Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Тема: Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні План  Вступ .3 Теоретичні основи створення і функціонування акціонерного товариства . .5 Створення акціонерного товариства . 5 Види акціонерного товариства . .9 Акціонерна власність – внутрішня основа формування і функціонування соціального ринкового господарства . 12 Проблеми становлення акціонерного товариства . . .14 Тенденції розвитку акціонерних товариств . .14 Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств . 16 Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств .22 Заходи, які проводить держава для усунення проблем функціонування акціонерних товариств .28 Шляхи удосконалення внутрішнього контролю в акціонерних товариствах .28 Фінансові методи регулювання діяльності акціонерних товариств . .32 Захист реєстру акціонерного товариства – головне завдання у відбитті рейдерської атаки . .37 Висновки .39 Література 40 Вступ Важливою формою підприємства в Україні є організація акціонерних товариств. В Законі України «Про господарські товариства» від 19.09.091 (із змінами) акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність по зобов’язанням тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства тільки в межах акцій, які їм належать. Майновий ризик акціонерів обмежується тією сумою, яку вони заплатили за придбання акції. Акціонерне товариство (з економічного погляду) – підприємство, об’єднання кількох фізичних або юридичних осіб (тобто підприємств), які формують свій капітал шляхом випуску і продажу цінних паперів, передусім акцій, з метою отримання прибутку. Акціонерне товариство (з правового погляду) – організаційно-правова форма функціонування та розвитку підприємств, компаній, що базується на статутному фонді, поділеному на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, учасники якої несуть відповідальність за зобов’язаннями тільки майном підприємства. Особливість акціонерних товариств полягає в тому, що їхній капітал утворюється у грошовій формі і розділяється на однакові за своєю номінальною величиною неподільні паї у вигляді акцій. В сучасних умовах акціонерна форма підприємництва виступає могутнім засобом побудови господарської системи, що базується на недержавних формах суспільної відповідальності. При цьому широке освоєння акціонерних форм сприяє утвердженню дійсно справедливого характеру привласнення засобів і результатів виробництва, а саме долається відчуженість від власності безпосередніх працівників підприємств. Головними перевагами акціонерного товариства є наявність достатньо могутнього механізму залучення грошових коштів; обмежена відповідальність власників підприємства, розпорошення підприємницького ризику серед більшості акціонерів; можливість досягати економічних переваг, здійснюючи великомасштабне виробництво; організаційна стійкість підприємства. 1. Теоретичні основи створення і функціонування акціонерного товариства & bsp; 1.1. Створення акціонерного товариства Акціонерне товариство створюється на основі купівлі-продажу акцій.

