Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Основні характеристики планети

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат Основні характеристики планети Планетарні характеристики, що вплинули на еволюцію живої й неживої речовини на Землі Тривале існування води й життя на поверхні Землі стало можливим завдяки трьом основним характеристикам - її масі, геліоцентричній відстані й швидкому обертанню навколо своєї осі. Саме ці планетарні характеристики визначили єдино можливий шлях еволюції живої й неживої речовини Землі в умовах Сонячної системи, підсумки якого відбиті в неповторному вигляді планети. Ці три найважливіші характеристики в інших восьми планет Сонячної системи істотно відрізняються від земних, що й з'явилося причиною спостережуваних розходжень у їхній будові й шляхах еволюції. Маса сучасної Землі дорівнює 5,976·1027 р. У минулому внаслідок безупинно, що протікають процесів, дисипації летучих елементів і тепла вона, безсумнівно, була більше. Маса планети відіграє визначальну роль в еволюції проторечовини. Куляста форма Землі свідчить про перевагу гравітаційної організації речовини в тілі планети. З ростом глибини ростуть тиск і температура. Речовина переходить у розплавлене, завдяки чому зростає його хімічний потенціал. Тим самим створюються передумови для тривалої термічної й, отже, геологічної активності планети. Середній радіус геліоцентричної орбіти Землі (відстань від Сонця) дорівнює 149,6 млн. км. Ця величина прийнята як астрономічна одиниця. Чому ми виділяємо цей параметр серед безлічі інших? Справа в тому, що на цій відстані кількість сонячного тепла, що досягає поверхні Землі, таке, що вода, що виноситься з надр, має можливість тривалий час зберігатися в рідкій фазі, формуючи великі океанічні й морські басейни. Уже на орбіті Венери, розташованої на 50 млн. км ближче до Сонця, і на орбіті Марса, розташованого на 70 млн. км далі від Сонця, чим Земля, таких умов немає. На Венері через надлишок сонячного тепла вода випаровується й може існувати тільки в атмосфері планети, на Марсі через недолік тепла перебуває в замерзлому стані під ґрунтом планети (можливо, у формі мерзлоти). І нарешті, обертання Землі: повний оборот навколо своєї осі щодо Сонця планета робить за 24 години, або за 86400 з; щодо зірок - за 86164 с. Завдяки настільки швидкому обертанню виникли динамічні умови, необхідні для утворення земного магнітного поля. Без магнітного екрана розвиток сучасних форм життя при інших сприятливих умовах було б неможливо. Потік сонячних часток високих енергій безперешкодно досягав би земної поверхні, несучи загибель живій речовині. Життя в цих умовах могла б зародитися й існувати лише під водою або глибоко в ґрунті. Суша виявляла б собою мертві пустелі, позбавлені рослинності і яких-небудь живих істот. Добове обертання Землі забезпечує також нагрівання й охолодження її поверхні. Це сприяє розвитку водної й повітряної циркуляції, прискоренню динаміки всіх процесів життєдіяльності біосфери, перетворенню речовини земної кори. Нахил осі обертання до площини орбіти (23°27ў) приводить до періодичного (сезонному) зміні кількості сонячного тепла, одержуваного різними ділянками земної поверхні при русі планети по геліоцентричній орбіті.

Повний обіг навколо Сонця Земля робить за 365,2564 зоряної доби (сидеричний рік), або 365,2422 сонячної доби (тропічний рік). Площа поверхні Землі дорівнює 510 млн. км2, середній радіус сфери - 6371 км. Сучасні подання про внутрішню будову Землі Модель Буллена. Сучасні подання про внутрішню будову Землі базуються на даних спостережень за проходженням поздовжніх (Р), поперечних (S) і поверхневих сейсмічних хвиль, що виникають при землетрусах. Згідно цим даним, Земля має складно-диференційовану будову й складається з оболонок, що характеризуються різною швидкістю проходження Р и S хвиль. Найбільш різкі зміни пружних властивостей спостерігаються на глибинах близько 10-40 і 2900 км від поверхні Землі. У першому випадку швидкість поздовжніх хвиль збільшується стрибком від 6,5 до 8,1 км/з; у другому - різко зменшується з 13,25 до 8,5 км/с. Верхня границя (8,1 км/с) була вперше виявлена югославським сейсмологом Андрієм Мохоровичичем в 1909 р. при аналізі сейсмологом Загребського землетрусу 8 жовтня 1909 р. Ця границя умовно прийнята за підошву земної кори. Вона одержала назву границя Мохоровичича, або границя М. Нижня границя (13,25-8,5 км/с) уперше була встановлена німецьким геофізиком Бено Гутенбергом в 1914 р. при вивченні запису землетрусів з епицентральними відстанями більше 80° від Геттінгена. Границя Гутенберга характеризує перехід від оболонки до ядра Землі. Наявність у Землі великого ядра впевнено встановлюється зникненням хвиль Р и S на епицентральних відстанях в 105° (11 тис. км) і наявністю зони тіні між 105 і 142°. Хвиля Р з'являється знову між 142 і 180° з більшим запізнюванням. Уперше це було встановлено Олдгеном в 1906 р. і згодом враховане Гутенбергом (Гутенберг, 1963). Різке зменшення швидкості Р и не проходження (або дуже сильне ослаблення) хвилі S було надійним свідченням того, що в діапазоні глибин 1500-2900 км (уважаючи від центра Землі) речовина має фізичні властивості, близькими до рідини, оскільки, як це треба з вираження для визначення швидкості поширення поперечних хвиль, для рідких середовищ модуль зрушення m = 0 і поперечні хвилі в них не поширюються. Однак тут вірніше говорити не про рідкий стан речовини зовнішнього ядра, що, як буде показано нижче, має все-таки ненульову твердість, а про те, що ця речовина є абсолютно нестисливим або наближається до цього стану. Аналогічними властивостями володіє й рідина. В 1936 р. датчанка Інга Ламана встановила існування внутрішнього твердого суб’ядра. У наступні роки завдяки зрослому числу сейсмологічних станцій (в 1971 р. їх була 1620) наявність внутрішнього твердого суб’ядра було підтверджено реєстрацією відбитих Р хвиль від його поверхні. Дуже незабаром слідом за виділеними границями усередині Землі були надійно встановлені ще дві зони зміни пружних властивостей - в інтервалі глибин 50-250 км і на глибині порядку 900 км. Шар верхньої мантії в інтервалі глибин 50-250 км характеризується помітним зменшенням швидкостей Р и S хвиль: відповідно з 8,1 і 4,6 км/з у верхах мантії до 7,8 і 4,3 км/з на глибинах 100-250 км під континентами й 50-60 км під океанами.

