Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Канфесійная лексіка ў беларускай мове

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗместУводзіны Глава 1. Паняцце канфесійнай лексікі беларускай мовы 1.1 Тэматычны разрад рэлігійнай лексікі беларускай мовы 1.2 Разрад абстрактнай лексікі ў складзе рэлігійнай 1.3 Семантычная класіфікацыя канфесійнай лексікі Глава 2. Рэлігійная лексіка сучаснай беларускай літаратурнай мовы 2.1 Класіфікацыя рэлігійнай лексікі сучаснай беларускай мовы паводле тэматыкі 2.2 Размежаванне канфесійнай лексікі ў залежнасці ад семантыкі 2.3 Канфесійная лексіка сучаснай беларускай мовы паводле паходжання Заключэнне Спіс літаратуры УводзіныАктуальнасць даследавання: апісанне слоўнікавага складу канкрэтнай мовы з пункту гледжання яго паняційна-канкрэтнай аднесенасці і гістарычнага развіцця з’яўляецца адной з актуальных праблем айчыннага мовазнаўства. Перавагай даследавання лексікі па тэматычных групах трэба лічыць магчымасць больш поўна і глыбока раскрыць семантычную структуру слоў на аснове аналізу іх паняційна-прадметнай аднесенасці. Менавіта тэматычная інтэрпрэтацыя лексічных адзінак паказвае, што семантычныя заканамернасці, як і многія іншыя моўныя працэсы, працякаюць у дынамічнай сінхраніі, што ўзнікненне і замацаванне намінатыўных значэнняў у словах адбываецца на аснове актыўна дзеючай у мове матэрыяльнай аналогіі. Структурна-семантычны падыход і дыяхранічны аспект дазваляюць з максімальнай паўнатой і дакладнасцю прааналізаваць сувязі і адносіны паміж намінацыяй і рэаліяй (або паняццем), вызначыць семантычны аб’ём лексемы і лексіка-граматычныя сувязі слоў, адносіны паміж лексічнымі адзінкамі на макра - і мікраўзроўнях. Усебаковае тэматычнае апісанне лексікі ў дыяхранічным аспекце падрыхтуе базу для абагульняючых даследаванняў па гістарычнай лексікалогіі мовы. Асобныя кампаненты тэматычнага разраду рэлігійнай лексікі ўжо былі даследаваны ў айчынным мовазнаўстве. Варта спыніцца на некаторых працах і праблемах, якія закранаюць у іх аўтары. Праца І.У. Будзько “Семнтыка-граматычная характарыстыка рэлігійных абстрэм у мове помнікоў беларускай пісьменнасці XV-XVIII стст.&quo ; Прысвечана аналізу абстрактнай лексікі старабеларускай мовы. Выдзяленне ў складзе рэлігійнай лексікі разраду канфесійных абстрэм сведчыць аб надзвычайнай мнагапланавасці і шматаспектнасці гэтай тэматычнай групы. Вылучэнне абстрактных лексем звычайна праводзіцца зыходзячы з двух крытэрыяў: семантычнага і граматычнага. Разрад рэлігійных абстрэм у якасці састаўной часткі ўваходзіць у больш агульнае поле абстрактных назоўнікаў. Аўтар аналізуе семантычны аб’ём назоўнікаў ВЕРА, а таксама прадуктыўнасць дадзенага назоўніка з пункту гледжання дэрывацыйных адносін. Таксама спыняецца аўтар і на семантыка-граматычнай характарыстыцы дзеяслова ВЕРИТСЯ. Субстантыў ГРЕХ выдзяляецца шырокім семантычным і дэрывацыйным спектрам у старабеларускай літаратурнай пісьмовай мове. Дэрывацыйная актыўнасць данага субстантыва сведчыць аб яго актыўным ужыванні ў помніках пісьменнасці старабеларускай мовы разнастайнага характару. Шырокім семантычным спектрам карысталася ў старабеларускай мове лексема ЗАКОН - асноўныя значэнні гэтых лексем непасрэдным чынам суадносяцца з рэлігійным бокам грамадства.

