Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Короткострокове планування виробництва в операційному менеджменті

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат: Короткострокове планування виробництва в операційному менеджменті Вступ Короткострокове планування на підприємстві - це перехід від агрегатного плану до більш конкретного. В результаті на підприємстві розробляється розклад (основний виробничий план). Розклад доводить конкретні завдання щодо використання персоналу, матеріалів, обладнання, приміщень тощо. Залежно від специфіки діяльності підприємстві існують різні види розкладів. Організація Розклади Університет розклад занять, розклад консультацій, розклад роботи гуртків Лікарня розклад приймання лікарів розклад використання хірургічних приміщень розклад приймання процедур Завдяки розкладам стає можливим: звести до мінімуму тривалість виробничого процесу, знизити рівень запасів, зменшити час очікування покупців у сервісних системах, більш ефективно використовувати персонал тощо. В залежності від направленості планування у часі розрізняють два найбільш поширені підходи до складання розкладів: зустрічний розклад зворотний розклад. Зустрічний розклад передбачає, що початок виконання робіт розпочинається відразу, коли стає відома потреба у них (наприклад, у вузі, на металургійних підприємствах). Таке планування яке спрямоване у майбутнє називається прямим. У цьому випадку система спочатку отримує замовлення, а потім планує кожну операцію, яка має бути виконана у майбутньому. Це дає можливість визначити найбільш ранній термін виконання замовлення. У зворотному розкладі планування виконання робіт починається з кінця, тобто першою розписується операція, яка буде виконуватися останньою (календарний план виготовлення деталей). Таким чином, зворотне планування обирає за відправну точку якусь дату у майбутньому (наприклад, день, коли замовлення має бути готовим) та планує необхідні операції в зворотній послідовності. Такий підхід дозволяє визначити, коли повинно початися виконання замовлення, щоб воно було готове до визначеного терміну. Основний взаємозв’язок тактичних планів виробництва показаний на рис 1. Щоб організувати виробництво у коротко-строковому періоді, необхідно налагодити поставки сировини та матеріалів так, щоб у потрібний час прибувала така їх кількість, яка необхідна для оброблення певної партії. Для визначення потреби у матеріалах, необхідних для виконання основного плану, застосовується система планування матеріальних потреб (MRP). За допомогою цієї системи можна скласти календарний план, у якому буде точно визначено, коли замовляти або виготовляти необхідні матеріалам, компоненти, деталі. Основна вихідна інформація для планування матеріальних потреб: - виробничий графік; - специфікації або відомості використовуваних матеріалів; - наявність матеріалів на складі; - матеріали у заявці; - поточний час для виконання замовлення. Рис.1.Планування виробничих потужностей Для кожного виробу можна скласти його структуру у вигляді дерева (рис. 2). Рис.2 Дерево структури виробу Так, для виробництва 100 виробів виду А потреба у деталях та вузлах складатиме: Деталь В – 100 2=200 Деталь С – 100 1=100 Елемент В1 – 200 2=400 Елемент В2 – 200 3=600 Елемент С1 – 100 1=100 Елемент С2 – 100 2=200 Календарний план на тиждень може мати такий вигляд (табл.

1)Таблиця 1 Календарний план потреби в матеріалах Тижні Час виконання 1 2 3 4 5 6 7 А Дата потреби 100 1 тиждень Розміщення замовлення 100 В Дата потреби 200 2 тижні Розміщення замовлення 200 С Дата потреби 100 2 тижні Розміщення замовлення 100 В1 Дата потреби 400 3 тижні Розміщення замовлення 400 В2 Дата потреби 600 1 тиждень Розміщення замовлення 600 С1 Дата потреби 100 1 тиждень Розміщення замовлення 100 С2 Дата потреби 200 2 тижні Розміщення замовлення 200 Система MRP дає можливість: - вести облік усіх запасів компонентів на всіх рівнях виробництва; - звести запаси до мінімуму; - об’єднати замовлення по однаковим деталям та замовляти більш великі партії. Недолік MRP у тому, що вона не пов’язана із потужностями підприємства. Для рішення цієї проблеми була розроблена програма планування виробничих ресурсів (MRPІІ). 3. Робочий центр - це частина виробничого простору, на якому відповідним чином організовані виробничі ресурси та праця. Робочий центр може представляти собою окремий верстат, групу верстатів або ділянку, на якій виконується визначений тип робіт. У відповідності із функціональним призначенням робочі центри можуть бути основою цехової структури або більш досконалих структур типу продуктового потоку, складальної лінії та групового технологічного осередку. Цех – це система, яка зустрічається як у виробничих, так і в сервісних організаціях. Завантажити цех (робочий центр) означає призначити роботи, які мають бути виконані на конкретних робочих центрах. При цеховій структурі можна досягти виконання необхідних робіт, визначивши маршрут переміщення предмета праці між робочими центрами, які організовані за функціональною ознакою. Календарне планування у цьому випадку пов’язано із визначенням порядку виконання робіт і функціональним призначенням верстату. При складенні календарного плану необхідно також враховувати що процеси можуть бути обмежені продуктивністю устаткування або продуктивністю людини. У першому випадку критичним ресурсом є устаткування, а тому саме для нього складається календарний план. У другому випадку календарний план складається для такого критичного ресурсу як люди. При складенні календарних планів і управлінні роботами операційні менеджери мають виконувати такі функції: розподіл замовлень, устаткування та персоналу по робочим центрам або іншим виробничим дільницям; визначення послідовності виконання замовлень, тобто пріоритетності робіт; диспетчеризація замовлень; контроль стану та ходу виконання замовлень; прискорення виконання критичних замовлень. Цілями складення календарних планів для робочих центрів є: визначення термінів виконання робіт, мінімізація часу виконання замовлень, мінімізація обсягів незавершеного виробництва, підвищення коефіцієнту використання верстатів та праці. Основними підходами до контролю завантаженості робочих центрів є метод „вхід-вихід” та графіки Гантта. При складенні розкладів часто не враховується можливість окремих робочих центрів. Так, робота може надходити швидше, ніж очікувалося, або із запізненнями. У першому випадку збільшується перевантаженість робочих центрів, запаси, перевантажується устаткування, погіршується якість.

