Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Мотивація робітників в сучасних умовах

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

план вступГлава1 . Теоретичні основи мотивування . Стратегія керування людськими ресурсами фірми.Глава 2. . Причини пасивності працівника. . Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей. . Методи поліпшення параметрів роботи. . Економічна мотивація.глава3 . засоби поліпшення мотивації праці . мотивація-досвід закордонних країн . рекомендації для сучасних умовВисновокСписок літератури . вступ Поняття мотивації тісно зв'язано з проблемою керування персоналом. Нові економічні відношення, породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до персоналу. Це не тільки добір, навчання і розсташування кадрів, але і формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів мотивації. У дійсний час, при переході до ринкових відносин, основним мотивуючим чинником працівників є бажання мати гарантовану заробітну плату. При цьому ні інтенсивність, ні якість праці в розрахунок не беруться, переважає бажання мати спокійну роботу з невеликим, але гарантованим заробітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою. Водночас, на ринку праці з'являються працівники, що володіють достатнім професіоналізмом і новою трудовою свідомістю, тобто люди з гарною моральною основою і розумінням праці. Однак шансів найти гарну роботу в них мало через віковий бар'єр (до і більш 50 років) або відсутності рекомендацій (в основному в молодих фахівців). Таким чином, і потреби, і мотивація більшості працівників набувають надалі вивченні і систематизації. Слідуючи з усього, що сказано вище, можно зробити висновок, що не знаючи відповідь на такі питання як - що таке мотивація? Як заохотити працівників працювати більш продуктивно? Які методи мотивації існують і використовуються в сучасній практиці фірм? – неможливо більш-менш вдало працювати на будь-якому ринку, з будь-якою фірмою. Саме тому кожний керівник повинен знати все це. На всі ці питання я спробуюю дати відповідь в цій роботі.Глава1 . Теоретичні основи мотивування З самого початку треба відповісти на питання: що ж таке мотивація? Мотивація - це процес спонукування кожного співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації. Основні задачі мотивації: . формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці; . навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутрифірменного спілкування; . формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації. Однак, для рішення цих задач необхідний аналіз слідуючих явищ: . процесу мотивації в організаціях . індивідуальної і групової мотивації, якщо така є в залежності між ними . змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до ринкових відносин. Для рішення зазначених задач застосовуються різні методи мотивації, сутність яких розглянемо нижче. Найпершим і найбільше поширеним методом був метод покарання і заохочення, так називана політика «батога і пряника». Цей метод використовувався для досягнення бажаних результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-командної системи.

Поступово він трансформувався в систему адміністративних і економічних санкцій і стимулів. Такий метод був ефективний при повторюваних рутинних операціях,. незначної змістовної частини роботи, неможливості поміняти місце роботи ( по різних причинах), а також в умовах бригадних і колективних підрядів, де діяли регламентовані надвишки й утримання. З підвищенням ролі людського чинника з'явилися психологічні методи мотивації. У основі цих методів лежить твердження, що основним чинником, що модифікує, є не тільки матеріальні стимули, але і нематеріальні мотиви, такі, як самоповага, визнання з боку навколишніх членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою. Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, тобто усвідомленого відчуття нестачі в чим-небудь. Відчуття нестачі в чим-небудь має цілком визначену ціль, що і служить засобом задоволення потреб. Вивчення потреб людини привело до появи двох глобальних теорій мотивації: змістовної теорії і процесуальної, що описані нижче. Мотивація, розглянута як процес, теоретично може бути подана у виді шести наступних одна за іншої стадії. Природно, такий розгляд процесу носить досить умовний характер, тому що в реальному житті немає настільки чіткого розмежування стадій і немає відособлених процесів мотивації. Однак для з'ясування того, як розвертається процес мотивації, яка його логіка і складові частини, може бути приємлема і корисна нижче приведена модель. Перша стадія - виникнення потреб. Потреба виявляється у виді того, що людина починає відчувати, що йому чогось не вистачає. Виявляється вона в конкретний час і починає “вимагати” від людини,щоб він знайшов можливість і почав какие- те кроки для її усунення. Потреби можуть бути самими різними. Умовно можна розбити на три групи: 1. Фізіологічні 2. Психологічні 3. Соціальні Друга стадія - пошук шляхів усунення потреби. Разом потреба виникнула і створює проблеми для людини, то він починає шукати можливості усунути її: задовольнити, придушити, не зауважувати. Виникає необхідність щось зробити, щось почати. Третя стадія - визначення цілей (напрямки) действия- Людина фіксує, що і якими засобами він повинний робити, чого домогтися що одержати для того, щоб усунути потребу. На даній стадії відбувається ув'язування чотирьох моментів: 1. що я повинний одержати, щоб усунути потребу; 2. що я повинний зробити, щоб одержати те, що бажаю; 3. якою мірою я можу домогтися того, чого бажаю; 4. наскільки те, що я можу одержати,може усунути потребу. Четверта стадія - здійснення дії. На цій стадії людина затрачає зусилля для того, щоб здійснити дії, що у кінцевому рахунку повинні дати йому можливість одержання чогось, щоб усунути потребу. Тому що процес роботи робить зворотний вплив на мотивацію, то на цій стадії може відбуватися коригування цілей. П'ята стадія - одержання винагороди за здійснення дії. Проробивши визначену роботу, людина або безпосередньо одержує те, що він може використовувати для усунення потреби, або те, що він може обміняти на бажаний для нього об'єкт. На даній стадії з'ясовується те, наскільки виконання дій дало бажаний результат.

