Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ КУРСОВА РОБОТА на тему: Розробка бази даних «Магазин побутової техніки» ЗМІСТ ВСТУП 1 Розробка бази даних магазин побутової техніки 1.1 Особливості розробки баз даних 1.2 Основні поняття бази даних Microsof Access 1.3 Побудова бази даних магазин побутової техніки 1.3.1 Створення таблиці 1.3.2 Встановлення зв’язків між таблицями 1.3.3 Створення запитів 1.3.4 Створення форм 1.3.5 Створення звітів 2 Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ ВИСНОВКИ Список літератури ВСТУП Уява про те, що таке база даних, ми можемо отримати, заглянувши в свою записну книжку, заповнену однотипними записами, що зберігають інформацію про фамілії, імена, адреси і телефони друзів, родичів і знайомих. При необхідності ми звертаємось до цієї “ Бази даних ”, щоб отримати ту чи іншу інформацію. Бази даних, що створюються в запам’ятовуючих пристроях комп’ютера, подібні картотекам, але на відміну від записної книжки можуть містити сотні і тисячі записів, що зберігають сукупність взаємопов’язаної інформації про ті чи інші об’єкти. Головна перевага, яку нам дає перехід до автоматизованого ведення бази даних – швидкий пошук необхідної інформації і представлення її в потрібній формі. Так, автоматизована картотека обліку робітників підприємства дає можливість співробітнику відділення кадрів за кілька секунд отримати інформацію на такі запити:” Видати список співробітників, що знаходяться у відпустці в тому числі: в чергових, учбових, за дозволом адміністрації чи видати список співробітників, що закінчують в наступному році вищі навчальні заклади ” і т.д. 1 Розробка бази даних «Магазин побутової техніки» 1.1 Особливості розробки баз даних Програми для роботи з базами даних являються чи не самим поширеним видом програмного забезпечення. Вони мають більш ніж тридцятилітню історію розвитку зі збереженням наслідування та стійких традицій. Їх ідеологічна цілісність пояснюється тим, що в основі програм такого роду лежить концепція моделі даних, тобто деякої абстракції представлення даних. У більшості випадків передбачається, що дані представлені у вигляді наборів, що складаються із записів. Структура всіх записів в наборі однакова, а кількість записів являється змінною. Елементи даних, з яких складається кожний запис, називають полями. При розробці бази даних переслідуються такі основні цілі: задоволення особистих потреб чи потреб організації в періодичному чи регулярному одержанні інформації довідкового чи економічного характеру; усунення чи мінімізація дублювання даних. Для досягнення цієї мети у великих організаціях необхідно використовувати розподілені бази даних, у яких для збереження інформації використовуються кілька серверів. На кожному із серверів зберігається окрема база даних, але усі вони зв'язані між собою за допомогою локальних чи глобальних мереж таким чином, щоб їх можна було використовувати як єдину базу даних; забезпечення групам користувачів швидкого доступу до окремих інформаційних елементів бази даних відповідно до їхніх прав і потреб.

забезпечення можливості наступного розширення бази даних для задоволення постійно зростаючих потреб організації. Під розширенням у даному випадку мається на увазі установка додаткового програмного забезпечення, приведення у відповідність вимогам державних стандартів, що змінюються, впровадження нових програм обробки документів і програм підтримки прийняття рішень; підтримка цілісності бази даних, що дозволяє забезпечити використання тільки правильної, попередньо перевіреної інформації; запобігання доступу до бази даних неавторизованих користувачів; дозвіл доступу тільки до визначених інформаційних елементів бази даних, необхідних окремим категоріям користувачів в процесі їхньої роботи. Наприклад, права перегляду чи зміни визначених таблиць бази даних можуть бути надані тільки конкретним групам користувачів; додавання чи редагування інформації бази даних тільки авторизованими користувачами. Всі програми для роботи з БД підтримують в тій або іншій формі чотири основні операції: додати в базу даних один або декілька записів; видалити з бази даних один або декілька записів; знайти в базі даних один або декілька записів, що задовольняють заданим умовам; обновити в базі даних значення декількох полів в одному або декількох записах. Більшість таких програм підтримують, окрім цього, механізм зв‘язків між різними наборами, що входять в базу. Наприклад, зв‘язок може встановлюватись явним чином, коли значенням деяких полів є посилання на дані що містяться в іншому наборі, такі БД називаються мережевими; або ж зв‘язок може встановлюватись неявним чином, наприклад по спів паданню значень полів в різних наборах, такі БД називаються реляційними . Тепер практично неможливо уявити сучасний світ без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця багатьох професій. 1.2 Основні поняття бази даних Microsof Access База даних – це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області (під предметною областю тут розуміють, наприклад школу, університет, підприємство, район та ін.), до якої мають доступ багато програм. Процес створення комп’ютерної бази даних складається з переносу інформації з традиційних паперових документів (картотек, таблиць ) на магнітні диски комп'ютера. Послідовність даних, що записуються на магнітний диск комп’ютера, називають файлом бази даних. Файл бази даних складається з окремих записів, кожен з яких вміщує інформацію про один елемент бази даних: одну людину, книжку, продукцію, рейс тощо. Запис файлу складається з окремих полів, кількість яких відповідає числу граф таблиці чи числу стрічок, що заповнюються. Створення бази даних починається з опису структури записів, що в ній зберігаються. Термін ведення бази даних характеризує операції, що виконуються над базою даних для підтримки її в актуальному стані. Процес внесення змін і виправлення помилок в документах бази даних називається редагуванням. Використання бази даних припускає виконання дій по пошуку й одержанню в заданому вигляді збереженої в ній інформації.

