Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний політехнічний університет Інститут енергетики та комп`ютерно-інтегрованих систем управління Кафедра прикладної екології та гідрогазодинаміки Спеціальність 7.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману Дипломний проект спеціаліста ЦИМБАЛЮК УЛЯНА АНАТОЛІЇВНА КЕРІВНИК від ОНПУ : Доцент Кудінов В.О. КЕРІВНИК від УкрНДІМРтаК : Пров.наук.співр.,к.хім.н. Нікіпелова О.М. Одеса - 2009 Календарний план № п/п Назва етапів роботи Строк виконання етапів роботи Примітки 1. Пошук і аналіз наукової літератури з теми проекту. 6.04.09-12.04.09 виконано 2. Обґрунтування актуальності дослідження екологічного стану ропи Куяльницького лиману. 13.04.09-19.04.09 виконано 3. Аналіз літературних джерел та фондових матеріалів щодо вмісту забруднювачів у ропі. 20.04.09-26.04.09 виконано 4. Хімічний склад ропи та грязьвого розчину. 27.04.09-03.05.09 виконано 5. Розрахунок основного макроскладу ропи Куяльницького лиману. 04.05.09-10.05.09 виконано 6. Розрахунок коефіцієнтів кореляції деяких металів ропи Куяльницького лиману. 11.05.09-24.05.09 виконано 7. Висновки. Перелік посилань. Подяки. 25.05.09-31.05.09 виконано 8. Оформлення проекту. 01.06.2009 виконано Анотація Випускна робота спеціаліста за фахом 7.070801 – Екологія та охорона навколишнього середовища – ОНПУ України, Одеса – 2009, – присвячена екологічній оцінці стану ропи Куяльницького лиману. Досліджено сучасний стан ропи Куяльницького лиману шляхом аналізу їх фізико-хімічного складу з метою оцінки можливості її використання з лікувальною метою. В роботі кореляційним методом встановлено зв`язок концентрацій деяких хімічних елементів, а саме, важких металів – мідь, марганець, ванадій і хром. Дано оцінку кондиційності ропи Куяльницького лиману, сформульовано першочергові задачі, пов`язані із збільшенням антропогенного навантаження Куяльницького родовища ропи та пелоїдів, обґрунтовано необхідність організації систематичного моніторингу щодо отримання даних для включення цього родовища до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів. Результати роботи дозволяють прогнозувати можливість широкого розвитку курортно-рекреаційної території з метою задоволення оздоровчих, курортних, естетичних, економічних, екологічних та соціальних потреб населення України. Відгук на дипломну роботу «Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману», яку виконано дипломником ОНПУ Інституту енергетики та комп`ютерно-інтегрованих систем управління Цимбалюк Уляною Анатоліївною Актуальність дипломної роботи визначається тим, що в ній розроблено рекомендації, які дають можливість санаторно-курортному комплексу «Куяльник» організувати моніторинг для визначення екологічного стану ропи Куяльницького лиману, що забезпечує якість та безпечність відпуску лікувальних процедур, а також рекомендацій для покращення екологічного стану Куяльницького лиману в цілому, так як йому загрожує пересихання. У дипломній роботі розглянуто: оцінку безпечності і лікувальних можливостей за допомогою фізико-хімічних методів досліджень; розглянуто вміст забруднювачів у ропі.

