Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ Спеціальність 5.092124 «Монтаж і обслуговування санітарно-технічних систем і вентиляції» КУРСОВИЙ ПРОЕКТ Тема: «Технологія і організація санітарно-технічних робіт житлового 18-ти квартирного будинку в м. Чернігів.» КП М 9.139.02.00.000 ПЗ Зміст Вступ 1 Захист навколишнього середовища 2 Розрахунково – конструктивна частина 2.1 Відомості про об’єкт та виконання робіт 2.1.1 Коротка характеристика будинку 2.1.2 Обґрунтування вибору і методу виконання монтажних робіт 2.1.3 Матеріально – технічне забезпечення 2.2 Визначення трудових затрат 2.3 Визначення складу робочої бригади 2.4 Складання монтажних схем 2.5 Визначення техніко – економічних показників проекту 2.6 Складання календарного плану – графіку руху робочої сили 2.7 Складання графіку завезення матеріалу на об’єкт Список використаної літератури Вступ Метою даного проекту є практичне засвоєння комплексу питань пов'язаних з проектуванням та організацією будівництва, забезпечення правильної послідовності виконання робіт і належного контролю за роботою. В нашій країні здійснюється великими темпами будівництво житлових і громадських будівель. Також постійно підвищується якість будівництва шляхом впровадження нових технологій, та нової техніки. Головною метою будівництва є забезпечення комфортних умов експлуатації будівлі. Які в основному залежать від систем. водопостачання, каналізації та опалення, без яких неможливо забезпечити нормальних умов життя і продуктивності парці людей. В зв'язку з впровадженням нових технологій і механізмів в процесі будівництва багато будівельних робіт було автоматизовано. У зв'язку з цим велика відповідальність лягає на спеціалістів, в тому числі на спеціалістів, які повинні вміти запроектувати економічно, дешево, просто і зручно до монтажу системи інженерного обладнання нового або реконструйованого об'єкта. При експлуатації санітарно-технічного обладнання важливе значення має забезпечення безаварійності роботи і підвищення їх економічної ефективності. Для забезпечення без аварійної роботи важливу роль відіграє настройка і перевірка якості монтажу відповідно до заданого проекту, також створення спеціальних робочих груп, які будуть контролювати і перевіряти правильність роботи системи і проводити її технічне обслуговування. Окрім цього потрібно постійно підвищувати рівень кваліфікації робочого персоналу. Можливості підвищення рівня продуктивності праці в житлово-комунальному господарстві здійснюється за рахунок впровадження нових технологій по монтажу санітарно технічних систем, а також проведення заходів по автоматизації та диспетчеризації цих робіт. 1 Захист навколишнього середовища Захист навколишнього середовища є актуальним питанням, адже збільшення комплексу будівельних робіт і внутрішнього монтажу спричиняють значні забруднення викидами в водне, повітряне і ґрунтове середовище, що призводить до катастрофічних наслідків широких масштабів. З цього приводу створюється низка документів і законів, які захищають природне середовище. В цих документах основну увагу приділяють упорядкуванню газопостачання, що неможливе без правильної організації і достатньої кількості надійно працюючих систем газопостачання, каналізації та водопостачання.