Аўтар прыходзіць да высновы: група рэлігійных абстрэм, што адлюстроўвае паняційную сферу канфесійнага светаадчування, увабрала ў сябе спецыфіку такой тэматычнай макрагрупы, як рэлігійная лексіка старабеларускай мовы. Сярод рэлігійных абстрэм не так многа лексем агульнаславянскага паходжання (вера, закон), аднак іх дэрывацыі, семантычныя і жанравыя паказчыкі значна вышэй, чым у адпаведных запазычанняў. Запазычаныя рэлігійныя абстрэмы ўзыходзяць ў асноўным да лацінскай мовы, аднак сустракаюцца і грэцызмы (анафема, тэалогія). Праца Яна Станкевіча “Беларуская вымова царкоўнаславянскага пісьма” прысвечана разгляду фанетычных асаблівасцяў царкоўнаславянскай мовы. У ІХ стагоддзі старабеларуская мова ўжывалася ў царкве, таму дастала нізоў царкоўнаславянскай мовы. Каб наблізіць царкоўнаславянскую мову да іншых славянскіх моў народы з самага пачатку гаварылі, пісалі, чыталі, спявалі на ёй. Урэшце, царкоўнаславянская мова пачала вымаўляцца па-беларуску. У дадзенай працы падаюцца прыклады правапісу царкоўнаславянскіх слоў, а ў дужках тыя ж прыклады, паводле іх вымаўлення па-беларуску. Аўтар засяроджвае ўвагу на тым, што ў гутарковай мове юс вялікі вымаўляецца як - у (ю), а малы - як а.; націскное ь - вымаўляецца як е, а ненаціскное ъ - як о. Таксама звяртаецца ўвага на канчаткі 3-яй асобы дзеяслова адз. і множн. ліку, якія вымаўляюцца мякка (відзіць, носіць). У канцы работы праведзены фактычна трансрыбіраваны тэкст “Верую” у беларускай вымове. Аб’ектам даследавання ў працы А.С. Дзядовай “Рэлігійная лексіка ў старабеларускім перакладзе “Александрыі” пачатку XVIII ст. ” з’яўляецца рэлігійная лексіка ў найбольш цікавых і самабытных помніках. Выкарыстаныя ў творы (“Александрыя&quo ; пач. XVIII ст) “канфесіянальня назвы&quo ; служылі ў старажытнасці для абазначэння розных паняццяў і рэалій са сферы рэлігійнага жыцця. Лексема БОГ з’яўляецца, на думку аўтара, паняційным, арганізуючым цэнтрам. У кантэксце перакладу гэтая назва даволі часта набывае канкрэтнае ўвасабленне. Таксама звяртае аўтар увагу на лексіка-семантычную групу назваў прадстаўнікоў царкоўнага кіраўніцтва і царкоўных пасад (архірэй, дыякан). Разнастайнымі ў семантычных адносінах з’яўляюцца ў “Александрыі” назвы рэлігійных паняццяў, культавых абрадаў і атрыбутаў царкоўнай службы (анёл, ерась, малітва, удзячнасць). Аўтар разглядае канфесійную лексіку, размяжоўвае яе на групы ў залежнасці ад паходжання: праславянская (ігумен, жрэц), запазычаная праз польскую мову грэцызмы - ангел, дякъ. А таксама выдзяляе групу ўласнапольскіх лексем: балвохвальство. У працы В. У Басько “Уласнабеларускія фанетычныя асаблівасці ў мове помнікаў рэлігійнага пісьменства 16-18 стст. ” Даследуюцца шляхі развіцця мовы старабеларускай рэлігійнай пісьменнасці XVI - XVII стст. Разглядаюцца выпадкі перадачы на пісьме найбольш яскравых рысаў беларускай фанетычнай сістэмы, прасочваюцца агульныя тэндэнцыі і дынаміка развіцця мовы царкоўных кніг. Працэс дэмакратызацыі мовы старабеларускага рэлігійнага пісьменства, які ажыццяўляецца шляхам выцяснення архаічных кніжнаславянскіх рыс распаўсюдзіўся і на мову царкоўных кніг.

