Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст Вступ. Розділ 1. Аналіз програми в випускному класі при вивченні ядерної фізики Розділ 2. Основні поняття дозиметрії 2.1. Доза випромінювання, види поглинутої дози випромінювання 2.2. Біологічна дія іонізуючого випромінювання 2.3. Методи виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання Розділ 3. Методика вивчення основних понять дозиметрії 3.1. Методика вивчення поняття «доза випромінювання» 3.2. Методика вивчення біологічної дії іонізуючого випромінювання 3.3. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання Розділ 4. Формування міжпредметних зв’язків під час поглибленого вивчення основних понять дозиметрії в 11 класі 4.1. Формування міжпредметних зв’язків із біологією 4.2. Формування міжпредметних зв’язків із основами безпеки життєдіяльності. Висновки. Додаток 1. План-конспект уроку. Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри. Додаток 2. Лабораторна робота. Вимірювання природного радіаційного фону. Складання радіаційної карти місцевості. Список використаної літератури. Вступ Швидкий розвиток ядерної енергетики та широке застосування джерел іонізуючого випромінювання в різних областях науки, техніки та народного господарства створили потенційну небезпеку радіаційного впливу на людину та забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами. Тому питання захисту від радіоактивного випромінювання (або так звана радіаційна безпека) перетворилися у наш час на одну із важливих проблем. Для України важливість питання радіоактивного забруднення зросла після 1986 року, після аварії на Чорнобильській АЕС. І частина Рівненської області перебуває у зоні радіоактивного забруднення. Тому вивчення питання дозиметрії в умовах школи має досить велику практичну цінність та може продемонструвати можливість практичного застосування досягнень фізики. Питання дозиметрії являються доволі цікавими із точки зору формування пізнавального інтересу до фізики, вони дозволяють практично показати застосування фізики у нашому житті. Завданням роботи буде проаналізувати шкільну програму із фізики із метою встановлення рівня розгляду питань дозиметрії та дотичних до неї питань: радіоактивних випромінювань, їх видів та доз, методів вимірювання радіоактивного випромінювання у стандартній шкільній програмі із фізики. Також завданням роботи буде розробити методику викладання питань дозиметрії у шкільному курсі фізики, встановити необхідну для цього кількість навчальних годин, теми занять, можливість проведення лабораторних робіт, проведення демонстраційних дослідів із теми, тощо. Вивчення питань дозиметрії вимагає широкого використання інформації із інших шкільних предметів, потребує формування між предметних зв’язків фізики із біологією, початковою військовою підготовкою, основами безпеки життєдіяльності, тощо. Слід відмітити також, що мало виявити радіоактивне забруднення, потрібно також знати і як від нього позбавитися, а також вірно вибирати та проводити профілактичні дії, на що також потрібно звернути увагу. Розділ 1. Аналіз програми в випускному класі при вивченні ядерної фізики Вивчення фізики в старшій школі на профільному рівні спрямовано на досягнення наступних цілей: освоєння знань про методи наукового пізнання природи; сучасної фізичної картини світу, властивостей речовини й поля, просторово-часових залежностей, динамічних і статистичних законів природи, елементарних частинок і фундаментальних взаємодій, будови й еволюції Всесвіту; знайомство з основами фундаментальних фізичних теорій: класичної механіки, молекулярно-кінетичної теорії, термодинаміки, класичної електродинаміки, спеціальної теорії відносності, квантової теорії; оволодіння вміннями проводити спостереження, планувати й виконувати експерименти, обробляти результати вимірювань, висувати гіпотези й будувати моделі, установлювати границі їхньої застосовності; застосування знань по фізиці для пояснення явищ природи, властивостей речовини, принципів роботи технічних пристроїв, рішення фізичних завдань, самостійного отримання й оцінки вірогідності нової інформації фізичного змісту, використання сучасних інформаційних технологій для пошуку, переробки й використання навчальної й науково-популярної інформації з фізики; розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здатностей у процесі рішення фізичних завдань і самостійного придбання нових знань, виконання експериментальних досліджень, підготовки доповідей, рефератів й інших творчих робіт; виховання духу співробітництва в процесі спільного виконання завдань, поважного відношення до думки опонента, обґрунтованості висловлюваної позиції, готовності до морально-етичної оцінки використання наукових досягнень, поваги до творців науки й техніки, що забезпечує провідну роль фізики в створенні сучасного миру техніки; використання придбаних знань й умінь для рішення практичних, життєвих завдань, раціонального природокористування й захисту навколишнього середовища, забезпечення безпеки життєдіяльності людини й суспільства.