Акція — це цінний папір, який підтверджує право акціонера брати участь в управлінні даним акціонерним товариством, у його прибутках і розподілі залишків майна товариства при його ліквідації. За акцією кожний акціонер отримує доход, що називається дивідендом. Дивіденд — це доход, який виплачується держальникам акцій акціонерного товариства з його прибутку за підсумками господарської діяльності за рік після виплати відповідних податків на основі рішення загальних зборів акціонерів. Існує певний порядок створення акціонерного  товариства. Якщо воно організується шляхом перетворення державного підприємства в акціонерне, то передусім необхідно мати рішення трудового колективу, яке приймається загальними зборами й оформляється протоколом. Потім необхідно отримати згоду державного органу, уповноваже­ного приймати такі рішення. Далі відбувається оцінка майна підприємства. Для цього створюється комісія, до складу якої входять представники відповідних державних, фінансових органів і членів трудового колективу. На базі цієї оцінки визначається уставний фонд даного акціонерного товариства, який фіксується в банку. Якщо акціонерне товариство створюється на основі декількох підприємств, то відповідна робота проводиться на кожному з них. При цьому кожне підприємство робить свої внески в уставний фонд. Вони надходять у банк за рахунок будь-якого засновника (за їхньою домовленістю). Зразу ж після створення акціонерного товариства дані кошти пере­раховуються на його рахунок. Далі починається робота по розповсюдженню акцій. Для цього не потрібно отримувати дозвіл з боку Держбанку, як це було раніше. Акції розповсюджуються або безпосередньо засновниками даного акціонерного товариства або через банк. Причому реалізація акцій може здійснюватися: а) шляхом відкритої підписки на них; б) через розподіл всіх акцій між засновниками. При цьому засновники мають тримати у себе акцій на суму не менше 25% уставного фонду протягом двох років. Розповсюдження акцій починається з того, що засновники публікують повідомлення про відкриття підписки на них. У ньому зазначаються найменування майбутнього акціонерного товариства, мета його діяльності, засновники та інше. Вказується також строк проведення підписки на акції, він не повинен перевищувати шість місяців. Особи, які підписалися на акції, мають попередньо перерахувати на рахунок засновників гроші на суму, що стано­вить 10 % номінальної вартості акцій. Після цього засновник дає їм письмове зобов'язання продати відповідну кількість акцій. Після закінчення строку підписання акцій має відбутися установча конференція акціонерів. Але для цього необхідно щоб підпискою було охоплено не менше ніж 60% акцій. Якщо ж цього не відбулося, то вважається, що заснування акціонерного товариства не здійснилося, акціонерам протягом 30 днів повертаються внесені грошові кошти. Якщо акції розподіляються між засновниками, то вони ма­ють оплатити 50 % акцій до установчої конференції. Засновницька конференція має відбутися не пізніше, ніж за два місяці з моменту завершення підписки. Вона вирішує такі питання: приймає рішення про створення акціонерного товариства і затверджує його статут; вибирає раду акціонерного товариства (спостережну раду), його виконавчі й контролюючі органи; коригує уставний фонд товариства залежно від кількості охоплених підпискою акцій та ін.

Після цього пишеться заява про реєстрацію акціонерного товариства, а також оформляються копії засновницьких документів, які подаються у виконавчі комітети відповідних районних міських Рад народних депутатів. У місячний строк товариство має бути зареєстроване. Після цього акціонерне товариство випускає акції. Рек­візити для всіх акцій однакові: фірменна назва акціонерного товариства і його місцезнаходження; найменування цінного паперу — «акція», її порядковий номер, дата випуску, вид акції (проста чи привілейована) та її номінальна вартість, ім'я власника (для іменної акції); розмір уставного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість випущених акцій; строк виплати дивідендів; підпис голови правління акціонерного товариства. Всі акції мають бути виплачені акціонерами протягом року після реєстрації товариства. Кожна акція реєструєть­ся в акціонерному товаристві з її характеристиками. Для іменних вказується і її володар. Виплата дивідендів за акціями може здійснюватися: а)    безпосередньо бухгалтерією даного акціонерного товариства; б)    ощадним банком. Товариство може укласти договір з ощадним банком щодо виплати дивідендів, оплачуючи банку певну комісійну винагороду. Для спрощення процедури обліку виплачених дивідендів доцільно акції випускати з відрізними купонами. Кількість купонів можна передбачити не менше 10 штук. Після відрізання останнього купона бланк акції треба міняти на інший. Можна також для зручності (так і надійніше) збе­рігати акції в банках і організувати безготівкову виплату дивідендів на ощадну книжку акціонера. Як відомо, в розвинутих країнах акції вільно продаються й купуються. У нас же окремі особи можуть володіти лише іменними акціями. Щоб продати акцію, її володар має піти в акціонерне товариство і заявити про це. Акціонерне товариство знайде іншого покупця і перепише ці акції на нього. Найвищим органом управління акціонерним товариством є збори акціонерів. Голосування на зборах відбувається за принципом: одна акція - один голос. Загальні збори акціонерів збираються не рідше одного разу на рік. Водночас акціонери, що мають не менше 20 % голосів, мають право в будь-який час вимагати проведення зборів акціонерів. В акціонерному товаристві створюється рада акціонерного товариства. Вона здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу. В неї можуть входити представники трудового колективу, профспілкових та інших громадських організацій. Члени ради не можуть одночасно бути членами виконавчого органу. Виконавчим органом акціонерного товариства є його правління. Воно здійснює керівництво поточною діяльністю. Роботою правління керує його голова, який призначається або обирається (згідно із статутом). Правління вирішує всі витання діяльності акціонерного товариства. Воно підзвітне лише раді акціонерного товариства і загальним зборам акціонерів. Контроль за фінансовою діяльністю правління здійснює ревізійна комісія, яка обирається з числа акціонерів і представників трудового колективу підприємства. Законодавчо встановлено, що трудові колективи мають певні пільги в придбанні акцій, а також право пер­шочергового придбання акцій.

