект»; Михайло Гончар «Відгомін серпневого струсу»; Сергій Пронін «Перспективи соціально-економічного розвитку й господарської інтеграції України і Росії»; Олександр Гриневич «Україна і Росія: ще один крок у вірному напрямі»; Олександр Гудима «Які подарунки готує Україні Росія у новому, 2002 році»; Олег Гринів «Україна і Росія: партнерство чи протистояння?», Послання президента до Верховної Ради та інші. Новизна роботи полягає у тому, що була зроблена спроба узагальнити, проаналізувати різнопланові дослідження присвячені сучасному етапу в українсько-російських відносин, визначити їх проблеми та перспективи подальшого розвитку. Структура роботи складається із вступу, 3 розділів, висновків та списку інформаційних джерел. У вступі сформульовані основні завдання роботи, мета роботи і новизна, її практичне застосування. В 1 розділі розглянута політична сфера українсько-російських відносин, її проблеми, шляхи вирішення цих проблем та перспективи розвитку. В 2 розділі досліджена економічна сфера з усіма своїми проблемами, запропоновані шляхи вирішення існуючих проблем та розглянуто майбутнє українсько-російських економічних взаємин. 3 розділ присвячений стану соціальної сфери в міждержавних відносинах, там також виділені проблеми українсько-російських відносин та запропоновані шляхи їх вирішення. У висновках наведені загальні підсумки роботи та висновки, щодо кожного з трьох розділів. В додатку міститься допоміжний матеріал ? діаграми, результат соціологічного дослідження. Розділ І. Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній сфері І.1 Напрямки українсько-російських відносин у політичній сфері Україна і Росія, досить часто назви цих країн зустрічаються разом. Це пояснюється тим, що країни тривалий час існували поряд, крім того географічна спорідненість (більш як 2250 км. спільного державного кордону), входження до єдиної Східноєвропейської політичної системи. Отже, все це об’єднує Україну і Росію, а значить штовхає на співпрацю. Зараз дві держави пов’язані договором «Про стратегічне партнерство» з травня 1997р. і саме він став базою для подальшого розвитку російсько-українських відносин. Відносини України та Росії заслуговують великої уваги не тільки урядів і політиків, політично активних громадян цих держав, але і політиків Європи і за її межами. Не дивно, адже ці відносини не тільки хвилюють народи двох держав, але і в деякій мірі розставляють геополітичні акценти.

Широкомасштабний договір, підписаний президентами України та Росії, візити В.Путіна до України, візити Л.Кучми до Росії та програма довгострокової економічної співпраці зняли політичну напругу і визначили шляхи укріплення співпраці, але як показує реальний політичний процес, залишається немало питань, та і загальна атмосфера відносин обох держав мало змінилась. Роки існування незалежної України показують, що її зв'язки з Росією зберігають своє виняткове значення. В стратегічному плані Україна обрала шлях переходу від відносин залежності та підпорядкування до взаємодії рівноправних суб'єктів — незалежних держав. Величезні матеріальні ресурси Росії так само необхідні для становлення суверенної економіки України, як і передові технології розвинутих країн. Не слід забувати, що і найрозвинутіші країни світу користуються російським газом, лісом, нафтою та іншими природними багатствами. Не можна не зважати й на те, що найближчим часом Росія може перетворитися на могутню, економічно міцну країну, і нам куди вигідніше мати поряд спільника, аніж супротивника. В перспективі Україна може співпрацювати з Росією практично в усіх галузях економіки та гуманітарної сфери. Обстоювання рівноправності у відносинах з Росією є важливим політичним завданням України на найближчий період. Реалізація такого курсу вимагатиме подолання значних труднощів, пов'язаних зі складними процесами національної самоідентифікації, усвідомленням свого місця у світі, вдосконаленням основ зовнішньої і внутрішньої політики, подальшим реформуванням економічної системи й усього суспільного буття. Україна і Росія мають істотні спільні інтереси, серед яких — збереження миру і стабільності у взаєминах. Сферою можливої кооперації є, наприклад, конверсія військово-промислового комплексу, екологія, розвиток окремих науково-технічних напрямів. На сьогодні базові правові та політичні проблеми у наших міждержавних відносинах у цілому вирішені. Набув чинності Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною та Російською Федерацією та угоди щодо Чорноморського флоту, які заклали міцний правовий фундамент у відносинах між двома державами і відіграють значну стабілізуючу роль на Європейському континенті. Завершився етап невизначеності та взаємних претензій, який ґрунтувався на історичних образах, емоціях, кон'юнктурних мотивах, що часом призводили до загострення відносин. Договір відкриває простір для рівноправної співпраці двох країн, дозволяє на принципово новій основі підходити до вирішення проблем, що виникають. У той же час постійною складовою російської політики залишається прагнення втримати Україну у сфері свого впливу, зберегти реальні важелі тиску на неї. Головний напрямок "завоювання" України - це втягування її у нові інтеграційні структури на кшталт союзу Білорусь-Росія або зміцнення організаційних структур СНД через поступове м'яке перетворення цього об'єднання із співдружності держав на державну співдружність. При цьому необхідно відзначити, що у сучасних умовах якщо Росія зацікавлена у тісній політичній співпраці це зовсім не означає, що вона готова піти на такі поступки в економічній сфері які б завдали їй значних збитків (у цьому відношенні політика В.

