Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Пристрої реєстрації інформації

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

РЕФЕРАТ На тему «Пристрої реєстрації інформації» 1. Класифікація пристроїв зовнішньої пам'яті За принципом дії пристрої зовнішньої пам'яті розділяються на: а)електронні, в яких у якості запам'ятовувальних елементів використовуються напівпровідникові елементи; б)магнітні, з нерухомими магнітними запам'ятовувальними елементами; в)електромеханічні, з рухомими магнітними носіями інформації. г)електромеханічні, з оптичними носіями інформації. Найбільш поширені у якості пристроїв зовнішньої пам'яті електромеханічні запам'ятовувальні пристрої з магнітними носіями інформації, які в свою чергу поділяються на: запам'ятовувальні пристрої на магнітній стрічці; запам'ятовувальні пристрої на магнітних дисках. Принцип дії ЗП на магнітній стрічці (рис.1) полягає в тому, що магнітна стрічка рухається за допомогою стрічкопротяжного механізму відносно блоку магнітних головок. Стрічкопротяжний механізм приводиться в дію спеціальним приводом від електродвигуна. Рисунок 1 – Структура ЗП на МС Магнітна стрічка перемотується цим приводом з першої котушки. В процесі перемотування стрічка рухається біля блоку головок, який складається з декількох головок, розміщених конструктивно на одній лінії, перпендикулярній напрямку руху стрічки. Кожній головці відповідає розміщена під нею доріжка магнітного запису. Таким чином при допомозі блоку головок одночасно поперек стрічки записується двійковий код, кількість розрядів якого відповідає числу головок (рис.2). Рисунок 2 – Взаємодія БГ з магнітною стрічкою На практиці використовують універсальні та здвоєні головки. В першому випадку одні та тіж головки використовують для запису та відтворення інформації, у другому випадку використовуються окремі блоки головок, що розміщені на деякій відстані одна від одної. Головка відтворення може використовуватись також для контролю процесу запису інформації. Принцип дії ЗП на магнітних дисках полягає в тому, що інформація записується по концентричних доріжках тонких магнітних дисків, покритих магнітним шаром товщиною декілька мікрон. Пакет дисків встановлюється на вал, який приводиться в дію електродвигуном (рисунок 3). Рисунок 3 – Принцип дії магнітного диску Позначення: 1 – диск магнітний; 2 – вал; 3 – електродвигун; 4 –плаваючі головки запису/відтворення; 5 – ричаги приводу ПГ; 6 – каретка приводу ПГ; 7 – електродвигун приводу головок. Запис інформації проводиться на обидві поверхні диску за допомогою плаваючих головок. Головки встановлені на пружинних ричагах, закріплених за допомогою спеціального привідного механізму. Привідний механізм рухає каретку з ричагами головок по радіусах дисків таким чином, щоб головки попадали на вибрану концентричну доріжку. Управління таким приводом здійснюється високоточним перетворювачем коду номера доріжки в відповідне переміщення вузла головок. При виготовленні тонких дисків неможливо позбутись ефекту &quo ;биття&quo ; поверхні, окрім того контактний запис та читання призводить до швидкого зносу поверхні диска та головок. Тому робота такого пристрою з безконтактним записом-читанням можлива тільки при умові застосування плаваючих головок, що в свою чергу зменшує швидкість запису та читання інформації.

