Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Технології політичної діяльності

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат з політології Технології політичної діяльності Політична діяльність — заняття професійне або на громадських засадах у сфері політики і політичного життя. Більшість політиків займаються політичною діяльністю на громадських засадах. Чимало є однак і таких політиків, які поєднують професійну діяльність будь-якого характеру з політичною. Для окремих політиків політична діяльність є основним джерелом їхнього життєзабезпечення. Це, власне, політики загальнодержавного рівня, хоча в Україні, наприклад, навіть на рівні Верховної Ради часто точаться суперечки, виникають проблеми, коли народні обранці намагаються, окрім депутатської діяльності, займатися й іншою (комерційною, господарською тощо), що законодавчо заборонено, але реально &quo ;законотворцями&quo ; ігнорується. Політична діяльність є наслідком реалізації певної мотивації суб'єктів політики, їх політичних інтересів. Основним рушієм такої діяльності є політична свідомість, соціальні інтереси політика. Політична діяльність потребує певних знань, політичної культури, досвіду, кваліфікації, творчості, гнучкості у поглядах, специфічних особистісних якостей, мудрості, тактовності, зібраності тощо. Політичним лідерам мають бути притаманні певні ділові і людські якості. Основні серед них такі: здатність максимально кваліфіковано акумулювати, а відтак відображати і реалізовувати у власній діяльності інтереси широких мас. Це означає, що політичний лідер будь-якого, а особливо загальнонаціонального рівня аж ніяк не може звужувати своїх політичних інтересів і уподобань до певної, хоч і великої групи співгромадян; інноваційність, тобто здатність генерувати, висувати нові ідеї, шукати шляхи і форми їх реалізації. Це стосується і вміння використовувати певний досвід політичної діяльності інших людей,політичних лідерів, політичної інформованості, політичної культури; психологічна культура, до якої належить культура мислення, культура мовлення, культура почуттів, культура прийняття політичних рішень; організаторські здібності, вміння співпрацювати з іншими, організовувати діяльність максимально великої кількості людей. Значення політичної діяльності в суспільстві ніколи не трактувалося однозначно. За всієї різноманітності ЇЇ визначень можна вести мову про: політичну діяльність як &quo ;благородну справу&quo ; (Аристотель); політичну діяльність як вульгарну, брудну, принизливу справу. У першому випадку (позитивна оцінка) політичну діяльність розглядали і характеризували як своєрідне, тонке і делікатне мистецтво управління суспільством, процесами, які відбуваються в ньому. За твердженням Аристотеля, політична діяльність є (у всякому разі має бути) миротворчою, тобто такою, що сприяє об'єднанню всіх громадян, суспільства навколо певної вищої мети — стратегії розвитку цього суспільства. У негативному аспекті політичну діяльність розглядали як &quo ;марні політичні ігри&quo ;, &quo ;пустопорожні балачки&quo ;, &quo ;реалізацію людьми їхнього непомірного честолюбства&quo ; тощо. Звичайно, у реальному житті в політичній діяльності є все — і позитив, і негатив, тобто досить часто у чистому, стерильному вигляді політичної діяльності немає.