Цей шар знижених швидкостей одержав назву «20°-границі», або «хвилевід Гуттенберга». Твердий субстрат вище хвилеводу (під древніми докембрійськими щитами він збігається із границею Мохоровичича) одержав назву літосфери, а область, що підстилає, верхньої мантії аж до глибин 250-400 км, де перебуває нижня границя хвилеводу, - астеносфери (мал. III.2). Починаючи із глибин 250-400 км і 900 км сейсмологія землетрусів указує на аномально швидке зростання швидкостей Р и S хвиль із 8,1 і 4,5 км/з до 11,2 і 6,0 км/з відповідно. Положення границь, швидкості поширення й загасання сейсмічних хвиль усередині Землі Шар Глибина, км Швидкість хвиль, км/з Q P S A 0-33 6,75 3,8 450 B 33-400 8,06-9,64 4,5 60 C 400-900 11,4 7,18 150-550 D 900-2900 13,60 7,18 2000 E 2900-5000 7,50-10,0 0 4000 F 5000-5100 10,26 0 4000 G 5100-6371 11,28 3,6 400 Установлення будови Землі належить до видатних досягнень класичної сейсмології. Ці дані лягли в основу визначення законів зміни щільності, тиски й прискорення сили ваги усередині планети, а разом з ними дозволили підійти до рішення фундаментальної проблеми природознавства - установленню сполуки й природи оболонок Землі. Положення, хімічний склад, термічний режим земної кори Верхня тверда геосфера йменується земною корою. Це поняття пов'язане з ім'ям югославського геофізика А.Мохоровичича, що встановив, що у верхній товщі Землі сейсмічні хвилі поширюються повільніше, ніж на більших глибинах. Згодом цей верхній шар був названий земною корою, а границя, що відокремлює земну кору від мантії Землі, - границею Мохоровичича, або, скорочено, - Мохів. Потужність земної кори мінлива. Під водами океанів вона не перевищує 10-12 км, а на континентах становить 40-60 км, (що становить не більше 1% земного радіуса), рідко збільшуючись у гірських районах до 75 км. Середня потужність кори приймається рівної 33 км, середня маса - 3(10 25 р. По геологічним і геохімічним даним до глибини 16 км підрахований усереднений хімічний склад порід земної кори. Ці дані постійно уточнюються й на сьогодні виглядають у такий спосіб: кисень - 47%, кремній - 27,5, алюміній - 8,6, залізо - 5, кальцій, натрій, магній і калій - 10,5, на всі інші елементи доводиться близько 1,5%, у тому числі на титан - 0,6%, вуглець - 0,1, мідь - 0,01, свинець - 0,0016, золото - 0,0000005%. Очевидно, що перші вісім елементів становлять майже 99% земної кори й тільки 1% падає на інші (більше сотні!) елементи таблиці Д.И. Менделєєва. Питання про сполуку більше глибоких зон Землі залишається спірним. Щільність порід, що складають земну кору, із глибиною зростає. Середня щільність порід у верхніх обріях кори 2,6-2,7 г/см3, прискорення сили ваги на її поверхні 982 див/з2. Знаючи розподіл щільності й прискорення сили ваги, можна розрахувати тиск для будь-якої крапки радіуса Землі. На глибині 50 км, тобто приблизно в підошви земної кори, тиск становить 13000 атм. Температурний режим у межах земної кори досить своєрідний. На деяку глибину в надра проникає теплова енергія Сонця. Добові коливання температури спостерігаються на глибинах від декількох сантиметрів до 1-2 м.

