Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА В РЕДАКЦІЯХ КИЇВСЬКИХ ГАЗЕТ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вагоме місце в подіях українського національного руху кінець. ХІХ--перших десятиліть ХХ ст. посідали українські історики. В літературі вже поставлено питання як про їх особисту практичну роль у різних секторах тогочасного політичного процесу, так і про співвідношення їхніх суто професійних, історіософських та політичних дискурсів (праці В.Масненка про М.Грушевського та В.Липинського, Я.Пеленського про В.Липинського, Д.Буріте про Д.Дорошенка, В.Яремчука про О.Малиновського та ін.). На нашу думку, у цьому сенсі багато цікавих відкриттів для дослідження загальної проблеми „українські історики та національний рух” може принести вивчення постаті знаного історика та громадсько-політичного діяча Української революції Миколи Прокоповича Василенка (1866 - 1935). На сьогоднішній день в спеціальній літературі не достатньо розробленим залишається питання не тільки роль М.Василенка в суспільно-політичному житті України на зламі ХІХ і ХХ ст. (маємо лише науково-популярну працю В.Вороненка, Л.Кістерської, Л.Матвєєвої, І.Усенка “Микола Прокопович Василенко” (К., 1991)), а й еволюції його світогляду, взаємовпливу між національними, політичними, а отже й історичними візіями та досвідом безпосередньої активної участі в бурхливих подіях української історії - революції 1905 р., післяреволюційної реакції, національно-державному будівництві 1917-1919 рр. Мета, яку ставимо в цій розвідці, - дослідити громадсько-політичну діяльність М.Василенка в 1904-1910 рр., домінуючим напрямком якої було співробітництво в опозиційній пресі і реконструювати на основі тодішніх публікацій історика, які містились винятково на сторінках київських опозиційних газет, його політичний і національний світогляд того часу. При написанні статті використано публікації Миколи Прокоповича в газетах „Киевские отклики”, „Киевские отголоски”, „Отголоски жизни”, „Киевские вести”, „Киевская мысль” за 1904-1909 рр. Також автор послуговувався документами особистого походження (спогади М.Василенка, епістолярії), більшість з яких є неопублікованими та зберігаються в таких архівосховищах, як Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. М.Вернадського НАНУ та Центральний державний ахів-музей літератури і мистецтва України. Навесні 1904 р. газету “Киевские отклики” вирішила купити в братів Александровських група київських громадських діячів, серед яких були І.Лучицький, М.Василенко, Л.Личков, В.Александровський і ін. 9 березня 1904 р. видавництво “Киевских откликов” перейшло до В.Александровського1. Редактором газети став І.Лучицький. 25 березня було оголошено новий перелік співробітників газети, серед яких був і Микола Прокопович.2 Незабаром газета ще раз змінила власників. 20 травня вона перейшла в спільну власність групи київських вчених та громадських діячів на чолі з І.Лучицьким, Е.Ківлицьким та М.Василенком.3 На початковому етапі газета виходила “де факто” без цензури, у фінансовому плані справи йшли відносно непогано, хоча борги продовжували зростати.

