Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Технологічні основи глобалізації

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат на тему: Технологічні основи глобалізації. ПЛАН Вступ 1. Роль інформаційних технологій в господарській діяльності суб'єктів світового господарства 2. Інформаційні технології як засіб глобальної експансії Висновок Список використаної літератури Вступ Послідовний розгляд проблеми глобалізації мирохозяйственных стосунків вимагає з'ясування її технологічних основ, а потім – про організаційних форм і механізмів цього процесу на сучасному етапі. Нижче мова піде переважно про одну форму глобалізації мирохозяйственных зв'язків – глобальну експансію. Це пояснюється тим, що глобальна експансія домінує в сучасній світовій економіці, маючи більш менш певне технологічне оформлення. Глобальне взаємопроникнення, що не отримало ще до кінця завершених форм, може бути предметом прогнозно-оцінного дослідження. Як вже мовилося в попередньому розділі, засобом глобальної експансії є перенесення в країну додатка капіталу стереотипів виробництва і споживання країни базування. Зупинимося детальніше на механізмі такого перенесення. Очевидна тонкість питання полягає в тому, що юридично ніхто не примушує окрему особу (фірму, уряд) ухвалювати в процесі зовнішньоекономічної діяльності ті або інші рішення. Так або інакше рішення ухвалюються самостійно. Яким чином можна змусити людину використовувати ресурси, що належать йому, певним чином? Пропонуючи йому найбільш прості, тобто готові рішення (продукти і способи заробітку), призначені не для розуміння (роздуму і подальшого ухвалення рішення), а для механічного запам'ятовування і виконання. Пропонувати можна, використовуючи як його залежність від влади, як оформленою (думок і вирішень людей, під керівництвом яких він знаходиться), так і від неоформленої, так званої масової свідомості, громадської думки, традицій і стереотипів поведінки більшості. У обох випадках людина ухвалює рішення несамостійне, тільки в першому випадку він це усвідомлює, а в другому – ні: йому здається, що рішення він ухвалює сам. Проте ієрархічні структури не можуть пронизати все суспільство, побудоване на демократичних принципах: максимальне поле їх розповсюдження обмежується правовою системою держави і системою управління на підприємствах. У сфері споживання (і ширше – при виборі напряму використання ресурсів) діють саме механізми дії на масову свідомість. Інформація, необхідна для ухвалення рішення, призначена більшості, а не просто окремій людині, тому особливої значущості набувають неособисті способи передачі інформації, розраховані на масового адресата. З цього витікає також, що потрібний своєрідний посередник - “транслятор”, інформаційний ефект, що мультиплікує, причому цьому транслятору не обов'язково володіти зворотним зв'язком, оскільки інформаційна реакція пасивного адресата не передбачається. Перед нами, таким чином, предстає сукупність засобів неособистого, однобічного і опосередкованого спілкування як система, організаційно і що технічно підтримує глобальну експансію. У основі цієї системи (див. Error: Refere ce source o fou d), на наш погляд, коштують засоби масових комунікацій (масовій інформації), а також всі ієрархічно побудовані організації, що виконують роль посередника в передачі інформації.

