Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Формування і становлення української юридичної термінології

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ 1. Формування і становлення української юридичної термінології 2. Сучасна українська криміналістична та кримінально-процесуальна термінологія 3. Актуальні ресурси української правничої термінолексики 4. Синтагматичні властивості гібридних дериватів в правничій термінології 5. Іменникові композити у правничій термінології 6. Термінологічні «Псевдодрузі перекладача» Висновок Список використаної літератури Вступ Термінологія кожної науки є інструментом розвитку цієї науки. Досконалість, стабільність термінології свідчить про науковий прогрес галузі знань, а також про можливості конкретної мови у вираженні нових понять та ідеї. З відомих усім причин протягом багатьох років українська термінологія взагалі (і юридична зокрема) не мала змоги розвиватися самостійно. Упродовж цього часу судочинство велося переважно російською мовою. З набуттям Україною статусу незалежності, запровадженням «Закону про мови в Україні» криміналістика переходить на державну мову. У зв’язку з цим виникає ряд проблем, пов’язаних з перекладом та тлумаченням російських термінів і застосуванням їх на практиці. Сучасний розвиток термінологічного апарату у сфері криміналістики та кримінального процесу повинен іти по шляху уніфікації та універсалізації існуючої термінології. При цьому необхідне забезпечення відповідності застосовуваних термінів і понять кримінальному та кримінально - процесуальному законодавству, а також світовому рішенні розвитку юриспруденції. Мова юриспруденції набуває особливого поширення у період становлення правової держави. Цей процес активно впливає на вирішення важливих завдань українського національного відродження. В умовах відсутності державності української нації гальмувався будь-який розвиток літературної і наукової мови та її поширення. Свідченням цього є численні заборони на виляння літератури (зокрема спеціальної) українською мовою. Унаслідок намагань реалізації так званої теорії про злиття мов, українська мова у своєму розвитку прямувала до уподібнення з російською, до широкого калькування, яке вилилося в заміну багатьох термінів російськими. Однак з наданням українській мові статусу державної, із утвердженням її в усіх державних структурах, відкрився новий простір для повного і глибокого опанування мови, для збагачення словникового запасу, підвищення власної мовної культури, професійного рівня. Одним із показників зрілості науки є ступінь сформованості її понятійного апарату та відповідної термінології. Наука кримінального процесу та криміналістики враховує усі поняття і терміни будь-якої галузі знань і техніки, культури і мистецтва, виробництва і торгівлі, фінансів і бізнесу, але лише в напрямку їх використання для вироблення власних понять і відповідних термінів, необхідних для пізнання, попередження і припинення злочинів. В цьому підношенні використання понять кримінально-процесуальної науки є обов'язковим засобом який проте не можна оцінювати як замінник криміналістичних методів. 1. Формування і становлення української юридичної термінології Юридична термінологія розвивається з розвитком держави.

