Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ 1. Теоретико-методологічний аналіз проблеми прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою 1.1 Аналіз проблеми дослідження у вітчизняній та зарубіжній психологічній літературі 1.2 Причини виникнення адіктивної поведінки підлітків Висновки до розділу 1 2. Особливості прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою 2.1 Біологічні та соціальні детермінанти, сприяючі закріпленню агресії у підлітків 2.2 Агресія як один з наслідків адіктивної поведінки підлітків Висновки до розділу 2 3. Емпіричне дослідження прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою 3.1 Обгрунтовування вибору методик дослідження 3.2 Аналіз результатів визначення акцентуації характеру за допомогою методики К. Леонгарда і М. Шмішека 3.3 Аналіз результатів виявлення показників та форм агресії за допомогою методики А. Басса і А. Дарки 3.4 Аналіз результатів виявлення ранішніх ознак алкоголізму за допомогою опитувальника К.К. Яхина, Д.М. Мендельовіча 3.5 Методи профілактики агресії у підлітків з адіктивною поведінкою Висновки до розділу 3 Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження полягає в тому, що з кожним роком зростає число неповнолітніх з девіантною поведінкою, що виявляється в асоціальних діях (алкоголізм, наркоманія, порушення громадського порядку, хуліганство, вандалізм та ін.). В крайніх формах почали виявлятися жорстокість і агресивність. Агресивність формується переважно в процесі ранньої соціалізації в дитячому і підлітковому віці, і саме цей вік найбільш сприятливий для профілактики та корекції. Як відзначає І.С. Кон, не дивлячись на те, що девіантна поведінка виявляється в різних формах, всі вони взаємозв'язані. Пияцтво, вживання наркотиків, агресивна поведінка, протиправну поведінку утворюють єдиний блок. Залучення підлітка до одного виду девіантної поведінки підвищує вірогідність його залучення до інших . Вихід з реальності шляхом зміни психічного стану може здійснюватися різними способами. В житті кожної людини можуть бути моменти, пов'язані з бажанням змінити свій психічний стан: позбутися пригноблення, &quo ;скинути&quo ; втомленість, відвернутися від неприємних роздумів, тощо. Для реалізації цієї мети людина &quo ;виробляє&quo ; індивідуальні підходи, що стають звичками, стереотипами. Елементи адіктивної поведінки властиві будь-якій людині, що виходить з реальності шляхом зміни свого стану. Проблема адікції починається тоді, коли прагнення виходу з реальності, пов'язане із зміною свідомості, починає домінувати в свідомості, стає центральною ідеєю . Дану проблематику розробляли Анохіна І.П., Захаров А.І., Короленко Ц.П., Максимова Н.Ю, А. Фройд, Байярд Р.Т. та інші. Об'єктом дослідження є адіктивна поведінка особистості. Предметом дослідження виступає – прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою. Мета дослідження – вивчити процес впливу психоактивних речовин на прояв агресії у підлітків. Виходячи з мети завданнями дослідження є: Провести теоретико-методологічний аналіз проблеми прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою. Проаналізувати особливості прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою.

