Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Чевичка Ліза ГП-418 Замітка 1.Жанр – замітка 2. Визначення:1. Короткий запис, зроблений з метою зберегти в пам'яті якесь спостереження, думку і т. ін. // Невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику. 3.Функції: - інформування читача у формі короткого викладу результату вивчення - «сигналізування» про існування (або відсутність), основних рис якогось явища, події, людини, проблеми. Причому ці події, явища, проблеми, сторони особистості людини повинні виступати для аудиторії як «новина» 4. Види (класифікація за О. Тертичним): подієва, анонс, анотація, міні-рецензія, бліц-портрет, міні-огляд, міні-історія та міні-порада. 5. Основою замітки є факт (хоча в окремих журналістикознавчих школах часом факт розглядається як повноцінний жанр, що має право на існування паралельно із жанром замітки) 6. Відповідає на питання Що сталося? Де? Коли? Чому? Як? У залежності від мети виступу та обсягу інформації, якою володіє журналіст, ці питання можуть бути розташовані в якомусь іншому порядку, їх може бути більше або менше. Але в будь-якому випадку вони служать для опису того явища (події, дії, судження), яке стало відомо журналісту. 7. Будова: заголовок, підзаголовок (наявність підзаголовка залежить від манери подачі інформації у виданні), лід (перший абзац журналістського тексту, який несе в собі потужний інформаційний заряд) і основна частина (у якій повідомляються подробиці і уточнюються названі в ліді факти). 8. Обсяг невеликий (з погляду усталених у журналістиці відповідних уявлень про обсяг публікацій) 9.Особливості жанру. Замітка зазвичай повідомляє факти (достовірні відомості про події, що відбулися), може містити припущення (прогнози, гіпотези, версії), оціночну інформацію, нормативну інформацію (повідомлення про нові закони та правила), рекомендації. Стислість замітки визначається специфікою жанру і виражається у її мові: у замітці часто вживаються мовні кліше (усталені способи вираження відомостей про типові ситуації) та скорочені найменування (абревіатури). Дуже важливоюякістю замітки є її ясність, так як читачеві з невеликого за обсягом тексту необхідно віднайти адресовану йому інформацію. 10. Наявність суб’єктивної авторської думки. Зазвичай відсутня. Звіт 1.Жанр – звіт 2.Визначення: розгорнуте інформаційне повідомлення про подію сфери слухоговоріння (конференції, засідання, симпозіуми, семінари, наради тощо), тобто про ту подію, на якій здійснюється великий обмін інформацією. 3.Функції: -точно, хоча і не вдаючись в подробиці, не коментуючи детально побачене і почуте, проінформувати читача про основні підсумки події. 4.Види: Хронікальний інформаційний звіт - відтворює події в хронологічному порядку. Журналіст докладно відображає те, що відбувається, нічого не коментуючи. Однак його позиція може виражатися в акцентуванні уваги на певних деталях, наприклад, доповіді деяких осіб можуть бути більш деталізовані. Аналітичний звіт - розповідаючи про подію, журналіст повідомляє подробиці з деякими коментарями. Для цього він має право залучати додаткові відомості, факти, цифри, думки, виокремлюючи найбільш актуальні проблеми, порушені у виступах оповідачів.

