Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А.Булгакова «Майстер і Маргарита» Зміст роботи Вступ 3 Дуалізм давніх релігій в романі М.А.Булгакова «Майстер і Маргарита» 5 Історія написання роману 5 Демонологія як наука про демонів і їх відносини з людьми 7 Демонічні персонажі роману «Майстер і Маргарита»: прототипи та коротка характеристика образів 12 Воланд - «дух зла і володар тіней» 12 Чорт і лицар Коров’єв-Фагот 17 Демон безводної пустелі (Азазелло) 19 Гелла – найнижчий різновид нечистої сили 20 Улюблений блазень, демон бажань шлунку (Бегемот) 21 Висновок 24 Список використаної літератури 26 Вступ Михаїл Афанасійович Булгаков увійшов в світову літературу насамперед як автор роману &quo ;Майстер і Маргарита&quo ;, який багато вдумливих читачів вважають кращим романом двадцятого століття. Жанрова унікальність «Майстра і Маргарити» не дозволяє якось однозначно визначити булгаковський роман. Дуже добре це відмітив американський літературознавець М. Крепс в своїй роботі «Булгаков і Пастернак як романісти: Аналіз романів «Майстер і Маргарита» та «Доктор Живаго» (1984): &quo ;Роман Булгакова для русской литературы, действительно, в высшей степени новаторский, а потому и нелегко дающийся в руки. Только критик приближается к нему со старой стандартной системой мер, как оказывается, что кое-что так, а кое-что совсем не так. Фантастика наталкивается на сугубый реализм, миф на скрупулезную историческую достоверность, теософия на демонизм, романтика на клоунаду&quo ;. Якщо додати ще, що дія єршалаїмських сцен «Майстра і Маргарити» - романа Майстра про Понтія Пілата відбувається протягом одного дня, що відповідає вимогам класицизму, то можна з впевненістю сказати, що в булгаковському романі поєдналися дуже органічно мало не всі існуючі в світі жанри і літературні течії. Тим більше, що достатньо поширені визначення «Майстра і Маргарити» як роману символістського, постсимволістського чи неоромантичного. Крім того, його вповні можна назвати і постреалістичним романом. З модерністською і постмодерністською, авангардистською літературою «Майстра і Маргариту» споріднює те, що романову дійсність, не виключаючи й сучасних московських глав, Булгаков будує майже виключно на основі літературних джерел, а інфернальна фантастика глибоко просочується в радянський побут. Актуальність теми дослідження. Михаїл Булгаков став по-справжньому відомий у світі своїм головним романом «Майстер і Маргарита». Давня євангельська легенда, побачена у незвичному ракурсі, притягує до себе, бере читача в полон, не відпускає потім все життя. За задумом автора його головний твір не повинен був втратити своєї актуальності та новизни читацького сприйняття і через 50, і через 100, й через 200 років. Любов та творчість опиняються під захистом не тільки Бога, але й диявола. Всезнаючий та суворий Воланд разом зі своїм почетом нещадно викриває людські вади, але не поспішає їх виправляти. Цей тягар покладається на саму людину, в душі якої вічно боряться добро та зло, срах та співчуття, жорстокість та милосердя. Інакше світ був би пласким і в ньому було б нецікаво жити.

