Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Основные этапы создания государства на Украине

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ПЛАН І. Вступ. ІІ. Основна частина. 1. Поняття “держави”, умови виникнення. 2. Початки державності в Україні. 3. Київська Русь та Галицько-Волинське князівство – ранньофеодальні монархії. 4. Українські землі у складі Великого князівства Литовської та Речі Посполитої. 5. Запорізька Січ – “козацька християнська республіка’’ та Гетьманщина. 6. Українські землі під владою Росії та Австро-Угорщини. 7. Українська державність на початку ХХ ст. 8. Радянські часи і Україна. 9. Україна в умовах незалежності. ІІІ. Заключна частина. ВСТУП І. Складно, важко, але безупинно, український народ йде шляхом розбудови своєї демократичної держави. В демократичному ж суспільстві політична влада все більше орієнтована на участь громадянина в політичному житті. Адже демократія це влада, що виходить з народу, змінюється народом і в інтересах народу. Проте в Україні ще не сформована модерна нація її повноцінна політична еліта, спрямована взяти відповідальність за суверенізацію та самостійний повноцінний розвиток українського суспільства. Україні потрібна маса свідомих громадян, залучених до інтересів своєї держави і достатньо компетентних, щоб бути повно вартими носіями і суб’єктами державно владних відносин. Україна друга за величиною країна Європи. За чисельністю населення вона наближається до Франції, а за обсягом ВНП – до Італії. Проте політичні права України як нації мінімальні – не лише на європейській арені, а й у власній державі. “В той час, як найубогіші країни світу користуються повним суверенітетом – пише видатний дослідник української історії. О. Субтельний, - Україна тільки но проголосила його на початку 90-х”. Ця кричуща невідповідність є загадкою історії, що спонукає пильніше розглянути минуле, яке так часто лишалося поза увагою і ще частіше не знаходило розуміння”. Досліджуючи історію України, я зосереджуюсь на багатьох проблемах розвитку українського суспільства. Одна з них – це відсутність в українців власної держави. Якщо заснування та зміцнення останньої є переважною рисою історії більшості народів, то цього не можна сказати про українців. Їхні невдачі у спробах здобути самостійність складають один із основних аспектів національного досвіду. Отже, українське минуле – це головним чином історія народу змушеного боротися за виживання і розвиток поза впливом тієї чи іншої цілком спрямованої держави. Основна мета даного дослідження – відслідкувати процес державотворення в Україні та історіографічного питання. Розвиток новітнього українства й відродження української національної ідеї ще кінці 19 ст. поставили перед українською наукою завдання створити нову синтезу історії українського народу. Але тогочасна Україна та українська історіографія не була ще готова виконати це завдання. Історики 19 ст. вважали за свій головний обов’язок збирати “Цеглини” для майбутньої будови історії України. Вони доволі скептично ставилися до перших спроб синтезування української історії, що ними чимраз більше починало цікавитися покоління істориків століття ХХ: М. Грушевський, Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, О. Апанович, Н. Полонська-Василенко, В. Винниченко, О.

