Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Прохождення служби в органах місцевого самоврядування

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст: Вступ3 І. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 5-23 1.1. Поняття та основні концепції місцевого самоврядування5 1.2. Принципи місцевого самоврядування в Україні 10 1.3. Система місцевого самоврядування в Україні 16 1.4. Функції місцевого самоврядування в Україні 19 ІІ. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСАД 24-34 2.1. Служба в органах місцевого самоврядування 24 2.2. Посади в органах місцевого самоврядування 28 Висновок 35 Використана література 36 Вступ Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Організаційні форми діяльності органів місцевого самоврядування втілюються за допомогою сесій, як основної організаційно-правової форми діяльності міських рад. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: - народовладдя; - законності; - гласності; - колегіальності; - поєднання місцевих і державних інтересів; - виборності; - правової, організаційної та матеріально-фінансової; - самостійності в межах повноважень, визначених законами; - підзвітності та відповідальності перед територіальними; - громадами їх органів та посадових осіб; - державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; - судового захисту прав місцевого самоврядування. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвалений Верховною Радою України 12 червня 1997 року, є законодавчим оформленням чергового етапу реформування місцевої влади в Україні, який розпочався після прийняття нової Конституції. Чи не найвагомішим здобутком цього Закону є розподіл усіх повноважень на власні (самоврядні) та делеговані, тобто державні, що, власне, і є однією з головних ознак місцевого самоврядування. Такий розподіл знаменує собою початок етапу встановлення нових взаємостосунків між органами самоврядування та місцевими державними адміністраціями і надає нового імпульсу процесу реформування всієї структури влади в Україні. І. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 1.1. Поняття та основні концепції місцевого самоврядування Для визначення поняття “місцеве самоврядування”, спочатку звернемося до Конституції України. Стаття 7 визначає, що “В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування”. Таким чином, місцеве самоврядування в Україні визначається як одна із форм народовладдя. Згідно ст. 5 Конституції: “Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.” У офіційному тлумаченні Конституційного суду наголошується взаємозв’язок безпосередньої та представницькою (в структурі якої – органи місцевого самоврядування) форм здійснення влади, а також наголошується “відсутність переваги жодної з цих форм здійснення влади народом” . Отже, місцеве самоврядування як форма реалізації народовладдя є рівно важливою, тобто знаходиться на одному щаблі із базовими інститутами безпосередньої демократії (вибори, референдуми).

Місцеве самоврядування за ст. 140 Конституції України визначається як право територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Можна зробити висновок, що Конституція розкриває поняття місцевого самоврядування у аспекті права, яким наділяється територіальна громада, визначена як суб’єкт який здійснює це право (ч.3 ст. 140). Важливим нормативно-правовим актом, що створює правові засади здійснення місцевого самоврядування в Україні є закон “Про місцеве самоврядування в Україні”. Зокрема він дає визначення поняттю місцевого самоврядування, розширюючи у ст.2 конституційну дефініцію: “Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України” . Очевидно, що визначення місцевого самоврядування у законі розширене порівняно із конституційним, оскільки самоврядування розглядається не лише як право, а також як “реальна здатність”. Тобто, хоча право на місцеве самоврядування і гарантується українською державою, місцева громада, що є суб’єктом цього права, має до того ж бути “реально здатною” його реалізувати. Серед міжнародних документів, що дають легальне визначення місцевого самоврядування варто навести Європейську хартію місцевого самоврядування. У ній це поняття визначається як “право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення” . (Варто відзначити, що Європейська хартія місцевого самоврядування подана у двомовному варіанті: українському та російському. У другому:– словам “часткою суспільних прав” відповідають слова “часть государственных дел”, що наближає нас до державницької теорії самоврядування. Хоча у найпершому – англійському варіанті – “public affairs”). Звідси можна зробити висновок, що дефініція місцевого самоуправління у законі “Про місцеве самоврядування в Україні” є дуже наближеною до визначення у Хартії (яка була ратифікована за тиждень до прийняття закону). Розглядаючи природу місцевого самоврядування, слід розглянути це поняття як один із видів публічної влади. Публічна влада – здатність і можливість офіційно впливати на людей, підкоряти своїй волі їх поведінку і діяльність за допомогою певних засобів . Місцеве самоврядування є одним із різновидів публічної влади. Головна відмінність державної влади від муніципальної – належність першій державного суверенітету. Державний суверенітет часто визначається як верховенство, самостійність державної влади в межах країни, її незалежність, рівноправність у міжнародних відносинах .