Безумовно системи газопостачання не спричиняють такого значного викиду відходів, як системи водопостачання і водовідведення, але все ж таки необхідно звертати увагу на те, що при експлуатації систем газопостачання можливий викид шкідливих газів у атмосферу і тому необхідно постійно наглядати за справністю системи та її елементів. Нагляд за охороною навколишнього середовища здійснюють: &quo ;Міністерство охорони навколишнього середовища&quo ; та підпорядковані йому обласні, міжрегіональні відомства. Законодавчу базу підготовлюють і затверджують народні депутати. Зокрема створені такі законопроекти в яких виражений захист навколишнього середовища: Закон України &quo ;Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення&quo ;. Організація охорони праці на будівельному майданчику Класифікація і склад заходів з охорони праці, що враховуються при розробці проектів Правильно організувати будівельний майданчик для виконання будівельно-монтажних робіт означає створити умови для високопродуктивної і безпечної праці, передбачити можливу небезпеку і запобігти їй, створити потрібні санітарно-гігієнічні умови працівникам. Тому ще задовго до початку будівництва проектні організації передбачають заходи з безпеки праці і правильної її організації. Проектувальники зобов'язані в проектній документації розв'язувати основні питання створення безпечних і нешкідливих умов праці з обов'язковим дотриманням вимог Сніп 111-4-80 . Основні заходи, передбачені в проектах організації будівництва (ПОБ) і в проектах виконання робіт (ПВР), поділяють на три групи: організаційні (розробляють у календарних штанах, сіткових графіках будівництва об'єкта при узгодженні будівельних процесів); загальні по будівельному майданчику (розробляють при проектуванні будівельних генеральних планів об'єктів) і технологічні (розробляють у технологічних картах і схемах виконання робіт). У ПОБ, які розробляють провідні проектні організації, заходи з охорони праці передбачають у вигляді проектних міркувань з основних питань (перелік типових тимчасових будинків для санітарно-побутового обслуговування, обґрунтування вибору і перелік основних пристроїв з техніки безпеки риштування, помости, освітлення, розстановка механізмів тощо). ПВР складається на основі робочих креслень, розроблених проектною організацією. У цьому проекті мають бути розв'язані всі основні питання і технічні рішення безпечного виконання кожного виду будівельно-монтажних робіт та організації будівельного майданчика. ПВР - найважливіша частина організаційно-технічної підготовки будівництва. Це робочий документ, яким повинні керуватися виконавці робіт, майстри і бригадири. До заходів з техніки безпеки і виробничої санітарії, відображених у ПВР, належать: -безпечні заходи і засоби виробництва, що рекомендуються привиконанні окремих видів робіт технологічними картами; - добір діючих і розробка нових пристроїв для безпечного виконання робіт, у тому числі й з експлуатації будівельних машин і механізмів; розміщення будівельних машин з урахуванням їхньої безпечної експлуатації; - розробка засобів і пристроїв, що виключають можливість ураження електричним струмом; -навантаження і розвантаження великих за розміром конструкцій, важких вантажів і вантажів великих розмірів, їхнє зберігання та стропування; - огородження небезпечних зон; освітлення будівельного майданчика і окремих робочих місць; - забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та приміщеннями;для пожежної та сторожової охорони; - обладнання проїздів, доріг із зазначенням їхніх ширини і радіусів заокруглень; - обладнання складських приміщень і майданчиків та вибір способів зберігання горючих і легкозаймистих матеріалів; - блискавко захист металевих риштувань та конструкцій.

При складанні календарного плану будівництва об'єкта з точки зору техніки безпеки велике значення має послідовність виконання робіт. Широко застосовують потоковий метод ведення робіт. Поєднання спеціалізованих потоків в один об'єктний потік під час зведення будинку з урахуванням безпечного виконання робіт є одним з істотних факторів додержання правил техніки безпеки. У календарному плані розв'язується питання додержання максимальної послідовності виконання будівельно-монтажних робіт з метою забезпечення надійності елементів споруди і просторової жорсткості всієї конструкції. У календарному плані будівництва об'єкта передбачають насамперед обладнання санітарно-побутових приміщень і забезпечення їх водою, електроенергією, теплом. Як правило, ці роботи виконують у підготовчий період будівництва, тобто до початку ведення основних робіт. Технологічні карти є основним документом ПЕР, де розв'язуються всі питання безпечної організації праці й усунення джерел можливого травматизму. До таких питань належать: перевірка технологічності монтажу конструкції, у тому числі й використання засобів механізації, розробка безпечних методів монтаж} конструкцій, добір існуючих та розробка нових захисних пристроїв, що виключають небезпеку ураження працюючих електричним струмом, розробка заходів щодо безпечної праці у процесі виконання робіт з використанням токсичних матеріалів, щодо безпечного виконання робіт узимку. Вимоги охорони праці до організації будівельного майданчика Продуктивність і безпечність праці багато в чому залежать від організації будівельного майданчика і порядку на ньому. Тому до організації будівельного майданчика, розміщення на ньому машин, транспорту, проїздів, розвантажувальних майданчиків, складів, майстерень, санітарно-побутових приміщень і пристроїв треба ставитися особливо продумано. Конструкції огорож повинні відповідати вимогам ГОСТ 23407-78. У населених місцях можна ставити дротяні, капронові чи канатні огорожі, в яких передбачаються дорога для проїзду автотранспорту і хвіртки-для проходу людей. Щоб не допустити сторонніх осіб на територію майданчика, його обгороджують. Об'єкти, що будуються вздовж вулиць населених пунктів або проїздів загального користування, слід обгороджувати суцільним парканом заввишки не менше як 2 м. Огорожу в місцях масового переміщення людей обладнують суцільним захисним навісом завширшки не менше як 1 м, який роблять похилим під кутом 20° . За функціональним призначенням огорожі поділяються на такі .види: - захисно-охоронні заввишки 2 м, призначені для запобігання доступу сторонніх осіб на території дільниці з небезпечними і шкідливими виробничими факторами та забезпечення охорони матеріальних цінностей будівництва; - захисні заввишки 1,6 м без козирів і 2 м з козирками, які запобігають доступу сторонніх осіб на території і дільниці з небезпечними і шкідливими виробничими факторами; - сигнальні заввишки не менше як 0,8 м. 2 Розрахунково-конструктивна частина 2.1 Відомості про об’єкт виконаних робіт 2.1.1 Коротка характеристика будинку Вихідні дані: Географічний пункт будівництва – м.