Субтельний, М. Брайчевський. Сподівалюсь, що робота над моїм першим дослідженням викличе не аби який інтерес не тільки у мене, а й у всіх тих хто прийме участь у написанні й обговоренні проблеми великого українського народу. Тим самим повнішою стане перед нами, сучасниками складна й суперечлива картина минулого, яку можна відтворювати нескінченно. ІІ. (1). Основою будь якого суспільного розвитку є спосіб виробництва матеріальних благ. Саме він визначає політичні, соціальні, духовні, моральні та інші процеси життя в суспільстві. Держава є формою суспільного життя, системою соціального управління, що забезпечує цілісність суспільства, його нормальне, стабільне функціонування, тому виникнення держави обумовлено відповідними потребами у зміні в стані суспільства, ускладненням власне соціального життя. У міжнародному значенні державу розглядають як суб’єкт міжнародних відносин як єдність території, населення і суспільної влади. Отож, держава це суверенна, політично-територіальна організація влади певної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за допомогою права робити своє веління загально - обов’язковими для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління загальносуспільними справами. Наш огляд українського державотворчого процесу почнемо від короткого огляду території, на якій цей процес відбувався. Вплив природи краю на зародження і розвиток в ньому історичного життя віддавна вже вважається за аксіому історичної науки. Як влучно висловився російський історик Ключевський, сила, яка держить в своїх руках колиску кожного народу, це є природа його землі. Отже, придивимось до природи тої землі, на якій оселились предки українського народу і на якій і досі майже на тих самих місцях живуть і нащадки. Як ми далі побачимо, український народ є автохтоном на своїй землі. Це значить що український народ живе на тій самій території яку здобув в початках свого розселення в східній Європі, дуже мало поступившись з цієї території чужим народам, а те, що він здобував, це було продуктом колонізації порожніх, незаселених просторів, з яких не було потреби когось усувати чи проганяти. Отже, український народ був не завойовник, лише мирний колонізатор. Сьогодні етнографічна українська територія майже в цілості покривається з географічною. На заході вона трохи переступає за Карпати, на півночі йде більш-менш по поріччу Прип’ять, Десну, Сейму, на південному заході, йде понад Прутом до нижнього Дунаю, з півдня обмежує її Чорне море, за те на сході губиться вона серед мішаного населення Воронежчини й Донщини, а на південнім Сході в басейні Кубані досягає Кавказьких гір. ІІ. (2). Але розглянемо ж першу державу засновану на українських землях, її політичний устрій, та правничі пам’ятки що зостались з давнини. Перша держава часів первісного ладу, де пануючою верствою були жерці відуни- рахмани. Тому устрій згаданої держав визначають “священною демократією”. Окрім жерців відомі слідуючи верстви: хлібороби – скотарі, воїни, тощо. Аратта (V-III с до н.е.) держава трипільська розташована між Дністром і Дніпром.

Політичний центр знаходився в межах сучасної Черкащини біля міста Сміла. Правничі пам’ятки зіставлені Араттой до наших часів є такі, як “Рігведа” – збірка арійських священних гімнів. Трипільці мали писемність. Знайдено понад сто глиняних табличок з написами у вигляді клинопису. Дослідження її почав український археолог, історик і мирознавець В.М. Даниленко справа де шифровки писемності араттійців продовжується. На думку дослідника трипільської археологічної культури Ю. Шилова “Цивілізація тобто державність виникла на території України у V тисячолітті до н.е. разом з трипільською археологічної культурою”. Остання визнана явищем загальнолюдського історичного розвитку суспільства періоду дитинства цивілізації: так 1993 рік був оголошений ЮНЕСКО “роком культури трипілля”, відкритою В. Хвойкою 100 років тому. Що до етнічної приналежності трипільської, землеробською культури та держави Аратта думки дослідників неоднозначні. В. Хвойдо вважав трипільців прямими нащадками українців, які зберегли “край предків” до цього часу. Ю. Шилов кваліфікує трипільську культуру як культуру ранніх ще не розмежованих Індоєвропейців. Підкреслює спорідненість Аратти с культурою Греків, Слов’ян, Індусів. Однак визнає її про материком Української культури. В. Петров пропонує розрізняти лінію культурно історичних традицій та лінію власно-етничніх зв’язків і на підставі цього не вважає Українців нащадками трипільців. Арії (Орії) – з індоєвропейської (плуг, рало), орачі - це Ірано- Індійське відгалуження трипільців (аратів), мекали у пониззі Дніпра (Азовсько-Причорноморський район). Це державотворення існувало у другому тисячолітті н.е. Частина Оріїв пересилилась в Індію, а ті що залишилися на батьківщині утворили Індоорійський союз племен - Кімерійський. На думки О. Шокала, формувався протягом тисячоліть етнокультурного добору з різних племен довкола осерця духовної традиції створеної автохтонами України – Оріями, хліборобами. Г. Василенко вважає трипільську культуру слов’янською. Поки український народ виступив як самостійний цінник історії у південній Україні, існували державні організації інших народів. Від VII століття до н.е. на побережжі Чорного і Азовського морів осіли численні Грецькі колонії засновані з малоазійського Мімту: Тіра, Ольвія, Херсонес, Теодосія, Паніка-Пей, Фана-горія, Танаїс і ін. Греки намагалися використати природні багатства країни зорганізувати широку рибну промисловість, заходилися розводити хліборобство і виноградство дбали про годівля худоби але найбільшу увагу звертали на торгівлю з сусідніми племенами і на вивіз місцевих продуктів до Греції. Грецькі колонії не творили однієї держави, а кожне місце було окремою республікою, з демократичним ладом але фактично під проводом багатіїв – купців і промисловців. Тільки міста над Азовським морем у V століття до н.е. зорганізувалися в Боспорську державу під проводом династії Спартокідів. В 107 році до н.е. ця держава прийшла під владу царя Понту Мітрадата Евпатора, що намагався створити з чорноморських країн одну могутню державу, яка б мала стати базою для боротьби з Римом. Але чорноморські Грекі не виявили порозуміння для його планів і цей “другий Ганібал” упав у боротьбі, а чорноморські колонії перейшли під владу Риму.