Водночас, Декларація про державний суверенітет України виводить державний суверенітет як “верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах”. Звичайно ж, публічні владні повноваження органів місцевого самоврядування не поширюються на всю територію держави, і місцеве самоврядування не може незалежно діяти у міжнародних відносинах. Муніципальну і державну владу об’єднують певні спільні риси. І та, й інша підпорядковують собі все населення на відповідній території (державна влада – уся країна, муніципальна – певна адміністративна одиниця). Обидві влади є легітимними. Кожна із влад отримує періодичну легітимацію під час чергових виборів, до загальнодержавних органів та до органів місцевого самоврядування відповідно. Із легітимності публічної влади випливає обов’язковість виконання її рішень підвладними суб’єктами, підкріплена примусом, передбаченим законодавством. Універсальність публічної влади означає її поширення на усі питання, що торкаються життя населення в межах певної території, тобто немає сфер у публічному житті, де б не мали повноважень чи то державна, або муніципальна влада. Для обох видів влади характерне інституційне вираження її форми. Тобто, існує окремий, відділений від населення апарат, виражений у передбачених законодавством органах влади (наприклад, для муніципальної влади – це місцеві ради, голова місцевої ради, виконавчий орган місцевої ради). Фінансовим підґрунтям існування публічної влади є кошти, що стягуються із населення у вигляді податків, зборів та ін. Відповідно, територія стягнення цих коштів, для місцевої влади обмежена адміністративно-територіальною одиницею, в якій діють її повноваження. Муніципальна і державна влада розрізняються за рядом важливих характеристик. Окрім державного суверенітету, державній владі відповідає загальнодержавний масштаб діяльності, націленість на найважливіші загальнодержавні проблеми і питання. Державна влада, на відміну від муніципальної здійснює свій вплив, головним чином, на осіб, пов’язаних із державою стійким правовим зв’язком – громадянством. На місцевому рівні громадянство відсутнє. Дія примусу на загальнодержавному рівні забезпечується так званими “силовими структурами”: міліцією, прокуратурою, армією, службою безпеки, пенітенціарними органами. Окрім того, збирання та розподіл загальнодержавного бюджету є прерогативою виключно державної влади, яка на свій розсуд може “ділитися” цими коштами із місцевим самоврядуванням, наприклад, у вигляді дотацій і субвенцій. Хоча джерелом місцевої влади є народ усієї держави, що через законодавство уповноважує її вести місцеві справи, первинним носієм її є лише населення територіальної громади, що має право безпосередньо (наприклад, місцеві референдуми) або через представницькі органи (місцеві ради) впливати на життя громади. Відповідно, менший масштаб діяльності місцевої влади порівняно із державною владою. Він поширюється лише на територію адміністративно-територіальної одиниці.

В соответствии с этим указом в Вооруженных Силах России был сформирован специальный воинский контингент общей численностью 22Pтыс. человек, состоящий из 17 мотострелковых и 4 парашютно-десантных батальонов. Военнослужащие миротворческих подразделений Вооруженных Сил РФ выполняли задачи по поддержанию мира и безопасности в ряде регионов: Югославии, Таджикистане, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Грузии. Комплектование органов управления и подразделений специального воинского контингента осуществляется на добровольной основе по предварительному (конкурсному) отбору военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В период прохождения службы в составе миротворческого контингента военнослужащие пользуются статусом, привилегиями и иммунитетом, которые предоставляются персоналу ООН при проведении операций по поддержанию мира в соответствии с Конвенцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 февраля 1996Pг., Конвенцией о безопасности ООН от 9 декабря 1994Pг., Протоколом о статусе групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира в СНГ от 15 мая 1992Pг