Об’єктом вивчення є безпосередньо роман М.Булгакова «Майстер і Маргарита», критична література, а також література, присвячена життю та творчості М.Булгакова. Мета роботи розкрити в усій складності і суперечливості образи нечистої сили в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита». I. Дуалізм давніх релігій в романі М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита» 1.1 Історія написання роману&quo ;Майстер і Маргарита&quo ; – роман, який за життя Булгакова не був завершений і не публікувався. Вперше роман опублікований у Москві в 1966р. Час початку роботи над &quo ;Майстром і Маргаритою&quo ; Булгаков в різних рукописах датував то 1928, то 1929 р. До 1928 р. відноситься поява замислу романа, а робота над текстом почалась в 1929 р. Згідно з розпискою, що збереглася, Булгаков 8 травня 1929 р. здав до видавництва &quo ;Недра&quo ; рукопис &quo ;Фурібунда&quo ; під псевдонімом &quo ;К. Тугай&quo ; (псевдонім походив від прізвища князів в оповіданні «Ханський вогонь»). Це - найбільш рання із точно відомих дат роботи над &quo ;Майстром і Маргаритою&quo ;. Одначе роман був розпочатий кількома місяцями раніше. Зберігся донос невідомого агента ОГПУ від 28 лютого 1929 р., де мова йде про майбутній роман «Майстер і Маргарита». Зимою 1929 р. були написані лише деякі глави роману, що відрізнялися ще більшою політичною гостротою, ніж фрагменти попередньої редакції, що збереглася. Віддана у «Недра» «Манія фурібунда» являла собою вже пом’якшений варіант раніше написаного тексту. У першій редакції роман мав варіанти назв: «Черный маг», «Копыто инженера» &quo ;, &quo ;Жонглер с копытом&quo ;, &quo ;Сын В(елиара?)&quo ;, &quo ;Гастроль (Воланда?)&quo ;. Перша редакція «Майстра і Маргарити» була знищена автором 18 березня 1930 р. після отримання повідомлення про заборону п’єси &quo ;Кабала святош&quo ;. Про це Булгаков писав в листі до уряду 28 березня 1930 р.: &quo ;И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе.&quo ; Робота над &quo ;Майстром і Маргаритою&quo ; поновилася 1931 р. До роману були зроблені перші чернетки, причому вже тут фігурували Маргарита та її супутник – майбутній Майстер. Наприкінці 1932 або на початку 1933р. письменник почав знову, як у 1929-1930 рр., створювати фабульно завершений текст. 2 серпня 1933 р. він повідомив своєму другу письменнику Вікентію Вересаєву (Смидовичу) (1867-1945): &quo ;В меня. вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу себя сам! Пусть упадет в Лету! Впрочем, я, наверное, скоро брошу это&quo ;. Одначе Булгаков більше не кидав «Майстра і Маргариту» і з перервами, що були зумовлені необхідністю писати замовні п’єси, інсценіровки та сценарії, продовжував роботу над романом практично до кінця життя. Друга редакція «Майстра і Маргарити», створювана до 1936 р., мала підзаголовок «Фантастичний роман» і варіанти назв: &quo ;Великий канцлер&quo ;, &quo ;Сатана&quo ;, &quo ;Вот и я&quo ;, &quo ;Шляпа с пером&quo ;, &quo ;Черный богослов&quo ;, &quo ;Он появился&quo ;, &quo ;Подкова иностранца&quo ;, &quo ;Он явился&quo ;, &quo ;Пришествие&quo ;, &quo ;Черный маг&quo ; и &quo ;Копыто консультанта&quo ;.

Третя редакція «Майстра і Маргарити», розпочата в другій половині 1936 р. або у 1937 р., спершу називалася «Князь темряви», але у другій половині 1937 р. з’явилася добре відома тепер назва «Майстер і Маргарита». В травні-липні 1938 р. фабульно завершений текст «Майстра і Маргарити» вперше був надрукований. Авторська правка машинопису почалася 19 вересня 1938 р. і продовжувалася з перервами майже до самої смерті письменника. Булгаков перервав її 13 лютого 1940 р., менш ніж за чотири тижні до смерті, на фразі Маргарити: &quo ;Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?&quo ;. Фабульно «Майстер і Маргарита» - твір завершений. Залишилися лише деякі незначні невідповідності, на кшталт такої, як у главі 13, де стверджується, що Майстер гладенько поголений, а у главі 24 він постає перед нами з бородою, причому достатньо довгою, якщо її не голять, а лише підстригають. Окрім цього, через незавершеність правки, частина якої збереглася тільки у пам’яті третьої дружини письменника Є.С.Булгакової, а також внаслідок втрати одного з зошитів, куди вона вносила останні булгаковські виправлення та доповнення, залишається принципова невизначеність тексту, від якої кожен з публікаторів змушений позбавлятися на свій розсуд. Наприклад, біографія Алоїзія Могарича була закреслена Булгаковим, а новий її варіант був тільки намічений. Тому в одних виданнях «Майстра і Маргарити» вона випускається, а в інших, з метою більшої фабульної завершеності, відновлюється закреслений текст. Демонологія як наука про демонів і їх відносини з людьми Демонологія - розділ середньовічної християнської теології (західних гілок християнства), що розглядає питання про демонів та їх відносини з людьми. Демонологія походить від давньогрецьких слів daimo , демон, злий дух (в античній Греції це слово ще не мало негативного забарвлення) і logos, слово, поняття. В буквальному перекладі &quo ;демонологія&quo ; означає &quo ;наука про демонів&quo ;. Знання, взяті з демонології, Булгаков широко використовував в романі «Майстер і Маргарита». Джерелами відомостей про демонологію для Булгакова слугували присвячені цій темі статті Енциклопедичного словника Брокгауза и Ефрона, книга М. А. Орлова &quo ;История сношений человека с дьяволом&quo ; (1904) і книга письменника Олександра Валентиновича Амфітеатрова (1862-1938) &quo ;Дьявол в быте, легенде и в литературе средних веков&quo ;. З перших двох збереглися в булгаковському архіві багаточисельні виписки з посиланнями. З праці О.Амфітеатрова в архіві автора &quo ;Майстера и Маргарити&quo ; виписок з прямими посиланнями немає, одначе ряд з них, безперечно, походить з &quo ;Диявола&quo ;, зокрема, про демона Астарота (так Булгаков думав назвати майбутнього Воланда в попередній редакції роману). Крім того, чисельні посилання до книг Амфітеатрова в булгаковських творах (наприклад, до роману &quo ;Мария Лусьева за границей&quo ; в оповіданні «Необыкновенные приключения доктора»), відчутні паралелі з амфітеатровським романом &quo ;Жар-цвет&quo ; (1895 - 1910) та дослідженнями про диявола в &quo ;Майстрі і Маргариті&quo ; змушують думати, що з демонологічною працею Амфітеатрова Булгаков був добре знайомий.