Засоби глобальної експансії повинні цілком відображати її суть. По-перше, вони протистоять засобам спілкування, орієнтованим на особу як індивідуальну здібність до осмислення інформації, що адресується. По-друге, вони протистоять всім безпосереднім формам людського спілкування, які, хоча також можуть бути однонаправленими (як, наприклад, спілкування вимагача зі своєю жертвою), характеризуються мультиплікаційним ефектом. Структуровані і неструктуровані засоби глобальної експансії відрізняються один від одного, проте, відзнака насправді лише формальне. Неструктуровані засоби глобальної експансії замінюють, точніше, знеособлюють посередника: він йде “за куліси”, а в полі зору залишається лише технічний носій інформації, нібито що поширює те, що від нього хочуть глядачі (слухачі, читачі, користувачі), що на практиці зовсім не факт. Втім, виникнення і розвиток засобів глобальної експансії, аж до справжнього моменту було суперечливим. Особливо варто підкреслити, що ЗМІ - всього лише інструмент, засіб дії на свідомість. Цілі цієї дії можуть бути різними. Єдине, що можна затверджувати – вони більш за інші засоби личать для маніпуляцій подібного роду. Об'єктивний погляд на розвиток засобів передачі інформації, значущої для процесу ухвалення рішень, вимагає виділення двох напрямів цього розвитку. А воно останнім часом торкнулося засобів однонаправленої дії і так званих засобів зв'язку, що передбачають реакцію адресата інформації (тобто особисте спілкування). 1. Роль інформаційних технологій в господарській діяльності суб'єктів світового господарства Сучасні інформаційні і телекомунікаційні технології з їх нестримно зростаючим потенціалом і витратами, що швидко знижуються, відкривають великі можливості для появи нових форм організації праці і зайнятості в рамках як окремих корпорацій, так і суспільства в цілому. Спектр таких можливостей значно розширюється - нововведення впливають на всі сфери життя людей, сім'ю, освіту, роботу, географічні кордони людських общностей і так далі Зачинаючи з середини 80-х років загальне розповсюдження персональних комп'ютерів і інформаційних мереж дозволило інформатизувати робочі місця керівників; при цьому комп'ютеризація охопила всі сфери офісної діяльності. У 90-і роки інформаційні мережі буквально обплутали весь світ, що знаменувало собою нову еру в їх розвитку. Розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій відбувається небувалий високими темпами. Якби з 1971 р. автомобілебудування розвивалося настільки ж нестримно, як і мікропроцесорна техніка, то автомобіль сьогоднішнього дня вже мчався б із швидкістю 480 тис. км/год і споживав при цьому 1 л палива на 355 тис. км. пробігу. Так образно порівняли темпи науково-технічного прогресу в двох провідних галузях промисловості США фахівці фірми “I el”, світового лідера в області мікроелектроніки. Для повноти картини можна додати, що і коштував би цей автомобіль всього 75 центів. У діловій сфері отримала широке визнання і нова інформаційна технологія, представлена послугами глобальної мережі Інтернет. По оцінках аналітичної фірми “I er a io al Da a Corp” (США), останніми роками поточного століття слід чекати збільшення числа бізнес-користувачів мережею з 3,1 до 88 млн.

підключень. Спеціалізовані видання вже назвали її “Мережею мереж”, а популярний журнал ділового світу “Бізнес уик” визначив найближче майбутнє як “епоху Інтернету”. Не випадково деяким ученим (перш за все російським) проблема усесвітньої інформації розглядується як одна з основних глобальних. Поворот в розвитку мережі Інтернет, перетворення її, в глобальну стався в 1993 р. і пов'язаний із створенням так званої “усесвітньої павутини” (World Wide Web - WWW) - нової послуги мережі, що значно спростила пошук і роботу з інформацією. Якщо в 1980 р. “Інтернет” об'єднувала лише 25 мереж, то через 15 років - вже понад 44 тис. університетських, державних і корпоративних мережевих систем 160 країн світу, зв'язаних високошвидкісними приватними і загальнодоступними засобами зв'язку. За один 1995 р. до “Інтернет” підключилися від 40 до 50 млн. комп'ютерів і числа їх щомісячно збільшується на 10-20%. За даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), послугами “Інтернет” користується кожен п'ятнадцятий громадянин країн членів цієї організації (для порівняння, у Фінляндії, державі-лідерові - кожен четвертий, США - кожен шостий, Великобританії - один з 18, Німеччині - з 25, Франції і Японії - з 60). Принципова характеристика інформаційних технологій - отримання користувачами доступу до потужних інформаційних систем через робочі станції і персональні комп'ютери. Телекомунікаційні технології дозволяють перебудувати організаційні структури підприємств, створюючи можливість: реалізувати альтернативні форми взаємодії як усередині компанії, так і із зовнішнім світом за допомогою організації внутрішніх мереж змінити методи управління (контроль, аналіз, планерування) поступово долати обмеження, що обумовлюються необхідністю знаходитися у фізичному контакті при спільній роботі. Замість функціональних ієрархічних структур виникають динамічніші і гнучкіші організації, пронизані мережевою інформацією, здатні відчувати потреби ринку і реагувати на них, замість того щоб просто проводити якусь продукцію і продавати її через окремі функціональні підрозділи, як у минулому. В результаті і у сфері мирохозяйственных стосунків забезпечується доступність і оперативність інформації, істотне заощадження робочого часу – щонайпершого закону економіки, сформульованого неугодним До. Марксом. Економічний аспект організаційних змін у виробництві, інформаційних технологій, що відбуваються при впровадженні, полягає не стільки в можливості понизити витрати виробництва (за рахунок зростання швидкості обробки і передачі інформації), скільки за рахунок підвищення ринкової привабливості товарів і послуг, наприклад, шляхом скорочення часу розробки нових продуктів або поліпшення роботи сервісних підрозділів. Головні причини використання телекомунікаційних технологій при здійсненні внутрішньої перебудови компаній - необхідність підтримки конкурентоспроможності або зменшення стратегічного відставання. При цьому кінцевою метою виявляється створення доданої вартості і забезпечення економічного зростання, а не зменшення зайнятості.