1. Інститут обласної ради в структурі органів місцевого самоврядування

2. Правовое положение, порядок и особенности прохождения службы в органах внутренних дел

3. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

4. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

5. Місцеве самоврядування

6. Основні теорії походження місцевого самоврядування
7. Розвиток місцевого самоврядування в Україні
8. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

9. Система місцевого самоврядування Франції

10. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

11. Условия прохождения государственной службы в органах внутренних дел

12. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

13. Военная служба и порядок ее прохождения

14. Порядок прохождения военной службы офицерским составом и статус военнослужащих

15. Административно-правовой статус муниципальных служащих. Прохождение муниципальной службы

16. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

17. Государственная служба в органах внутренних дел

18. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации

19. Использование информационных технологий в деятельности органов государственной и муниципальной службы (на примере Администрации городского поселения Игрим)

20. Місцеві органи виконавчої влади

21. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

22. Полномочия органов Федеральной службы безопасности в обеспечение режима защиты государственной тайны
23. Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях в пограничных органах и пограничных войсках федеральной службы безопасности Российской Федерации
24. Преступления против основ конституционного строя, безопасности, политической системы, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления Российской Федерации

25. Прохождение военной службы

26. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях

27. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)

28. Товарна структура організації маркетингових служб

29. Деятельность PR-служб в органах государственной власти и управления

30. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

31. Туберкулёз органов дыхания

32. Денежное довольствие военнослужащих, проходящих службу по контракту на должностях прапорщиков, рядового и сержантского состава

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

33. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую

34. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

35. Схема вызова всех служб города Кургана

36. Организация газодымозащитной службы в гарнизонах пожарной охраны

37. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

38. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
39. Социальная защищенность таможенных органов
40. Правовое регулирование государственной службы

41. Контроль в системе органов государственной власти

42. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

43. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

44. Государственная служба Приказной системы управления

45. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

46. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

47. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

48. Понятие государственной службы и ее виды

Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили

49. Разделение властей в системе государственных органов

50. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

51. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

52. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

53. Компетенция органов местного самоуправления

54. Муниципальная служба
55. Правовое регулирование деятельности налоговых органов
56. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

57. Отчет о прохождении производственной практики в инспекции Министерства по налогам и сборам по ?????????? району г. Минска

58. Преступления против военной службы

59. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

60. Правоохранительная деятельность таможенных органов

61. Должностнгые лица в таможенных органах

62. Вопросы обеспечения прав человека в деятельности Службы судебных приставов

63. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

64. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши цветные "Colorino Kids", трехгранные, 18 цветов + точилка.
Трехгранный профиль. Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная SV технология вклеивания
333 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

66. Орган

67. Эволюция центральных представительных органов власти в России

68. Служба Московскому князю

69. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

70. Затруднение прохождения пищи по пищеводу
71. Злокачественные опухоли ЛОР-органов
72. Селезенка - орган иммунной системы

73. Патология органов средостения

74. Общая характеристика и классификация органов чувств

75. Деятельность государственной службы медико-социальной экспертизы в Тамбовской области

76. Туберкулёз органов дыхания

77. Отчёт о прохождении производственной практики (работа в стационаре)

78. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи

79. Система нотариальных органов РФ

80. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

82. Федеральная Служба Безопасности

83. История развития полицейских органов в России с древнейших времен и до наших дней

84. Условия службы в ОВД

85. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

86. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел
87. Шпоры по правоохранительным органам (1999г.)
88. Характеристика Федеральной налоговой службы РФ

89. Деятельность следователя и дознавателя правоохранительных органов

90. Государственная Дума как представительный орган государственной власти

91. Благородные металлы на службе у человека

92. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке

93. Дневник прохождения производственной практики по специальности "Техник-механик"

94. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

95. Проект консультационной службы

96. Создание Службы занятости в России

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Взаимодействие банков с органами финансового надзора

98. Организация службы внутреннего аудита на предприятии

99. Отчет о прохождении производственной практики в Белорусской аудиторской компании


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.