На Луне и Марсе есть множество примеров кратеров с материалом из них, распределенным по краям, а также винтообразных кратеров. Центральные пики чаще имеют симметричные и крутые края, аналогичные центральному «выступу», образующемуся при плазменной машинной обработке. Это напоминает вращательное движения наподобие вывинчивания пробки, характерное дли дуги. Оно вырезает породу вокруг. Торнхилл противопоставляет этому неравномерную массу так называемого вздутого пика, образующегося при ударе, созданном в лабораторных условиях, или кратеру, созданному взрывом. В ряде кратеров на Луне центральный пик соединяется с окружающей террасой «перешейком», аналогично тому, как это происходит при плазменной машинной обработке кратера, когда дуга прекращается, не завершив полный цикл вращения. Основной характеристикой кратера электрического происхождения, говорит Торнхилл, является воронка, расположенная на ободе другого кратера. Это является частым зрелищем на Луне и на некоторых планетах. Таков ожидаемый эффект дуги, которая прыгает или ударяет в самую высокую точку

1. Общая характеристика подходов о происхождении живого на земле

2. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

3. Солнце. Основные характеристики

4. Понятие, основные характеристики и правовая природа неустойки

5. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

6. Эволюция и основные характеристики аналитической философии
7. Виды облигаций и их основные характеристики
8. Живое прошлое земли

9. Смешение красок. Основные характеристики и свойства цветов

10. Основні характеристики зірок. Народження зірок

11. Основные критерии живого. Основы цитологии

12. Основные характеристики преступности

13. Архитектура и основные характеристики персонального компьютера

14. Микропроцессор: назначение, состав, основные характеристики

15. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

16. Основные характеристики и параметры логических элементов

Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Кот", микс.
Керамическая кружка с ложкой и деревянной крышкой в комплекте сделана в оригинальной крафтовой манере, имитирующей ручную лепку. Бока
434 руб
Раздел: Кружки
Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее

17. Основные характеристики пространственной структуры излучения

18. Основные характеристики и цели CXE, емкость рынка

19. Основные характеристики способов выхода на зарубежные рынки

20. Виды передач и их основные характеристики

21. Расчет основных характеристик газопровода на участке "Александровское-Раскино"

22. Основные характеристики опилкобетона
23. Хроматография: сущность, классификация, основные характеристики элюентной колоночной хроматографии
24. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води

25. Основная характеристика инфраструктуры отдельных районов Приазовья

26. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

27. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

28. Основные механические характеристики материалов

29. Характеристики основных форм оздоровительной культуры

30. Основные стадии в развитии политической науки, их общая характеристика

31. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

32. Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Индивидуальные особенности мышления. Характеристика основных качеств ума

34. Основные виды общения и их характеристики

35. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

36. Основные виды памяти и их характеристика

37. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры

38. Болгария – краткая характеристика основных налогов
39. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики
40. Основные генетические характеристики популяции

41. Основные этапы развития биосферы на Земле

42. Характеристика планеты Земля

43. Проблемы происхождения и развития Земли. Основные положения глобальной тектоники

44. Многообразие видов на Земле. Функции живого вещества планеты

45. Основные проблемы генетики и роль воспризводства в развитии живого

46. Круговорот речовин на Землі

47. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

48. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО

50. Характеристика климатической системы древней Земли

51. Основные правовые характеристики Монголии

52. Характеристика основных теорий происхождения государства и права

53. Характеристика основных моделей ноутбуков

54. Характеристика РЭСИ как объекта теории надежности. Основные показатели безотказности для невосстанавливаемых объектов
55. Основні концепції маркетингу та їх характеристики
56. Основные виды деловых игр и их характеристика

57. Основные компоненты педагогической характеристики социализации школьника

58. Основные категории общения и их характеристика

59. Основные стороны процесса общения и их характеристика

60. Характеристика основных материалов, применяемых в строительстве

61. Характеристика основных факторов и условий развития туризма в Великобритании

62. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

63. Краткая характеристика предприятия ДУП "ПМК-194" и анализ его основных технико-экономических показателей

64. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения

65. Характеристика основных участников строительства

66. Экономическая сущность основных фондов предприятий и их характеристика

67. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

68. Происхождение Солнечной системы и Земли

69. Катастрофы в истории Земли

70. Планета Земля
71. Характеристика звезд
72. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

73. Луна - естественный спутник Земли

74. Искусственный спутник, запущенный с земли

75. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

76. Развитие жизни на Земле

77. Третичный период развития жизни на земле

78. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

79. Общая характеристика процесса научения

80. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Возникновение жизни на Земле

82. Грибы - особое царство живой природы

83. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

84. Характеристики ВМС Великобритании

85. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

86. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения
87. Экономико-географическая характеристика Белоруссии
88. Общая характеристика степной зоны

89. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

90. Сан Марино –древняя земля свободы

91. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

92. Характеристика Австралии

93. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

94. Экономико-географическая характеристика Московского региона

95. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

96. Экономико-географическая характеристика Японии

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг

97. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

98. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

99. Основные направления научных исследований в России и за рубежом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.