Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Методика проведения лізингових операцій

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТI. Вступ. II. Історія розвитку лізингових операцій та іх місце в спектрі послуг комерційних банків. III. Методика проведення лізингових операцій: 1. Етапи лізингових угод 2. Правові і методичні засади розрахунку та проблема забезпечення гнучкості лізингових платежів; IV. Розрахунок розміру комісійних виплат. V. Закон України «Про лізинг» та розвиток лізингу на Україні VІ. Перспективи розвитку банківських послуг на Україні: 1. Стан та перспективи розвитку лізинга в Україні; 2. Перспективи розвитку лізингових операцій з урахуванням досвіду зарубіжних лізингових інститутів. VІІ. Висновки. Список використаної літератури. Додатки І. ВСТУПАктуальність теми: Становлення цивілізованого ринку в нашій країні неможливо без розвитку діяльності комерційних банків в області банківських послуг. Для цього на Україні сформувалися практично всі умови: - почалася структурна перебудова економіки України, що орієнтувалася на споживача, клієнта; - з'явилися елементи цивілізованого законодавства, що зрієнтувано на нормальні відношення громадян, суспільства, держави в економічному житті; - підготовлено фахівців і менеджерів вищої кваліфікації, що мають достатньо знань для створення конкурентоспроможніх інститутів і ефективного управління ними. Розвиток банківських послуг є перспективним направленням не тільки в роботі банків. Вони сприятливо впливають на вдосконалення підприємницької справи, т.і. Основною метою банківської діяльності в сфері банківських послуг є максимальне задоволення потреб клієнтів. Хоча банківські послуги є новим видом діяльності вітчизняних комерційних банків, треба зазначити, що в майбутньому вони будуть приносити банкам значний зиск поряд з традиційними банківськими операціями. Сучасне економічне життя неможливо уявити без таких фінансово- кредитних інститутів як комерційні банки. Комерційні банки здійснюють свою діяльність на підставі Закону України «Про банківську діяльність». Банківські послуги є невід”ємною частиною банківської діяльності. Розвиток банківських послуг сприятливо відбивається не тільки на вдосконаленні банківського діла, але і на підприємництві. В практиці роботи комерційних банків розрізняють різноманітні послуги, що можна звести до 3 груп; 1. Послуги, пов'язані з розрахунково-касовими, кредитними, валютними і іншими операціями, обсяги яких підлягають врахуванню; 2. Консультації, участь банків в перевірці проектно-кошторисної документації і інші інженерні послуги, на аналоги яких є цінники і калькуляції; 3. Послуги, обсяги яких точно не можуть бути враховані або на аналоги яких будуть відстуні цінники і калькуляціі. Банківськими послугами можна вважати також дії банка, що сприяють його основним функціям і направлені на зростання прибутковості діяльності банка. Комерційні Банки здійснюють кредитування підприємств, об’єднань, установ на принципах терміновості, повернення і платоспроможності кредитів. Операції по кредитуванню, нарахуванню і сплаті відсотків неможливі без підготовки пакету документів для видачі кредиту, оформлення пролонгації чинності умов кредитного договору, участі в підготовці договору застави матеріальних цінностей або цінних паперів клієнта, видачі банком гарантії погашення кредиту і відсотків по ньому, видачі банком гарантії оплати поставлених товарно-матеріальних цінностей, проведення на прохання клієнтів аналізу господарсько-фінансової діяльності з виробленням рекомендацій.

