Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дипломної роботи магістра спеціальності Економічна кібернетика на тему: Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес-Груп» Виконавець: Квашина О. А. Дніпропетровськ, 2009 ЗАТВЕРДЖЕНО: Завідувач кафедри Економічної кібернетики та інформаційних технологій Кочура Є. В. ЗАВДАННЯ на дипломну роботу магістра студенту групи ЕК-04-м Тема дипломної роботи «Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес-Груп» затверджена наказом ректора НГУ від Зміст Вступ 1. Характеристика об'єкта і постановка задачі дослідження 1.1 Характеристика підприємства ТОВ «Гермес-Груп» 1.2 Організаційна структура роботи підприємства 1.3 Фінансово-економічний аналіз роботи підприємства 1.4 Аналіз підприємства як обєкта управління 1.5 Визначення цілей та постановка задачі дослідження 2. Побудова моделі оптимізації 2.1 Аналітичний огляд літературних джерел 2.2 Дослідження об’ємів закупівель та продажів 2.3 Постановка задачі оптимізації закупівель 2.4 Вибір методу оптимізації закупівель 2.5 Перевірка моделі оптимізації на контрольному прикладі 3. Інформаційна система 4. Охорона праці 4.1 Розробити заходи щодо поліпшення умов праці користувача ПК 4.2. Захист від ЕОМ 4.3 Електро- та пожаробезпека Висновки Список літератури РЕФЕРАТ Пояснювальна записка: 119, рисунків, таблиць, додатків, 17 літературних джерел. Мета дипломної роботи – підвищення ефективності роботи підприємства, шляхом отримання максимального прибутку підприємства ТОВ «Гермес-Груп», завдяки, створеної економіко-математичної моделі оптимізації закупівель. Метод дослідження та апаратура – для дослідження даної предметної області використан аналітичний метод на основі вивчення разноманітя методів, які використовуються сьогодні в усьому світі. Також використані методи фінансового анализу підприємства. Для планування і реалізації побудованої моделі використан персональный комп’ютер. В першому розділі дана повна характеристика підприємства, фінансовий аналіз підприємства, виявлені переваги і недоліки роботи підприємства, проведений аналіз підприємства як об’кта управління, визначена мета і задачі дипломної роботи. В другому розділі проведений аналіз методів, що використовуються для вирішення подібної задачі, побудована власна модель та розрахована на контрольному прикладі. В третьому розділі розроблена та автоматизована інформаційна система підтримки прийняття рішень. Четвертий розділ описує техніку безпеки роботи на підприємстві з персональним ком’ютером. Новизна проектних рішень Застосована нова модель максимізації прибутку та оптимізації закупівель. Раніше на підприємстві не застосовувались подібні задачі оптимізації. Розроблена економіко-математична модель призначена для використання підприємствами, які займаються торгівельною діяльністю. ВСТУП В даному дипломному проекті необхідно створити економіко-математичну модель оптимізації закупівель кондитерських виробів на підприємстві.

