Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Аналіз доктринальних змін японської правової системи

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Реферат на тему: АНАЛІЗ ДОКТРИНАЛЬНИХ ЗМІН ЯПОНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Ужгород 2006 ЗМІСТ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВВІД ІІ. СИСТЕМНІ ЗМІНИ ІІІ. ОСОБЛИВІСТЬ БУДОВИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ І. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВВІД На відміну від більшості європейських держав Японія не мала в своїй історії численних конституційних актів. Понад 300 років вона залишалася ізольованою і закритою від зовнішнього світу. Тільки в 1858 р. Японія була змушена відкрити свої порти для іноземних суден. Наприкінці 80-х років минулого століття почалися різкі зміни в японському праві, його європеїзація. Були прийняті кілька кодексів, в основі яких лежали принципи французького і німецького права. Введення в силу в 1889 р. першої в історії країни конституції (Конституції Мейдзі) - офіційне найменування періоду правління японського імператора Муцу-хіто (1867-1912). У цей період були скасовані феодальна власність на землю, формальні відмінності між станами, проведена адміністративна реформа, істотним перетворенням піддалася вся система японського законодавства, проголошені перші права громадян (свобода вибору місця проживання, професії), зразком для якої послужила монархічна прусська Конституція 1851 і частково бельгійська Конституція 1831 р., призвело до того, що німецький вплив став перевершувати початкове французьке законодавство в модернізації японської правової системи. Сама ж прусська Конституція сприйняла ідеї та норми більш ранніх німецьких актів: основних законів Баварії 1818 р., Бадена 1818 р., Вюртемберга 1819 і Гессена 1820 Поразка Японії у Другій світовій війні та її окупація військами США - одна з основних причин, що призвели до зміни конституційних і адміністративних інститутів. 2 вересня 1945 Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, а ще в середині серпня того ж року Уряд країни прийняв Постдамську декларацію союзних держав. 15 серпня 1945, на наступний день після ухвалення, імператорським едиктом про це було повідомлено японський народ. Чорновий проект післявоєнної Конституції Японії був складений у штабі окупаційних військ і потім доопрацьований Урядом країни; Конституція була прийнята Парламентом, обраним у квітні 1946 р.; 3 листопада 1946 імператор спеціальним декретом промульгірував Основний закон, який набув чинності 3 травня 1947. Протягом 1947-1948 рр. на основі нової Конституції Парламент прийняв безліч законів, що склали основу післявоєнної японської правової системи; ці акти складалися Урядом країни, але вони розглядалися і Далекосхідної комісією за участю представника Радянського Союзу, який стежив за відповідністю проектів духу Постдамської декларації. У Конституції 1947 р. - другій за рахунком в історії країни – став помітний вплив англосаксонського права. Зокрема, вплив Основного закону США простежується в закріпленні прав і свобод, особливо особистих прав, заснованих на концепції індивідуалізму, на структурі та порядку функціонування інституту конституційного контролю. При порівнянні текстів двох конституцій 1889 і 1947 рр.