У залежності від цього відбувається або ослаблення, або зберігання, або ж посилення мотивації до дії. Шоста стадія - усунення потреби. В залежності від ступеня зняття напруги, що викликається потребою, а також від того, називає усунення потреби ослаблення або посилення мотивації діяльності, людина або припиняє діяльність до виникнення нової потреби, або продовжує шукати можливості і здійснювати дії по усуненню потреби. Знання логіки процесу мотивації не дає істотних переваг у керуванні цим процесом. Можна зазначити на декілька чинників, що ускладнюють і роблять неясним процес практичного розгортання мотивації: Важливим чинники є не очевидність мотивів. Можна припускати, догадуватися з приводу того, які мотиви діють, але в явному виді їх “вичленувати” неможливо. Наступним важливим чинником є мінливість мотивационного процесу. Характер мотивационного процесу залежить від того, які потреби ініціюють його. Однак самі потреби знаходяться між собою в складній динамічній взаємодії, найчастіше суперечачи друг другу або ж, навпаки, посилюючи дії окремих потреб - при цьому складової цієї взаємодії можуть змінюватися в часу, змінюючи спрямованість і характер дії мотивів тому навіть при найглибшому знанні мотивационной структури людини, мотивів його дії можуть виникати непередбачені зміни в поводженні людини і непередбаченої реакції з його сторони на мотивуючі впливи. Ще одним чинником який робить мотиваційнний процес кожної конкретної людини унікальним і не на сто відсотків передбаченим, є розходження інноваційних структур окремих людей, різна ступінь впливу однакових мотивів на різних людей,різна ступінь залежності дії одних мотивів від інших. У одних людей прагнення до досягнення результату може бути дуже сильним, в інших же воно може бути відносно слабким. У цьому випадку даний мотив буде по-різному діяти на поводження людей. Можлива й інша ситуація: два чоловік мають однаково сильний мотив на досягнення результату. Але в один цей мотив домінує над всіма іншими, і він буде домагатися результату будь-якими способами. У іншого ж цей мотив співвідноситься по силі дії з мотивом на співучасть у спільних діях. У цьому випадку дана людина буде поводитися по- другому. теорії мотивації Існують два підходи до вивчення теорій мотивації. Перший підхід грунтується на дослідженні змістовної сторони теорії мотивації. Такі теорії базуються на вивченні потреб людини, що і є основними мотивом їхній проведення, а отже, і діяльності. До прихильників такого підходу можна віднести американських психологів Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга Дэвида Мак Клелланда. розглянемо докладніше ці теорії. . Теорія мотивації по А. Маслоу. Перша з розглянутих теорій називається ієрархією потреб Маслоу. Сутність її зводиться до вивчення потреб людини. Це більш рання теорія. Її прихильники вважали, що предметом психології є поводження, а не свідомість людини. У основі поводження лежать потре6и людини, що можна розділити на п'ять груп: 1. В самовиразі 2. В повазі 3. В спілкуванні з людьми 4. В безпеці 5. Фізіологічні Зміст такої ієрархічної побудови полягає в тому, що пріоритетні для людини потреби більш низьких рівнів і це позначається на його мотивації.