Проблема, яка розглядається в роботі, є актуальною, бо ринок пропозиції кондитерських виробів перенасичений та кожне підприємство намагається завоювати різного роду переваги перед покупцями, зазнаючи мінімальних втрат. Одним з показників хорошої діяльності підприємства є отримання максимального прибутку підприємства. Щоб отримати максимальний прибуток, необхідно створити ряд умов для покупців (споживачів) з підприємством. Іноді при збільшенні об’єму закупівлі вигідно знизити ціни, щоб збільшити об’єми закупівель та збільшити об’єми продажів. В деяких виподках краще знизити ціну, щоб отримати великі об’єми продажів. В цій роботі пропонується розробити систему цін продажів в залежності від об’єму замовлення. Необхідно створити таку економіко-математичну модель, яка б максимізувала прибуток та показувала оптимальні об’єми закупівель. Економіко-математичну модель необхідно створити, застосовуючи методи моделювання. Моделювання – один з найбільш поширених способів вивчення різних процесів та явищ. В теперішній час відомі і широко використовуються в наукових дослідженнях, а також в економічній та інженерній практицібагаточисельні методи і прийоми моделювання. Найбільш широкими можливостями володіє математичне моделювання. Економіко-математичну модель необхідно створити, застосовуючи методи моделювання. Моделювання – один з найбільш поширених способів вивчення різних процесів та явищ. В теперішній час відомі і широко використовуються в наукових дослідженнях, а також в економічній та інженерній практицібагаточисельні методи і прийоми моделювання. Найбільш широкими можливостями володіє математичне моделювання. Під математичним моделюванням розуміють засіб дослідження різних процесів шляхом вивчення явищ, які мають різний фізичний зміст, але які описуються однакоми математичними співвідносинами. При вивченні любого процесу методом математичного моделювання необхідно побудувати його математичну модель. Математична модель реальної системи є тим абстрактним формально описаним об’єктом, вивчення якого можливо математичними методами, в тому числі і з допомогою математичного моделювання. Під оптимізацієй розуміють процес вибора найкращого варіанту з усіх можливих. З точки зору інженерних та економічних розрахунків методи оптимізації дозволяють вибрати найкращий варіант конструкції, найкраще розподілення ресурсів і т. і. В процесі розрахунку задачі оптимізації часто необхідно знайти оптимальне рішення деяких параметрів, визначаючих данну задачу. Застосування математики в економіці приймає форму економіко-математичного моделювання. За допомогою економіко-математичної моделі зображуються той чи інший дійсний економічний процес. Така модель може бути сконструйована тільки на основі глибокого теоретичного дослідження економічної сутності процесу. Тільки в цьому випадку математична модель буде адекватна дійсному економічному процесові, буде об'єктивно відображати його. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЄКТА І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Характеристика підприємства ТОВ «Гермес-Груп» Товариство з обмеженою відповідальністю «Гермес-Груп» створено шляхом об'єднання майна фізичних осіб - громадян України згідно до Закону України “Про господарчі товариства”, інших законодавчих актів України.

«Гермес-Груп» є товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ «Гермес-Груп»), для якого характерно те, що всі партнери несуть відповідальність за діяльність підприємства тільки в межах величин своїх внесків. Утрата внеску є граничною втратою учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Це є відмітною рисою такого виду підприємства. ТОВ «Гермес-Груп» є юридичною особою з дня його державної реєстрації і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту й Установчого договору. ТОВ «Гермес-Груп» має право від свого імені укладати договори, здобувати майнові права, бути позивачем і відповідачем у господарському і третейських судах. Має право випуску облігацій і інших цінних паперів відповідно законодавству України. ТОВ «Гермес-Груп» не відповідає по обов'язках держави, а держава не відповідає по обов'язках ТОВ «Гермес-Груп». Несе відповідальність за своїми обов'язками власним майном. Має власне відділене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатці з власним найменуванням і емблемою, штампи, товарний знак чи знак обслуговування та інші необхідні реквізити. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гермес-Груп» створено з метою: насичення ринку високоякісними товарами і послугами; реалізація за рахунок отриманого прибутку економічних і соціальних інтересів учасників. Предметом діяльності ТОВ «Гермес-Груп» є господарська діяльність, зокрема: - оптова, роздрібна торгівля продуктами споживання; - торгово-закупівельна, комерційна діяльність оптова, роздрібна комісійна, виїзна торгівля; - експорт і імпорт товарів. ТОВ «Гермес-Груп» відповідно до статуту займається оптовою торгівлею продуктами харчування. В основному, це кондитерські вироби. Головними постачальниками є: київська кондитерська фабрика «Київград», ТМ «Росічі», ТМ «Кремінь», ТМ «Буринь», Київський кондитерський завод з виробництва пряників. ТОВ «Гермес-Груп» є власником майна і засобів, що передані засновникам у власність, отриманих доходів, а також іншого майна, придбаного на законних підставах. Джерела формування майна ТОВ «Гермес-Груп»: засоби та інші матеріальні внески засновників; доходи, що отримані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків і інших кредиторів; безоплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; інші джерела не заборонені чинним законодавством України. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Прибуток ТОВ «Гермес-Груп» виходить з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат. Прибуток, що залишається після сплати податків, інших обов'язкових платежів, відсотків за кредит, погашення кредиту, розрахунків з іншими кредиторами, тобто чистий прибуток є власністю ТОВ «Гермес-Груп» і порядок використання цього прибутку встановлюється підприємством самостійно. Відносини робітників і ТОВ «Гермес-Груп» будуються на основі строкових трудових договорів (контрактів), умови яких установлюються відповідно до законодавства України про роботу.