Адразу парушыць традыцыю ў гэтым кансерватыўным па форме жанры было немагчыма. Аўтар звяртае ўвагу на перадачу на пісьме такіх фанетыных рыс, якімі беларуская мова найбольш выразна адрозніваецца ад іншых славянскіх моў (“аканне&quo ;, “дзеканне&quo ;, “цеканне”, падаўжэнне зычных, пераход в - ў, л - ў, у - ў, зацвярдзенне губных, шыпячых). Аўтар прыводзіць табліцу, у якой прадстаўлены рысы, якія найбольш яскрава дэманструюць дынаміку мовы. Прааналізаваны матэрыял ілюструе агульную тэндэнцыю да фанетызацыі правапісу і дэмакратызацыі мовы старабеларускага рэлігійнага пісьменства. Можна ўбачыць яскрава акрэсленую тэндэнцыю да “дэцаркоўнаславянізацыі&quo ; мовы рэлігійнага пісьменства і пашырэння адлюстравання ў тэкстах уласнабеларускіх фанетычных асаблівасцей. Акрамя разгледжаных вышэй, варта звярнуць увагу на працу А. Грыцкевіча “Беларуская мова і царква (да пачатку ХХ стагоддзя) ”. У дадзенай працы сцвярджаецца думка пра тое, што нацыянальная мова застаецца адной з фундаментальных каштоўнасцей, якія складаюць неабходныя ўмовы для існавання і развіцця нацыі. Надзённай, на думку аўтара, з’яўляецца праблема суадносінаў беларускай мовы і царкоўнага жыцця. Беларусы тут маюць багаты досвед. Гэтае пытанне разглядалася нашымі грамадскімі і рэлігійнымі дзеячамі, якія прыйшлі да высновы аб неабходнасці беларусізацыі царквы і не толькі з пункту гледжання нацыянальных і грамадскіх адносін, але і з тэалагічна-царкоўнага пункту гледжання. Аўтара закранае пытанне раўнапраўнасці беларускай мовы ў рэлігійным жыцці з царкоўнаславянска ў часы існавання Уніяцкай царквы (1596 - 1839). Пра гэты факт сведчыць выданне на беларускай мове “Катэхізіса&quo ;. У XVI ст. Езуіты карысталіся беларускай мовай у навучанні. Рэфармацыя XVI ст. Ахапіла толькі верхавіну грамадства, уплывовую частку магнацтва. Але асобныя яго дзеячы ўжывалі і беларускую мову. У ХХ стагоддзі вызначаліся сваёй самасвядомасцю каталіцкія святары. Такім чынам, вяртанне святароў да роднай мовы праяўлялася разам з развіццём адраджэнскага руху. Усё гэта спрыяла збліжэнню царквы і народа. Рэлігійную лексіку мовы можна падзяліць на тры вялікія групы. Першую варта назваць агульнарэлігійнай. Яна ўключае словы, што называюць паняцці, якія належаць усім монатэістычным рэлігіям (Бог, душа, малітва). Другую групу складаюць словы, што называюць паняцці, якія датычуцца ўсіх хрысціянскіх канфесій. Для прыкладу тут варта прывесці наступныя словы Святая Троіца, Святы Дух. Трэцюю групу прадстаўляюць словы, што называюць паняцці з асобных рэлігійных плыняў - так, па-рознаму называюцца часткі храма, служыцелі культу. Дзеля ўсебаковага разгляду канфесійнай лексікі варта ўсталяваць і вызначыць наступны накірунак гэтага працэсу: 1. этымалогія слова і далейшае развіццё яго значэння; 2. кампанентны склад яго семантыкі; 3. месца паняцця, што абазначаецца гэтым словам у сістэме рэлігійнага светаадчування. Мэтай работы з’яўляецца характарыстыка рэлгійнай лексікі, аналіз яе спецыфікі і асаблівасцей. У суадносінах з мэтамі работы можна вызначыць і яе асноўныя задачы: 1.