Тематичний звіт - порушує хронологічний порядок події, автор вибирає доповіді, пов'язані однією-двома темами, проблемами, відмовляється від побічних деталей і приділяє увагу виступам людей, що торкнулися обраної ним теми. 5.Основою звіту виступають події, що відбуваються у формі обміну інформацією. Це - різноманітні конференції, засідання, симпозіуми, семінари, наради, під час яких виробляється «продукція», що представляє собою різні плани, заяви, наміри, рішення і тощо, і що відтворює потенційний об'єкт інтересу аудиторії ЗМІ 6. Відповідає на питання Що сталося? Де? Коли? Чому? Як?, як і замітка, але ці питання найчастіше доповнюють ще додаткові, наприклад, За участь кого? З якими результатами? тощо. 7. Будова. Звіт вирізняється послідовністю своєї побудови, тому в ньому відповідно виділяють зачин, в якому повідомляється про подію, основну частину, в якій розкриваються деталі розгортання події, і висновки. 8. Обсяг може бути різноманітним 9.Особливості жанру. У звіті повинні бути викладені основні теми, положення та ідеї доповідей, промов, виступів осіб, які приймають участь в обговоренні. Як деталі виступають окремі репліки, реакції слухачів на виступ (оплески, дискусія тощо). Звіту властива гранична документальність і близькість до слів, що говорять, а також певна сухість складу. Одна з головних вимог до автора звіту - точність передачі суті висловлювань. Журналіст може використовувати як пряму мову, цитати, непряму мова, так і на основі отриманих з доповіді відомостей написати текст. Мова і стиль звіту - офіційно-ділові. 10. Наявність суб’єктивної авторської думки. Авторська думка може бути помітною зокрема в аналітичному звіті, в якому журналіст повідомляє подробиці з деякими коментарями Інтерв’ю 1.Жанр – інтерв’ю 2. Визначення: це бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв'юера з респондентом з обов'язковою фіксацією відповідей. 3.Функції: - довести до відома читачів думку компетентної особи про певну подію. - розповісти про співрозмовника, створити його психологічний портрет. 4. Види інтерв’ю по А.А. Грабельнікову: Інтерв'ю-діалог - бесіда у формі запитань і відповідей. Найпоширеніший вид. Журналіст, поряд з основними питаннями, задає співрозмовникові уточнюючі, отримує інформацію про значимий факт. Інтерв'ю-монолог - виглядає у формі відповіді інтерв'юйованого, на запитання кореспондента, поставлене на початку тексту. Інтерв'ю-портрет - на перший план виходить створення портрета інтерв'юйованого. У тексті з'являються елементи біографії, присутні думки героя з різних тем. Автор, за допомогою різноманітних питань, розкриває особистість людини. Інтерв'ю-бесіда - журналіст веде розмову з людиною на рівних. Предмет розмови - проблемна актуальна ситуація, вихід з якої слід знайти в процесі розмови. Журналіст не тільки отримує від співрозмовника інформацію, а й сам висловлює свою думку. Можливий суперечка. Зворотні питання. Колективне інтерв'ю - уявлення про думку кількох людей з тих чи інших питань. Анкета - масовий вид інтерв'ю, заочна бесіда. Питання задаються на газетному аркуші, автор вивчає відповіді, що надійшли до редакції, і пише текст.

Іноді у виданні існує рубрика «Анкета», в якій герой відповідає на стандартний набір питань. Бліц-опитування - метою є отримання думок людей різного соціального статусу з одного актуального питання. 5. Основою інтерв’ю є розмова журналіста з однією людиною чи кількома людьми з якого-небудь суспільно значимого приводу 6. Відповідає на питання. Інтерв'ю вийде інформаційним, якщо й у відповідях його співрозмовника акцент буде зроблено на питаннях: що? де? коли? Якщо ж інтерв'юер або його співрозмовник почнуть «розгортати» відповіді на питання: чому? яким чином? що це значить? тощо, то в результаті може з'явитися аналітичний матеріал. 7. Будова. Публікується зазвичай у формі питань та відповідей, але можлива монологічна форма (питання задано в ліді, весь інший текст – суцільна відповідь інтерв'юйованого) або специфічна форма подачі, наприклад, в інтерв'ю журналу «Есквайр» спеціально опущені поставлені запитання, в тексті наводяться тільки відповіді. 8. Обсяг може бути різноманітним 9.Особливість жанру - питально-відповідна форма. 10.Наявність суб’єктивної авторської думки. Позиція автора може виражатися через формулювання запитань, їх порядок. Репортаж 1.Жанр – репортаж 2. Визначення: жанр журналістики, що дає оперативне наочне уявлення про подію через призму світогляду автора, його учасника або очевидця. 3.Функції: -проінформувати про конкретну подію - дати аудиторії можливість побачити подію, що описується, очима очевидця (репортера), тобто створити &quo ;ефект присутності&quo ;. 4. Види: Подієвий - оперативно відображає суспільно-значущу подія в хронологічній послідовності. Найпоширеніший вид. Пізнавальний - в основі тема, яку висвітлює репортер. Це розповідь про життя робітничого колективу, наукової лабораторії тощо. Оперативність подібних матеріалів буває знижена. Поява цього виду репортажу пов'язано з певними подіями в суспільстві - пам'ятними датами тощо. Проблемний - несе в собі елементи аналізу події, авторські узагальнення і висновки. Автор залучає додаткові відомості, цифри, документи, свідоцтва. Репортаж з експериментом - несе в собі інтригу, тому що журналіст моделює ситуацію, яка дозволить йому дізнатися що-небудь, перевірити реакцію людей в несподіваному положенні тощо. При цьому учасники експерименту не знають, що стали об'єктом вивчення. Як правило, в експерименті журналіст «змінює професію», стає на час охоронцем, двірником. Завдання автора - наочно зафіксувати хід експерименту і його результат. 5. Основою репортажу є подія, очевидцем якої є сам репортер, який слідкує за тим, як розвивалася подія, визначає ключові моменти, фіксує поведінку людей, учасників або очевидців події. 6. Відповідає на чималу кількість питаннь, які допомагають повноцінно відтворити перебіг події та її результати. 7. Будова. Класична форма репортажу - принцип піраміди. Можна прочитати перший абзац репортажу і зрозуміти, про що йде мова, другий абзац розширює цю інформацію, робить її більш широкої, третій поглиблює і так далі. Така структура матеріалу пов'язана з тим, що часто журналісти передавали інформацію по телефону, телеграфу.