Під базою даних (БД) розуміється велика кількість однорідних даних, організованих певним чином, що відносяться до деякої предметної області і зберігаються на комп'ютерних носіях. БД створюються за необхідністю обробки великих об'єктів однорідних даних. Таких як: списки абітурієнтів, співробітників підприємств (анкетні дані), пропозиція товарів на ринку, облік товарів на складах і т.д. Робота в БД містить у собі такі етапи: створення структури БД; введення даних; редагування структури і даних; пошук інформації в БД; оформлення звітів. У Access БД – файл, містить дані у вигляді однієї чи декількох таблиць. Таблиця в БД складається з рядків (записів) і стовпців (полів). Запис містить інформацію про один елемент БД: людину, книгу, одиницю продукції і т.д. і складається з полів, що формують структуру запису . Поле – це мінімальна (найважливіша) порція інформації в записі, над якою визначені операції введення, виведення, перетворення і т.д. Кожне поле має своє значення, ім'я, характеризується типом. Розглянемо типи даних, які можна зберігати в таблицях Access 2003. Текстовий. Текстові дані складаються з букв цифр і спеціальних символів. Їх можна тільки записати, але з ним не можна робити ніякі дії. (Приклади: імена, адреси, назви міст, назви виробів). МЕМО. У полі МЕМО можуть зберігатися тексти великого розміру. Поля МЕМО займають багато місця, тому їх вводити в таблицю рекомендується тільки за необхідності. Числовий – зберігаються звичайні числа. Ці поля використовуються для проведення обчислень. Поля дата / час – зберігаються значення дат і часу (у форматі, аналогічному формату Excel 2003. Access 2003 дозволяє використовувати встановлені в Wi dows стандарти і вводити дані у форматі необхідної країни.) Грошовий – зберігаються грошові значення, округлені і вирівняні по десятковому роздільнику. Розпізнаються національні стандарти і використовується національна грошова одиниця. Поле лічильника – зберігаються наступні номери, по одному номеру для кожного запису в таблиці. (При додаванні записів у таблицю Access автоматично поновлює значення цього поля.) Логічне поле Так/ні використовується, щоб показати наявність чи відсутність елемента, або дати відповідь на питання. Об'єкти OLE – це вбудовані об'єкти типу діаграм, створених Excel 2003. У базах даних Access 2003 можуть зберігатися всі типи OLE- сумісних впроваджених об'єктів. (Objec Li ki g & Embeddi g – зв'язування і впровадження об'єктів з інших програм, які можна вставити в таблицю Access 2003. Гіперпосилання. Наприклад адреса вузла Web сторінки в I er e . У кожній таблиці БД Access має задаватися первинне ключове поле. Первинне ключове поле - це поле в якому не міститься однакових записів. Таке поле має бути унікальним для кожного запису. Користувач може сам призначити ключове поле, а може доручити Access автоматично додати ключове поле в таблицю. У цьому випадку до ключового поля буде застосована автоматична нумерація, щоб у кожному ключовому полі містилися різні значення. Поняття ключового поля використовується в Access для швидкого й однозначного пошуку необхідних значень.