2. Принцип магнітного запису цифрової інформації Основу процесу цифрового магнітного запису складає взаємодія магнітних головок та магнітного носія інформації, які рухаються одні відносно інших. Магнітні головки являють собою мініатюрні електромагніти, що розміщують у поверхні магнітного носія з невеликим зазором (безконтактний метод) або без зазору (контактний метод). Таким чином в процесі магнітного запису беруть участь мініатюрний електромагніт (головка) з сердечником із низькокоорцетивного матеріалу, який має малу залишкову намагніченість та магнітний шар носія з висококоорцетивного магнітного матеріалу з великою залишковою намагніченістю. Цей магнітний шар зберігає магнітний стан, переданий магнітною головкою ділянці поверхні, довгий час. Для запам'ятовування двійкової інформації використовують два протилежних стани насичення магнітного матеріалу носія. Ці стани утворюються шляхом перемагнічування відрізків поверхні носія імпульсами різної полярності в обмотці магнітної головки. На поверхні магнітного носія під магнітною головкою утворюється послідовність елементарних магнітів (магнітних відбитків), чергування полярності яких буде відтворювати чергування одиниць та нулів в кодовій комбінації, що записується (рисунок 4 а, б). а) б) Рис.4 Процес магнітного запису дискретної інформації Інформація записана на поверхні носія відтворюється за допомогою головок читання. Головки запису і читання, як правило, мають однакову конструкцію і в ряді випадків одні та ті ж головки використовують для запису та читання (універсальні головки). При проходженні під головкою читання магнітного носія з намагніченими елементами їх магнітний потік шунтується головкою і в її обмотці виникають імпульси ЕРС. Полярність, або фаза цих імпульсів вказує, що записано на даному відрізку доріжки -одиниця чи нуль (рисунку 5). Рисунок 5 – Сигнали запису та читання При запису аналогової інформації на магнітні носії (звук, музика і т.д.) сигнал на виході головки читання повинен точно відтворювати закон зміни вхідного сигналу Х( ). Ця вимога не обов'язкова при запису цифрової інформації. Достатньо щоб вихідний сигнал мав два чітко відмінні стани відповідних логічній 1 чи 0. Якщо запис відбувається шляхом зміни в головці запису полярності імпульсів струму, то при відтворенні сигналу на виході головки читання буде мати форму імпульсів диференціювань швидкості наростання (спаду) фронтів імпульсів запису. Ступінь використання поверхні носія на практиці визначають такою одиницею, як густина запису інформації. Густина запису визначається кількістю двійкових сигналів на одиницю площі носія. КГ=&del a;∙l, де КГ – коефіцієнт густини запису, &del a; – поздовжня густина запису, біт/мм, l – кількість доріжок запису на одиниці площі, наприклад, мм2. Найбільшу густину запису можна отримати при контактному методі запису. Однак тертя, що викликає знос головок та носія, обмежує швидкість руху носія відносно головок. Це в свою чергу обмежує можливу густину запису. 3. Загальні характеристики електромеханічних пристроїв зовнішньої пам'яті Пристрої зовнішньої пам'яті великої ємності визначаються сукупністю таких характеристик: Загальний об'єм інформації, що записується на одну конструктивну одиницю носія, в КБайтах, МБайтах, ГБайтах; Максимальний або середній час доступу до інформації.

Цей час визначається максимальним часом пошуку інформації і може знаходитись в межах від декількох десятків мілісекунд (для ЗП прямого доступу) до декількох хвилин (для ЗП послідовного доступу). Частота та швидкість передачі даних, яка визначається числом двійкових знаків, що записуються на носій або читається з нього за одну секунду по одному каналу. Швидкість передачі визначається як частота надходження імпульсів запису по одному каналу помножена на кількість каналів. Надійність ЗП, яка визначається достовірністю процесу читання, безвідмовністю та ремонтоздатністю. Достовірність оцінюється кількістю біт, що правильно читаються, на одну помилку читання. Безвідмовність характеризується середнім часом безвідмовної роботи, а ремонтоздатність - середнім часом усунення однієї несправності. Питома вартість ЗП, що визначається відношенням вартості ЗП до його ємності. Термін служби ЗП, який визначається як час роботи пристрою після закінчення якого потрібна заміна складових. 4. Принципи побудови трактів запису та читання ЗП на магнітних носіях Сучасні ЗП на магнітних носіях мають досить складні електронні системи запису та читання. В ряді випадків виявляється економічно та технічно виправданим компенсувати недоліки конструкції та технології виготовлення ЗП за рахунок ускладнення схемотехніки трактів запису та читання. Електромеханічні ЗП можуть записувати інформацію за допомогою однієї або декількох головок відповідно на одну або декілька доріжок запису. При цьому кожен канал запису складається з головки запису, підсилювачів запису читання, елементів формування сигналу та синхронізації запису, вузлів комутації головок. В тракті запису цифрової інформації проводиться вибір магнітних головок та підсилювача запису, відбувається формування струму запису, відключення підсилювача запису в процесі читання. Тому тракт запису, як правило, складається з логічної схеми, підсилювача потужності сигналу, запису та магнітної головки. Окрім того в схему можуть входити елементи комутації. Такі властивості в повній мірі повинен мати тракт запису на магнітних дисках. В ЗП на магнітних дисках з роздільними головками немає необхідності комутувати магнітні головки, також пониженими є вимоги до АЧХ тракту запису. В той же час існує необхідність контролю інформації, що записується на носій шляхом її читання в процесі запису, а це в свою чергу призводить до необхідності підвищення перешкодозахищеності тракту. Тракт читання призначений для лінійного підсилення сигналу з головки читання, автоматичного регулювання підсилення, пікового детектування, формування та корекції форми вихідного сигналу, комутації магнітної головки. Тракт читання повинен мати високу першкодостійкість та мінімальний час становлення фронтів сигналів. Амплітуда сигналу на виході магнітної головки читання лежить на рівні 1-15 мB, причому в такому сигналі відсутня постійна складова. Тому підсилювачі сигналів читання повинні бути широкосмуговими та забезпечувати мінімізацію вхідних перешкод за рахунок мінімізації з'єднань з головками. В ЗП на магнітних дисках інтегральна мікросхема підсилювача розміщується безпосередньо на плаваючому ричазі головки.