Та ні, на Україні загони нашої організації, підтримувані народом, ведуть і зараз запеклу боротьбу, і вона буде там кипіти, доки пануватимуть… окупанти…» І все ж таки: капітулював Хмара чи хитрував? герой він чи зрадник? Для мене ясно: якби Хмарі вдалося вирватися на волю, він би продовжив свою повстанську діяльність ще більш завзято і затято — адже любов до українського народу у нього нерозривно поєднувалася з ненавистю до його ворогів. І в тюрмі він жив мріями про помсту ворогам… Бо тільки від пролиття ворожої крові ставало йому легше на серці. Саме в ріках ворожої крові він, палкий Шевченків син, шукав ліків своєму болю за поневолення українців. Заклик Тараса Шевченка «І вражою злою кров’ю волю окропіте» Хмара розумів у буквальному смислі — саме так, як і були ці слова промовлені… Тому з увагою і повагою ставилися до нього окупанти. — Коли б на ваших руках не було нашої крові, то ви не являли б для нас ніякої цінності, — прямо сказав Хмарі чекіст Галицький. Пам’ять про нього зберіг і Яків Гальчевський — у книзі «Проти червоних окупантів»… Мрія Хмари збулась: ми спом’янули його «незлим тихим словом»

1. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

2. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

3. Організація технології роботи вантажної станції

4. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

5. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

6. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради
7. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
8. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

9. Організація роботи шкільної їдальні

10. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

11. Організація роботи підприємства

12. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

13. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

14. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

15. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

16. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

17. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

18. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

19. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

20. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

21. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

22. Технологія і організація утримання і ремонту доріг
23. Організація експлуатації автомобільної техніки
24. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

25. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

26. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

27. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

28. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

29. Організація і проведення науково-технічної експертизи

30. Організація роботи заводу

31. Суспільна організація життя слов

32. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

34. Організація праці менеджера

35. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

36. Організаційна система управління природокористуванням України

37. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

38. Організація обліку грошових коштів
39. Організація евакуаційних заходів
40. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

41. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

42. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

43. Організація банківської справи

44. Організація біржової торгівлі

45. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

46. Організація діяльності "ПриватБанку"

47. Організація ресурсної бази банків в Україні

48. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

50. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

51. Організація охорони праці на виробництві

52. Організація робочого місця бухгалтера

53. Рівні організації організму людини

54. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
55. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
56. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

57. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

58. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

59. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

60. Етапи організації бухгалтерського обліку

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

63. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

64. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

69. Організація документаційного забезпечення установи

70. Організація і методика аудиту
71. Організація і методика аудиту доходів підприємства
72. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

73. Організація облікового процесу на підприємстві

74. Організація обліку

75. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

76. Організація обліку власного капіталу підприємства України

77. Організація обліку запасів на підприємствах

78. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

79. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

80. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

82. Організація праці бухгалтера

83. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

84. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

85. Організація управлінського обліку

86. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
87. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
88. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

89. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

90. Становлення професійних бухгалтерських організацій

91. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

92. Аудит в організації

93. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

94. Громадські організації як вид об’єднань громадян

95. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

96. Організації (органи) господарського керівництва

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

98. Організація захисту державної таємниці в Росії

99. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.