Воно створювало і латентні структури: Тристоронню комісію, Більдерберзький клуб, Раду з міжнародних відносин та ін. Істеблішмент керує більшістю транснаціональних компаній (ТНК), контролює основні сировинні та товарні ринки. Тому істеблішменту дуже легко створити модель міжнародних зв'язків будь-якої країни: міжнародна торгівля, ринки збуту, фінансова система. За допомогою різноманітних міжнародних організацій (котрі працюють у «ворожих» країнах), благодійних фондів, міжнародних програм, радників та політологів, підготовлених у США, посольств та розвідувальних служб, а також засобів масової інформації, збираються і створюються особові бази даних про політиків, державних службовців, провідних бізнесменів. У цих базах даних є інформація про рахунки за кордоном, а також компрометуючі матеріали. Схема війни США проста: за допомогою використання моделі міжнародних зв'язків «ворожої» держави та різноманітних міжнародних організацій здійснюється її політична ізоляція, накладаються різні торгові ембарго, створюється економічна блокада — і держава відсікається від основного джерела наповнення державного бюджету

1. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

2. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

3. Економічна модель підприємства

4. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

5. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

6. Міжнародна економічна система та її головні елементи
7. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
8. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

9. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

10. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

11. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

12. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

13. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

14. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

15. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

16. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

18. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

19. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

20. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

21. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

22. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
23. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
24. Економічна глобалізація

25. Економічна ефективність організації виробництва пальто

26. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

27. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

28. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

29. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

30. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

31. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

32. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

34. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

35. Економічна ефективність виробництва

36. Економічна ефективність виробництва соняшника

37. Економічна ефективність рослинництва

38. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
39. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів
40. Оптимізація раціонів годівлі птахів

41. Виробництво зерна, його економічна ефективність

42. Економічна сутність виробничих запасів

43. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

44. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

45. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

46. Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання

47. Економічна думка Древнього Сходу

48. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)

49. Цивілізації середньовіччя та сучасності

50. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

51. Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

52. Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

53. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

54. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла
55. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини
56. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

57. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

58. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

59. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

60. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

61. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

62. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

63. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

64. Світова економічна інтеграція

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

65. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

66. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

67. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

68. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

69. Основні організаційні форми та види туризму

70. Економічна природа дефіциту бюджету
71. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів
72. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

73. Економіка водогосподарської організації

74. Економічна безпека України

75. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

76. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

77. Економічна ефективність капіталовкладень

78. Економічна і національна безпека України

79. Економічна концентрація

80. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые

81. Економічна роль держави в ринковій економіці

82. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

83. Економічна сутність монополізму

84. Економічна теорія фізіократів

85. Загальна характеристика основних економічних моделей

86. Міжнародна економічна інтеграція
87. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура
88. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

89. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

90. Економічна статистика

91. Оптимізація внесення мінеральних добрив

92. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

93. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

94. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

95. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

96. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Ответь за 5 секунд. Детская".
5 секунд на каждый вопрос. Попробуем? Назовите две вещи на букву Р! Два круглых предмета! Три способа поздороваться! Три ближайших улицы!
1490 руб
Раздел: Игры со словами
Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры

97. Виробництво макаронних борошнистих кондитерських виробів та рослинної олії

98. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

99. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.