Планувалося вести розвідку і силами офіцерів - розвідників при штабах армійських з'єднань і частин, "...при тих штабах і частинах, при яких вони состоять, і отримання цим шляхом тих відомостей, які неможливо одержати открито" [298]. Звичайно, ці розвідники повинні були мати для виконання поставлених завдань відповідні умови та засоби. Існувала і можливість для здобування розвідувальної інформації у межах України. На її територію внаслідок імміграційних процесів потрапила значна кількість громадян з інших регіонів колишньої Російської імперії. "Тисячні товпи людей облягали консульство, - повідомляв Київ генеральний консул Української Держави у Москві, - звертаючись з проханням про реєстрацію до українського громадянства, переїзд на Україну, про охорону персональну і охорону майна... бажаючих зареєструватися, без перебільшення, десятки тисяч" [299]. Серед іммігрантів, крім тисяч офіцерів, було чимало представників технічної та наукової інтелігенції, ділових людей, серед яких були і носії важливої для розвідників інформації

1. Реєстрація, розподіл, засвідчення документів. Контроль за їх виконанням

2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

3. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

4. Автоматизована реєстрація і облік викрадених автомобілів

5. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

6. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування
7. Пристрої введення інформації. Клавіатура
8. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

9. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

10. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

11. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

12. Периферійні пристрої

13. Рей Брэдбери. 451 по Фаренгейту

14. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

15. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

16. Філософія інформаційного суспільства

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

17. Как помочь роднику и речке

18. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

19. Інформаційна політика США

20. Виникнення писемності та історія кодування інформації

21. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

22. Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000
23. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем
24. Механізм реалізації форфейтингу

25. Безпека праці технологічних процесів РЕА

26. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

27. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

28. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

29. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

30. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

31. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

34. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

35. Громадська адміністрація у Польщі

36. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

37. Загальна характеристика злочинів у сфері комп’ютерної інформації

38. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади
39. Інформаційні відносини
40. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства

41. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

42. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

43. Предмет та методологія інформаційного права України

44. Районна державна адміністрація

45. Реалізація Конституції

46. Реалізація права на житло шляхом будівництва

47. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

48. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

49. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

50. Методи збору журналістської інформації

51. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

52. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

53. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

54. Особливості реалізації фонеми в мовленні
55. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)
56. Реалії в сучасній англійскій мові та їх переклад на рідну мову

57. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

58. Автоматизована обробка економічної інформації

59. Алгоритми шифрування інформації

60. Аналіз методів автоматизації обробки облікової інформації

61. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

62. Використання діаграм при обробці табличної інформації

63. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

64. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Імовірнісні методи ощадливого кодування інформації

66. Інформатика та інформаційні процеси

67. Інформаційна безпека, пошук інформації

68. Інформаційна структура Російської Федерації

69. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

70. Інформаційні системи
71. Інформаційні системи в економіці та підприємництві
72. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

73. Інформаційно-довідкова система

74. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації

75. Корпоративна інформаційна система R/3

76. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

77. Накопичувачі інформації

78. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

79. Периферійні пристрої ЕОМ

80. Периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з периферійними пристроями

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

81. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

82. Постійні запам’ятовувальні пристрої

83. Пошук інформації на комп’ютері

84. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

85. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

86. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase
87. Проектування інформаційних систем
88. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

89. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

90. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

91. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

92. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

93. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

94. Розробка програми Sierpins, яка реалізує побудову рекурсивних кривих Серпінського

95. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

96. Синтезування логічної структури пристрою у базісі АБО–НІ

Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы

97. Системи оброблення економічної інформації

98. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

99. Структура й оцінка економічної інформації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.