Залучення банком ресурсів для кредитування нерозривно пов'язане з послугами банку по відкриттю депозитного рахунку для юридичних осіб, з розвитком роботи банку по залученню вкладів громадян до вімоги, термінових, цільових, договірних, накопичувальних, перерахування вкладів в кредитні установи іншої банківської системи, видаванням вкладів, методологічною допомогою в організації ведення розрахункових операцій підприємствами та інше. Окрім залучення вкладів і розміщення їх у вигляді кредитів комерційні Банки: - здійснюють розрахунки за дорученням клієнтів і банків- кореспондентів, їхнє касове обслуговування, інкасацію грошового виторгу і доставку цінностей; - відкривають і ведуть рахунки клієнтів і банків-кореспондентів, в тому числі іноземних; - випускають, продають, купують і зберігають акції, облігації, інші цінні папери і платіжні документи. Прибутки комерційному банку приносять операції з цінними паперами. Їхній розвиток пов'язаний з такими послугами, як первинне розміщення цінних паперів інших елементів, послуги по купівлі (продажу) цінних паперів для юридичних і фізичних осіб, зберігання в банку свідоцтв акціонерів, цінних паперів клієнтів, купівля і продаж цінних паперів на фондовій біржі за дорученням довірника, спостереження за курсом цінних паперів, операції з цінними паперами населення, включаючи управління їхнім використанням, консультаційні послуги по організації випуску акцій, облігацій, розвитку ринку цінних паперів. Комерційні банки також здійснюють фінансування капітальних вкладень за дорученням володарів або розпорядників засобів, що інвестуються. Операції по фінансуванню і кредитуванню капітальних вкладень і капітального ремонту підприємств -- найбільш складні і трудомісткі в діяльності комерційних банків. Тому такі операції сопроводжує безліч банківських послуг, серед них: укладання завдань на проектування; перелік сукупних кошторисів розрахунків вартості будівництва за індексами; контроль вірності укладання і обгрунтування витрат в договірних цінах на будівництво і проектну документацію (до їхнього погодження і затвердження); проведення інвентаризації виконаних і оплачених обсягів будівельно-монтажних робіт; технічний нагляд за здійсненням будівництва об’єктів, перевірка кошторисів на пусконалагоджувальні роботи і перевірка цих робіт в ході їхнього виконання; надання допомоги по розміщенню замовлень на виконання проектно- дослідницьких, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт; експертиза проектно-кошторисної документації; участь в роботі по перерахунку вартості основних фондів, пов'язаної з процесом приватизації. Комерційні банки також: - набувають прав вимоги платежу, що випливає з постачання товарів і надання послуг (факторинг) - виявляють консультаційні послуги (у тому числі інвестиційне консультування) - здійснюють лізингові операції; - видають гарантії і інші зобов'язання за третіх осіб; - виробляють інші агентські операції і угоди згідно з дозволом Центрального Банку, що видається в межах його компетенції. Мета даної дипломної роботи -- показати всі переваги розвитку саме лізингових послуг на Україні, розкрити недоліки, проблеми, що виявляють негативний вплив на становлення ринку банківських послуг і запропонувати можливі шляхи рішення цих проблем.

ІI. історія розвитку лізингу та його місце в спектрі послуг комерційних банків. Лізинг – похідне від англійського дієслова « o lease», що означає здавати або брати майно в аренду. Лізингом називають майнові відносини, що складаються в такий спосіб: одна організація (користувач) звертається до іншої (лізингової компанії) з проханням придбати необхідне їй устаткування й передати його їй у тимчасове користування. Лізинг є різновидом оренди або так званої посередницької аренди, що забезпечує інввестиції засобами виробництва за посередництва лізингової фірми. Оренда, крім лізингу, включає також такі господарскі операції, як наймання та прокат, кожна з яких має свої специфічні риси. Лізинг на відміну від наймання, як правило, не стосується оренди землі, житла й лише в окремих випадках включає оренду виробничих площ. Більш тривалі строки відрізніють лізинг і від прокату. Крім цього, речі, які даються на прокат, потрібні здебільшого для індивідуального чи групового використання, без отримання прибутку від користування ними. У разі лізингу орендуються засоби виробництва, призначені для виробництва та реалізації продукції та послуг. Звичайно, між цими трьома формами оренди не існує жорстких меж. Вони взаємопов’язані, хоча в більшості випадків вони значно відрізняються як за суттю орендних відносин, так і за статусом осіб, які виступають як орендарі та орендодавці. Найперша згадка про лізинг є в «Законах» Хаммурапі близько 1800 р. до н.е. Римська імперія також не залишалась осторонь. Пов’язані з лізингом дії отримали своє відображення в «Інституціях» Юстиніана. В Англії лізинг поширюється з 1284р. Проте особливого розвитку він набув під час промислових революцій. Об’єктом лізингу в XIX столітті були залізничні вагони, що здавалися окремими компаніями власникам шахт для перевезення вугілля. Саме звідси й пішло право орендаря купувати майно після закінчення терміну оренди. Однак дійсно поширеним явищем лізинг став у США. «Батьком» лізингу вважається Генрі Шонфенльд, який організував у 1952 році компанію «U i ed S a es Leasi g Corp.», яка вже в 1959 році відкрила свої філії в Англії та Канаді. Сучасний лізинг бере свій початок у практиці північноамериканських промислових корпорацій і банків початку XX століття. Вже наприкінці XX століття в США орендні операції в промисловості, на транспорті та в галузі зв’язку були поставлені на регулярну ділову основу, хоча система лізингового кредитування купівель спочатку застосовувалася лише для незначних за обсягом і характером контрактів. Після компанії «БТК», яка першою здійснила лізингові операції і за короткий час зуміла створити найбільшу в світі телефонну мережу й навіть прокласти кабельні лінії на дні океану, лізинг взяли на озброєння як важливий елемент ринкової політики інші фірми, що дало їм змогу вижити під час затяжних економічних криз. Особливо сприяло зростанню лізингового бізнесу прийняття урядом США низки законодавчих актів, які підвищили зацікавленість американських бізнесменів у цьому виді операцій. Найбільшого поширення в СШАнабули нормативний та посередницький фінансоаий лізинг.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; 4) мошенник неизвестен: а) составление субъективного портрета; б) проверка по криминалистическим учетам; в) проведение оперативно-разыскных мероприятий. 78. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА Вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, или уничтожения, или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имел ли место факт вымогательства; 2) совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество; 3) время, место и способ совершения вымогательства; 4) что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, какова сумма материального ущерба; 5) кто совершил вымогательство; 6) сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да, то какими; 7) кто является потерпевшим; 8) каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства

