Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗмістРеферат Введення 1. Аналіз учбової документації Загальна характеристика Аналіз учбового плану Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця Межпредметні зв’язки Розробка фрагменту поурочно-тематичного плану Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення за обраною темою Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути залучена при вивченні теми 2. Організація і методика уроку обраної теми 3. Наочні засоби у викладанні та методика їх використання Висновок Список використаних джерел Реферат У даній курсовій роботі є 3 таблиці. У курсовій роботі були охарактеризовані учбові документи, дана характеристика дисципліни «Виробниче навчання», розроблений перелік комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми, складений поурочно-тематичний план, план-конспект уроку, вивчена теоретична частина: «Наочні засоби у викладанні та методика їх використання.». Документи: КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, УЧБОВИЙ ПЛАН, ЗВЕДЕНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА Вступ Професійно-технічна освіта є складовою частиною системи утворення України. Професійно-технічна освіта – це комплекс педагогічних і управлінських заходів, направлених на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками у вибраній ними області професійної діяльності, розвиток компетентності і професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічне навчання складова частина професійно-технічної освіти. Воно передбачає формування у громадян професійних умінь і навиків, необхідних для виконання певної діяльності, і може здійснюватися в професійно-технічних учбових закладах. Педагогічною діяльністю в професійно-технічних учбових закладах можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту і професіонально-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає можливість виконувати обов'язки педагогічного працівника. Вимоги до педагогічних працівників визначаються кваліфікаційною характеристикою, але уміння розробляти порядок організації і методику проведення учбових занять - одне з основних професійних умінь. Метою даної курсової робота є: на основі аналізу початкових умов (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) розробити порядок організації і методики вибраної теми. Об'єкт дослідження: професійне навчання учнів ПТЗО. Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі: - виявити роль і місце учбової дисципліни: «виробниче навчання» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТО; - визначити міжпредметні зв'язки (виявити, які дисципліни і теми з них є забезпечуючими для вивчення теми: «Локальна мережа»; виявити, які дисципліни і теми з них забезпечує тема: «Локальна мережа»); - скласти поурочно-тематичний план вивчення теми : «Локальна мережа»; - розробити комплексно-методичне забезпечення для теми: «Локальна мережа»; - виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення теми : «Локальна мережа»; - розробити порядок організації і методику теми Локальна мережа»; - дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.

1. Аналіз учбової документації 1.1 Загальна характеристика професії Зміст освіти визначається наступними нормативними документами: кваліфікаційною характеристикою, учбовий план, учбова програма, зведено-тематичний план. Кваліфікаційна характеристика – це державний документ, на основі якого складаються учбові плани і програми професійних учбових закладів. У ній відображені вимоги виробництва до змісту праці працівників даної професії і даного рівня кваліфікації. Складається з розділів: 1) характеристика робіт які повинен виконувати працівник; 2) перелік знань працівника; 3) перелік умінь працівника; Вихідні дані: Спеціальність: Обслуговування інтелектуально-інтегрованих систем. Кваліфікація: молодший фахівець. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Термін навчання: 3 роки. Далі розглянемо основні характеристики професії: Елементи предмету діяльності, види діяльності, сфера діяльності. Місце використання робітника: програміст. Існуючі тарифно-кваліфікаційні характеристики містять опис тільки основних, що найбільше часто зустрічаються робіт, що відносяться до даної професії і до відповідного розряду складності. В основному вони призначені для тарифікації робіт зі ступенів їхньої складності, тарифікації робітників і присвоєння їм відповідних кваліфікаційних розрядів з урахуванням складності виконуваних робіт, встановлення однакових вимог при оплаті праці робітників відповідно до рівня їхньої кваліфікації. 1.2 Аналіз учбового плану Навчальний план - це державний навчальний документ, у якому встановлюється: 1.Термін навчання: 3 роки. 2.Тривалість навчального року і його структура 3.Повний перелік предметів 4.Розподіл предметів по роках навчання (послідовність вивчення предметів) 5.Час на вивчення кожного предмета в цілому і по навчальних предметах 6.Перелік предметів, виконуваних на заліки й іспити 7.Режим навчальної роботи (у ПТУ - час на теоретичні заняття і практичне навчання) 8.Час на факультативи і консультації Навчальний план розробляється по визначених професіях за участю представників навчального закладу і затверджується міністерством освіти України. Навчальні плани бувають: 1.Типовими, тобто однаковими для даної професії 2.Експериментальними - для нових спеціальностей і нових навчальних закладів. Важливий принцип складання навчальних планів - це наступність змісту утворення. Тепер виконаємо аналіз основних розділів навчального плану стосовно до вихідних даних. Термін навчання: 3 роки. Тривалість навчального року і його структура: навчальний рік триває 11 місяців. У таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджеті часу (у тижнях). Таблиця 1.1 - Зведені дані бюджетові часу (у тижнях). Курси Теоретичне навчання Виробниче навчання Виробнича практика Передвипускна практика Державна атестація Тиждень на святкові дні Канікули Всього I 38 8 2 1 11 52 II 36 36 2 2 1 11 52 III 23 23 16 1 1 2 43 Повний перелік предметів (додаток1) Розподіл предметів по роках навчання (послідовність вивчення предметів) - (додаток 1). У професійно-технічних навчальних закладах виділяють три цикли дисциплін: -професійно-технічний; -загальтехнічний; -загальноосвітній.