Самим же мати змогу не тльки не випрохувати урядових посад, а ще й роздавати х "свом людям"; та до того, щоб можна було вмочити урядовий пирг у нафту й смачненько уминати його все життя. Такий соб тихий та мирний деал жив у цих кулуарних, европейських душах  до його зовсм не пасувала ота надднпрянська, "азатська", "майже-большевицька" "нестримансть", "недержавнсть". Але що робити: маси тяглися до то "азатщини", галицький забитий селянин почував пробуджену соцальну й нацональну рднсть з надднпрянським братом свом, галицький робтник клясовим нстнктом свом тягнувся туди, де йшла велика, народня, дйсно визвольна з пд усякого ярма боротьба. ¶ через те Нацональна Рада мусла пти на уступки й згодитись на з'днання. Але це було тльки формальне поднання. Н сторичн умови попереднього життя двох кран, н ржниця в самй природ керуючих елементв не сприяли тснщому злиттю двох галузв диного народу. ¶ розумться, ця сама природа галицьких кулуарно-нафтяних полтикв була причиною того, що не було використано як слд силу галицького селянства

1. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

2. АПК в сучасних умовах господарювання

3. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

4. Цивільна оборона в сучасних умовах

5. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

6. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій
7. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах
8. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

9. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

10. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

11. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

12. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

13. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

14. Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом

15. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

16. Совершенствование системы мотивации как инструмент повышения эффективности деятельности организаций

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

17. Системы стимулирования и мотивации труда

18. Целеполагание в системе мотивации

19. Анализ системы мотивации

20. Анализ системы оплаты труда и мотивации персонала на примере Городского Узла Телекоммуникаций

21. Мотивация и ее роль в системе торгового менеджмента

22. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування
23. Развитие системы мотивации в организации
24. Система мотивации менеджеров по продажам в канале товарной дистрибуции

25. Стимулирование и мотивация труда в системе управления

26. Теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации труда завода "СИ и ТО" ("Серп и Молот")

27. Система мотивации труда управленческого персонала на примере конкретного предприятия

28. Создание системы мотивации труда в сфере сервиса

29. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

30. Мотивация учебной деятельности

31. Мотивация деятельности

32. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы

33. Развитие мотивации игровой деятельности у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью

34. Мотивация учебной деятельности

35. Мотивация профессионального выбора на этапе первичного профконсультирования

36. Условия труда и мотивация

37. Теории мотивации

38. Мотивация работников в современных условиях
39. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"
40. Мотивация труда

41. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

42. Мотивация персонала

43. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

44. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

45. Принципы мотивации

46. Мотивация персонала организации

47. Применение теории мотивации для повышения эффективности управления персоналом

48. Способы организации и мотивации труда

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Мотивация и её влияние на производительность труда

50. Экономические риски и мотивация инновационной деятельности

51. Мотивация преступного поведения. Криминальная субкультура

52. Мотивация учения средствами музыки в условиях учебно-образовательного комплекса “Культура моего народа и народов мира”

53. Эффективный топ-менеджер: талант или удачная мотивация?

54. Мотивации
55. Мотивация
56. Мотивация и стимулирование работников на примере ТОО Фудмастер

57. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления

58. Современные теории мотивации

59. В погоне за мотивацией

60. Психосемантическая диагностика трудовой мотивации в управлении персоналом

61. Элементы проблемного обучения как метод и средство мотивации учения при изучении темы физики

62. Понятие об альтруистической мотивации

63. Мотивация преступного поведения

64. Мотивация

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

65. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

66. Субстациональная и процессуальная модели формирования мотивации к добровольческой деятельности

67. Экстринсивная и интринсивная мотивация

68. Мотивация: путь к успеху

69. Мотивация власти в политической психологии

70. Мотивация пользователей интернета
71. Мотив и мотивация
72. Аттрибуциональная мотивация

73. Мотивация и удовлетворенность работой по Ф. Герцбергу

74. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности

75. Мотивация просоциального и агрессивного поведения

76. Мотивация поведения личности

77. Аттрибуциональная мотивация

78. Психология мотивации

79. Базовая мотивация. Стратегии ее выделения

80. Определение сознаваемого и неосознаваемого в мотивации

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Исследование мотивации педагогической деятельности

82. Что побуждает людей двигаться? (Приближение к мотивации)

83. Учебная мотивация как показатель профессионального самоопределения студентов

84. Структура мотивации потребителей

85. Основні правові системи сучасності

86. Положителные человеческие отношения в просветительных организациях: мотивация и управление
87. Теории мотивации, их взаимосвязь и практическое применение на примере магазина
88. Состояние здоровья и мотивация физкультурно-оздоровительной деятельности студентов при различных факторах риска

89. Мотивация

90. Мотивация трудовой деятельности

91. Теории мотивации на Западе

92. Мотивация

93. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

94. Планирование и мотивация деятельности

95. Преподаватель вуза: мотивация и стимулирование трудовой деятельности (Обзор социологического исследования)

96. Мотивация труда банковских работников

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

97. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

98. ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА на МОТИВАЦИЮ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

99. Накопительные программы как способ поддержки мотивации к покупке в течение определенного срока


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.