Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Адміністративні і економічні реформи Петра I

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Введення У царювання Петра Першого були проведені реформи у всіх областях державного життя країни. Багато що з цих перетворень йде корінням в XVII століття - соціально-економічні перетворення того часу послужили передумовами реформ Петра, завданням і змістом яких було формування дворянсько-чиновницького апарату абсолютизму. Класові суперечності, що загострюються, привели до необхідності посилення і зміцнення самодержавного апарату в центрі і на місцях, централізації управління, побудови стрункої і гнучкої системи управлінського апарату, строго контрольованого найвищими органами влади. Необхідне було також створення боєздатної регулярної військової сили для проведення агресивнішої зовнішньої політики і придушення народних рухів, що почастішали. Потрібно було закріпити юридичними актами пануюче положення дворянства і надати йому центральне, керівне місце в державному житті. Все це в сукупності і зумовило проведення реформ в різних сферах діяльності держави. Два з половиною сторіччя історики, філософи і письменники сперечаються про значення Петровських перетворень, але незалежно від точки зору того або іншого дослідника всі сходяться в одному - це був один з найважливіших етапів історії Росії, завдяки якому всієї її можна розділити на допетровську і післепетровську епохи. У російській історії важко знайти діяча, рівного Петру по масштабах інтересів і умінні бачити головне у вирішуваній проблемі. Конкретна ж історична оцінка реформ залежить від того, що вважати для Росії корисним, що - шкідливим, що - головним, а що - другорядним. Знаменитий історик Сергій Михайлович Солов'їв, який, напевно, найглибше досліджував особу і вчинки Петра Великого, писав: «Відмінність поглядів. походило від величезності справи, здійсненої Петром, тривалості впливу цієї справи; чим значніше яке-небудь явище, тим більше суперечних поглядів і думок породжує воно, і тим довше тлумачать про нього, ніж довше відчувають на собі його вплив». Як вже було сказано, передумовами петровских реформ з'явилися перетворення кінця XVII століття. У другій половині цього сторіччя змінюється, стаючи більш централізованою, система державного управління. Робилися також спроби чіткіше розмежувати функції і сфери діяльності різних наказів, з'явилися зачатки регулярної армії - полиці іноземного ладу. Відбувалися зміни в культурі: з'явилися театр, перший вищий учбовий заклад. Але не дивлячись на те, що майже всім реформам Петра Великого передували ті або інші державні почини XVII в., вони мали безумовно революційний характер. Після смерті імператора в 1725 р. Росія була на шляху перетворення зовсім в іншу країну: з Московської держави, чиї контакти з Європою були досить-таки обмеженими, вона перетворилася на Російську імперію - одну з найбільших держав світу. Петро перетворив Росію на достовірно європейську країну (в усякому разі, як він це розумів) - недаремно вираз «прорубав вікно до Європи» стало таким, що настільки часто вживається. Віхами на цьому шляху стали завоювання виходу до Балтіке, будівництво нової столиці - Санкт-Петербурга, активне втручання в європейську політику.

Діяльність Петра створила всі умови для ширшого знайомства Росії з культурою, способом життя, технологіями європейської цивілізації, що і послужило початком досить хворобливого процесу ломки норм і представлень Московської Русі. Ще однією важливою особливістю петровских реформ було те, що вони торкнулися всіх шарів суспільства, на відміну від попередніх спроб російських правителів. Будівництво флоту, Північна війна, створення нової столиці - все це ставало справою всієї країни. В даний час Росія, як і два століття назад, знаходиться у стадії реформ, тому аналіз петровских перетворень зараз особливо необхідний. Адміністративні перетворення З 1708 р. Петро почав перебудовувати старі органи влади і управління і замінювати їх новим. В результаті до кінця першої чверті XVIII в. склалася наступна система органів влади і управління. Вся повнота законодавчою, старанною, і судовій владі зосередилася в руках Петра, який після завершення Північної війни отримав титул імператора. У 1711 р. був створений новий найвищий орган виконавчої і судової влади - Сенат, що володів і значними законодавчими функціями. Він принципово відрізнявся від свого попередника - Боярської думи. Члени ради призначалися імператором. В порядку здійснення виконавчої влади Сенат видавав укази, що мали силу закону. У 1722 р. на чолі Сенату був поставлений генерал-прокурор, на якого покладався контроль за діяльністю всіх урядових установ. Генерал-прокурор повинен був виконувати функції &quo ;ока держави&quo ;. Цей контроль він здійснював через прокурорів, що призначаються до всіх урядових установ. У першій чверті XVIII в. до системи прокурорів додалася система фіскалів, очолювана оберфискалом. У обов'язки фіскалів входило донесення про всі зловживання установ і посадових осіб, що порушували &quo ;казенний інтерес&quo ;. Ніяк не відповідали новим умовам і завданням наказова система, що склалася при Боярській думі. Виниклі в різний час накази (Посольський, Стрілецький, Помісний, Сибірський, Казанський, Малоруський і ін.) сильно розрізнялися по своєму характеру і функціям. Розпорядження і укази наказів часто суперечили один одному, створюючи неймовірну плутанину і надовго затримуючи вирішення невідкладних питань. Замість застарілої системи наказів в 1717-1718 рр. було створено 12 колегій, кожна з яких відала певною галуззю або сферою управління і підкорялася Сенату. Головними вважалися три колегії: Іноземна, Військова і Адміралтейство. У компетенцію Комерц-, Мануфактур- і Берг - колегії входили питання торгівлі і промисловості. Три колегії відали фінансами: Камер-коллегия - доходами, Штатс - колегія - витратами, а Ревізіон - колегія контролювала надходження доходів, збір податей, податків, мит, правильність витрачання установами відпущених ним сум. Юстиц-коллегия відала цивільним судочинством, а Вотчинна, установлена декілька пізніше, - дворянським землеволодінням. Був створений ще Головний магістрат, що відав всім населенням посадника; йому підкорялися магістрати і ратуші всіх міст. Колегії отримали право видавати укази по тих питаннях, які входили в їх ведення.