Своєю суттю політична діяльність має два основні види — теоретичний і практичний. До теоретичного можна зарахувати: ідеологічну, законотворчу, наукову, методичну, соціологічну, а до практичного — депутатську, урядову діяльність в органах місцевого самоврядування, партійну і громадську діяльність, участь у виборах, референдумах, мітингах, пікетуваннях, маніфестаціях тощо. Як правило, політики, особливо вищого рівня, займаються багатьма видами як теоретичної, так і практичної політичної діяльності. Самі собою політичні процеси, в яких політик бере безпосередню участь або просто спостерігає за ними, аналізує їх, можна класифікувати у такий спосіб: •залежно від характеру змін влади — еволюційний і революційний, мирний і насильницький; залежно від рівня усталеності — стабільний і нестабільний; залежно від публічності здійснення елітою і електоратом своїх функцій — відкритий і прихований (тіньовий). Кожний політик у різний спосіб виконує такі функції: інтеграція суспільства, громадян, їх об'єднання навколо певних цінностей, інтересів, мети і завдань. Особливо яскраво це простежується в діяльності політиків — лідерів політичних партій, рухів, об'єднань. Власне, і в політичні партії, об'єднання та рухи громадяни об'єднуються на основі спільності таких цінностей, інтересів і завдань; пошук і прийняття оптимальних політичних рішень. Реалізація такої функції потребує відповідних аналітичних навичок, уміння порівнювати, вибирати і приймати найефективніші рішення. Багато в чому це залежить від політичного чуття політика, вміння передбачати, прогнозувати, а то й ризикувати; захист громадян від беззаконня, самоуправства бюрократії, підтримка громадського порядку; зміцнення політичних зв'язків з масами. Без цього політик швидко втрачає авторитет, підтримку громадян, після чого настає його політична смерть; ініціювання, оновлення та генерування оптимізму і соціальної енергії мас, їх мобілізація на досягнення певної мети. Ця функція особливо притаманна політикам-комуністам, майстрам виголошування промов, політикам, які знаються на журналістиці. Політикам властиві й інші функції. Неважко визначити, які і якому конкретно політику вони притаманні залежно від багатьох обставин, у тому числі особистісних якостей політика. Повертаючись до першої функції політика, необхідно сказати саме про його політичні, соціальні інтереси та інтереси його прихильників, електорату. З одного боку, політик змушений співвідносити власні інтереси з інтересами мас, інших політиків, тобто різних суб'єктів політичного процесу. Тим часом легко помітити, що окремі політики досить активно &quo ;експлуатують&quo ; ті загальнолюдські проблеми, інтереси, потреби, які лежать, образно кажучи, на поверхні. Важко знайти в Україні політика, який би не обіцяв, скажімо, докласти зусиль до вирішення проблем праці, рівня життя, боротьби з корупцією тощо. Як зазначалося, кожен політик має особисті риси характеру, рівень теоретичної і практичної підготовки. Якщо політику притаманні такі риси, як реакційність, консерватизм, жадоба влади, агресивність, конформізм, примітивізм у мисленні, то такого політика називають авторитарним (авторитарною особистістю).

Концепція авторитарної особистості виникла ще в руслі неомарксизму франкфуртської школи, потім вона була асимільована ліворадикальною і ліберальною соціологією 60-х років. Е. Фромм вважав, що авторитарна особистість надмірно страждає від почуття свободи, одноосібності, загубленості. Це все загострює її інстинкт до самозбереження і потяг до самоутвердження, що, у свою чергу, обертається волею до влади. Протилежністю авторитарного політика є політик-неоконформіст (неоконформістська особистість). Успіх діяльності політика забезпечує, окрім знань, навичок і вмінь, політична культура — своєрідний вид людської культури, який межує на стику політики і досягнень суспільства у матеріальній і духовній сферах і проявляється як цивілізована діяльність, поведінка у сфері політики і політичного життя. Розрізняють політичну культуру окремих політиків, громадських діячів, партій, рухів, націй, класів, держав, країн, народів. Політична культура окремого політика — важливий показник його підготовленості (знань, навичок, ідейних переконань), готовності до активної і свідомої політичної діяльності. Як правило, політик, якому притаманна висока політична культура, займає чітку політичну, громадянську позицію, вміє поєднувати власні інтереси з груповими, корпоративними, загальнонаціональними, загальнодержавними. Його дії переважно відкриті, чесні, послідовні і виважені. Політична культура — це особливий різновид культури, спосіб духовно-практичної діяльності й відносин, які відображають, закріплюють і реалізують основні національні цінності та інтереси, формують політичні погляди й цінності, знання та навички участі громадян у суспільно-політичному житті. Однією з характерних ознак стану суспільної думки в політичній сфері є авторитет політичних інститутів, партій, організацій і владних структур і довіра до них з боку населення країни. Особа у процесі свідомої діяльності отримує політичні знання й досвід, формує свою політичну свідомість і відповідні політичні відносини. Політична культура характеризується власним способом реалізації соціально-політичної діяльності людей, у процесі якої змінюються відносини між ними і створюються певні цінності. Політична культура окремої людини формується у процесі навчання, оволодіння професією, продуктивної діяльності зі створення матеріальних і духовних благ, участі в суспільному, громадському житті. Формування політичної культури, на думку багатьох людей в Україні, нині не може бути дієвим, бо демократія ще не вирізняється стабільністю, парламентський демократизм існує лише теоретично, а вибори не відбивають істинної думки народу. У всякому разі такою є думка багатьох фахівців з філософії, історії, політології та соціології. Можна зробити висновок, що у свідомості старшого покоління склався ілюзорний імідж соціалізму, який забезпечував ідеальне &quo ;соціальне благополуччя&quo ; та повну зайнятість в умовах планової економіки. Політична культура насамперед повинна, ми вважаємо, сприяти усвідомленню загальноісторичної відповідальності українців як нації, вихованню в них справжнього патріотизму, національної гідності і самосвідомості.