Внаслідок діяльності фірм по добуванню піску в незаконно організованих кар`єрах та ними збудованої дамби, що перекриває русло річки Великий Куяльник, лиман в квітні цього року опинився на межі виживання: недостатнє живлення призвело до того, що рівень води в ньому зменшився до - 6,4 м. На сьогодні уже замало повернути лиману річкову воду, потрібна реалізація проекту будівництва каналу «Куяльницький лиман – Чорне море» . Власником Куяльницького лиману є ЗАТ «Укрпрофздравниця». Тому саме це акціонерне товариство повинне шукати кошти на будівництво каналу «Куяльницький лиман – Чорне море», щоб врятувати лиман державного значення від загибелі (За інформацією УНІАН). Робота виконана відповідно завданню на дипломну роботу, відповідає вимогам, що пред`явлені до дипломних робіт спеціалістів. Дипломну роботу виконано на достатньо високому рівні і вона заслуговує оцінки «відмінно». Керівник: доц. Кудінов В.О. Мета і задачі дослідження Метою дипломної роботи є визначення екологічної оцінки стану ропи Куяльницького лиману, що забезпечує якість та безпечність відпуску лікувальних процедур, а також рекомендацій для покращення екологічного стану Куяльницького лиману в цілому, так як йому загрожує пересихання. Об`єкт дослідження – ропа Куяльницького лиману. Предмет дослідження – вміст важких металів у ропі Куяльницького лиману. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: Ознайомитися з хімічним складом ропи; Розрахувати макросклад ропи; Ознайомитися з характером забруднення ропи важкими металами; Розрахувати коефіцієнт кореляції по 4 хімічним елементам (V, Cu, M , Cr); Проаналізувати отримані дані, дати прогноз і рекомендації. Особистий внесок автора В процесі виконання роботи використовувалась інформаційна база. Самостійно зроблено розрахунки макроскладу ропи, коефіцієнта кореляції та висновки. У роботі використані фондові матеріали УкрНДІМРтаК. Дослідженнями охоплена територія Куяльницького лиману з кутовими точками : т.1(довгота – 30° 43' 15&quo ;, широта – 46° 35' 07&quo ;), т.8(довгота – 30° 43' 35&quo ;, широта – 46° 34' 21&quo ;) . Подяки Робота виконана під керівництвом доц. Кудінова В.О. Керівник від УкрНДІМРтаК: Пров. наук. співр.,к. хім. н. Нікіпелова О.М. Автор виражає глибоку вдячність Кудінову В.О. за допомогу в процесі роботи над дипломом. Автор вдячний Нікіпеловій О.М. за допомогу в роботі над дипломом та представлені фондові матеріали. Дипломник також виражає вдячність співробітникам кафедри прикладної екології та гідрогазодинаміки за цінні поради та рекомендації при підготовці та написанні диплому. ЗмістПерелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів Вступ Розділ 1. Фізико-хімічна характеристика ропи Куяльницького лиману 1.1 Фізико-хімічні властивості ропи 1.2 Хімічний склад ропи 1.3 Хімічний склад грязьового розчину Розділ 2. Вміст забруднювачів у ропі 2.1 Розрахунок коефіцієнтів кореляції між металами Розділ 3. Приклад розрахунку основного макроскладу ропи Куяльницького лиману Висновки і рекомендації Перелік посилань Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів г/дм – грам на дециметр кубічний ГДК – гранично допустима концентрація екв.%

– еквівалент у відсотках м3/доб – метр кубічний на добу од. – одиниці Еh – окислювально-відновний потенціал pH – водневий показник мг/дм3 – міліграм на дециметр кубічний Рис. – рисунок УкрНДІМРтаК – Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології УНИАН – інформаційне агенство ЗАТ –закрите акціонерне товариство Вступ Український НДІ медичної реабілітації та курортології – один з найстаріших науково - дослідних інститутів України, заснований у 1928 році, і відповідно до Статуту, затвердженого Міністерством охорони здоров`я України, є головною науково - дослідною установою з медичних проблем реабілітації та курортології, бальнеологічної оцінки, стандартизації природних і преформованих ресурсів, питних і штучно - мінералізованих вод та напоїв на їхній підставі. Преформовані засоби – препарати на основі природних лікувальних ресурсів, які справляють лікувальну чи профілактичну дію на організм людини при внутрішньому або зовнішньому застосуванні. Головним досягненням інституту за останнє десятиріччя є створення самостійної галузі народного господарства – унікальної системи відновлювального лікування. УкрНДІМРтаК впродовж багатьох років виконує наукові дослідження щодо зонування курортних територій, розробки карт та каталогів природних лікувальних ресурсів з урахуванням екологічного стану курортно-рекреаційних районів України. Інститут проводив оцінку якісного та кількісного стану природних лікувальних ресурсів рекреаційних територій та перспективи їх використання у медичній реабілітації та відпочинку, а також виділення курортно-рекреаційних районів України у межах територій, що традиційно розвиваються як промислові. Україна володіє різноманітними природними лікувальними чинниками, серед яких велике значення мають лікувальні грязі (пелоїди) та ропа Куяльницького лиману. Лиман представляє собою безстічне солоне озеро видовженої форми, яке утворилося в результаті затоплення гирлової частини річки Великий Куяльник морською водою. Від моря лиман відділяє пересип шириною 1,5 – 2 км і довжиною 2,5 км. Родовища пелоїдів в Україні представлені практично усіма відомими типами – мулові сульфідні, торфові, сопкові, сапропелі, морські, глини, що дозволяє вважати грязьові курорти країни одними з кращих у світі. Традиційно на цих курортах здійснюється лікування захворювань опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи, органів травлення, репродуктивної системи, центральної нервової системи. Ефективність пелоїдотерапії в більшій мірі обумовлена досягненнями у області пошуку покладів нових пелоїдів, вивчення їх фізико-хімічних характеристик, мікробного ценозу, визначальні процеси пелоїдогенеза, науковими дослідженнями механізмів їх біологічної і лікувальної дії, що визначило існування в Україні ряду наукових центрів, серед яких провідне місце приділяється Українському НДІ медичної реабілітації та курортології. Дуже актуальним є питання екологічного стану Куяльницького лиману, саме тому цікаво оцінити сучасний стан ропи цього родовища. Родовище використовується у лікувальній практиці на протязі 180 років.