Окрім колегій було створено декілька контор, канцелярій, департаментів, наказів, функції яких були також чітко розмежовані. Одні з них, наприклад Герольдмейстерськая контора, що відала службою і наданням чинів дворян; Преображенський наказ і Таємна канцелярія, що відали справами про державні злочини, підкорялися Сенату, інші - Монетний департамент, Соляна контора, Межова канцелярія і ін. - підкорялися одній з колегій. У 1708 - 1709 рр. була почата перебудова органів влади і управління на місцях. Країна була розділена на 8 губерній, що розрізнялися по території і кількості населення. Так, Смоленська і Архангелогородська губернії своїм розміром мало відрізнялися від сучасних областей, а Московська губернія охоплювала весь густонаселений центр, територію сучасних Володимирської, Івановської, Калузької, Тверської, Костромської, Московської, Рязанської, Тульської і Ярославської областей, на якій жила майже половина всього населення країни. До числа губерній увійшли Петербурзька, Київська, Казанська, Азовська і Сибірська. На чолі губернії стояв губернатор, що призначався царем, зосереджував в своїх руках виконавчу і судову владу. При губернаторові існувала губернська канцелярія. Але положення ускладнювалося тим, що губернатор підкорявся не тільки імператорові і Сенату, але і всім колегіям, розпорядження і укази яких часто суперечили один одному. Губернії в 1719 р. були розділені на провінції, число яких дорівнювало 50. На чолі провінції стояв воєвода з канцелярією при нім. Провінції, у свою чергу, ділилися на повіти з воєводою і канцелярією повіту. Якийсь час в царювання Петра адміністрація повіту була замінена виборним земським комісаром з місцевих дворян або відставних офіцерів. Його функції обмежувалися збором подушної податі, спостереженням за виконанням казенних повинностей, затриманням збіглих селян. Підкорявся земський комісар провінційної канцелярії. У 1713 р. місцевому дворянству було надано вибирати по 8-12 ландратів (радників від дворян повіту) в допомогу губернаторові, а після введення подушної податі були створені полкові дистрикти. Військові частини, що мешкали в них, спостерігали за збором податей і присікали прояви незадоволеності і антифеодальні виступи. Розпис чинів 24 січня 1722 р., табель, про ранги вводив нову класифікацію люду, що служить. Все нові установлені посади - все з іноземними назвами, латинськими і німецькими, окрім вельми небагато, - збудовані по табелі в три паралельні ряди: військовий, статський і придворний, з розділенням кожного на 14 рангів, або класів. Аналогічні сходи з 14 ступенями чинів вводилися у флоті і придворній службі. Цей засновницький акт реформованого російського чиновництва, ставив бюрократичну ієрархію, заслуги і вислуги, на місце аристократичної ієрархії породи, родовідної книги. У одній із статей, приєднаних до табелі, з наголосом пояснено, що знатність роду сама по собі, без служби, нічого не означає, не створює людині ніякого положення, людям знатної породи ніякого положення не дається, поки вони государеві і вітчизні заслуг не покажуть. Економічні реформи У Петровську епоху російська економіка, і перш за все промисловість зробила гігантський стрибок.