Можливо, гетьман не хотв оприлюднювати договрн документи тому, що побоювався рзко негативно реакц козацтва  старшини. Отже, конкретн умови об'днання Украни з Росю були вдом лише близькому оточенню Богдана Хмельницького. Уже псля смерт гетьмана, коли московський посол В. Ккн прихавши в Украну, зазначав у свому статейному списку, що на рад 25 серпня 1657 року старшина  козаки вимагали вд "гетманича" (Юря Хмельницького)  генерального писаря Виговського, щоб вони "показали всьому вйську вс т статт, котрих просили в царя Богдан Хмельницький  все Вйсько через свох посланцв, бо ми всм вйськом дос нчого не знамо, чим нас на те вйськове челобиття великий государ пожалував". Статт були зачитан перед обранням Виговського гетьманом , мабуть, потм були втрачен. В усякому раз, вже через 15 рокв псля укладення договору, ще за царя Олекся Михайловича, гетьман Лвобережно Украни Дем'ян Многогршний на звертання Посольського приказу надслав укрансько-польськ та укрансько-росйськ договори за 40-60-т роки XVII ст. у Москву, однак "Богданових статей" йому так  не вдалося знайти. ¶снував ще один варант договору з чотирнадцяти статей

1. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі

2. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

3. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

4. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

5. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

6. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база
7. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.
8. Повоєнне мовознавство в СРСР. Українське мовознавство у 20-80-х рр.

9. Українське державатворення

10. Українське козацтво

11. Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

12. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

13. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

14. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

15. Українське кіно початку ХХ століття

16. Європейська перспектива – українське покликання

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

17. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

18. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

19. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

20. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

21. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

22. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України
23. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді
24. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

25. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

26. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї

27. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

28. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

29. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

30. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

31. Митна політика України на сучасному етапі

32. Етапи розвитку валюти

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

33. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

34. Походження та основні етапи розвитку письма

35. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

36. Ізяслав - основні етапи розвитку

37. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

38. Етапи становлення музеєзнавства в Україні
39. Патофізіологічні механізми пневмонії на різних етапах її розвитку
40. Відносини Росії і США на сучасному етапі

41. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

42. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

43. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

44. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

45. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

46. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

47. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

48. Концепції історичних етапів економічного розвитку

Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши

49. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

50. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

51. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

52. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

53. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

54. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
55. Україна в сучасному геополітичному просторі
56. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

57. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

58. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

59. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

60. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

61. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

62. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

63. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

64. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Сучасні види страхування в Україні

66. Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

67. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

68. Сучасний стан сільского господарства України

69. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

70. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи
71. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
72. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

73. Релігія і церква в сучасній Україні

74. Філософські засади європейської моделі розвитку України

75. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

76. Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові

77. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

78. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

79. Сучасна українська літературна мова

80. Формування і становлення української юридичної термінології

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

81. Історія розвитку української мови

82. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

83. Вивчення сучасної української літературної мови

84. Історія розвитку України

85. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

86. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність
87. Вплив козацьких літописів на розвиток українознавства
88. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

89. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

90. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

91. Шевченкове кредо і сучасне відродження України

92. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

93. Етапи випуску на ринок нового виду товару

94. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

95. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

96. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на лікарняному етапі

98. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

99. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.