У другому випадку – через недовантаженність центрів, втрачаються ресурси. Контроль „вхід-вихід” – необхідний для того, щоб координувати здійснення робочих процесів. Основні засоби координації: аналіз та переоцінювання можливості робочого центру, збільшення кількості обладнання, збільшення або зменшення входу робочого центру за рахунок перерозподілу робіт, використання субконтракту, корегування обсягу виробництва. Графіки Гантта – це наочне представлення завантаженості робочих центрів та складення розкладів робіт у цеху. У графіках для розрахунку завантаження показують робочий час (час зайнятості) та час простоїв (рис.3). Робочий центр Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Метало-обробка Робота 349 Робота 350 Механіка Робота 349 Робота 408 Електрика Робота 408 Робота 349 Фарбування Робота 295 Робота 408 Робота 349 Обробка Центр виведено із процесу Рис.3. Графік завантаженості робочих центрів на тиждень Використання графіків дає змогу при перевантаженості одного із робочого центра тимчасово перевести працівників із низько завантаженого центра для підвищення виробничої потужності перевантаженого центра. Або роботи, що очікують свого виконання, можуть бути розподілені по іншим робочим центрам, причому роботи із високо завантажених центрів можуть бути передані у центри, що завантажені не повністю. Графік завантаженості має кілька головних обмежень щодо використання: він не враховує різні виробничі ситуації (поломки, людські помилки, які вимагають повторення робіт); він повинен перераховуватися при появі нових робіт та перегляді часових оцінок. Часовий графік використовується для управління роботами у процесі. Він представляє собою різновид стовпчикової діаграми, яка відображає розподіл завдань у часі. Цей вид графіку використовується для планування виконання проектів та для координації низки дій, що плануються (рис.4). Робота Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця А В С Обслуговування Рис.4. Часовий графік Гантта Із рис.4 видно, що якщо поточний момент часу, коли аналізується графік припадає на початок четверга, то по роботі А має місце відставання по графіку від термінів закінчення робіт, у той же час по роботі В виконання випереджає встановлений графік, а робота С виконана після проведеного технічного огляду устаткування вчасно. Існують різні підходи до побудови графіків Гантта, наприклад, за допомогою магнітної дошки, із використанням персонального комп’ютера тощо. Визначення послідовності виконання робіт виконується за допомогою правила пріоритетів: 1) перший надійшов – перший обслуговано – роботи виконуються у порядку, у якому вони надійшли у підрозділ; 2) за найкоротшим часом виконання робіт – першою виконується робота із найкоротшою тривалістю і так далі; 3) по визначеним термінам виконання – першою виконується робота із самим раннім терміном виконання. 4) останній надійшов перший обслуговано – застосовується у лікарні, при виконанні термінових робіт (хірургія). 5) у довільному порядку – обирається та робота, виконання якої більш доцільно у даний момент часу. 6) за критичним відношенням Кв = (дата закінчення – поточна дата)/ необхідний час виконання роботи, що залишився Приклад.

