Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Діагностика і комплексна інтенсивна терапія синдрому ентеральної недостатності при травматичній хворобі

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА КРУТЬКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ УДК: 616.34-008.64-08-07 616-001 ДІАГНОСТИКА І КОМПЛЕКСНА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ ХВОРОБІ 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харьков – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України» Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Хижняк Анатолій Антонович завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Зубков Віктор Іванович професор кафедри анестезіології та реаніматології Української воєнно-медичної академії МО України доктор медичних наук, професор Звєрєв В’ячеслав Васильович професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України Захист дисертації відбудеться “28 ” 05 2008 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Київський національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ, вул. Дорогожицького, 9). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київської національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ, вул. Дорогожицького, 9) Автореферат розісланий “11” 04 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиД. 26.613.02, доктор медичних наук, професорТ.Г. Романенко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Прогрес і технічна оснащеність суспільства, урбанізація міст, різноманітні промислові чинники, зростання криміногенності суспільства і збільшення кількості локальних військових конфліктів за даними О.О. Шалімова та співавт. (1998), В.П. Трубникова, Г.П. Істоміна (1991) призвели до значного зростання питомої ваги, частоти і тяжкості численних пошкоджень, іменованих останнім часом терміном - травматична хвороба (ТХ). В останні десятиріччя важка механічна травма, разом з серцево-судинними і онкологічними захворюваннями, набула статусу ведучої проблеми в сучасній медицині (A.А. Хижняк та співавт., 2004; J.D. Joh s o e al., 1996). Питома вага ТХ в загальній структурі травм мирного часу коливається від 5 до 35% (А.Л. Костюченко, 2001; J.C. Marshall, A.B. a he s, 1996). В світі щорічно в автокатастрофах гине понад 200 тисяч людей. В Україні, за даними статистики, в 2005 році в стаціонари було доставлено 17555 постраждалих з політравмою. Проведено 12832 (2,6%) оперативних втручань. Питома вага ургентних операцій склала 0,5%. Всього після операцій померло 1062 постраждалих, а післяопераційна летальність склала 8,3%. Важка механічна травма і хірургічні втручання супроводжуються пошкодженням і ішемізацією тканин, які, стимулюючи медіатори шоку і запалення, призводять до синдрому поліорганної дисфункції (СПОД), а згодом до грізних ускладнень, що представляють безпосередню загрозу для життя постраждалих.

Профілактика і лікування подібних ускладнень є найважливішою задачею, що стоїть перед хірургами і анестезіологами (S. Blum e al., 1999; А. Ferguso , I.R. Pox o , 1997). Розвиток шоку при ТХ є передумовою появи порушення спланхничного кровотоку і функцій шлунково-кишкового тракту (ШКТ), відновлення яких відбувається в останню чергу. Необхідність у вивченні даної проблеми обумовлена тим, що до 50% постраждалих гине на догоспітальному етапі через діагностичні помилки і невчасну допомогу, а летальність госпіталізованих постраждалих, пов'язана з розвитком ускладнень, досягає 7-65% (М.Г. Антонюк, 2003; Е.Д. Федоров и соавт., 1997; C. Kilmar i , G.L. Bro zma , Р. Rega , 1996). Перехід постраждалих із стану шоку в післяшоковий період не вирішує проблему порятунку життя постраждалих, оскільки останній є не менше погрожуючим. Це обумовлено можливістю рецидиву шокового стану, а згодом формуванням таких грізних ускладнень, як тромботичні і гнійно-септичні, гостра легенево-серцева недостатність, ентеральна недостатність, пневмонії, гострий респіраторний дистрес-синдром дорослих, які пов'язані з недоліком механізмів адаптації гуморального і клітинного імунітету (А.Л. Костюченко, 2001; Н.А. Майстренко и соавт., 2001). Не дивлячись на опубліковані останнім часом монографії (А.В. Караулов, 1999; Г.Г. Рощін та співавт., 2002; Ю.А. Сысоев, 2001), в яких сформульовані основні положення даної проблеми, до теперішнього часу деякі важливі аспекти ТХ, що стосуються профілактики та інтенсивної терапії життєво важливих функцій, залишаються невирішеними або вирішеними частково. Таким чином, патогенез розвитку різних ускладнень ТХ і, зокрема, критичних станів і синдрому поліорганної дисфункції (СПОД), вивчений недостатньо. Необхідні подальші дослідження особливостей функціонування основних систем організму в післятравматичному періоді і відбір можливих прогностичних критеріїв. Це дозволить розробити комплекс лікувально - діагностичних заходів, направлених на попередження розвитку ускладнень ТХ, що представляють безпосередню загрозу для життя, зменшення рівня летальності і скорочення термінів стаціонарного лікування постраждалих. У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в подальшому вивченні і розробці найважливіших питань проблеми критичних станів і СПОД у постраждалих з ТХ. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ДУ «ІЗНХ АМНУ» і є фрагментом наукової роботи за темами: «Органна і поліорганна недостатність як основна причина несприятливих результатів при важкій політравмі і інших механічних пошкодженнях», ВН.1.99; «Розробка профілактики і лікування поліорганної недостатності в умовах травматичної хвороби на підставі вивчення шлунково-кишкових дисфункцій і імунних зсувів», ВН.2.2002; як НДР, що виконуються по КФК 040201 «Прикладні наукові і науково-технічні розробки» і по КФК 2303030 «Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб». Мета роботи. Поліпшення результатів лікування постраждалих з травматичною хворобою, ускладненою синдромом ентеральної недостатності (СЕН) шляхом розробки і впровадження нових схем інтенсивної терапії, направлених на відновлення моторно-евакуаторної активності кишечнику, лікування синдрому гострого легеневого пошкодження, профілактику та усунення ендогенної інтоксикації і порушень імунітету.

