Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ І.Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку. ІІ. Історичні відомо мості про числа та цифри. ІІІ. Навчання математиці у другій молодшій групі дитячого саду. 3.1. Організація роботи 3.2. Методи і прийоми навчання 3.3. Виховання елементарних навиків учбової діяльності. 3.4. Формування уявлень про кількість ІV. Навчання математиці у середній групі дитячого садку 4.1. Організація роботи на заняттях 4.2. Методи і прийоми навчання 4.3. Формування уявлень про число і лічбу V. Навчання математиці у старшій групі дитячого садку 5.1. Методи і прийоми навчання 5.2. Формування уявлень о числі та лічбі 5.3. Показ незалежності числа предметів від їх розміру, площі і форми розтушування. 5.4. Встановлення рівності численності множин 5.5. Ділення цілого на частини 5.6. Склад числа з одиниць, порівняння суміжних чисел 5.7. Порядкове і кількісне значення числа 5.8. Порівняння суміжних чисел Висновки Список літератури Вступ Величезну роль в розумовому вихованні і в розвитку інтелекту грає математика. В даний час, в епоху комп'ютерної революції точка зору, що зустрічається, висловлюється: “Не кожен буде математиком”, безнадійно застаріла. Сьогодні, а тим більше завтра математика буде необхідна величезному числу людей різних професій. У математиці закладені величезні можливості для розвитку мислення дітей, в процесі їх навчання з найранішого віку. Працюючи в дитячому саду, потрібно завжди ставити перед собою такі педагогічні завдання: розвивати у дітей пам'ять, увагу, мислення, уяву, оскільки без цих якостей немислимий розвиток дитини в цілому. І батьки, і педагоги знають, що математика - це могутній чинник інтелектуального розвитку дитини, формування його пізнавальних і творчих здібностей. Відомо і те, що від ефективності математичного розвитку дитини в дошкільному віці залежить успішність навчання математиці в початковій школі. У другій молодшій групі починають проводити спеціальну роботу по формуванню елементарних математичних уявлень. Від того, наскільки успішно буде організовано перше сприйняття кількісних відносин і просторових форм реальних предметів, залежить подальший математичний розвиток дітей. Сучасна математика при обґрунтуванні таких найважливіших понять, як «число», «геометрична фігура» і т. д., спирається на теорію множин. Тому формування понять в шкільному курсі математики відбувається на теоретико-множинній основі. Виконання дітьми дошкільного віку різних операцій з наочними множинами дозволяє надалі розвинути у малюків розуміння кількісних відносин і сформувати поняття про натуральне число. Уміння виділяти якісні ознаки предметів і об'єднувати предмети в групу на основі одного загального для всіх їх ознаки - важлива умова переходу від якісних спостережень до кількісних. Роботу з малюками починають із завдань на підбір і об'єднання предметів в групи за загальною ознакою («Відбери всі сині кубики» і т п.) Користуючись прийомами накладення або додатку, діти встановлюють наявність або відсутність взаємно-однозначної відповідності між елементами груп предметів (множин). Поняття взаємно-однозначної відповідності для двох груп полягає в тому, що кожному елементу першої групи відповідає тільки один елемент другої і, навпаки, кожному елементу другої групи відповідає тільки один елемент першої (чашок стільки, скільки блюдець; пензликів стільки, скільки дітей, і т.