Во время тайной вечери Христос предрекает, что его предаст Иуда Искариот, и учреждает таинство евхаристии (причащения), дав ученикам вкусить хлеба и испить из чаши с вином. "ТАЙНАЯ ДРУЖИНА" - подпольная боевая крестьянская организация, создана в феврале 1877 Я. В. Стефановичем в ходе "Чигиринского заговора"; ок. 1000 участников. В июне 1877 разгромлена. 5 человек приговорены к каторге, многие сосланы. ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - орган политического сыска в Санкт-Петербурге (1718-26) по делу царевича Алексея Петровича и близких к нему лиц - противников реформ Петра I. ТАЙНАЯ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ КАНЦЕЛЯРИЯ - высший орган политического сыска в России в 1731-62. ТАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ при Сенате - высший орган политического надзора и сыска в России (1762-180..1). Вела следствие и суд по делам Е. И. Пугачева, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева и др. ТАЙНЕН (Tynan) Кеннет (1927-80) - английский драматург и театральный критик. Одна из крупнейших фигур контркультуры 1960-х гг. Наиболее известна его пьеса "О, Калькутта!" (1969, поставлена в США). ТАЙНОПИСЬ - см. Криптография. ТАЙНЧА - название г

1. Реформы Петра 1

2. Реформы Петра 1

3. Общее и особенности в реформах Петра Первого и Екатерины Второй

4. Оценка реформ Петра первого славянофилами и западниками

5. Реформы Петра I

6. Государственные реформы Петра I
7. Реформы Петра I
8. Реформы Петра I и их последствия

9. Реформы Петра Великого

10. Реформы Петра Великого и их значение

11. Реформы Петра I и Екатерины II

12. Реформы Петра I и их значение

13. Влияние реформ Петра I на историю Отечества

14. Реформы Петра

15. Цена реформ Петра I

16. Экономические реформы Петра Первого

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

17. Оценка историками реформ Петра I

18. Реформы Петра I

19. Государственные реформы Петра I.

20. Областная реформа Петра I

21. Значение реформ Петра I

22. Налоговые реформы Петра Великого. Подушная система налогообложения
23. Реформы Петра I
24. Реформы Петра I в области социальной сферы

25. Реформы Петра Великого

26. Реформы Петра Великого: сущность, содержание, итоги

27. Российское государство в период реформ Петра І

28. Военная реформа Петра I и создание российского флота

29. Военные реформы Петра I, их историческое значение

30. Реформы Петра: "герой" или "антихрист". Общественная мысль и мыслители XVIII века. Развитие науки и российское Просвещение

31. Русская армия от Петра 1 до Александра 2

32. Исторические личности России (Петр 1, Меньшиков, Румянцев, Суворов, Ушаков, Кутузов, Нахимов, Скобелев, Брусилов)

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Просвещение и наука эпохи Петра 1

34. А.Нестеров - любимый фискал Петра 1

35. Предвидение Петра 1

36. Образ царя-реформатора (по роману А. Н. Толстого "Петр 1")

37. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

38. Історія економічних учень
39. Роль власності у соціально-економічних процесах
40. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

41. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

42. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

43. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

44. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

45. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

46. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

47. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

48. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

50. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

51. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

52. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

53. Загальна характеристика основних економічних моделей

54. Історія економічних вчень
55. Моделі економічних систем
56. Основи економічних вчень

57. Розрахунок економічних показників

58. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

59. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

60. Підвищення економічних показників державного підприємства

61. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках

62. Реформы государственного устройства, проводимые Петром I

63. Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы

64. Реформа государственного аппарата при Петре I. Податная реформа

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

65. Реформа системы государственного управления при Петре I

66. Реформа литературного языка при Петре I

67. Реформы государственного управления Петра I

68. Государственный строй эпохи Петра I, сословная реформа

69. Реформы Ивана IV и Петра I

70. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
71. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
72. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

73. Налоги и налоговые реформы в России

74. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена

75. Реформа белорусского правописания 1933 года

76. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

77. Исторический портрет и реформы Ивана Грозного

78. Реформы Александра II

79. Россия на пути экономических реформ

80. Реформы Н.С.Хрущева: предпосылки, сущность, противоречия

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

81. Реформы Ивана IV Грозного

82. Реформы и контрреформы 60-90 годов 19 века в России

83. Витте, денежная реформа

84. Реформа федеративных отношений в современной России

85. Судебная реформа в Российском государстве на современном этапе

86. Смысл Петровских реформ в эпоху просвещения
87. Петровские реформы
88. Столыпин и его реформа

89. Александр II и его реформы

90. Сперанский М.М. и его реформы

91. Судьба Петровских реформ в эпоху дворцовых переворотов

92. Реформа политической системы в условиях перестройки

93. Военные реформы Александра 2

94. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

95. Военная реформа Милютина 1860-1870 гг.

96. Государственный совет и указ 9 ноября 1906 года /Столыпинская реформа/

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

97. Реформы 1905-1912 гг.

98. Реформы Ивана IV

99. Реформы Столыпина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.