Увесь час Микола Прокопович брав активну участь у виданні газети. Думки про неї не полишали його навіть тоді, коли він полишав Київ. Підтвердженням цього є лист, який М.Василенко написав Е.Ківлицькому 21 серпня 1904 р., коли від’їжджав на короткий відпочинок в Есмань. “Сиджу на вокзалі в Ворожбі, купив “Русь”, номер відсилаю вам. Помічене я взяв би для “Откликов”. Номер “Руси”, який я надсилаю, покаже вам як багато ми втрачали, не читаючи петербурзьких газет”, - повідомляв у ньому Микола Прокопович.4 М.Василенко повністю занурився в роботу в газеті. Вона не була для нього ні джерелом прибутку (під час страйку він віддавав на потреби газети свою зарплатню, яку він отримував в статистичному комітеті і попечительстві народної тверезості), ні органом, де можна було друкувати власні статті. Газета стала для Миколи Прокоповича всім життям, таким самим “служением”, яким за його характеристикою стала “Київська старовина” для її найближчих співробітників. Заради неї він закинув усе, навіть заняття наукою відійшли на другий план перед суспільною роботою, якою для нього стала газета.5 У 1905 році редакція “Киевских откликов” здійснила значну публікацію. Це були переклади конституцій, які спочатку друкувались в газеті, а потім планувалось видати окремою збіркою, та це не було здійснено. Кожна конституція друкувалась з передмовою особи, яка редагувала переклад. М.Василенко взяв на себе редагування німецької конституції. Загальна збірка мала вийти під редакцією І.Лучицького.6 До 1 січня 1906 року вийшли публікації перекладів прусської, іспанської, португальської, італійської і данської конституцій.7 Планувалось видати також цілий ряд конституцій інших країн. Втілити ж у життя видання конституцій окремою збіркою не вдалось. Підготовка російської революції 1905 року, загальний страйк були для “Киевских откликов” гарячою порою. Значення газети в Києві і київській губернії постійно зростало. Керували газетою в цей час М.Василенко і М.Ратнер. Після 17 жовтня М.Ратнер активно зайнявся політичною діяльністю, часто від’їжджав з Києва, довго проживав в Петербурзі. Таким чином, робота по редакції газети повністю переходила до Миколи Прокоповича.8 Під час загального страйку працівників Південно-Західної залізниці “Киевские отклики” не виходили. Видання газети відновилось після погрому, який відбувся в Києві в зв’язку з виданням маніфесту 17 жовтня 1905 р. Протягом цілого тижня газета друкувала на своїх сторінках листи і свідчення очевидців про погром, що зробило її популярною в Києві. Її тираж на початку листопада 1905 р. досяг 25 тисяч екземплярів - цифри небувалої для того часу в Києві. Популярність газети в Києві робила її популярною і в провінції.9 Із “заміток очевидця” про “жахливі дні”10 Л.Личкова можна зробити висновок, яку роль відігравала редакція “Киевских откликов” в жовтневі дні. Редакція “Киевских откликов,” яку очолював М.Василенко, в жовтні і листопаді 1905 р.

стала ніби центром, куди прості громадяни йшли зі своїми проблемами та потребами. Після селянського з’їзду в редакцію часто приходили селяни, приносили свої революційні вимоги. Більшість з них не можна було друкувати через цензуру.11 Бухгалтерія газети здійснювала грошові збори на цілі, які не можна було назвати легальними, на користь тих чи інших осіб, які потерпіли від дій влади. Ці збори здійснювались повністю відкрито і навіть записувались в бухгалтерські книги, доки в грудні 1905 року не вийшов циркуляр генерал-губернатора Сухомлинова, який їх заборонив.12 У Києві Б.Юзефович вів кампанію проти генерал-губернатора Сухомлинова, а особливо проти управляючого його канцелярією Н.Молчановського. Молчановський був переконаним українцем і конституціоналістом, боровся з чорносотенцями і намагався довести, що жовтневий погром був здійснений ними, і що головним організатором його був київський поліцмейстер Цихоцький. Цензор О.Сидоров підтримував Б.Юзефовича в його боротьбі проти Н.Молчановського. Коли до Києва надійшли “тимчасові правила про друк”, О.Сидоров зібрав редакторів усіх газет, окрім “Киевлянина”, і провів мирну бесіду про пресу і своє ставлення до неї. Редактори повірили в добрі наміри цензора, але не минуло й два тижні, як “Київське слово”, де згуртувались соціал-демократи, було закрите, а декілька осіб було притягнуто до судової відповідальності за статтею 129 кримінального уложення. Була закрита “Киевская газета”, яка змінила після того декілька назв і врешті стала виходити під назвою “Киевская мысль”, тим самим убезпечивши себе, як стверджували, особистою рентою, яка сплачувалась цензору О.Сидорову. “Киевские отклики” ще тримались. Спроби закрити їх наштовхувались на спротив Н.Молчановського, а через нього генерал-губернатора Сухомлинова. Н.Молчановський не був співробітником газети і взагалі ніякого прямого відношення до газети не мав. Він був тільки особисто близький з професором І.Лучицьким, а як учасник гуртка “бродників” був знайомий з деякими іншими співробітниками газети, зокрема з М.Василенком.13 Час від часу О.Сидоров лише конфісковував “Киевские отклики”, завдаючи тим самим матеріальну шкоду редакції. Спочатку йому не вдавалось жодного разу притягнути видавців газети до кримінальної відповідальності. Наприкінці 1905 року хтось зі знайомих Л.Личкова купив на Подолі книгу, яка була недавно в руках В.Юзефовича. В ній виявився лист О.Сидорова до Б.Юзефовича, в якому йшлося про необхідність знищити “Киевские отклики”, тому що ця газета нібито була рупором Н.Молчановського.14 Цензурні переслідування призвели до того, що тираж “Киевских откликов” почав знижуватись. Грудень 1905 року приніс багато змін в діяльність видання. Професор І.Лучицький заснував у Києві відділення кадетської партії. “Киевские отклики” залишились безпартійною газетою. Тому І.Лучицький вийшов зі складу редакції і зняв свій підпис як редактор-видавець. Разом з В.Науменком він став видавати кадетську газету “Свобода і право”.