Опишу его вкратце: вначале клиент берет карточку заказа и попадает в так называемый «терминальный зал», где установлено много-много мониторов с клавиатурами и мышами. С помощью базы данных покупатель отбирает заказ в «корзину», затем проходит с карточкой на кассу, где оплачивает сделанный заказ, получает другую карточку с кодом заказа и ждет некоторое время, пока этот код не появится на большом терминале это означает, что можно идти на выдачу и получать. На выдаче предъявляется карточка и кассовый чек, после чего товар можно осмотреть и забрать. На первый взгляд, система довольно проста, и теоретически должна помочь избежать очередей. Однако и здесь есть подводные камни, о которых следует знать еще до посещения гипермаркета. Например, товар нельзя зарезервировать по телефону, и если на сайте магазина он значился как наличествующий, с большой вероятностью может статься, что его кто-то купит, пока вы будете ехать. Более того, поскольку клиентов в терминальном зале обычно не много, а очень много, товар может закончиться даже в тот момент, пока вы оплачиваете его на кассе (на выдаче вам скажут, что его уже нет в наличии и придется расстраиваться, терять время, идти обратно на кассу и оформлять возврат)

1. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

2. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

3. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

4. Аналіз українського ринку побутових насосів

5. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

6. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки
7. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
8. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

9. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

10. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

11. Великий київський князь Володимир Мономах

12. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

13. Калібрування засобів вимірювальної техніки

14. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

15. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

16. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки
Магнитный конструктор 3D из 20 деталей.
Магнитный конструктор из 20 квадратов и треугольников различных ярких цветов порадует Вашего ребенка. Изготовлен из высококачественного
997 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва

18. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

19. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки

20. Викладання дисципліни "Конструювання обчислювальної техніки"

21. Засоби вимірювальної техніки

22. Методи і технічні засоби ергономіки
23. Теорії і техніки особистісної психокорекції основаної на теорії екзистенціалізму
24. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

25. Методика навчання техніки естафетного бігу

26. Філософія техніки

27. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

28. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

29. Проблема утилізації твердих побутових відходів

30. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

31. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

32. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Техническое обслуживание и ремонт фундаментов

34. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

35. Великие русские путешественники

36. Развитие Кореи после Великой Отечественной войны

37. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

38. Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского
39. Великая депрессия в США
40. Аграрное законодательство Великой Французской Революции

41. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

42. Георгий Константинович Жуков: великий полководец и выдающаяся личность

43. Сталинградская битва - один из важнейших этапов Великой Отечественной войны

44. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

45. Урал в период Великой Отечественной войны

46. Великая Отечественная Война

47. Вклад Петра Великого в развитие издательского дела и редактирования

48. СССР в годы второй Великой Отечественной Войны

Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

50. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

51. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны

52. Микеланджело Буонаротти, как великий скульптор

53. Великие итальянские художники эпохи Возрождения

54. Литература в годы Великой Отечественной войны
55. Великая Отечественная Война в литературе 40х годов
56. Художественная литература о Великой Отечественной войне

57. Великая Отечественная война в произведениях писателей ХХ века

58. Техно-музыка

59. Петр I Великий (1672-1725)

60. Александр Невский – великий полководец древнерусского государства

61. Регулярный военный флот Петра Великого

62. Иван III Великий в истории России

63. Петр Первый Великий

64. Почему Екатерину II назвали великой

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

65. Великое посольство и его значение

66. Великий князь Владимир Мономах

67. Основные сражения Великой Отечественной войны

68. Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны

69. Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны на Тамбовщине

70. Битва за Москву в Великой Отечественной войне
71. Великая Отечественная Война
72. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

73. Київська Русь

74. Марат, деятель Великой французской революции

75. Окончание Великой Отечественной войны и цена Победы

76. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

77. Реформы Петра Великого

78. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

79. Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

80. Советское общество накануне и в годы Великой Отечественной Войны

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

82. Великие полководцы войны 1812 года

83. Что я знаю о Великой Отечественной Войне

84. Великие советские военачальники: Михаил Николаевич Тухачевский

85. Уфа в годы Великой Отечественной войны

86. Запорожская область в годы Великой отечественной войны
87. Великая Французская революция конца XVIII века и Россия
88. Московские памятники победы в Великой Отечественной войне

89. Эйлер. Великий математик

90. Великий математик России Николай Иванович Лобачевский

91. Великий русский хирург Н.И.Пирогов

92. «Великая дидактика» Я.А.Каменского

93. К вопросу о причинах поражений Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны

94. Magna carta (Великая хартия вольностей)

95. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей

96. Проектирование технологического процесса ремонта

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

97. Конструкции технического обслуживания и ремонта спецтехники

98. Проектирование цеха ремонта поршневых компрессоров

99. Ремонт металлорежущего оборудования хозяйств Луганской области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.