Гэтыя зборнiкi закона зьяляюцца сапраднымi шэдэрамi беларускай юрыдычнай думкi. Статут 1588 году лiчыцца найлепшым i найдасканалейшым юрыдычным кодэксам у Эропе XVI стагодзьдзя. Нават праз два стагодзьдзi пасьля прыняцьця ён па-ранейшаму важася за найвыдатнейшы эрапейскi збор закона. Пасьля захопу Беларусi Расейскай iмпэрыяй яшчэ амаль 50 гадо нашая краiна жыла паводле Статуту 1588 году, а не паводле расейскага заканадаства. Статут абвяшча iдэю пранай дзяржавы, у якой "естесмо невольнiкамi прав для того, абысьмы вольностi ужыватi моглi", замацова падзел судовай i выканачай улады, лiквiдава судовыя прывiлеi магната, сьцьвярджа прынцыпы свабоды сумленьня i ронасьць усiх перад законам. Акрамя таго Статут замацова тагачасную беларускую мову  якасьцi дзяржанай, ды i сам бы напiсаны па-беларуску, каб кожны жыхар Вялiкага Княства мог ведаць свае правы. Астафей Валовiч, будучы глыбока веручым чалавекам, на працягу свайго жыцьця заснова цэрквы, шпiталi, школы, актына дзельнiча у жыцьцi эвангельска-рэфармаванага Задзiночаньня  Вялiкiм Княстве

1. Стылістыка беларускай мовы

2. Нацыяцальная мадэль свету беларуса i адлюстраванне яе у розных пластах беларускай культуры

3. Беларускій этнос Беларус

4. Фразеалігізмы з кампанентам "зямля" ў рускай, беларускай і польскай мовах

5. Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў ХІХ стагоддзі

6. История развития телевидения в Беларуси
7. Потомки А.С. Пушкина в Беларуси (тезисы)
8. Особенности функционирования рынка земли Беларуси

9. Монополизация в экономике Беларуси

10. Приватизация в Беларусии

11. Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР

12. История развития Беларуси

13. Магдебургское право и его роль в социально-экономическом развитии городов Беларуси

14. История правового регулирования трудовых отношений в Беларуси

15. Нефтепереработка в Беларуси

16. Бизнес в Беларуси

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

17. Приватизация и разгосударствление в Беларуси

18. Свободные экономические зоны как одно из направлений развития регионов Беларуси

19. Архитектурные памятники Беларуси: Минск

20. Производство комбикормов в Беларуси и в зарубежных странах

21. Фазовые модели песчаных отложений Беларуси

22. Замкавае дойлідства Беларусі
23. Мілітарныя цацкі ХІІ - ХІІІ стст. з тэрыторыі Беларусі (да пастаноўкі праблемы)
24. Францыск Скарына беларус

25. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

26. Дунін-Марцінкевіч Беларус

27. Аркадзь Куляшоў Беларус

28. Беларуская музыка

29. Политико-правовые отношения союза России и Беларуси

30. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в обеспечении стабильности банковской системы Беларуси

31. Сущность и роль кредитного рейтинга. Рейтинговые агентства Беларуси

32. Основные группы копрофагов в Беларуси

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

33. Сельская гаспадарка Беларусі

34. Минск - ресурс социально-экономического развития Беларуси

35. Особенности развития стран ЦВЕ в конце 90-х – начале XXI в. на примере Беларуси, Чехии и Польши

36. Актывізацыя беларускіх сіл ў перыяд НЭПа

37. История становления и развития земельных отношений и земельного законодательства Беларусии

