Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингові дослідження

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Курсова робота з дисципліни: «Маркетингові дослідження» План Вступ Характеристика цільового ринку Формулювання проблеми, мети, завдання і робочої гіпотези дослідження Кабінетні дослідження Анкетування 4.1 Опис генеральної сукупності, формування вибірки 4.2 Механіка проекту 4.3 Результати анкетування Глибинне інтерв’ю Аналіз результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Маркетингові дослідження є основним засобом збору й аналізу інформації, яка потрібна для прийняття економічно обґрунтованих рішень у мінливих умовах ринкового середовища. Саме маркетингові дослідження дають можливість оцінити кон’юнктуру ринку та конкурентні позиції підприємства і визначити основні напрямки його розвитку, які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу підприємства. Практика доводить, що ринкового успіху досягають насамперед ті підприємства, які реально володіють інформацією про ситуацію на ринку і тенденції її розвитку, вміють обертати на свою користь наявні можливості і протидіяти ринковим загрозам. Енергетична стратегія України орієнтована в основному на ядерну енергетику, і потрібно вносити зміни щодо переходу України на відновлювальні джерела енергії. Для розвитку біоенергетики потрібно буде вирішити наступні питання: по-перше, прийняти політичне рішення про перехід і підтримку біопалива, по-друге, врегулювати нормативно-правову та нормативно-технічну базу, по-третє, створити економічні умови для підтримки біопалива. Предметом даної роботи є маркетингові дослідження. Метою роботи є збір інформації, яка допоможе прийняти правильне управлінське рішення і знайти шляхи вирішення поставленої проблеми, зазначеної у пункті 2. 1. Характеристика цільового ринку та опис досліджуваного питання Цільову аудиторію складають наявні та потенційні споживачі, посередники, тобто особи, що приймають рішення про купівлю товару або мають вплив на процес купівлі. Одним з методів вибору цільової аудиторії є факторна сегментація споживачів. Для того, щоб не помилитися у виборі інструментів маркетингових комунікацій, що дозволять позиціонувати ідею біопалива найкращим чином, необхідно досконально дослідити цільову аудиторію, визначити її всебічні характеристики. Безумовно цільовою аудиторією є власники транспортних засобів оснащених дизельним двигуном. А саме: у сільському господарстві всі трактори та самохідні комбайни працюють на звичайному дизельному паливі (вони становитимуть суттєву частку споживачів біопалива), серед вантажних автомобілів майже 85% працюють на дизелі, серед автобусів і мікроавтобусів – 95%, серед легкових автомобілів їх частка значно менша – 5%. Саме вище зазначені категорії власників транспортних засобів і становитимуть цільову аудиторію. Але мову про це можна буде вести при спрозиціонованому продукті. На даному етапі існує потреба створення у населення стійкого враження про біодизель (у Законі України «Про альтернативні види рідкого та газоподібного палива» (14,01,2000) одним з основних принципів державної політики у сфері альтернативних видів палива визначено «пропаганда серед населення економічних, екологічних, соціальних та інших переваг виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів палива»).

Біодизель – один із видів альтернативних видів палива, що може знизити нафтову залежність і зменшити глобальне забруднення атмосфери. Використання концентрованих сумішей біодизельного палива у існуючих транспортних дизельних двигунах може забезпечити їх значні переваги в порівнянні з роботою на дизельному паливі у відношенні екологічних показників, отруйних виділень, при цьому біодизельне пальне є відновлювальним. Біодизель – це метиловий ефір, що має якості горючого матеріалу і виготовляється в результаті хімічної реакції із рослинних жирів. Окрім відносно високого цетанового числа біопаливо має ряд корисних якостей: рослинне походження, «біологічна нешкідливість», менше викидів СО2, відносно чисте паливо, невеликий вміст сірки, добрі змащувальні властивості, збільшення строку служби двигуна і висока температура запалювання. Доступність у його отриманні (майже із всього що росте або колись росло) – ще одне з багатьох переваг біодизеля. Адже ті ж нафта і газ були колись такими ж рослинними залишками, але високі температури і тиск за мільйони років зробили їх тим, за що сьогодні ведуться війни. 2 Формулювання проблеми, мета, завдання і робочої гіпотези дослідження Як відомо, приблизно 80% механічної енергії, яку використовує людство у своїй діяльності, виробляється двигунами внутрішнього згоряння, для котрих основними є рідкі палива нафтового походження. Україна належить до енергодефіцитних країн, оскільки забезпечена власними паливно-енергетичними ресурсами лише на 53% (імпортує 75% необхідного обсягу природного газу та 85% — сирої нафти і нафтопродуктів). Залежність від імпорту нафти більшість розвинених країн розглядають як проблему національної й енергетичної безпеки , тому сьогодні для України настав час розвивати власні потужності для виробництва біопалива з поновлюваних сировинних ресурсів . Окрім того, широке використання нафтопродуктів як джерел енергії становить значну небезпеку для навколишнього природного середовища. Кожен автомобіль при згорянні 1 кг бензину використовує 15 кг повітря, зокрема 5,5 кг кисню. При згорянні 1 т пального в атмосферу потрапляє 200 кг окису вуглецю. Автотранспорт «дарує» понад 200 різних сполук: оксиди вуглецю, свинцю, азоту, сірчистий ангідрид,формальдегіди, зокрема домішки ароматичних вуглеводнів, бензапірен, канцерогени, у тому числі ПАР (поверхнево активні речовини), серед яких чимало мутагенів. Окиси сірки та азоту, які потрапляють у повітря спричиняють кислотні дощі, які є причиною загибелі життя у водоймах, лісах, врожаю, рослинності. Окрім того кислотні дощі руйнують споруди і пам’ятники архітектури, трубопроводи, знижують плодючість ґрунтів і можуть призвести до просочування токсичних металів у водоносні шари ґрунту. Забруднення навколишнього середовища завдає й економічних втрат. Наприклад, економічні втрати від кислотних дощів у США, за оцінками одного дослідження, становлять щорічно на східному узбережжі 13 мільйонів доларів і до кінця століття збитки досягнуть 1.750 мільярдів доларів від втрати лісів; 8.300 мільярдів доларів від втрати врожаїв (тільки в басейні ріки Огайо) і тільки в штаті Мінессота 40 мільйонів доларів на медичні витрати.

