Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Курсова робота на тему: &quo ;Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів&quo ; Зміст Вступ Розділ І. Прямі методи сортування масивів 1.1 Сортування прямим включенням 1.2 Сортування бінарним включенням 1.3 Сортування прямим вибором 1.4 Сортування прямим обміном Розділ ІІ. Швидкі методи сортування масивів 2.1 Сортування включенням із зменшуваними відстанями – алгоритм Шелла (1959) 2.2 Сортування обміном на великих відстанях – алгоритм Quick Sor 2.3 Сортування вибором при допомозі дерева – алгоритм Тree Sor 2.4 Сортування вибором при допомозі дерева – алгоритм Heap Sor 2.5 Порівняльна характеристика швидкодії деяких швидких алгоритмів сортування Висновки Література Вступ В наш час нові інформаційні технології посідають дуже важливе місце не лише в спеціалізованих, але й в повсякденних сферах життя. Комп’ютери застосовуються в бізнесі, менеджменті, торгівлі, навчанні та багатьох інших сферах діяльності людини. Комп’ютерні технології дуже зручні для виконання різноманітних операцій, але в різних сферах застосування ці операції різні. Тому, кожна окрема галузь, яка використовує специфічні технічні засоби, потребує своїх власних програм, які забезпечують роботу комп’ютерів. Розробкою програмного забезпечення займається така галузь науки, як програмування. Вона набуває все більшого й більшого значення останнім часом, адже з кожним днем комп’ютер стає все більш необхідним, все більш повсякденним явищем нашого життя. Адже обчислювальна техніка минулих років вже майже повністю вичерпала себе і не задовольняє тим потребам, що постають перед людством. Таким чином, нові інформаційні технології дуже актуальні в наш час і потребують багато уваги для подальшої розробки та вдосконалення. Поряд з цим, велике значення має також і програмування, яке є одним із фундаментальних розділів інформатики і тому не може залишатись осторонь. Програмування містить цілу низку важливих внутрішніх задач. Однією з найбільш важливих таких задач для програмування є задача сортування. Під сортуванням звичайно розуміють перестановки елементів будь-якої послідовності у визначеному порядку. Ця задача є однією з найважливіших тому, що її метою є полегшення подальшої обробки певних даних і, насамперед, задачі пошуку. Так, одним з ефективних алгоритмів пошуку є бінарний пошук. Він працює швидше ніж, наприклад, лінійний пошук, але його можливо застосовувати лише за умови, що послідовність вже упорядкована, тобто відсортована. Взагалі, відомо, що в будь-якій сфері діяльності, що використовує комп’ютер для запису, обробки та збереження інформації, усі дані зберігаються в базах даних, які також потребують сортування. Певна впорядкованість для них дуже важлива, адже користувачеві набагато легше працювати з даними, що мають певний порядок. Так, можна розташувати всі товари по назві або відомості про співробітників чи студентів за прізвищем або роком народження, тощо. Задача сортування в програмуванні не вирішена повністю. Адже, хоча й існує велика кількість алгоритмів сортування, все ж таки метою програмування є не лише розробка алгоритмів сортування елементів, але й розробка саме ефективних алгоритмів сортування.