не можна не помітити деякої наступності і схожості. Подібно до того як у першому акті глави по порядку іменувалися «Про імператора», «Про права та обов'язки підданих», «Про Парламент», «Про міністрів та Державну раду», «Про судову владу», «Про фінанси», «Додаткові положення »(всього 76 статей), так і в другому акті матеріал розташований за подібною схемою, хоча нововведення в дусі перших повоєнних конституцій вельми помітні. Ось розділи діючої Конституції: «Преамбула» (у тексті не має назви), «Імператор», «Відмова від війни», «Права та обов'язки народу», «Парламент», «Кабінет», «Судова влада», «Фінанси», «Місцеве самоврядування», «Поправки», «Верховний закон», «Додаткові положення». Конституція 1947 має кілька особливостей, що відрізняють її за змістом від попереднього Основного закону і в деякій мірі виділяють її в закордонному конституційному корпусі, якщо під останнім розуміти сукупність діючих основних законів. Виразно помітні три характерні риси цього акту: проголошення народного суверенітету, закріплення широкого кола прав і свобод та яскраво виражений пацифізм. Одночасно в Конституції 1947 вельми помітний і ідеологічний відтінок. Якщо Основний закон 1889 всього лише встановлював структуру та повноваження центральних органів влади, то тепер власне юридичним нормам передує велика преамбула, що включає проголошення загальних принципів будови держави.1 У ряді статей (особливо в розділі про права та обов'язки народу) також отримують закріплення деякі концептуальні цінності. ІІ. СИСТЕМНІ ЗМІНИ Принцип народного суверенітету як основи державної влади раніше не існував в японській конституційної історії. За Основним законом 1947 такою основою став народ. Для порівняння зазначимо, що перші статті Акту 1889 встановлювали: «Імперія Великої Японії перебуває під непорушним на вічні часи пануванням і управлінням династії імператорів» (ст. 1), «Особа імператора священна і недоторканна&quo ; (ст. 3), «Імператор - глава держави. Він володіє верховною владою і здійснює її згідно з постановами цієї Конституції »(ст. 4),« Імператор здійснює законодавчу владу у згоді з Парламентом »(ст. 5). Тепер же принцип божественного походження імператорської влади виключений, і глава держави став не більше ніж «символом держави і єдності нації», а його дії, пов'язані з справах держави, можуть бути зроблені лише з ради і згоди Кабінету, тобто Уряду, який несе за них відповідальність. Імператор не наділений повноваженнями, пов'язаними із здійсненням державної влади. Настільки разючі зміни в статусі імператора пояснюються історичними умовами прийняття Конституції 1947 р. і роллю імператорського прізвища при виникненні, веденні і закінченні Другої світової війни. Значення імператора Японії близьке статусу англійського монарха, тобто статусу глави монархічної країни з парламентарною формою правління. Норма ст. 1 Конституції про суверенну волю народу отримує розвиток в можливостях контролю (перш за все юридичної) за всіма трьома гілками державної влади, що здійснюється за допомогою періодичного обрання Парламенту, підзвітності Уряду нижній палаті Парламенту, відповідальності суддів в порядку імпічменту перед Парламентом, а також голосування при призначенні або в можливості зміщення суддів Верховного суду шляхом голосування виборчого корпусу країни.

Підтвердження призначення суддів Кабінетом або їх зміщення проводиться під час перших після призначення загальних виборів в Палату представників і повторного перегляду - при проведенні перших виборів в цю ж палату після десяти років. Така процедура повторюється і надалі в тому ж порядку (ст. 79 Конституції). Принцип народного суверенітету реалізується і при зміні Конституції - потрібне проведення особливого референдуму або виборів; спосіб ратифікації визначається Парламентом. У заснованій Конституцією 1947 структурі органів державної влади відчувається вплив правового досвіду Великобританії. Стаття 41 визначила Парламент як вищий орган державної влади і єдиним законодавчим органом держави, включивши до його складу дві нерівноправні палати, причому нижня - Палата представників - у своїх повноваженнях має помітну перевагу в порівнянні з верхньою - Палатою радників. Уряд несе відповідальність перед нижньою палатою; передбачено право розпуску нижньої палати з пропозицією Кабінету; формально це право здійснює глава держави. Основні права і свободи особистості невіддільні від принципу народного суверенітету. Центральним фактором в установі нового конституційного порядку в Японії стало визнання нової ролі особистості, не як пасивного елементу-в авторитарному правопорядку, а в якості активного носія прав і свобод. Конституція встановила (ст. 13), що «всі люди повинні поважатися як особистості»; вони повинні бути «рівні перед законом» (ст. 14) і вони не можуть піддаватися будь-якої «дискримінації в політичних, економічних і соціальних відносинах за мотивами раси, релігії, статі, соціального стану, а також походження »(ст. 14). З політичних прав можна вказати на право обирати державних посадових осіб і усувати їх від посади (ст. 15) та на право подачі петицій з метою відшкодування збитків, про зміщення державних посадових осіб, про введення, скасування та виправлення законів, указів або розпоряджень, а також з інших питань (ст. 16). Конституція містить значний список традиційних прав і свобод: свободу слова, думки, віросповідання, зборів, асоціацій; друку та «інших форм вираження думок» (ст. 21). Шлюб грунтується як «рівність прав чоловіка і дружини» (ст. 24), і закони про шлюб повинні грунтуватися на принципі «особистої гідності й рівності статей» (ст. 24). В економічній сфері громадяни мають право «на підтримку мінімального рівня здорового та культурного життя» (ст. 25); всі мають рівне право на освіту у відповідності зі своїми здібностями (ст. 26), як і право на працю і обов'язок працювати (ст. 27); проголошується гарантованість права трудящих на створення організацій, на колективні переговори та інші колективні дії (ст. 28); гарантується право власності (ст. 29). Звертає на себе увагу ст. 25 Конституції, яка зобов'язує державу докладати зусилля для підйому подальшого розвитку суспільного добробуту, соціального забезпечення, а також народного здоров'я. Десять статей Конституції (ст. 31-40) присвячені особистій безпеці громадян. Одночасно в Основному законі вказуються вельми декоративні гарантії: права і свободи повинні «підтримуватися постійними зусиллями народу» (ст.