38. Особенности таможенного режима Беларуси
39. Права и свободы человека в различные периоды развития Беларуси
40. Прокурор в хозяйственном (арбитражном) процессе: опыт Беларуси и иных стран постсоветского пространства

41. Создание в Беларуси системы долгосрочного ипотечного кредитования

42. Гісторыя камерцыйнай прэсы на Беларусі: інфармацыйна-рэкламныя выданні з савецкіх часоў да сучаснасці

43. Літаратура и рэдагаванне в Беларусі на пачатку ХХ ст

44. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

45. Беларуска-польскія культурныя сувязі ў 1945-1991 гадах

46. Беларускія землі ў другой палове XVІІ–XVІІІ ст.

47. ВКЛ: ацэнка дзяржау у беларускай гисторыяграыии

48. Деятельность еврейских политических партий и организаций на территории западной Беларуси.

Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки
Подставка для ножей AK-210ST "Alpenkok", 11x22 см.
Размеры: 11х22 см. Подставка для ножей мраморной расцветки с черным наполнением. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть:
673 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. История Беларуси

50. Каменны век на Беларусі

51. Культура беларускіх зямель у IX ст. - першай палове XIII ст.

52. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя на Беларусі

53. Новая экономическая политика в Беларуси

54. Партизанское движение в Беларуси
55. Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі
56. Политические партии в Беларуси в начале ХХ в.

57. Роля дзяржаўнага рэгулявання сацыяльна-эканамічных адносінаў ў парэформеннай сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі

58. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у парэформенны перыяд і на рубяжы ХІХ–ХХ ст.

59. Станаўленне беларускай нацыі ў XIX-пач. XX стст.

60. Сутнасць сталыпінскай аграрнай рэформы і яе вынікі на Беларусі

61. Увахожданне Беларусі у Расійскую Імперыю

62. Фарміраванне беларускай нацыі

63. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княстве Літоўскім

64. Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

65. Культура і мастацтво Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

66. Культурнае развіцце Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст

67. Развитие библиотек на территории Беларуси

68. Культура Беларуси в конце XVI-XVIII вв.

69. Вобразы кахання ў беларускім арнаменце

70. Ведущие библиотеки Беларуси. Характеристика одной из них
71. Жанр пародыі і эпіграмы ў беларускай літаратуры
72. Сучасная проза Беларусі і творчасць Г. Бураўкіна

73. Взаимная торговля России и Беларуси

74. Социально-экономические последствия расширения Европейского Союза для России и Беларуси

75. Конституционно-правовые основы отношений России и Беларуси

76. Развитие библиотечного дела в Беларусии

77. Международные отношения и внешняя политика Беларуси

78. Финансирование политических партий России и Беларуси

79. Газоснабжение в Беларуси

80. Праваслаўе на тэрыторыі Беларусі і Расі

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

81. Влияние манипуляции историей на общественно-политическую жизнь Беларуси

82. Государственная поддержка деятельности молодежных общественных объединений в Беларусии

83. Степень интеграции экономики Республики Беларусь в экономику Европейского Союза. Перспектива вступления Беларуси в ЕС

84. Организация в Беларуси социальной защиты семей и детства

85. Национально-этническое и межконфессиональное развитие Беларуси: традиции и современность

86. Індустрыяльны турызм ў Беларусі
87. Туробмен между Беларусью и Чехией
88. Предпосылки и перспективы развития туристических связей Беларуси и Украины

89. Сравнение налоговой системы Беларуси и России

90. Защита птиц Беларуси

91. История предпринимательства в Беларуси

92. Ноосферный подход к формированию антикризисной модели жизнедеятельности Беларуси, России и Украины

93. Политика разгосударствления и приватизации собственности: сущность, особенности и проблемы в Беларуси

94. Предприятия-монополисты Беларуси

95. Макроэкономическая ситуация в Беларуси

96. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

98. Перша світова війна. Причини та характер

99. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.