Саме останнє завдання фізики і цікавить нас. Адже завданням роботи буде розгляд питань дозиметрії, які тісно пов’язані із радіоактивним забрудненням території, радіонуклідами та шкідливою дією радіоактивного випромінювання. Вказані питання розглядаються в випускному, 11 класі у другому семестрі. На вивчення питань по темі «Атом та атомне ядро» виділяється, згідно типової програми, 20 годин та 2 години резерву. Згідно типової програми на вивчення теми «Поглинута доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від опромінення» виділяється одна навчальна година. На цьому занятті проводиться вивчення понять доза випромінювання, біологічна доза опромінення та даються рекомендації щодо захисту від опромінення. Питання вимірювання радіоактивних випромінювань не розглядається у шкільній програмі взагалі. Тому для поглибленого вивчення теми дозиметрія потрібно виділити щонайменше дві навчальні години. І після теми «Поглинута доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від опромінення. Техніка безпеки при роботі із радіоактивними речовинами» потрібно повести розгляд теми «Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри», на занятті буде розглянуто будову та використання різних систем дозиметрів, проведено практичне вимірювання радіоактивного фону приміщення. В типовій програмі є тема «Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань», яка дотична до теми «Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри», але у методах реєстрації іонізуючих випромінювань головний акцент зроблено на будові та принципі дії лічильника Гейгера, а не на використанні дозиметрів. Тому доцільним вважається, на мою думку, залишити заняття «Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромінювань» без змін та провести із метою поглибленого вивчення дозиметрії два заняття із темами, які вказані у таблиці 1. Таблиця 1. Теми занять при поглибленому вивченні дозиметрії. № Тема заняття. Заняття №1 Поглинута доза випромінювання та її біологічна дія. Захист від опромінення. Техніка безпеки при роботі із радіоактивними речовинами. Заняття №2 Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри. Час на проведення другого заняття можна отримати за рахунок резерву часу, який як було сказано вище, складає 2 години. А якщо резерв часу вибраний на проведення контролюючих занять та тематичних атестацій, то потрібно провести об’єднання занять. Наприклад можна об’єднати такі заняття, як «Термоядерні реакції. Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни» та заняття «Проблема розвитку ядерної енергетики в Україні. Чорнобильська катастрофа та ліквідація її наслідків». Два вказані заняття можна об'єднати в одне та провести у вигляді нетрадиційного уроку. Таким чином ми отримаємо час на проведення заняття по темі «Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри». Для забезпечення практичної складової занять по фізиці доцільно при поглибленому вивченні теми дозиметрії проводити різноманітні демонстраційні та лабораторні досліди. Але при їх проведенні все впирається у наявність необхідних приладів (дозиметрів) та роботу із радіоактивними матеріалами, що є небезпечним для життя.

Тому доцільним є запропонувати при вивченні теми «Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри» провести демонстраційний дослід по вимірюванню радіаційного фону приміщення (фізичного кабінету) та по вимірювання радіаційного фону кількох природних зразків мінералів, які володіють невеликим радіаційним фоном, який є все ж більшим за природній фон, це можуть бути зразки базальту, граніту, тощо. Також можна виміряти радіаційний фон еталонного разка радіоактивного препарату, який міститься у верхній кришці кожного рентгенометра ДП – 3 у верхній частині футляра за свинцевою перегородкою. Його також можна використовувати для градуювання дозиметрів, якщо виникне така потреба. Взагалі роботу із радіоактивними препаратами у будь-якому вигляді потрібно проводити обережно і перед самим заняття провести інструктаж по техніці безпеки, що відобразити у шкільному журналі. У курсі фізики для 11 класу передбачений також і лабораторний практикум у складі 8 годин. Тому можна запропонувати провести у складі лабораторного практикуму лабораторну роботу на тему «Вимірювання радіаційного фону. Складання радіаційної карти місцевості». Проведення такої роботи вимагає спеціальної підготовки до проведення роботи, а також вимагає наявності необхідної техніки та приладів. У нашому випадку будемо виходити із того, що в наявності є лише один дозиметр. Тому можна запропонувати на початку лабораторної роботи ознайомитися із роботою приладу під безпосереднім контролем вчителя та визначити радіаційний фон приміщення, на що відвести близько 20 хвилин часу заняття. Після засвоєння методики роботи із дозиметром пропонується скласти радіаційну карту місцевості. Учні класу на прилеглій до школи території проводять заміри радіаційного фону та оцінюють відстань до приміщення школи. Згодом по отриманих даних радіаційного фону та відстанях складають радіаційну карту місцевості, на якій схематично позначають прилеглі будинки, тощо та проставляють величини фону. Складання карти можна запропонувати провести у якості домашнього завдання до роботи. При наявності у школі кількох дозиметрів, наприклад побутових дозиметрів «Бриз» чи інших можна створити декілька груп учнів та охопити вимірюваннями більшу територію. Проведення вказаних вище занять дозволить більш поглиблено вивчити питання дозиметрії у курсі фізики для типових класів. Дозволить отримати практичні навики роботи із дозиметром, визначати радіаційний фон приміщень на відкритих територій, сформує вміння та навики роботи із радіоактивними речовинами та правила техніки безпеки при поводженні із ними. У класах із поглибленим вивченням фізики дані теми можна розширити, наприклад на тему «Вимірювання радіоактивних випромінювань. Дозиметри» виділити більшу кількість годин. Розділ 2. Основні поняття дозиметрії Розглянемо основні питання теми, які необхідно висвітлити при проведенні занять. 2.1. Доза випромінювання, види поглинутої дози випромінювання Дозою опромінення називають енергію випромінювання, яка поглинута в одиниці об’єму або маси речовини за весь час впливу випромінювання. Енергія поглинутого опромінення витрачається на іонізацію речовини.