У технікумах виділяють наступні цикли: -загальноосвітній; -цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки; -цикл природно-наукової підготовки; -цикл професійної і практичної підготовки У навчальному плані підготовки оператора комп’ютерного набору виділено наступні цикли дисциплін і час на їхнє вивчення: -професійно-технічний - 1240; -загальноосвітній - 3030. Основною характеристикою відведення години для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО з відношення години, що відводиться на теоретичне навчання і до години, що відводиться на виробниче навчання. 0/540=0 - час, що відводиться на теоретичне навчання; - час, що відводиться на виробниче навчання. Цей показник пропонується називати показником iнтелектуалоємностi професійної підготовки. Також вводиться показник загальноосвітньої бази професійної пiдготовки, що враховує відношення кiлькостi учбових годин, що відводяться на вивчення загальноосвітнього та професійно-технічного циклу. 3030/1240=2,44 - час, що відводиться для вивчення загальноосвітнього циклу; - час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу. 1.3 Аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовці фахівця Дисципліна:Виробниче навчання. Час на вивчення 540 годин. Перелік основних розділів дисципліни приведені у додатку 1 Для подальшого дослідження обираємо тему: «Локальна мережа». Кількість годин на вивчення даної теми 6 годин. Дана тема має важливе значення для фахівця з професії: «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні». Зокрема для формування наступних умінь: 1. Створювати локальну мережу між робочими комп’ютерами; 2. Працювати з пристроями для створення ефективних мереж; 3. Налагоджувати локальну мережу та розподіляти комп’ютери робочої групи. 4. Використовувати ефективні методи поєднання комп’ютерів між собою і т.д. 1.4 Міжпредметні зв'язки Сукупність функцій міжпредментних зв'язків реалізується в процесі навчання тоді, коли вчитель здійснює все різноманіття їхніх видів. Розрізняють зв'язку внутріциклові (зв'язку інформатикою, операційними системами, комп'ютерними мережами) і міжциклові (зв'язку виробничим навчанням, математикою, основи економіки). Види міжпредметних зв'язків поділяються на групи, виходячи з основних компонентів процесу навчання (змісту, методів, форм організації): змістовно-інформаційні й організаційно-методичні. Міжпредметних зв'язку на рівні фактів (фактичні) - це встановлення подібності фактів, використання загальних фактів, досліджуваних у курсах фізики, хімії, біології, і їхній усебічний розгляд з метою узагальнення знань про окремі явища, процеси й об'єкти природи. Так, у навчанні біології і хімії вчителя можуть використовувати дані про хімічний склад людського тіла. Понятійні міжпредметні зв'язку - це розширення і поглиблення ознак предметних понять, і формування понять, загальних для родинних предметів (загальпредметних). До загальпредметних понять у курсах природничонаукового циклу відносяться поняття теорії будівлі речовин - тіло, речовина, склад, молекула, будівля, властивість, а також загальні поняття - явище, процес, енергія й ін.

Идеально было бы провести по этой теме 3-4 лекции, 1 - 2 семинара, 1 - 2 практических занятия и хотя бы одно лабораторное занятие. Подготавливая весь комплекс этих занятий, начинающий преподаватель будет вынужден осмыслить и место этой темы в учебной дисциплине, и взаимосвязь занятий в теме. Он сможет подготовить необходимую для этих занятий методическую документацию и усовершенствовать или хотя бы критически осмыслить с учетом изученных научных основ сложившуюся на кафедре методику преподавания этой темы и имеющиеся средства обучения. Обсуждение сделанных им разработок с преподавателем-инструктором, заведующим кафедрой или на заседании методической комиссии поможет устранить недостатки подготовки и оценить фактическую готовность к проведению занятий. Перед проведением аудиторных занятий желательно проведение хотя бы фрагментов этих занятий в лаборатории преподавательского мастерства. Первое проведение всего комплекса занятий рационально в присутствии преподавателя-инструктора с детальным обсуждением непосредственно после каждого занятия деталей использованной методики

1. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами
7. Організація і методика аудиту грошових коштів
8. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

9. Міжнародні фінансові організації та їх роль

10. Поняття організації та її ознаки

11. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Організація та методика виконання курсових

14. Організація та проведення туристичних походів

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

16. Рельєф та ландшафтна організація

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

17. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

18. Організація та планування кредитування

19. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

20. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

21. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

22. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
23. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
24. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

25. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

26. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

27. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

28. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

29. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

30. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Організація захисту державної таємниці в Росії

Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее

33. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

34. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

35. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

36. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

37. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

38. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"
39. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах
40. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

41. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

42. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

43. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

44. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

45. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

46. Імідж ділової людини та організації

47. Лідерство та керівництво в організації

48. Організація ярмарок та аукціонів

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

49. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

50. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

51. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

52. Організація і проведення занять з атлетизму у загальноосвітній школі

53. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

54. Дитячі та юнацькі організації в Україні
55. Процес організації виробництва та виробництва
56. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

57. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

58. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

59. Основні організаційні форми та види туризму

60. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

61. Зміст поточних планів та організація їх розробки

62. Організація і проведення науково-технічної експертизи

63. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

64. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

66. Организация и методика проведения общего аудита

67. Організація приймання товару в аптеці

68. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

69. Організація праці менеджера

70. Методика викладання природознавства тема Звірі
71. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"
72. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. Методика проведения swot-анализа

75. Організація оплати праці на підприємстві

76. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

77. Організація обліку грошових коштів

78. Організація евакуаційних заходів

79. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

80. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки

81. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

82. Організація банківської справи

83. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

84. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

85. Організація касових операцій у банківських установах

86. Організація ресурсної бази банків в Україні
87. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
88. Організація будівельного майданчика

89. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

90. Організація робочого місця бухгалтера

91. Рівні організації організму людини

92. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

93. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

94. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

95. Етапи організації бухгалтерського обліку

96. Методика проведения аудита денежных средств

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

97. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

98. Организация и методика проведения аудита

99. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.