Провести емпіричне дослідження особливостей прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою. Зробити аналіз отриманих даних. Зробити практичні рекомендації щодо профілактики агресії у підлітків з адіктивною поведінкою. Методологична та теоретична основа дослідження. Актуальними є дослідження характерологічних особливостей підлітків, які виявляються в різних формах поведінки. Дану проблематику розробляли: І.С. Кон, А.Е. Лічко, К. Леонгард, Д.Б. Ельконін, Н.Я. Іванов, Б.М. Слуцкин, А.М. Яковльов, В.А. Шаповал та ін. Серед зарубіжних дослідників та вчених: Ш. Бюлер, Х. Ремшмідт, А. Фрейд, З. Фрейд, В. Штерн та ін. Девіантну поведінку людини визначають як систему вчинків або як окремі вчинки, що суперечать прийнятим в суспільстві нормам і що з'являються у вигляді незбалансованості психічних процесів, порушення процесу самоактуалізації або у вигляді відхилення від етичного та естетичного контролю над власною поведінкою . Зловживання речовинами, що викликають стан зміни психічної діяльності (алкоголізація, наркотизація, табакокуріння та ін.) є формою девіантної поведінки. Речовина, яка при споживанні впливає на психічні процеси, наприклад на когнітивну або афектну сферу, називається психоактивною . Адіктивною поведінку частіше пов'язують тільки із зловживанням психоактивними речовинами. Адіктивна поведінка (англ. addic io – схильність, згубна звичка) - зловживання одним або декількома хімічними речовинами, що спричиняє зміну стану свідомості . Методи (методики) дослідження: аналіз літератури за проблемою дослідження; психолого-педагогічний експеримент (констатуючий); спостереження; бесіда; тестування (визначення акцентуйованної поведінки людини (методика Леонгарда - Шмішека), виявлення показників і форм агресії (методика Басса – Дарки), виявлення ранніх ознак алкоголізму (опитувальник Яхина – Мендельовіча) ); методи обробки даних. Теоретичне значення дослідження полягає у вивченні особливостей прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою. В даній роботі я спробувала розкрити роль психоактивних речовин на прояв агресії у підлітків, провести емпіричне дослідження біологічних та соціальних чинників, сприяючих закріпленню агресії у підлітків з адіктивною поведінкою. Практичне значення дослідження полягає в проведенні емпіричного дослідження особливостей прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою і, по можливості, вживання встановлених результатів на практиці. По-перше, велике значення проведене в роботі дослідження має для педагогів при роботі з підлітками, по-друге, цікавими і корисними результати виявляться для батьків, які знаходяться у безпосередньому контакті зі своїми дітьми в процесі формування їх особистості. 1. Теоретико-методологічний аналіз проблеми прояву агресії у підлітків з адіктивною поведінкою 1.1 Аналіз проблеми дослідження у вітчизняній та зарубіжній психологічній літературі Психологічно підлітковий вік виключно складний і суперечливий. Невипадково вже з XX століття він привертає пильну увагу дослідників. До теперішнього часу психологами отриманий великий фактичний матеріал про психологічні особливості підлітків.

Проведені дослідження, присвячені потребам, ідеалам, інтересам підлітків, особливостям волі, етичним уявленням, мотивам діяльності підлітків, різноманіттю чинників, що впливають на їх розвиток. І.С. Кон писав про те, що, психологічні стани підліткового віку пов'язані з двома &quo ;переломними&quo ; моментами цього віку: психофізіологічним – статевим дозріванням, і все, що з ним пов'язане, і соціальним – кінець дитинства, вступ до світу дорослих. Перший з цих моментів пов'язаний з внутрішніми гормональними і фізіологічними змінами, впливаючий на тілесні зміни, викликаючий неусвідомлений статевий потяг, а також емоційно-чутливі зміни. Другий момент – закінчення дитинства і перехід в світ дорослих пов'язаний з розвитком в свідомість підлітка критичного рефлектуючого мислення в розсудливій формі. Це і є визначаючий стан підлітка в психіці . Дослідженню агресивності і агресивної поведінки надається значна увага у всіх основних психологічних напрямках. У вітчизняній психології показано, що людина не народжується егоїстом або альтруїстом, скромним або хвалькуватим. Він стає таким. Лише в процесі розвитку людини як особистості виникають як соціально корисні, так і соціально шкідливі риси . Для А. Адлера агресивність є невід'ємною якістю свідомості, організуючою його діяльність. Універсальною властивістю живої матерії Адлер вважає суперництво, боротьбу за першість, прагнення до переваги. Проте ці базові потяги стають автентичними тільки в контексті правильно зрозумілого соціального інтересу. Агресивна свідомість породжує різні форми агресивної поведінки – від відкритої до символічної. Агресивність, вплітаючись в контекст культури, набуває символічні форми, пов'язані із спричиненням болю і приниженням. Всяка у відповідь реакція є природною свідомою або несвідомою реакцією людини на примушення, витікаючою з бажання індивіда відчувати себе суб'єктом, а не об'єктом . В світлі теорії соціального навчення, запропонованою Бандурою, агресія розглядається як якась специфічна соціальна поведінка, яка засвоюється і підтримується в основному точно так, як і багато інших форми соціальної поведінки. Теорія соціального навчення розглядає агресію як соціальної поведінки, що включає дії, &quo ;за якими стоять складні навички, що вимагають всебічного навчення&quo ; . Наприклад, щоб здійснити агресивну дію, потрібно знати, як поводитися із зброєю, які рухи при фізичному контакті будуть хворобливими для жертви, а також потрібно розуміти, які саме слова або дії заподіюють страждання об'єктам агресії. Оскільки ці знання не даються при народженні, люди повинні навчитися поводитися агресивно. У вітчизняній психології агресивний підліток розглядається як, перш за все, звичайна дитина. Риси, якості агресивності він придбаває під впливом помилок, недоробок, упущень у виховній роботі, складнощів в навколишньому його середовищі . Усередині підліткового віку, як у хлопчиків, так і у дівчаток, існують вікові періоди з більш високим і більш низьким рівнем прояву агресивної поведінки. Л.М. Семенюк встановив, що у хлопчиків є два піки прояву агресії: 12 років і 14-15 років.