Экономика - одна из наиболее поляризованных и противоречивых сфер человеческого действия. Главными полюсами в ней являются, с одной стороны, "обмен веществ" между человеком и окружающей его материальной средой, с другой же - количественно измеряемые процессы отношений между людьми. Скажем, производство материальных благ, которые потребляются для поддержания физической жизни, принадлежит к первому полюсу, а менеджмент производства, наука, услуги, культура, досуг и пр. - ко второму полюсу. Во все времена существовала проблема сбалансирования этих полюсов. Из их противостояния и попытки их корреляции родился "третий угол" - бумажная или воздушная сфера экономической жизни, внутри которой происходит игра между ценностями производства материальных благ и ценностями производства услуг. Общая тенденция игры экономических элит или элит, игравших в экономику, состояла в относительном понижении стоимости материального сегмента ("обмена веществ") экономики при возрастании стоимости человеческого полюса экономики. В итоге родилась тесно связанная с воздушно-спекулятивными операциями экономика чистого потребления

1. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

2. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

3. Планування виробництва насіння зерна

4. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

5. Методика преподавания темы "Элементы логики" в курсе математики 5-6 классов

6. Короткострокова крива пропонування фірми і галузі
7. Сообщение на тему: Суксцессия
8. Организационно-технические вопросы обучения по темам безопасной эксплуатации радиационно-опасных объектов

9. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"

10. Особенности проведения банком операций с векселями

11. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

12. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

13. Зачетные темы по английскому языку для школы

14. Темы для экзамена по Английскому

15. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

16. Рецензия на программу "Тема" - "журналистская этика"

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Тема "Революции" в Творчестве Блока

18. Тема поэта и поэзии у А.С. Пушкина

19. Тема любви в повести И.С.Тургенева "Ася"

20. Тема Родины в лирике А.А.Блока

21. Сравнительная характеристика художественного воплощения темы "морского путешествия" в романах "Робинзон Крузо" и "Путешествие Гулливера"

22. Тема свободы в лирике Пушкина
23. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль
24. Тема Родины в творчестве А. Блока

25. Тема деревни в произведениях "Пелагея" Ф.А. Абрамова и "Знак беды" В.В. Быкова

26. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина

27. Тема Родины в творчестве А. Ахматовой

28. Тема Родины в творчестве С.А.Есенина

29. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

30. Тема любви в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

31. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя

32. «… и в мой жестокий век восславил я свободу…» тема вольности в произведениях А. С. Пушкина

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

33. Тема судьбы в "Старшей Эдде"

34. Тема бала в русской классической литературе

35. Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина

36. Тема любви в лирике Маяковского

37. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны

38. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ
39. Разработка АИС по учету складских операций и реализации продукции на предприятии
40. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

41. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

42. Автоматизированная обработка учета складских операций и реализации продукции

43. Текстовой процессор Microsoft Word 6.0a

44. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

45. Эффекты слоев в Photoshop 6

46. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

47. Техника операций при ИБС и перикардитах

48. Антиглаукомная операция

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

50. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

51. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

52. Изучение темы "Акмеизм" в 11 классе

53. Словесно-дидактические игры по теме «Знакомство с экзотическими плодовыми комнатными растениями»

54. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе
55. Требования, предъявляющиеся к терминам, научным понятиям и деффинициям. Критерии выбора темы научно - исследовательской работы
56. Берлинская операция

57. Технологические операции штамповки

58. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

59. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

60. Ресурси виробництва

61. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

62. 6 задач по теории электрических цепей

63. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)

64. Социологическое исследование на тему: «Встреча Нового года»

Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Эрудит. Сила магнита".
"Эрудит" - игра, проверенная временем! В игру Эрудит с удовольствием и азартом играют и взрослые и дети. На протяжении многих
1076 руб
Раздел: Игры на магнитах
Глобус «Двойная карта» рельефный, с подсветкой, на подставке из дерева.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 000 000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1692 руб
Раздел: Глобусы

65. Комплекс основной гимнастики с близорукостью 3—6 диоптрий

66. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

67. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков

68. Кредитные операции коммерческих банков и их учет

69. Операции коммерческих банков на валютном рынке (Контрольная)

70. Учет операций с негосударственными ценными бумагами в коммерческих банках
71. Коммерческие банки и виды банковских операций
72. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

73. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

74. Операции коммерческих банков

75. Операции банка с собственными векселями

76. Учет депозитных операций коммерческих банков

77. Документарные операции, как форма банковских расчетов.

78. Активные операции коммерческих банков

79. Биржа и биржевые операции

80. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

82. Бухгалтерский учет: лизинговые операции

83. "Учет денежных средств и операций в иностранной валюте"

84. Учет кассовых операций

85. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

86. Ведение кассовых операций в РФ
87. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций
88. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

89. Основные разделы бизнес-плана, калькуляция темы и расчет цены программного продукта, технико-экономическое обоснование с расчетом экономической эффективности разработки

90. Тара и тарные операции в торговле

91. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

92. Управление международными лизинговыми операциями

93. Мировой рынок услуг и основные операции по их реализации

94. Валютные рынки и валютные операции

95. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

96. Операции с ценными бумагами

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

97. Евробумаги. Рынок и операции

98. Валютный рынок и валютные операции

99. Векселя и операции с ними


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.