На сільських дорогах гуркотіли ворожі машини, які вивозили все, що залишили наші селяни. Ворог поспішав, бо знав, що вночі УПА ті села спалить. 3 навколишніх сіл високо, аж до неба, підносилися великі клуби диму з опустошених догораючих сіл. Настали жахливі часи для українського народу: деякі частини земель знищили німці, а потім, по відступі німців, ще гіршу методу застосували більшовики. Врешті, ще один український ворог застосував остаточне знищення наших земель на Закерзонні. Вже кілька років по війні, коли народи світу заживають спокою, український народ перебуває далі у затяжній боротьбі за свою волю і незалежність. Наше населення трималося хоробро. Дуже часто перед наїздом ворога мешканці сіл втікали, забираючи із собою, що могли — худобу, клунки, які заздалегідь мали приготовані, і в лісі перебували по кілька днів. Ця героїчна поведінка селян придавала ще більшої завзятості УПА, а ця завзятість кидала їх у стрімкий вир боротьби з ворогом. По успішнім бою в делягівському лісі сотня закватирувала в малому ліску під селом Рибним

1. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

2. Економічна оцінка екологічних збитків

3. Економічна оцінка активу балансу підприємства

4. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

5. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

6. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
7. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"
8. Гідроекологічна оцінка річки Рось

9. Оцінка стану міської системи м. Києва

10. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

11. Оцінка фінансового стану комерційного банку

12. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

13. Оцінка фінансового стану підприємства

14. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

15. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

16. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

18. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

19. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

20. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

21. Оцінка майна з метою страхування

22. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
23. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
24. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

25. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

26. Харчова цінність та оцінка якості зерна

27. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

28. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

29. Структура й оцінка економічної інформації

30. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

31. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

32. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

33. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

34. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

35. Цінова політика фірми та її оцінка

36. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

37. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

38. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки
39. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
40. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

41. Оцінка доцільності отримання патенту

42. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

43. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

44. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

45. Екологічна освіта на уроках біології

46. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

47. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

48. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

49. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

50. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

51. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

52. Біоіндикація як метод оцінки стану навколишнього середовища

53. Екологічна безпека

54. Екологічна безпека літосфери
55. Екологічна безпека Приморських територій Криму
56. Екологічна експертиза

57. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

58. Екологічна криза сучасності

59. Ландшафтно-екологічна основа Києва

60. Екологічна ситуація в Полтавській області

61. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

62. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

63. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

64. Методики оцінки фінансового стану банків України

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

65. Старажытнаруская дзяржава (Кіеўская Русь) - агульная феадальная дзяржава ўсходніх славян. Палітычнае і эканамічнае становішча беларускіх зямель

66. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

67. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

68. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

69. Екологічний стан міста Біла Церква і Білоцерківського району Київської області

70. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки
71. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
72. Исследование и разработка конструкции бандажированного опорного валка стана 2500 горячей прокатки

73. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

74. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

75. Салічна правда

76. Война 1812 года в стихотворениях В. Жуковского “Певец во стане русских воинов” и К. Батюшкова “К Дашкову”

77. Леся Українка

78. Когда хорошее маркетинговое исследование становится плохим

79. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

80. Стан і перспективи розвитку СНД

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

81. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

82. Москва становится столицей единого государства

83. Современный прокатный стан

84. Почему брэндами становятся единицы?

85. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

86. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості
87. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів
88. Екологія

89. Екологія та охорона навколишнього середовища

90. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

91. Исследование работы рельсобалочного стана 800 Нижнетагильского металлургического комбината в условиях рыночной экономики

92. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

93. Станем ли мы сударынями в 21 веке

94. Очевидец происшествия становится спасателем

95. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

96. Хімічна промисловість України

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

97. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

98. Бактеріологічна зброя

99. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.