Ми знаємо, що одну й ту саму задачу можна вирішити за допомогою різних алгоритмів і кожен раз зміна алгоритму приводить до нових, більш або менш ефективних розв’язків задачі. Основними вимогами до ефективності алгоритмів сортування є перш за все ефективність за часом та економне використання пам’яті. Згідно цих вимог, прості алгоритми сортування (такі, як сортування вибором і сортування включенням) не є дуже ефективними. Алгоритм сортування обмінами, хоча і завершує свою роботу (оскільки він використовує лише цикли з параметром і в тілі циклів параметри примусово не змінюються) і не використовує допоміжної пам’яті, але займає багато часу. Навіть, якщо внутрішній цикл не містить жодної перестановки, то дії будуть повторюватись до тих пір, поки не завершиться зовнішній цикл. Алгоритм сортування вибором ефективніше сортування обмінами за критерієм М( ), тобто за кількістю пересилань, але також є не дуже ефективним. З цих причин було розроблено деякі нові алгоритми сортування, що отримали назву швидких алгоритмів сортування. Це такі алгоритми, як сортування деревом, пірамідальне сортування, швидке сортування Хоара та метод цифрового сортування. Метою нашої дослідницької роботи є ознайомлення з цими швидкими алгоритмами сортування, спроба проаналізувати їх і висвітлити кожен з них і написати програму, яка б виконувала сортування деякої послідовності за допомогою різних швидких алгоритмів сортування. Сортування варто розуміти, як процес перегрупування заданої множини об'єктів в деякому конкретному порядку. Мета сортування - полегшити наступний пошук елементів в такій відсортованій множині. Вибір алгоритму залежить від структури даних, що обробляються. У випадку сортування ця залежність настільки велика, що відповідні методи навіть були розбиті на дві групи - сортування масивів і сортування файлів (послідовностей). Іноді їх називають внутрішнім і зовнішнім і сортуванням, оскільки масиви зберігаються в швидкій внутрішній пам’яті (оперативній) із довільним доступом, а файли розміщуються в менш швидкій, проте більш об'ємній зовнішній пам'яті. Метод сортування називається стійким, якщо в процесі впорядкування відносне розміщення елементів з рівними значеннями не міняється. Стійкість сортування часто буває бажаною, якщо йде мова про елементи, що вже впорядковані по деяких вторинних ключах (тобто ознаках), які не впливають на основний ключ. Нехай дано масив елементів деякого абстрактного типу base ype: a : array of base ype. Не обмежуючи загальності, зупинимося на впорядкуванні його компонентів по зростанню. Основна умова: обраний метод сортування масивів повинен економно використовувати доступну пам’ять. Це означає, що перестановки, які приводять елементи в порядок, повинні виконуватися &quo ;на тому ж місці&quo ;. Тобто методи, в яких елементи масиву a передаються в результуючий масив b, не мають практичної цінності. Алгоритми сортування окрім критерію економії пам’яті будуть класифікуватися по швидкості, тобто по часу їх роботи. Оскільки на різних типах ЕОМ одні і ті ж методи показуватимуть відмінні результати, то в якості міри ефективності алгоритму можуть бути прийняті числа: C - кількість необхідних порівнянь ключів; M - кількість перестановок елементів.

Очевидно, що ці числа є функціями від кількості елементів в масиві . Згідно із введеними критеріями швидкодії алгоритми сортування поділяють на два типи - прямі та швидкі. Прямі методи зручні для пояснення і розбору основних рис більшості сортувань, легко програмуються і відлагоджуються, а самі програми - короткі, що теж важливо для економії пам’яті. В основі їх лежить повторення етапів обробки масиву із зменшенням на кожному з них кількості порівнюваних елементів. Ефективність даних алгоритмів є величиною порядку O( 2). Такі методи зручно використовувати на так званих &quo ;коротких&quo ; масивах. Швидкі методи вимагають невеликої кількості етапів обробки, однак ці етапи досить складні. На кожному з них окрім переміщення чергового елемента на &quo ;своє&quo ; місце відбувається перегрупування решти відносно цього елемента. Звичайно виграш по ефективності для таких алгоритмів отримується на &quo ;довгих&quo ; масивах. Методи сортування &quo ;на тому ж місці&quo ; у відповідності із визначаючими їх принципами розбиваються на три основні категорії : - сортування включенням; - сортування вибором; - сортування обміном. У курсовій роботі ми детально розглянемо швидкі алгоритми сортування елементів масиву, проведемо їх порівняльний аналіз. Крім цього, розглянемо і прямі методи сортування, їх позитиви і недоліки, що дасть змогу краще визначити ефективність і складність швидких алгоритмів сортування. Розділ І. Прямі методи сортування масивів 1.1 Сортування прямим включенням В основі розглядуваного методу лежить пошук для чергового елемента масиву відповідного місця у відсортованій частині із наступним включенням його в знайдену позицію. Таким чином елементи масиву умовно діляться на дві групи - вже &quo ;готову&quo ; послідовність a 1 , a 2 , ., a i та вихідну послідовність. На кожному етапі, починаючи з i=2 та збільшуючи i кожен раз на 1, із вихідної послідовності вибирається один елемент і вставляється в потрібне місце у вже впорядковану послідовність. Очевидно, що початкова ліва послідовність буде &quo ;готовою&quo ;, оскільки одноелементний масив завжди впорядкований. Цей алгоритм можна записати у вигляді послідовності команд : for i:=2 o do begi x:=a, ., a e d; Процес просіювання (пошуку потрібного місця для включення елемента x ) може припинитися при виконанні однієї із двох умов : 1) знайдено елемент a j з ключем, меншим ніж ключ у x ; 2) досягнутий лівий кінець &quo ;готової&quo ; послідовності. Таким чином програмна реалізація методу прямого включення матиме вигляд процедури : Procedure S raigh I ser io ; Var i, j : i eger; x : base ype; Begi for i:=2 o do begi x:=a:=a:=x e d E d; Використання додаткового елемента в масиві - &quo ;бар’єра&quo ; a=x забезпечує гарантоване припинення процесу просіювання. Це дозволяє зменшити кількість логічних умов в заголовку цикла while до однієї, а кількість логічних операцій від 2i-1 до i на кожному етапі. Звичайно, при цьому необхідно попередньо розширити на один елемент масив a та діапазон допустимих значень індекса. На жаль, таке покращення ефективності по кількості порівнянь не зменшує об’єму перестановок елементів.