п.). У сучасному навчанні математиці в основі формування поняття про натуральне число лежить встановлення взаємно-однозначної відповідності між елементами порівнюваних груп предметів. Малюків не учать вважати, але, організовуючи різноманітні дії з предметами, підводять до засвоєння рахунки, створюють можливості для формування поняття про натуральне число. І. Значення та завдання формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку Чому ж багатьом дітям так важко дається математика не тільки в початковій школі, але вже зараз, в період підготовки до учбової діяльності? Спробуємо відповісти на це питання і показати, чому загальноприйняті підходи до математичної підготовки дитини-дошкільника часто не приносять бажаних позитивних результатів. У сучасних повчальних програмах початкової школи важливе значення надається логічній складовій. Розвиток логічного мислення дитини має на увазі формування логічних прийомів розумової діяльності, а також уміння розуміти і простежувати причинно-наслідкові зв'язки явищ і уміння вибудовувати прості висновки на основі причинно-наслідкового зв'язку. Щоб школяр не зазнавав трудності буквально з перших уроків і йому не довелося вчитися з нуля, вже зараз, в дошкільний період, потрібно готувати дитину відповідним чином. Багато батьків вважають, що головне при підготовці до школи - це познайомити дитину з цифрами і навчити її писати, вважати, складати і віднімати (на ділі це зазвичай виливається в спробу вивчити напам'ять результати складання і віднімання в межах 10). Проте при навчанні математиці по підручниках сучасних розвиваючих систем (система Л. Ст. Занкова, система Ст. Ст. Давидова, система &quo ;Гармонія&quo ;, &quo ;Школа 2100&quo ; і ін.) ці уміння дуже недовго виручають дитину на уроках математики. Запас завчених знань кінчається дуже швидко (через місяць-два), і не сформованість власного уміння продуктивно мислити (тобто самостійно виконувати вказані вище розумові дії на математичному утриманні) дуже швидко приводить до появи &quo ;проблем з математикою. В той же час дитина з розвиненим логічним мисленням завжди має більше шансів бути успішним в математиці, навіть якщо він не був заздалегідь науковий елементам шкільної програми (рахунку, обчисленням і т.п.). ІІ. Історичні відомості про числа та цифри, стадії розвитку лічби Історія виникнення математики Найстародавнішою математичною діяльністю був рахунок. Рахунок був необхідний, щоб стежити за поголів'ям худоби і вести торгівлю. Деякі первісні племена підраховували кількість предметів, зіставляючи їм різні частини тіла, головним чином, пальці рук і ніг. Наскальний малюнок, що зберігся до наших часів від кам'яного століття, зображає число 35 у вигляді серії збудованих в ряд 35 паличок-пальців. Першими істотними успіхами в арифметиці стали концептуалізація числа і винахід чотирьох основних дій: складання, віднімання, множення і ділення. Перші досягнення геометрії пов'язані з такими простими поняттями, як пряма і коло. Подальший розвиток математики почався приблизно 3000 років до н.е. завдяки вавілонянам і єгиптянам. Вавілонія і Єгипет Вавілонія.

Джерелом наших знань про вавілонську цивілізацію служать глиняні таблички, що добре збереглися, покриті т.з. клинописними текстами, які датуються від 2000 р. до н.е. і до 300 р. н.е. Математика на клинописних табличках в основному була пов'язана з господарюванням. Арифметика і нехитра алгебра використовувалися при обміні грошей і розрахунках за товари, обчисленні простих і складних відсотків, податків і частки урожаю, що здається на користь держави, храму або землевласника. Численні арифметичні і геометричні завдання виникали у зв'язку з будівництвом каналів, зерносховищ і іншими суспільними роботами. Дуже важливим завданням математики був розрахунок календаря, оскільки календар використовувався для визначення термінів сільськогосподарських робіт і релігійних свят. Ділення кола на 360, а градуса і хвилини - на 60 частин беруть початок у вавілонській астрономії. Вавілоняни створили і систему числення, що використала для чисел від 1 до 59 підстава 10. Символ, що позначав одиницю, повторювався потрібна кількість разів для чисел від 1 до 9. Для позначення чисел від 11 до 59 вавілоняни використовували комбінацію символу числа 10 і символу одиниці. Для позначення чисел починаючи з 60 і більше вавілоняни ввели позиційну систему числення з підставою 60. Істотним просуванням став позиційний принцип, згідно якому один і той же числовий знак (символ) має різні значення залежно від того місця, де він розташований. Прикладом можуть служити значення шестірки в записі (сучасною) числа 606. Проте нуль в системі числення стародавніх вавілонян був відсутній, із-за чого один і той же набір символів міг означати і число 65 (60 5), і число 3605 (602 0 5). Виникали неоднозначності і в трактуванні дробів. Наприклад, одні і ті ж символи могли означати і число 21, і дріб 21/60 і (20/60 1/602). Неоднозначність вирішувалася залежно від конкретного контексту. Грецька математика Класична Греція. З погляду XX ст. родоначальниками математики з'явилися греки класичного періоду (VI-IV вв. до н.е.). Математика, що існувала в раніший період, була набором емпіричних висновків. Навпаки, в дедуктивному міркуванні нове твердження виводиться з прийнятих посилок способом, що унеможливлював його неприйняття. Греки наполягали на дедуктивному доказі, і це було екстраординарним кроком. Жодна інша цивілізація не дійшла до ідеї отримання висновків виключно на основі дедуктивного міркування, витікаючого з явно сформульованих аксіом. Одне з пояснень прихильності греків методам дедукції знаходимо в пристрої грецького суспільства класичного періоду. Математики і філософи (нерідко це були одні і ті ж особи) належали до вищих шарів суспільства, де будь-яка практична діяльність розглядалася як негідне заняття. Математиків віддавали перевазі абстрактні міркування про числа і просторові відносини вирішенню практичних завдань. Математика ділилася на арифметику - теоретичний аспект і логістику - обчислювальний аспект. ІIІ. Навчання математиці у другій молодшій групі дитячого саду 3.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ Основна форма роботи - навчання дітей на заняттях. Заняття по математиці проводять з початку навчального року, тобто з 1 вересня.