Жанр партйно програми вимага аналзу можливостей  окреслення сил для виршення поставленого завдання. Ц сили й можливост Мхновський прагне знайти в укранськй нацональнй елт, адже в усх народв освчен верхи очолюють визвольн рухи. Однак укранська сторя склалася так, що елта двч вдмовлялася вд свох нацональних коренв. Уперше у XVIXVII ст. вона перейшла на бк польсько нацональност, розчинившись у нй, вдруге у XVIIIXIX ст. злилася з росйською. «Се були дв страти, що год знайти м рвн в стор якобудь ншо нац», зазнача Мхновський. Зазнача цлком слушно. Сучасн сторики, роблячи порвняльний аналз визвольних рухв народв ЦентральноСхдно ґвропи, дйшли такого самого висновку. Та укранський народ у надзвичайно несприятливих умовах XIX ст. зумв витворити нову, «третю» нтелгенцю. ·й належало взяти до свох рук «стерно нацонального корабля». Але, за переконанням Мхновського, вона виявилася не на рвн ц сторично мс. Ця нтелгенця не наважилася йти шляхом Тараса Шевченка

1. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

2. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

3. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

4. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

5. Порівняння Чорного та Червоного морів

6. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні
7. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку
8. Інформаційне забезпечення інформаційних систем

9. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

10. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем

11. Ціна сучасних інформаційних технологій

12. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

13. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

14. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

15. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

16. Елементи інформаційних технологій в математичному програмуванні

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

17. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

18. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

19. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

20. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

21. Порівняння властивостей органічних речовин

22. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів
23. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні
24. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

25. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

26. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

27. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

28. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року

29. Українська мова в засобах масової інформації

30. Наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь

31. Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

32. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

33. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

34. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

35. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

36. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

37. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

38. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні
39. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)
40. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

41. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

42. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

43. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича

44. Атомна енергетика України і РПС

45. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

46. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

47. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

48. Громадянство України

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

50. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

51. Львівський музей українського мистецтва

52. Виды и жанры литературы средневековья

53. Развитие жанра в творчестве Дж.Р.Р. Толкина

54. Интервью в системе жанров
55. Функционирование культурно обусловленной лексики в жанре американской театральной рецензии
56. Развитие жанра исторического романа в итальянской литературе 19 века

57. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

58. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

59. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

60. Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

61. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

62. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

63. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

64. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

66. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

67. Стратегическое управление (укр)

68. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

69. Історія України

70. Виникнення та формування українського етносу
71. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
72. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

73. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

74. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

75. Постмодернізм та українська історична наука

76. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

77. Створення залізниць в Україні

78. Центральна Рада і пролетаріат України

79. Декабристський рух та його поширення на Україні

80. Історія держави та права України

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

81. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

82. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

83. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

84. Інформаційні системи і технології підприємства

85. Энеида. Вергилий Публий Марон

86. В поисках жанра (Новые книги об авторской песне)
87. Развитие жанра портрета. Творчество Халса
88. Проблема речевых жанров

89. Жанр портрета

90. О современном состоянии жанров детского фольклора

91. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

92. Жанры аниме

93. Звичаї та обряди на Україні

94. Развитие новых жанров искусства, как технической революции

95. Баллада как жанр английской поэзии

96. Культура України в 30-х рока

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Особенности жанра страшного рассказа А.Г. Бирса

98. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

99. Ироико-комический жанр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.