Если Вы хотите коренным образом изменить свою жизнь к лучшему за минимально возможное время, прямо сегодня начинайте пользоваться Седона-Методом. Иегуда Берг, автор книги «The 72 Names of God». Уникальная книга в области осознания своих целей и мечтаний и возможности жить богатой, полноценной и счастливой жизнью. И при этом нет нужды вкалывать в поте лица! Роберт Кригель, д-р философии, автор бестселлеров «If It Ain't Broke Break It!» и «How To Succeed in Business Without Having to Work so Damn Hard». «Седона-Метод» практичное и удобное в использовании руководство по отпусканию эмоционального напряжения, одному из ключевых методов, который я рекомендую в медицинской практике для обретения здоровья, жизнерадостности и энергичности. Фрэнк Липман, д-р медицины, автор книги «Total Renewal». Седона-Метод учит нас опираться на собственную силу, а не на собственные страхи. Научившись освобождаться, мы стали авторами бестселлеров, признанными ораторами и духовными советниками. О таком успехе мы могли лишь мечтать до того, как Седона-Метод научил нас отпускать препятствия, которыми мы ограждаем себя от «величия»

1. Вивчення морфемної будови слова у початковій школі

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

3. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

4. Практична сфера соціальної роботи

5. Будова двигуна та його робота

6. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
7. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль
8. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

9. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

10. Европеизация при Петре I

11. Внешняя политика Петра I

12. Александр I

13. Павел I в оценках современников

14. Особенности проведения банком операций с векселями

15. Формы и порядок проведения таможенного контроля

16. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Charlemagne. Карл I (Великиий, король франков)

18. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

19. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

20. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

21. Петр I Великий (1672-1725)

22. Александр I
23. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории
24. Николай I

25. Петр I

26. Петр I и его сподвижники

27. Петр I, его наружность, привычки, образ жизни и характер

28. Россия в 1825-1855 гг. Царствование Николая I

29. Павел I в оценках современников

30. Петр I

31. Личность Петра I и Екатерины II

32. Россия в период правления Петра I

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

33. Административные и экономические реформы Петра I

34. Государственные реформы Петра I

35. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

36. Реформаторские проекты Александра I и М.М.Сперанского

37. Реформы Петра I

38. Реформы Петра I и судьба России
39. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.
40. Экономическая политика Павла I

41. Чехия в период правления Карла I (IV)

42. Римская империя в I веке н.э. Правление династии Юлиев-Клавдиев и Флавиев

43. Реформы Петра I и Екатерины II

44. Билеты для проведения контрольных мероприятий по Turbo Pascal для начинающих

45. Системы адаптивного управления роботами

46. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)

47. Сахарный диабет I типа средней степени тяжести

48. Особенности подготовки и проведения праздников в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Преемственность и перспективность в работе по русскому языку между I-III (IV) (на материале внеурочной предметной деятельности) (и V-VI классами (Диплом) MS Word`2000)

50. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

51. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

52. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

53. Шагающие роботы

54. Зарождение современных компьютерных роботов
55. Системы адаптивного управления роботами
56. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

57. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

58. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

59. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

60. История философии (часть I)

61. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

62. Макроэкономический анализ деятельности ЦБ в I квартале, апреле 2003 г.

63. Организация и методика проведения общего аудита

64. Наблюдение и его роль в проведении маркетинговых исследований

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

65. Проведение и оценка эффективности рекламной кампании в сети Internet

66. Економічна теорія предмет і методи вивчення

67. Черты кризиса рабского способа производства в сельском хозяйстве Италии в I в. н.э.

68. Правление Александра I. Реформы М.М. Сперанского

69. Валентиниан I

70. Александр I Павлович
71. Царствование Александра I: либеральные начинания и консервативный слом
72. Реформы Петра I и их значение

73. Создание мануфактурой промышленности при Петре I

74. Внутренняя и внешняя политика Николая I

75. Россия в период правления Павла I (1796-1801 гг.)

76. Личность Петра I

77. Франция при Франциске I

78. Внутренняя и внешняя политика Павла I

79. Выборы в I Государственную Думу

80. Предвидение Петра I

Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Римско-италийское рабовладельческое хозяйство во II-I вв. до Р.Х

82. Прокуратура при Петре I

83. Армения в годы I-ой Мировой Войны

84. Внешняя политика Николая I

85. Исторический портрет короля Испании Карла I(V)

86. Пётр I
87. Правление Александра I и реформы Сперанского
88. Реформа системы государственного управления при Петре I

89. Россия в клубке международных взаимосвязей накануне и в ходе I мировой войны

90. Цена реформ Петра I

91. Петр I и исторические результаты совершенной им революции

92. Венгрия. Правление наследников Иштвана I

93. Петр I и Карл XII - два портрета в интерьере истории

94. Александр I и идеи либерализации общества

95. Абсолютизм Павла I и трагическая развязка

96. Сельское хозяйство Римской империи в I в. н. э.

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

97. Феномен Павла I

98. Византия после смерти Юстиниана I

99. Оценка реформ Петра I западниками и славянофилами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.