Задачі дослідження: 1. Вивчити клініко-патогенетичні аспекти СЕН з урахуванням причин виникнення, а також встановити його питому вагу і структуру у постраждалих з ТХ. 2. Виявити основні порушення морфо-функціонального стану тонкої кишки, характерні для різних періодів СЕН, на основі клініко-інструментальних і клініко-лабораторних методів дослідження постраждалих з ТХ. 3. Обгрунтувати використання способів визначення ендогенної інтоксикації, імунних порушень та електроентерографії (ЕЕНГ) в діагностиці СЕН з подальшою розробкою схеми комплексної діагностики у постраждалих з ТХ. 4. Розробити способи профілактики і корекції ерозивно-виразкових уражень верхніх відділів ШКТ при СЕН. 5. Розробити і впровадити способи інтенсивної терапії у постраждалих з СЕН при ТХ. Об’єкт дослідження – постраждалі з ТХ, ускладненою СЕН. Предмет дослідження – особливості діагностичної та лікувальної тактики у постраждалих з ТХ, ускладненою СЕН. Методи дослідження – Обстеження хворих проводилося за допомогою загально прийнятих клінічних методів. Рентгенологічні методи дослідження органів грудної та черевної порожнини виконувалися з використанням апаратів Арман-9Л5 і РУМ-20 (Росія), фіброгастроскопія - апаратом “Fuji o ” EVE W-88A (Японія), УЗД - SL-450 &quo ;Sieme s&quo ; (Німеччина). Вивчення моторно-евакуаторної функції ШКТ здійснювалося за допомогою електрогастрографу ЭГГ-МП01 (Україна). Визначення рН шлункового соку - апаратом рН-метр 21 (Росія). Імунологічні дослідження: відносна та абсолютна кількість Т-лімфоцитів визначали загальноприйнятими методами. Функціональну активність Т-лімфоцитів оцінювали за методом В.Г. Морозова (1979), В.М. Успенського, В.М. Ващенкова (1984). Для дослідження гуморального імунітету підраховували кількість Т-лімфоцитів. Визначення константи ЦІК проводилося за методом Н.А. Константи нової (1986). Визначення вмісту сироваткових імуноглобулінів здійснювали спектрофотометрично на АИФ-Ц-01С (Бєларусь). Концентрацію сироваткових імуноглобулінів розраховували за калібровочними графіками. Дослідження газового складу крові виконували шляхом прямого визначення напруги кисню та рН середовища артеріальної та венозної крові апаратом ABL- 520 фірми «Radiome er Cope hage » (Данія). Кров для аналізів отримували пункційно зі стегнової артерії та вени. Результати статистично оброблені за методом варіаційної статистики за допомогою параметричного критерію дисперсійного аналізу (Стьюдента) з використанням програмного забезпечення Microsof Exel 2000, S a is ica (Vers. 6.0). Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі вперше проспективно обгрунтовано використання способів визначення ендогенної інтоксикації та імунних порушень в діагностиці СЕН. Вперше досліджено зміни імунного статусу, ендогенної інтоксикації та дихальної недостатності у постраждалих з ТХ, ускладненою розвитком СЕН. Вперше розроблено схему комплексної діагностики СЕН у постраждалих з ТХ. Вперше розроблено спосіб ентеросорбції з використанням атаксилу, а також розглянуто можливість застосування препаратів антихолінестеразної групи з використанням схеми дробового введення у постраждалих з ТХ, ускладненою СЕН.