Бандери Провд ОУH призначив його наступником вдомого дяча революцйного руху автора "12 прикмет характеру укранського нацоналста" Осипа Мащака. Повальн арешти, як пройшли влтку  восен 1934 р., вдчутно прордили мережу ОУH на захдноукранських землях , головне, в ув'язнен опинився майже весь Крайовий Провд, що призвело до майже повно втрати органзацйних зв'язкв. ОУH, як законспрована органзаця, тримала х в суровому секрет  тому на якийсь час  органзована дяльнсть загальмувалася до вдтворення чткого внутршнього зв'язку. Цим, власне, з великою енергю почав займатися О. Мащак. Проте, його активний вихд на непроврених людей призвв до "виходу" на польську полцю  арешту. Тод ж були заарештован надобласн провдники ОУH З. Матла  М. Богун. Таким чином, восени 1934 р. знову вся верхвка Органзац Краю опинилася в тюрм. Роботу О. Мащака перебрав на себе Микола Кос, якому активно допомагав вдомий дяч ОУH трохи старшого поколння Ярослав Старух. Hа початку 1935 р. в Край прибула зв'язкова вд Проводу ОУH Анна Чемеринська , ознайомившись з ситуацю на мсцях, повдомила, що, як вповноважена, вона признача головою Крайово Екзекутиви ОУH Лева Ребета з Стрийсько Округи ОУH, що викликало деяке здивування сеpед кpайовикв. Якийсь час Л

1. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

2. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

3. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

4. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

5. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

6. Україна на початку ХХ ст.
7. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.
8. Роль громадських організацій у поширенні освіти на Поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ ст.

9. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

10. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

11. Інвестиційна діяльність страхових компаній

12. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

13. Діяльність римських магімтратів

14. Інноваційна діяльність підприємства

15. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

16. Діяльність уряду України в галузі екології

Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры

17. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

18. Суспільно-політична діяльність Костомарова

19. Діяльність страхової компанії "Оранта"

20. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

21. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

22. Життєдіяльність організму
23. Аудиторська діяльність
24. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

25. Підприємницька діяльність

26. Приватна детективна і охоронна діяльність

27. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

28. Діяльність Євгена Коновальця

29. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

30. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

31. Політична діяльність Лазара Кагановича

32. Діяльність першого професійного театру Полтави

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

34. Творча діяльність Панаса Мирного

35. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

36. Комерційна діяльність підприємств

37. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

38. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"
39. Товарна політика і комерційна діяльність
40. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

41. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

42. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

43. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

44. Економічна діяльність ООН

45. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

46. Зовнішня економічна діяльність

47. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

48. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

50. Діяльність органів управління освітою

51. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

52. Життя та творчість Миколи Лисенка

53. Групова навчальна діяльність

54. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії
55. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
56. Діяльність дошкільника

57. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

58. Політична діяльність і політичні відносини

59. Професійна діяльність шкільних психологів

60. Теорія й практична діяльність психолога

61. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

62. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

63. Соціально-педагогічна діяльність як професія

64. Життя і діяльність О. Конта

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

65. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

66. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

67. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

68. Інвестиційна діяльність

69. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

70. Фінанси і фінансова діяльність
71. Фінансова діяльність підприємства
72. Фінансова діяльність та політика держави

73. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

74. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

75. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

76. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

77. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

78. Консалтингова діяльність

79. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

80. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

81. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

82. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

83. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

84. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

85. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

86. Становище Югославії на початку XX ст.
87. Україна на початку XX ст.
88. Українське кіно початку ХХ століття

89. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX – початку XX ст.

90. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

91. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

92. Економіка України на початку ХХІ століття

93. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

94. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

95. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

96. Анализ газеты "Культура"

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Заимствованные слова в региональной прессе на примере газеты "Чапаевский рабочий"

98. Фразеология на страницах газет

99. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.