В такой же мере сказанное относится к проблемам соответствия российского законодательства высоким стандартам международного права и права цивилизованных государств в части регулирования предпринимательства. Примечательно, что законодатель б.СССР и союзных республик не пошел по пути приравнивания инвестров к предпринимателям, хотя бы и по иным причинам. 2. Задача создания и развития СЭЗ во многом может быть предрешена, если ее проектом будут предусмотрены оригинальные юридические решения, система актов локального уровня, учреждающих СЭЗ, создающих во исполнение и на основе действующего законодательства правовые основы активности инвестров (резидентов). Сегодня ясно, что сам факт объявления СЭЗ еще не является юридическим фактом, порождающим права и обязанности субъектов правового общения. Большое число объявленных, но не реализованных СЭЗ приводит к мысли о том, что требуется не "оформительская" юридическая работа по привязке и согласованию имеющегося организационного проекта СЭЗ, а параллельная действиям разработчиков проекта СЭЗ работа юристов по созданию локальной правовой системы СЭЗ, ее согласованию с действующим законодательством, сопряжения с правом международных договоров РФ, международным правом

1. Правовые системы современности. Мусульманское право

2. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

3. Основные правовые системы современности

4. Основные правовые системы современного мира

5. Информационно-правовые системы

6. Англо-саксонская правовая система
7. Англосаксонская правовая система
8. Договор в правовой системе современного Китая

9. Правовые системы современности

10. Основные правовые системы современности

11. Правовые системы в современном мире

12. Правовые системы современности

13. Правовые системы современности

14. Правовая система общества

15. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

16. Формирование судебно-правовой системы в Англии

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

17. Основные правовые системы современности

18. Справочно-правовые системы, применяемые в условиях компьютеризации аудиторской деятельности

19. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

20. Информация в правовой системе

21. Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 года. Романо-германская правовая система

22. Международное право и правовая система России
23. Мусульманская правовая система
24. Основные правовые системы современности

25. Правова система України

26. Правовая конвергенция в современной российской правовой системе

27. Правовая система Бразилии

28. Правовая система Великобритании

29. Правовая система России

30. Правовые системы современного мира

31. Правовые системы стран мира

32. Формирование судебно-правовой системы Англии

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

34. Справочно-информационные правовые системы

35. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"

36. Государственно-правовая система России в феврале-октябре 1917 года

37. Международное право как особая правовая система

38. Налоговая система России в новом правовом поле
39. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации
40. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

41. Органы государственного управления юстиции: система, правовое положение, функции, пути реформирования

42. Правовые основы организации и деятельности банковской системы РФ

43. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы

44. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

45. Организационно-правовая работа с кадрами в системе МВД

46. Понятие и содержание системы элементов механизма административно-правового регулирования

47. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

48. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

49. Банковская система Республики Беларусь (правовой аспект)

50. Аналіз правового становища прокуратури Румунії

51. Договор лизинга и его место в системе гражданско-правовых договоров

52. Конституция Российской Федерации в системе правовых норм

53. Механізм правового регулювання

54. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом
55. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав
56. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

57. Правове регулювання податкової системи

58. Правовое регулирование системы заработной платы

59. Правовые меры предупреждения преступлений и иных правонарушений в системе ОВД Украины

60. Принципы разделения властей как основа построения системы органов правового государства

61. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

62. Система правового регулирования социального обслуживания детей

63. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

64. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

65. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

66. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

67. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

68. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

69. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

70. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію
71. Понятие и система международно-правовых средств обеспечения международной безопасности
72. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

73. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

74. Філософські аспекти японської системи управління

75. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

76. Аналіз типової системи автоматичного регулювання температури в печі

77. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

78. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

79. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

80. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

82. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

83. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

84. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

85. Происхождение Солнечной системы и Земли

86. Вселенная, Галактика и Солнечная система
87. Происхождение и развитие солнечной системы
88. Солнечная система в центре внимания науки

89. Обзор солнечной системы

90. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

91. Строение солнечной системы

92. Солнечная система

93. Тросовые системы в космосе

94. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

95. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

96. Система HLA и инфекционные заболевания

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

98. Бактериальная система секреции белков первого типа

99. Правовые аспекты борьбы с терроризмом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.