Розглядаючи питання про джерела права східного слов'янства, вчені , вважають, що в епоху первіснообщинного ладу правові відносини регулювались нормами звичаєвого права, які перелупали закону. Найдавніші писемні пам'ятки зберегли деякі норми звичаєвого права, які існували за первіснообщинного ладу, напр.: кровна родова помста, судові докази, викрадання тощо. Найяскравіше ці норми знайшли відображення в короткій редакції Руської Правди. Крім періодичних документів світського характеру важливими пам'ятками руського права періоду Київської держави були князівські церковні устави, ряд указів та грамот, серед яких потрібно відзначити-такі: &quo ;Устав князя Володимира&quo ;, &quo ;Устав князя Ярослава&quo ;, &quo ;Устав новгородського князя Всеволода&quo ;, &quo ;Уставна грамота, дана новгородським князем Всеволодом церкві па опоках&quo ;, &quo ;Устав новгородського князя Святослава&quo ;, &quo ;Уставна грамота Смоленського князя Ростислава&quo ;. У цих уставах ми знаходимо правові норми, які не зафіксовані в Руській Правді. Вони фіксують терміни на позначення: 1) видів злочинів; 2) видів покарань; 3) судочинства і судових посадових осіб. У сучасній українській літературній мові-терміном на позначення будь-якої дії, яка порушує закон і підлягає кримінальній відповідальності, є слово злочинство (рос. преступление, білор. злачыннісць). У ранній період державного життя східних слов'ян термін преступление, зустрічався виключно у церковних текстах, В юридичних актах протягом зазначеного періоду він не спостерігався. Для найменування правопорушень безвідносно до того чи іншого виду злочину використовувались інші лексеми, юридичне застосування яких відображується у найдавніших правових збірниках східних слов'ян. До них належали такі терміни, як: вина, проступити, проступок, лихо, обида, кривьда тощо. Поняття &quo ;провинність&quo ; у мові східних слов'ян позначалося спільнослов'янським словом вина, яке до цього часу, крім східнослов’янських мов, вживається у болгарській, македонській та західнослов'янських монах (На основі значення цієї лексеми утворились похідні слова &quo ;вибачення&quo ;, &quo ;пеня за провинність&quo ;. На позначення поняття &quo ;образа словом або вчинком&quo ; у східних слов'ян використовувалась спільнослов'янська лексема обида, яка до цього часу збереглася в ряді слов'янських мов. У мові східних слов'ян слово обида крім поняття &quo ;образа слоном або ділом&quo ;, зрідка вживалось і в значенні &quo ;сварка&quo ;, &quo ;порожнеча&quo ;. У Руській Правді обида стосувалась будь-якого правопорушення, оскільки терміни прьступлениє, переступити в цьому документі не засвідчені, напр.: &quo ;.Митрополит или пискоуп ведает межи или суд, или обида, или котора, или вражда&quo ; (Устав кн. Володимира). В українських пам'ятках термін обида зустрічається рідко. На позначення названого вище .поняття вживається термін кривьда, який па сучасному етапі розвитку мови відомий майже всім слов'янським мовам у значенні &quo ;несправедливість&quo ;. Різні правопорушення, в результаті яких завдавалися збитки людині або суспільству в цілому, називались терміном шкода.

Слово шкода відоме українській мові з давніх часів. Зокрема М. Фасмер вважає, що термін шкода було запозичено західнослов'янськими мовами з давньоверхньонімецької, а пізніше через польську мову увійшов у, східнослов'янські мови (у XV ст., коли частина давньоруських земель увійшла до складу польсько-литовського князівства) і простежується в діловому спілкуванні (шкода &quo ;вред, ущерб&quo ;, стар. шкота, укр., біл. шкода; д.-рус. шкода; чс., слвц. skoda, н. szkoda. Запозичено через польську з д.-в.-н. &quo ;вред&quo ; - Фасмер). Серед аналізованих термінів виділяється кілька тематичних груп термінів па позначення злочинів проти особистості. Злочини такого характеру у мові східних слов'ян до XV ст. називалися: бои, головничьство, головщина, убои, убойство, убийство, убити, душегубьстпо, насилити, мучити, гпалт та ін. Поняття &quo ;нанесення тілесних побоїв&quo ; у мові східних слов’ян називалося спільнослов'янським словом бои, яке широко використовувалось у Руській Правді. У мові східних слов'ян давньоруського періоду поняття &quo ;вбивство&quo ; мало ряд назв, а саме: убои, убоиство, убисние. У цих давніх документах східних слов'ян поряд з убои вживається синонімічний термін убоиство, що утворився від іменника убои за допомогою суфікса -ьство. Як термін убои, так і убоистпо, очевидно, мали книжний характер, про що свідчить вузьке коло пам'яток, де вони вживаються. Старослов'янський термін убийство відомий у східнослов'янських мовах давно. Закріпленню його у мовній практиці, очевидно, сприяла співзвучність із східнослов'янським терміном убоиство. Згодом термін убийство як нормативний закріпився її російській мові. В українській мові це поняття іменується лексемою убивство, утвореного за допомогою суфікса -ство від дієслова убивати, а в білоруській мов саме значення властиве терміну забівання. З інших слов'янських мов воно відоме в болгарській та сербській (болг. убуйство, серб, убиство). Крім цих термінів, у мові східних слов'ян київської доби поняття &quo ;вбивство&quo ; передавалось терміном головьничьство, утвореним за допомогою суфікса -ство: від слова головьникь. У давньоруський період головьничьство означало &quo ;штраф вбивці за вбивство&quo ;. Але й живому мовленні східних слов'ян головьничьство мало й значення &quo ;вбивство&quo ;. Це вказує на те, що в ранній період життя східного слов'янства термінологія злочину нерідко була й найменуванням сплати за цей злочин, напр.: вина (провинність) і вина (штраф); головщина (вбивство) і головщина (плата за вбивство); шкода (збиток) і шкода (платня за збитки); татьба (крадіжка) і татьба (плата за крадіжку). Безперечно, що первинним значенням цих термінів було значення &quo ;злочину&quo ;. Вторинним, переносним значенням, яке розминулось на основі метонімії, - &quo ;плата за ці злочини&quo ;. Вже й епоху формування східнослов'янських народностей слово головьничьство стало архаїзмом, хоч у XIV ст. лексема головинитьсьво - &quo ;плата за вбивство&quo ; - ще відзначалося в деяких українських пам'ятках. Не виключена можливість, що в окремих місцях східнослов'янської території це слово із значенням &quo ;вбивство&quo ; ще деякий час зберігалось (про що свідчать, зокрема, матеріали Словаря української мови за ред, Б.