Але там, де йдеться про зміст діяльності органів безпеки, системно-структурний аналіз виконує допоміжну роль, бо має певні межі свого застосування. Ось чому на озброєння при підготовці та написанні праці береться ціла низка діалектико-методологічних засобів. Це насамперед єдність історичного та логічного. Адже історія пишеться не тільки для історії, а й для сьогодення, бо вона - це не лише минуле. Точніше, це не стільки минуле, скільки людська діяльність, яка має свої закономірності, одна із яких - спадкоємність минулого, сьогодення й майбутнього. Ось чому в роботі використовуються ретроспективний, порівняльно-історичний методи та метод історичної аналогії. Автор ставить за мету довести в дослідженні, що в логічне, тобто сьогодення діяльності спецслужб, треба взяти історичне, але виправлене, звільнене від усякої лузги, від випадковостей та помилок минулого. Через дослідження проводиться діалектична ідея наступності, яка вимагає брати з історії для сьогодення прогресивно-позитивне. Тому практичне значення теоретичного дослідження - відповісти на запитання: якими повинні бути сьогодні Служба безпеки, військова розвідка, інші спецслужби України, що вони мають запозичити з минулого, яку спадщину, яке надбання? Лише в цьому випадку об'єктивне, позбавлене кон'юнктурних ідеологічних нашарувань дослідження минулого спеціальних органів України дозволить запобігти повторенню певних негативних явищ, помилок, котрі можуть об'єктивно загрожувати вітчизняним органам безпеки у складних, нерідко суперечливих і напружених сучасних суспільно-політичних, економічних і міжнародних умовах періоду подальшої розбудови суверенної демократичної держави

1. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

2. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

3. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

4. Порівняльний аналіз: Гіппократ і Демокрит

5. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

6. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
7. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції
8. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

9. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

10. Бенчмаркінг (порівняльний конкурентний аналіз)

11. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

12. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

13. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

14. Аналіз та удосконалення оперативного управління

15. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

16. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

18. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

19. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

20. Аналіз та аудит фінансового стану

21. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

22. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики
23. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка
24. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

25. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

26. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

27. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

28. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

29. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

30. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

31. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

32. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

34. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

35. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

36. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

37. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

38. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
39. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу
40. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

41. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

42. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

43. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

44. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

45. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

46. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

47. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

48. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

50. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

51. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

52. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

53. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

54. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
55. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна
56. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

57. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

58. Виробничі запаси - облік та аналіз

59. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

60. Облік запасів і аналіз ефективності їх використання

61. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

62. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

63. Аналіз ефективності використання основних засобів

64. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Порівняння Чорного та Червоного морів

66. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

67. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

68. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

69. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

70. Зображення плакатів у MSVisio та будування блок-схем алгоритмів
71. Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application
72. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

73. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

74. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

75. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

76. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

77. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

78. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

79. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

80. Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

81. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

82. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

83. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

84. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

85. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

86. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
87. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування
88. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

89. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

90. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

91. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

92. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

93. Поняття та сутність ефективності управління

94. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

95. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

96. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

Фоторамка на 8 фотографий С31-025 Alparaisa "Love&Family", бронзовый, 70,5x34 см.
Размеры рамки: 70,5x34 cм. Размеры фото: - 15х10 см (4 штуки), - 10х15 см (4 штуки). Фоторамка-коллаж для 8-ми фотографий. Материал:
636 руб
Раздел: Мультирамки
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

98. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

99. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.