Цей фронт був спрямований проти дипломатичних представникв СССР на ЗУЗ (атестат М. Лемика на секретаря  полтичного кервника совтського консульства у Львов Майлова  полтичний процес), проти большевицько аAентури, компарт та совтофльства. Метою тих акцй було заманфестувати днсть визвольного фронту, солдарнсть Захдньо Украни з протибольшевицькою боротьбою Осереднх  Схднх Земель Украни та викорнити на Захднй Укран комунстичну й аAентурно-совтофльську працю серед укранського населення. A) В бойових дях занехано експропорцяцйн акц, як переводжено давнше проти польських державних установ, зате сильнше заакцентовано бойов акц проти нацонально-полтичного утиску й полцйного терору польсько влади супроти укранцв. Цей перод мо дяльности закнчився мом ув'язненням у червн 1934 р. Передше я був клькакратно арештований польською полцю у зв'язку з рзними акцями УВО й ОУН, напр., при кнц 1928 р. в Калуш й у Станиславов за органзування в Калуш листопадових свят-манфестац в 10-рччя 1-го Листопада  створення ЗУНР у 1918 р. На початку 1932 р. я був притриманий при нелегальному переход польсько-чеського кордону й того року просидв 3Pмсяц в слдчй тюрм у зв'язку з атентатом на польського комсара Чеховськрго  т.Pп

1. Політичні технології

2. Політичні права і свободи громадян України

3. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

4. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

5. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

6. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
7. Cучасні політичні партії в Україні
8. Політичний режим

9. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

10. Утворення Скіфії та її політична історія

11. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

12. Політичний портрет М. Грушевського

13. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

14. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

15. Політична географія як складова частина СЕГ

16. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

17. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

18. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

19. Політична система Великовританії

20. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

21. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

22. Роль політичних партій у розвитку демократії
23. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема
24. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

25. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

26. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

27. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

28. Історія України. Соціально-політичні аспекти

29. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

30. Політична діяльність Лазара Кагановича

31. Політична історія Галицько-Волинського князівства

32. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

33. Політична система Української козацької держави

34. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

35. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

36. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

37. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

38. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.
39. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
40. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

43. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

44. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

45. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

46. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

47. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

48. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Суспільно-політичне та культурне життя України

50. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

51. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

52. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

53. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

54. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
55. Економічна та торгово-політична роль митного збору
56. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

57. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

58. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

59. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

60. Історія світової політичної думки

61. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

62. Міжнародна політика і світовий політичний процес

63. Основні етапи становлення світової політичної думки

64. Партійна система України. Політичний маркетинг

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

65. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

66. Політичні партії, організації и рухи

67. Політичні погляди Липинського

68. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

69. Політичні режими

70. Політичня система як механізм влади
71. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
72. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

73. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

74. Структура політичної влади

75. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

76. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

77. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

78. Формування етосфери в політичному житті суспільства

79. Центристські партії в політичній системі сучасної України

80. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

81. Політична влада

82. Політична влада

83. Політична географія і геополітика

84. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

85. Політична еліта, лідерство і демократія

86. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності
87. Політична культура
88. Політична наука

89. Політична система Аргентини

90. Політична теорія Макса Вебера

91. Політичне лідерство

92. Політичне лідерство в Україні

93. Політичне управління та його соціотехніка

94. Політичний діяч Алексис де Теквіль

95. Політичний портрет Віктора Ющенка

96. Політичний портрет: Уго Чавес

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

98. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

99. Політичні ідеї в Стародавньому Китаї


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.