Але  й ще одна важлива обставина: саме в цю оснь остаточно завершився 13-лтнй процес консолдац укрансько полтично нац. Змнилася не тльки масова свдомсть, але й масова енергетика. Ункальна вс метафори блякнуть! атмосфера «свободи, рвности, братерства» на вулицях столиц, сльози на очах од нжности до всх  кожного, злиття в помаранчевй ейфор полських фермерв, льввських  харквських студентв, запорзьких металургв, кивських бзнесменв,  при цьому, що дуже важливо, ще й остаточна духовна асимляця нби переплавка в загальному нацональному горн етнчних росян, врев, угорцв Ключову фразу цих тижнв «Я горджусь тим, що я укранець», уперше випадало чути вд рзних людей безвдносно до хнього етнчного походження, поняття «укранець» нарешт стало з паспортного громадянсько-полтичним. Напевно, можна побачити витоки того, що вдбуваться, в минулому Украни Культури просто так не вмирають а може,  взагал не вмирають нколи? Все-таки ще двст з гаком рокв тому гетьманв у нас обирали,  дуже сильно пдозрюю, що якби не було в культурному «геном» укранцв цього (дуже шевченквського!) вдчуття «неправедности» всяко невиборно, «призначено згори» влади, то самих тльки тринадцяти рокв громадянського суспльства для становлення укрансько демократ могло б, либонь,  не вистачити Якщо ж простше, то впродовж останнього року в Укран остаточно оформився вже вддавна спроквола визрваючий цивлзацйний розрив мж суспльством  владою

1. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

2. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

3. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді

4. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

5. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

6. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
7. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр
8. Особливості перекладу юридичної термінології

9. Податкова система України: теорія і практика становлення

10. Євген Чикаленко - меценат української культури

11. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

12. Витоки української художньої культури

13. Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

14. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

15. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

16. Культура початку ХХ ст Українська музика

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

18. Правовая культура юриста

19. Стан української мови

20. Культура та побут населення України

21. Становище Української журналістики в 20-х роках

22. Українська та зарубіжна культура
23. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр
24. Философские аспекты культуры /Укр./

25. Розвиток української мови

26. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

27. Архетипи та універсалії української ментальності

28. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

29. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

30. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

31. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

32. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

33. Норми сучасної української мови у спілкуванні

34. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

35. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

36. Розвиток мовленнєвої культури учнів

37. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

38. Історія розвитку української мови
39. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов
40. Архаїчне значення слів у словнику української мови

41. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

42. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

43. Відродження української держави

44. Запорізька Січ - зародок української державності

45. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

46. Культура України періоду феодальних відносин

47. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

48. Поняття "української діаспори"

Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы

49. Проблеми відродження української державності

50. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

51. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

52. Українська культура першої половини ХІХ століття

53. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

54. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
55. Витоки української авіації
56. Барокова культура в Україні

57. Культура козацької доби та українського бароко

58. Культура України XIX сторіччя

59. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

60. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

61. Українська культура 1980–90-х років

62. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

63. Українська культура ХХ ст.

64. Українське бароко як явище світової культури

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

65. Художня культура незалежної України: традиції та новації

66. Етнічна культура українського народу

67. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

68. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

69. Неоромантизм української літератури

70. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття
71. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка
72. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

73. Українсько-румунські стосунки 1991-2004 рр.

74. Українсько-Угорські відносини

75. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

76. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

77. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

78. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

79. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

80. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

82. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

83. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

84. Розвиток політичної думки України

85. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

86. Деякi вiхи становлення i проблеми української маркшейдерiї
87. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
88. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

89. Розвиток української етнонаціональної спільноти

90. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

91. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

92. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

93. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

94. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

95. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

96. Атомна енергетика України і РПС

Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры

97. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

98. Культура Казахстана 19 века

99. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.