Роман навчався у філії Львівської академічної гімназії, яка розміщувалась у Народному домі на вул. Театральній, 22. Його шкільний товариш Лев Ярошинський, який разом з ним навчався у 8 класі гімназії, так характеризує тодішнього учня Романа Шухевича: “Був він щуплим, сухорлявим, зовсім незамітним хлопцем… Але в дуже короткому часі Роман своїми здібностями, своєю вдачею та своєю поведінкою звернув на себе увагу не лише нас, учнів, але й наших професорів… Він усім радо помагав [у навчанні], а робив це в такій субтильній [ввічливій] формі, щоб не показувати своєї вищості над другими, або щоб когось другого не принизити. Він був скромним, але принциповим, працьовитим, дуже обов’язковим і на свій вік серйозним та притім веселої, погідної і лагідної вдачі, завжди приязно успосіблений [налаштований] до своїх товаришів. Був дуже здібним учнем, зокрема в математиці та українській мові… До професорів відносився з пошаною. Виклади усіх професорів слухав уважно, стараючись зрозуміти та запам’ятати все, про що даний професор говорив на лекції… До слів кожного, з ким розмовляв, прислуховувався уважно

1. Агресія як форма поведінки підлітків

2. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

3. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

4. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

5. Агресивна поведінка підлітків

6. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків
7. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону
8. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

9. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

10. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

11. Самовиховання підлітків

12. Формування пізнавальних інтересів підлітків

13. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

14. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

15. Неврози в дітей і підлітків

16. Особливості прояву агресивного поводження підлітків, що виховуються в умовах школи-інтернату

Френч-пресс, 1000 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
503 руб
Раздел: Френч-прессы
Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

17. Проблеми тривожності підлітків

18. Психологічні особливості спілкування підлітків

19. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

20. Статеве життя підлітків

21. Вплив гендерних стереотипів на процес становлення особистості дівчат-підлітків

22. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми
23. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи
24. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

25. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

26. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

27. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

28. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

29. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України

30. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

31. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

32. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

34. Вплив тривожності підлітка на його статусне положення в групі

35. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб

36. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

37. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

38. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
39. Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням
40. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

41. Економічний аналіз підприємств

42. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

43. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

44. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

45. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

46. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

47. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

48. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

50. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

51. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

52. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

53. Ревізійні комісії підприємств і організацій

54. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
55. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
56. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"

57. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

58. Фіктивне підприємництво

59. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

60. Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році

61. Формування земських установ на Полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

62. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

63. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

64. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

65. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

66. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

67. Товарознавча експертиза шоколаду, що підлягає митному оформленню з метою випуску у вільний обіг

68. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

69. Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

70. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації
71. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
72. Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

73. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

74. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

75. Розробка програми відновлення рухової діяльності пацієнтів після травм хребта з використанням системи інтенсивного тренінгу

76. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

77. SWOТ-аналіз підприємства

78. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

79. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

80. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные

81. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

82. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

83. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

84. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

85. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

86. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"
87. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
88. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи

89. Методика вивчення теми "Короткі історичні відомості про обчислювальні прилади та з історії створення ЕОМ"

90. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

91. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

92. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

93. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

94. Теория и практика демократии и тоталитаризма (Ф. Хайек, П. Арон, З. Бжезинский)

95. Модернізація головного привода токарно-гвинторізного верстата мод. КА280 (16К20) з метою підвищення продуктивності

96. Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ

Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

98. Визначення параметрів електропривода верстата з ЧПК з підпорядкованим регулюванням координат

99. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.