Радикальные политические и экономические идеи оказались под запретом, само слово "реформа" стало исчезать из руководящего лексикона, появились другие термины -- "улучшение" и "совершенствование". В соответствии с типом и уровнем мышления высшего партийного и административного эшелона, ставка на упрощенно технократические подходы стала преобладающей. На XXIV съезде КПСС декларировалось, что решающее значение для экономического роста приобрел вопрос об интенсификации и источниках роста. Подчеркивалось, что с точки зрения очередных задач и долговременных перспектив на первое место выдвигается ускорение научно-технического прогресса. В докладе Брежнева на XXIV съезде в качестве задачи исторической важности было выдвинуто требование: "органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства, шире развивать свои, присущие социализму, формы соединения науки с производством". Поскольку в планах не находили должного отражения вопросы использования достижений науки и техники из-за отторжения научно-технического прогресса ведомственным монополизмом, то выдвигался новый подход: сформировать комплексную программу развития техники и технологии, на основе которой вести разработку всех разделов плана и его основных показателей

1. Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

2. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

3. Расширение гуманитарных технологий на основе компетентностного подхода

4. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

5. Біохімічні основи стомлення

6. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив
7. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області
8. Логічні основи ораторського мистецтва

9. Роботизовані технологічні комплекси

10. Методологічні основи міжнародного маркетингу

11. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

12. Глобалізаційні процеси в Україні

13. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

14. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

15. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

16. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

17. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

18. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

19. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

20. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

21. Глобалізація: ілюзія або реальність?

22. Технологічні методи виготовлення заготовок деталей машин
23. Традиційні та прогресивні технологічні процеси
24. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

25. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

26. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

27. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

28. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

29. Основи організації фінансів підприємтсв

30. Біологічні основи інтродукції видів рододендрон в Житомирському Поліссі

31. Економічна глобалізація

32. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая

33. Економічні та правові основи управління організацією

34. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

35. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

36. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

37. Организация маркетинговой деятельности на основе технологий Интернет

38. Классификация сейсмических сигналов на основе нейросетевых технологий
39. Проектирование технологии дуговой сварки на основе модели формирования показателей свариваемости низколегированных сталей
40. Креативная образовательная среда на основе информационных и телекоммуникационных технологий как фактор саморазвития личности

41. Основы технологии и энергетики

42. Основы информационных технологий

43. Новые технологии измерений на основе виртуальных измерительных систем

44. Стратегия модернизации учебного процесса в сельской школе на основе развивающей эвристической технологии

45. Синергетика – основа высоких социальных технологий

46. Альтернативные технологии возделывания и уборки кукурузы на силос с основами программирования в севооборотах Слобода Туринского района Свердловской области

47. Основы технологии производства, хранения, переработки и сертификации продукции животноводства

48. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

49. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

50. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

51. Компьютерные технологии обработки экономической информации на основе использования систем управления базами данных

52. Основы компьютерных технологий

53. Основы технологии программирования

54. Разработка школьной информационной системы на основе IT-технологий
55. Геоинформационные технологии. Автоматизированные системы сбора и хранения и анализа информации. Основы автоматизированных систем проектно-изыскательских работ в природообустройстве
56. Анализ процессов в электрических цепях с ключевыми элементами на основе компьютерных технологий

57. Проектирование систем абонентского доступа на основе технологии ADSL для Мичуринского регионального центра связи

58. Основы технологии пива. Пиво 60-х годов

59. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

60. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

61. Разработка состава и технологии мазей мумиё на основе бентонитовых глин

62. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

63. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

64. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы

65. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

66. Педагогические основы обработки материалов на уроках технологии

67. Развитие творческих способностей учащихся на основе использования инновационных технологий в образовательном процессе начального профессионального образования

68. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала на уроках физики

69. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

70. Основы технологий производственных процессов
71. Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів
72. Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

73. Організація технології роботи вантажної станції

74. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

75. Теоретические основы химической технологии

76. Перспективные композиты XXI века на основе органических и неорганических полимеров и новые металлические сплавы, приоритетные технологии, структура, свойства

77. Методика решения задач по теоретическим основам химической технологии

78. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

79. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

80. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Влияние космоса на современные информационные технологии

82. Экологические основы устойчивости растений

83. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

84. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

85. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

86. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
87. Финансовые и правовые основы полного товарищества
88. Правовые основы наследования в Российской Федерации

89. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

90. Основы полномочия парламента

91. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

92. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

93. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

94. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

95. Конституционные основы судебной власти

96. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

97. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

98. Основы местного самоуправления

99. Организационные основы проведения налоговых проверок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.