Особливо це яскраво зазначилось, коли гетьмансько-нмецьким мнстром внутршнх справ став московський адвокат ¶. Кстяковський. Переконаний реакцонер, отвертий  цничний деолоA клясового грабжництва, врний наймит "Протофса", член ржних акцйних товариств, цей самовпевнений  цничний нахаба, маючи тонкий нюх, спочатку прикинувся страшенним укранським патротом  самостйником. Вн так ловко вдавав цей патротизм, що деякий час багато з укранцв врили йому й навть уважали за щирого оборонця нацональних укранських здобуткв. Цей "патротизм" помг цьому аферистов пробратись на посаду спочатку державного секретаря, а потм  мнстра внутршнх справ. Нмцям дуже було корисно мати такого чоловчка на посад мнстра внутршнх справ. З одного боку вн був нби укранцем, самостйником; значить, для укранських кол немов би свом. З другого ж боку, знаючи цього ндвда, вони були певн, що вн любо хвилини продасть свй дешевий патротизм за невеличку платню. З третього боку це був такий негидливий суб'кт, що його можна було вжити на всяку брудну, нечисту роботу

1. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

2. Акції в акціонерному товаристві

3. Фінансова діяльність акціонерних товариств

4. Акціонерні товариства

5. Невиплачені дивіденди і безповоротна фіндопомога

6. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
7. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України
8. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

9. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

10. Российский рынок акций: проблемы и перспективы развития

11. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

12. Проблемы изучения космоса

13. Проблемы существования внеземных цивилизаций

14. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме

15. Проблема происхождения и эволюции человека

16. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие
Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами

17. Демографические проблемы России

18. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

19. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

20. Проблемы добычи алмазов в Якутии

21. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

22. Сырьевая и энергетическая проблема мира
23. Проблема ресурсообеспечения
24. Территориальная проблема Курильских островов

25. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

26. Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие корпорации

27. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

28. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае

29. Государственный бюджет, проблемы его формирования

30. Государственный бюджет России, проблемы преодоления его дефицита

31. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

32. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Проблемы налогообложения в Российской экономике

34. Проблемы реформирования налоговой системы в России

35. Проблемы формирования бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

36. Государственный долг России: проблемы и решения

37. Проблема ограничения административных деликтов от преступления

38. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
39. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
40. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

41. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

42. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

43. Государство и проблемы монополий

44. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

45. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

46. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

47. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

48. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

49. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

50. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

51. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

52. Проблемы наказания несовершеннолетних

53. Проблема происхождения права

54. Проблемы страхования автотранспорта в России
55. Проблемы сочетания представительного и прямого правления
56. Проблемы законности в Российской Федерации

57. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

58. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

59. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

60. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

61. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

62. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

63. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

64. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

66. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

67. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

68. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

69. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

70. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма
71. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)
72. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

73. Проблема "героя времени"

74. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

75. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

76. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

77. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

78. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

79. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику

80. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты
Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы

81. Египет как дар Нила. Проблема общины

82. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

83. История развития корпорации Microsoft

84. Sportster Voice 28.8 Инсталляция & Проблемы и решения

85. Проблема 2000 года и ее последствия

86. Философские проблемы математики
87. Вирусы и бактерии. Проблемы СПИДа
88. Генетика и проблемы человека

89. Проблемы заболевания щитовидной железы в Хакасии

90. Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики

91. Некоторые проблемы преступности на государственных границах РФ /по данным 1994-95 гг./

92. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений

93. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в современных условиях

94. Проблема смертной казни

95. Проблемы квалификации преступлений

96. Экологические проблемы государств Средней Азии и Казахстана

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

97. Влияние деятельности человека на биосферу. Проблемы городских отходов

98. Проблемы загрязнения Мирового океана

99. Проблемы биосферы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.