Єдиний спосіб змінити ситуацію до кращого, на думку багатьох фахівців, - це зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. Слід враховувати досвід провідних країн світу і залучатися до процесів екологізації країни. У зв'язку з наведеними причинами, в Україні великої актуальності набувають наукові дослідження та практичні дії, направленні на пошук, розробку і застосування альтернативних палив з відновлювальних джерел. Одним з таких видів палива є біодизель. Біодизельне паливо (БДП) (біодизель, МЕРО, РМЕ, RME, FAME, EMAG, біонафта та ін.) — це екологічно чистий вид палива, який одержують із жирів рослинного і тваринного походження та використовують для заміни нафтового дизельного палива (ДП). Біодизель, як показали досвіди, при потраплянні у воду не заподіює шкоди рослинам і тваринам. Крім того, він піддається практично повному біологічному розпаду: у ґрунті або у воді мікроорганізми за 28 днів переробляють 99% біодизеля, що дозволяє говорити про мінімізацію забруднення рік й озер. При згорянні біодизеля виділяється рівно така ж кількість вуглекислого газу, що було спожито з атмосфери рослиною, що є вихідною сировиною для виробництва масла, за весь період його життя. Біодизель у порівнянні зі звичайним дизельним паливом майже не містить сірки. Це добре з точки зору екології. Точка запалення для біодизеля перевищує 100°С, що дозволяє назвати біопаливо відносно безпечною речовиною. Розглянемо вплив деяких фізико-хімічних показників біодизельного палива, зумовлених стандартом E 14214:2003, на параметри дизеля і його еколого-експлуатаційні характеристики. Підвищення, порівняно з дизельним паливом густини на 10% і кінематичної в’язкості в 1,5 рази сприяє певному (на 14%) зростанню далекобійності паливного факела і діаметра краплі розпиленого палива, що може спричинити збільшене потрапляння біодизельного палива на стінки камери згоряння і гільзи циліндра. Менші значення коефіцієнта стисливості повітряно-біодизельної суміші приведуть до збільшення справжнього кута випередження впорскування палива і максимального тиску у форсунці. Високе цетанове число біодизельного палива (51 і більше) скорочує період затримки запалення і зменшує «жорсткість» роботи дизеля. Наявність окислювача безпосередньо в молекулі палива інтенсифікує процес згоряння і забезпечує більш високу температуру в циліндрі дизеля, що, з одного боку, сприяє підвищенню індикаторного й ефективного ККД двигуна. При використанні біодизеля на 90% знижується ризик ракових захворювань. За рахунок того, що біодизель містить 11% кисню, кількість вуглекислого газу зменшується на 80%, вигарного газу – на 35%, окислів сірки – на 100%, аерозолів (димових часток розміром менше 10 мікронів) – на 32%. Ясно, що ці вражаючі показники мають першорядне значення для поліпшення екологічної ситуації. Цікаво також і те, що біодизель має приємний запах попкорну або смаженої картоплі. Біодизель може бути використаний у чистому вигляді (марка В 100) або в суміші зі звичайним дизельним паливом. Так, найпоширеніший склад В 20 відповідає 20% біодизеля й 80% звичайного палива. Біодизель успішно застосовується в Європі вже близько 20 років і всебічно випробуваний у США, де з його використанням загальний пробіг транспорту склав 50 млн.

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Маркетингові дослідження діяльності фірми

2. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

3. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

4. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

5. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

6. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
7. Дослідження харчування
8. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

9. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

10. Про методи дослідження малих річок

11. Спектральні наземні дослідження

12. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

13. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

14. Палеоантропологічнi дослідження

15. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

16. Методика гідрогеологічних досліджень

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

18. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

19. Теорія і методологія дослідження управління

20. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

21. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

22. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
23. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
24. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

25. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

26. Дослідження методів інтерполяції

27. Дослідження методів чисельного інтегрування

28. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

29. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

30. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

31. Медичні дослідження Герофіла

32. Дослідження активних фільтрів

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

33. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

34. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

35. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

36. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

37. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

38. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
39. Кабінетні методи маркетингових досліджень
40. Маркетингове дослідження

41. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

42. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

43. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

44. Характеристика маркетингового дослідження товару

45. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

46. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

47. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

48. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

50. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

51. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

52. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

53. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

54. Методи психофізіологічних досліджень
55. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень
56. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

57. Променеве дослідження травної системи

58. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

59. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

60. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

61. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

62. Дослідження аспектів управління якістю продукції

63. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

64. Дослідження та розробки на підприємстві

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

65. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

66. Методи науково-педагогічних досліджень

67. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

68. Основи наукових досліджень

69. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

70. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
71. Методи наукових і експериментальних досліджень
72. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

73. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

74. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

75. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

76. Організація патопсихологічного дослідження

77. Структура психологічного дослідження

78. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

79. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

80. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

82. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

83. Матеріали і методи дослідження

84. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

85. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

86. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
87. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
88. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

89. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

90. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

91. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

93. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

94. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

95. Дослідження динаміки розвитку силових показників

96. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

98. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

99. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.