Основные этапы создания предпринимательской организации // Коллегия, 9/2007. 93. Д. Шевчук. Особенности налогообложения недвижимости и сделок с ней при использовании оффшорных (нерезидентных) компаний // Коллегия, 10/2007. 94. Д. Шевчук. Страхование банковских вкладов ответы на вопросы // Коллегия, 11/2007. 95. Д. Шевчук. Финансовые рынки, институты и инструменты // Коллегия, 12/2007. 96. Д. Шевчук. Корпоративные финансы // Коллегия, 1-2/2008. 97. Д. Шевчук. Корпоративные финансы // Финансовая газета, 7 (843)/2008. 98. Шевчук Д. А. Основные этапы создания юридического лица // Право и экономика, 1/2008. 99. Д. Шевчук. Отдельные вопросы страхования банковских вкладов // Финансовая газета, 10 (846)/2008. 100. Шевчук Д. А. Понятие и классификация расчетных правоотношений // Право и экономика, 4/2008. 101. Шевчук В. А., Шевчук Д. А. Особенности безналичных расчетов в электронной форме и нарушений договорных обязательств // Право и экономика, 6/2008. 102. Д. Шевчук. Продажа фирмы // Финансовая газета, 23 (859)/2008. 103. Шевчук Д

1. Походження людини та її поява на території України

2. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

3. Чинники процесу антропогенезу на території України

4. Військові події на території України у роки Першої світової війни

5. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

6. Першопочатки людського життя на території України
7. Давні поселення на території України
8. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

9. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

10. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

11. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

12. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

13. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

14. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

15. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

16. Атомна енергетика України і РПС

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

17. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

18. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

19. Політичні права і свободи громадян України

20. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

21. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

22. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
23. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
24. Історія України

25. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

26. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

27. Період гетьманщини України

28. Історія держави та права України

29. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

30. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

31. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

32. Економічне районування України

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

33. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

34. Основні напрямки зовнішньої політики України

35. Господарське право України

36. Конституційний суд України

37. Цивільне право України

38. Суверенітет України
39. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
40. Проект кримінального кодекса України

41. Бюджетна ситема України

42. Державний бюджет України і бюджетне право

43. Сбалансованість бюджета України

44. Фінансова система України

45. Організаційна система управління природокористуванням України

46. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

47. Інтеграція України у світове господарство

48. Використання трудових ресурсів Західної України

Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Міжнародний ринок туристичних послуг України

50. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

51. Особливості перехідної економіки України

52. Роль і значення АПК для господарства України

53. Авіаційний транспорт України

54. Чорна металургія України
55. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
56. Банківська система України

57. Механізм кредитування банками України

58. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

59. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

60. Конституційні засади виконавчої влади України

61. Судова система України

62. Грошова система України

63. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

64. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

65. Хімічна промисловість України

66. Чорна i кольорова металургія України

67. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

68. Законодавство України про військову службу

69. Діяльність уряду України в галузі екології

70. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький
71. Легка промисловість України укр
72. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

73. Аграрне право України

74. М.О. Скрипник - видатний діяч України

75. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

76. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

77. Ліквідність банківської системи України

78. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

79. Національний банк України

80. Національний банк України та особливості його функціонування

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

81. Проблеми функціонування фінансових бірж України

82. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

83. Структура страхового законодавства України

84. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

85. Фондовий ринок України

86. Формування та розвиток банківської системи України
87. Банки на валютному ринку України
88. Банківська система України

89. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

90. Законодавча база України про охорону праці

91. Мохоподібні України

92. Геоботанічне районування України

93. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

94. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

95. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

96. Сільськогосподарські регіони України

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

98. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

99. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

100. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.