Сколько бы сейчас не ерзали столяровоненавистники дело сделано! Андрей Михалычу вы обеспечили функциональное бессмертие. Вы слепили такой образ демона, что только пальчики оближешь. А в наши демонические времена это именно то, без чего не обойтись. Увы, в сени рыночных кущ вся пишущая братия вынуждена пускаться во все тяжкие, лишь бы рейтинг не падал. Если выйти из жанра, то сравнить А.М.С. можно с Дали или с Лимоновым. Вне прочих качеств, это образцы правильно сработанного скандала, волны, шумихи и т.Pп. В чем я не вполне согласен с А.М.С. Дело в том, что войны нет и не ожидается. Война давно проиграна. Как сказано в одном романе, "пока мы в крови и соплях боролись за каждую пядь земли, теряя друзей и врагов, в наших тылах хозяйничали мародеры". Мы точим шпаги и рапиры, отливаем пули для мушкетов, а на наших улицах давно стоят танки. Что же нам делать вести метафизическую герилью? Наверное, это единственное, на что мы способны. Впрочем, на эти темы лучше написать что-нибудь отдельное и художественное. ЧТО ЕСТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ? Вопросы с пятого по десятый

1. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

2. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

3. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

4. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

5. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

6. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики
7. Рельєф та ландшафтна організація
8. Тропічні та субтропічні плодові рослини

9. Благоустрій та озеленення території мотелю "Меркурій" у м. Жидачеві

10. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози

11. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

12. Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

13. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

14. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

15. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

16. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

17. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

18. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

19. Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

20. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

21. Психологія емоцій та почуттів

22. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою
23. Давньоіндійська та давньокитайська філософські системи
24. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

25. Види акцій та їхнє призначення

26. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

27. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

28. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

29. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

30. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

31. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

32. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

Фоторамка на 7 фотографий С34-010 "Alparaisa", 55,5x29 см (бронзовый).
Размеры рамки: 55,5x29x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 10х10 см, 3 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 7-ми
614 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки

33. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

34. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

35. Особливості вивчення змістової лінії: "Властивості та відношення предметів. Лічба" на уроках математики в початковій школі

36. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

37. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

38. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
39. Постмодернізм та українська історична наука
40. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

41. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

42. Сутність та зміст сучасного менеджменту

43. Іудаїзм - релігія євреїв

44. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

45. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

46. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

47. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

48. Антична культура: Давній Рим

Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

49. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

50. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

51. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

52. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

53. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

54. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
55. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці
56. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

57. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

58. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

59. Охорона праці в хімічній промисловості

60. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

61. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

62. Роль та вміст води в організмі

63. Концепція атомізму й елементарні частки. Пізнання речовин і хімічні системи

64. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

66. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

67. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

68. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

69. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

70. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
71. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
72. Прийняття рішень за результатами ревізій і перевірок та контроль за їх виконанням

73. Призначення, будова, таврування, фарбування, маркування боєприпасів та гранат і порядок їх зберігання у військовій частині

74. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

75. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

76. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки

77. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

78. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

79. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

80. Наукові школи та теорії в зарубіжній кримінології

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

81. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

82. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

83. Право націй на самовизначення та створення власних держав

84. Прийняття та зміна Конституції Угорщини

85. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

86. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав
87. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій
88. Війна в Іраку та ЗМІ

89. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

90. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

91. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

92. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

93. Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

94. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

95. Англійські та російські фразеологічні одиниці з сурядними сполучниками

96. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

Карандаши цветные BIC "Evolution", 18 цветов.
Цветные карандаши произведены без использования дерева. Ударопрочный стержень - не расщепляется при механическом воздействии. Безопасные -
388 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фигурка (копилка) декоративная "Зайчонок/Непоседы" 9x11x22,5 см.
Фигурка декоративная, настольная. Изготовлена из полимерных материалов. Размер: 9x11x22,5 см.
460 руб
Раздел: Копилки
Центр игровой надувной Upright "Паровозик".
Надувной центр рассчитан для детей от 9 месяцев. Можно использовать как на улице, так и в помещении. Шарики яркие, легкие, удобны и
2544 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Чисельне інтегрування та наближення функцій поліномами вищого порядку

98. Анархізм в Росії: теорія та практика

99. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.