Вот если бы кто порекомендовал, тогда другое дело. Слово за слово мы разговорились. Оказывается, молодой человек второй год работает грузчиком на одном из таможенных терминалов. Сначала, чтобы снять боль, пил таблетки. Теперь вообще не знает, что делать. Я оставил ему визитную карточку. Прошло несколько дней, и случайный знакомый переступил порог моего врачебного кабинета. Как я и подозревал, пациент страдал от выраженного пояснично-крестцового радикулита. А это тоже одно из проявлений многоликого остеохондроза. Конечно, после курса комплексной мануальной терапии мы избавили человека от страданий. Только посоветовали сменить место работы. И все вроде хорошо, а на сердце неспокойно. Совсем молодых начал «косить» остеохондроз. Да что там молодых. Иные пациенты страдают им еще с пеленок. Впрочем, об этом заболевании и многом другом поговорим в следующей главе. ЧАСТЬ II АРХИТЕКТОНИКА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА Глава четвертая Остеохондроз угроза человечеству Наше тело это олицетворение беспрерывного движения

1. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

2. Терапия (СИНДРОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА)

3. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

4. Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу

5. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

6. Комплексное лечение квантовой и электромагнитной терапией
7. Терапия (Комплексная терапия хронической недостаточности кровообращения)
8. Опыт комплексного применения антигомотоксической терапии и физических методов в клинике первичной открытоугольной глаукомы

9. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

10. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

11. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

12. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

13. Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія

14. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

15. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

16. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки

17. Комплексная характеристика Бразилии

18. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

19. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

20. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

21. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

22. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса
23. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)
24. Комплексные числа

25. Комплексные числа

26. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения

27. Синдром коровьего бешенства или губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота

28. Терапии: лечение тиреотоксикоза

29. Синдром красного глаза

30. История болезни по терапии - пневмония

31. Терапия

32. Синдром слабости синусового узла и мерцательная аритмия

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

33. Микроволновая терапия

34. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

35. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

36. Предменструальный синдром

37. Суставной синдром при деформирующем остеоартрозе

38. Дефибриляция и медикаментозная терапия при остановке сердца
39. Комплексные задачи по физике
40. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

41. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

42. Комплексная механизация и автоматизация

43. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

44. Особенности телесно-ориентированной терапии

45. Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления

46. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

47. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

48. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы
Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Вьетнамский синдром во внешней политике США. Краткий обзор

50. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия

51. Комплексное исследование рынка сотовой связи на примере

52. Комплексный анализ

53. Интеграл по комплексной переменной

54. Множина комплексних чисел
55. Комплексные числа
56. Лекарственные средства для терапии кишечных инфекций

57. Что такое "корешковый синдром"?

58. Нормальный менструальный цикл и гипоменструальный синдром

59. Конфронтационный синдром в диагностике и коррекции органно-мышечных дисфункций

60. Лямблиоз у детей: проблема диагностики и выбора терапии

61. Современные средства патогенетической и симптоматической терапии гриппа и ОРЗ

62. Постменопаузальный остеопороз - новые подходы к оценке эффективности антирезорбтивной терапии Миакальциком

63. Синдром печеночной недостаточности

64. Допинги и генная терапия

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Ступенчатая терапия: новый подход к применению антибактериальных препаратов

66. Оценка стоимости и эффективности антибактериальной терапии

67. Синдром хронической усталости

68. Бронхообструктивный синдром

69. Предменструальный синдром

70. История болезни по терапии
71. Алкогольный абстинентный синдром
72. Экзоцервицит и эндоцервициты. Возможности терапии

73. Синдром раздраженной толстой кишки

74. Синдром зависимости от опиатов

75. Гранулематоз (синдром) Вегенера

76. Гемолитико - уремический синдром

77. Арт-терапия в школе

78. Гудпасчера синдром

79. Интенсивная терапия тромбоэмболии легочной артерии

80. История болезни (терапия) язвенная болезнь

Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные

81. История болезни - Терапия (панкреатит)

82. История болезни - терапия (ИБС)

83. История болезни - терапия (ИБС)

84. История болезни - терапия (ИБС, постинфарктный кардиосклероз)

85. История болезни - терапия (гипертоническая болезнь II степени)

86. История болезни - терапия (ишемическая болезнь сердца)
87. История болезни - терапия (мочекаменная болезнь)
88. История болезни - терапия (острая левосторонняя нижнедолевая пневмония)

89. История болезни - терапия (острая очаговая сливная верхнедолевая пневмония)

90. История болезни - терапия (хронический колит)

91. История болезни - терапия (хронический обструктивный бронхит)

92. История болезни по терапии

93. Лекарственная терапия заболеваний пародонта

94. Литература - Офтальмология (синдром белого глаза с быстрым снижением

95. Литература - Офтальмология (синдром красного глаза без снижения зрительной

96. Литература - Терапия (Вопросы из экзаменационных билетов по внутренним

Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

97. Литература - Терапия (ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ)

98. Литература - Терапия (ДЕФОРМИРУЮЩИЕ АРТРОЗЫ, ПОДАГРА)

99. Литература - Терапия (Дифференциальная диагностика желтухи)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.