1. Особенности проведения банком операций с векселями

2. Организация и методика проведения общего аудита

3. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

4. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

5. Методика проведения swot-анализа

6. Принципы организации и проведения банковских операций на примере АКБ "Индустриалбанк"
7. Методика проведения аудита денежных средств
8. Методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками

9. Организация и методика проведения аудита

10. Особенности методики бухгалтерского учета операций по договору простого товарищества

11. Порядок проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности

12. Физические обоснования и методика проведения процедур. Аппараты для низкочастотной магнитотерапии

13. Методика проведения игр как эффективного способа проведения праздничных мероприятий

14. Методика проведения маркетинговых исследований

15. Методика проведения массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

16. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы
Лоток вертикальный, сборный, 6 отделений, серый.
Легкий и прочный, даже при максимальной загрузке документов. Возможность по собственному желанию регулировать ширину отделений. Для листов
383 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки

17. Методика проведения внеклассных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

18. Методика проведения конкурса профессионального мастерства среди мастеров производственного обучения и учащихся училищ

19. Методика проведения лекционных занятий по разделу "Наноматериалы и нанотехнологии" при изучении дисциплины "Материаловедение"

20. Методика проведения мониторинга функционирования психологических служб системы образования

21. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

22. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
23. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"
24. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

25. Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях

26. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

27. Методика проведения ручных швейных работ

28. Методика проведения работы по сенсорному воспитанию в СДУ (специальное дошкольное учреждение)

29. Методика проведения занятий по художественной гимнастике

30. Особенности методики проведения занятий по гимнастике с различными контингентами занимающихся

31. Методика проведения анализа финансовых результатов деятельности организации

32. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры
Развивающая игра "Магнитные истории".
Игра «Магнитные истории» - это увлекательная обучающая игра для Вашего ребенка. В состав игры входят: 4 красочных игровых поля (два листа,
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

34. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями

35. Особенности проведения банками экспортных и импортных операций

36. Организация, методика, техника проведения инвентаризации и отражение её в учете

37. Порядок проведения и учет факторинговых операций

38. Анализ Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций"
39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
40. Методика планирования и проведения инновационных уроков профессионального обучения

41. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

42. Банковские операции с использованием векселей

43. Организационные основы проведения налоговых проверок

44. Формы и порядок проведения таможенного контроля

45. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

46. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

47. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

48. Методика исправления речевых недостатков у актёров

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

49. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

50. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

51. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)

52. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

53. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии

54. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных
55. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции
56. Программа по ведению операций в магазине

57. Матричные операции в вейвлетном базисе

58. Пропись цифр. Методика прописи цифр

59. Операции в вентральной области шеи

60. Общие положения методики расследования преступлений

61. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

62. Методика расследования компьютерных преступлений

63. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

64. Особенности подготовки и проведения праздников в специальном дошкольном учреждении для детей с нарушением слуха

Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

65. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

66. Методика организации тематических выставок в школе

67. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

68. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

69. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

70. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста
71. Теория и методика воспитания (шпаргалка)
72. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

73. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений

74. Технологические операции штамповки

75. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

76. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

77. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

78. Разработка модернизированного лабораторного стенда по проведению лабораторных работ в лаборатории импульсной техники

79. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

80. Планирование потребности в тракторах. Определение видение видов ТО и ремонтов, сроков их проведения. Расчет затрат средств на ремонты и техническое обслуживание

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы
Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика

81. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

82. Методика бега на средние дистанции

83. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

84. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

85. Быстрота и методика ее развития

86. Методические особенности проведения физической культуры
87. Аудит страховых организаций и особенности его проведения
88. Лизинговые операции банков

89. Форфейтинговые операции банков

90. Валютные операции коммерческих банков

91. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

92. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

93. Валютные операции Сберегательного банка РФ

94. Ризик кредитних операцій комерційного банку

95. Управление ликвидностью коммерческого банка посредством активных операций

96. Трастовые операции банков

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

97. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

98. Учет лизинговых операций

99. Банки и их операции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.