Щоб урятувати від голодної смерті учнівську молодь, провід ОУН організував у сільських школах щоденні обіди. Більшість дітей їла тільки в школі, бо вдома було порожньо. Зворушлива подія навіяла вчительці спогади про власне минуле. Залишившись у чотири роки без батька, Леся всім своїм вихованням завдячувала матері. Ганна Танащук походила з патріотичної снятинської родини. Її старший брат, січовий стрілець Микола, загинув із друзями в серпні 1914 року на горі Маківці. Мама самотужки вчила допитливу доньку. Після вселюдної семикласової школи Леся студіювала в ґімназії, а за перших совітів – у середній школі та педшколі в Коломиї. Війна перервала навчання в інституті в Подебрадах. До ОУН вступила ще школяркою, 1939 року. Великий вплив на її формування мала Мрія (Євгенія Гуцуляк), з якою звів її Василь Андрусяк. Уродлива, скромна й розумна Василева наречена давала Лесі читати підпільну літературу, доручала писати реферати, спонукала до боротьби з окупантами. Леся організувала навколо себе подруг – Одарку Федорак, Марійку Гуцуляк, Наталку Зінкевич

1. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

2. Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах

3. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

4. Моральне виховання старших дошкільників

5. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

6. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва
7. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
8. Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника

9. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

10. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

11. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

12. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

13. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

14. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

15. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

16. Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

18. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

19. Уявлення про еволюцію первісної людини

20. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

21. Категорія часу в міфопоетичних уявленнях Месопотамії та Єгипту ІІІ тисячоліття до н.е.

22. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян
23. Сучасне уявлення про діатези. Рахіт, спазмофілія
24. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

25. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

26. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

27. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

28. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

29. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

30. Соціальні уявлення

31. Уявлення про людину і структуру світу у буддизмі

32. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

34. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

35. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

36. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

37. Надежность машин: станки, промышленные роботы

38. Использование роботов в промышленных предприятиях
39. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
40. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

41. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

42. Виникнення та формування українського етносу

43. Формування рок- культури

44. Розвиток рекламних агентств на Україні

45. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

46. Відображення питань автоматизації формування фондів

47. Формування духовності учнів у навчальному процесі

48. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Техническое зрение роботов

50. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

51. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

52. Формування основних фондів підприємства

53. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

54. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
55. Формування прибутку промислового підприємництва
56. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

57. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

58. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

59. Вказівки до оформлення дипломних робот

60. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

61. Регіональний розвиток харчової промисловості України

62. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

63. Проблеми використання роботів /Укр./

64. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

65. Розвиток менеджменту реклами в Україні

66. Внесок Піфагора в розвиток естетики

67. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

68. Організація кредитної роботи в комерційному банку

69. Розвиток лізингу в Україні

70. Розвиток ринку страхових послуг в Україні
71. Роль НБУ у формуванні банківської системи
72. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

73. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

74. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

75. Небезпека роботи з електромережами

76. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

77. Розвиток кісткової тканини в онтогенезі безхвостих земноводних

78. Розвиток хрящової тканини в онтогенезі безхвостих

79. Історичний розвиток біологічних наук

80. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

82. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

83. Сільськогосподарські роботи

84. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

85. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

86. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
87. Робота з документами, що містять комерційну таємницю
88. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

89. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

90. Розвиток швидкості у військовослужбовців

91. Розвиток системи цивільного захисту

92. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

93. Розвиток продуктивних сил Канади

94. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

95. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

96. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

98. Організація роботи Верховної Ради України

99. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

100. Проблема формування соцiальних стандартiв освiти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.