Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Теоретична база соціальної психології

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Відношення до теорії - істотний пункт розбіжності між американською й західноєвропейською соціальною психологією. В американській науці розвиток теорії виявився блокованим послідовним проведенням принципів позитивізму, згідно яким теорія - це необов'язковий інтелектуальний інструмент, довільна гіпотетична побудова, що винаходиться всього лише для систематизації емпіричних даних. Треба відзначити, що до початку 80-х років міф про другорядну роль теорії в науці неабияк збляк, і в самих США всі частіше лунають голоси на користь створення метатеорії, що дозволила б інтегрувати фрагменти соціально-психологічного знання, намітити перспективу розвитку науки в цілому. У цьому зрушенні не останню роль зіграла західноєвропейська критика. Усвідомлення гострої, якщо не сказати розпачливої, потреби соціально-психологічної науки в теоретичному каркасі яскраво виразилося в словах С. Московичи: &quo ;Краще теорія флогістону, чим ніякої теорії&quo ;. З його погляду, у ситуації, коли немає нічого, крім до наукових концептуалізацій, будь-яка теорія могла б послужити крапкою відліку, стати імпульсом для створення інших теорій, що спростовують її, і тим самим сприяти теоретичному розвитку науки. Посилаючись на слова Новалиса (&quo ;якби теорія повинна була чекати, що скаже експеримент, вона ніколи не з'явилася б на світло&quo ;), Московичи призиває приступитися до пошуку нових понять і пояснювальних схем, не чекаючи емпіричного обґрунтування кожного теоретичного кроку. Конфронтація теорій з фактами, їх підтверджувальними або що спростовують, такий, на його думку, справжній шлях прогресу науки. Однак отут і виникає ряд проблем, не вирішивши які, навряд чи можна сподіватися побудувати навіть подобу теорії флогістону. Це насамперед визначення предмета, виявлення специфіки соціального для соціальної психології, нарешті, знаходження системних зв'язків між соціальними (індивідуальними й колективними) суб'єктами. Як було показано вище, у рішенні цих питань західноєвропейська соціальна психологія пройшла далеко не весь шлях. Крім них виникає ще одна проблема. Вона пов'язана з вимогами, які сучасна наука пред'являє до розвитого теорії, що зводить у єдину систему знання, накопичені в деякій області. Згідно із цими вимогами така теорія повинна бути 1) інформативна, тобто встановлювати зв'язок між різними емпіричними законами; 2) прогностична, тобто точно пророкувати хід подій; 3) економічна, тобто так систематизувати знання, щоб максимальне число фактів можна було вивести з мінімального числа основних понять і принципів; 4) регулятивна, тобто бути основою подальшого наукового пошуку; 5) практично ефективна, тобто бути інструментом рішення практичних завдань. Що ж стосується конкретних пропозицій за рішенням цієї проблеми, то вони охоплюють широкий спектр точок зору. Одна з них - позиція Г. Теджфела, що &quo ;майже переконана, що загальна теорія соціального поводження неможлива&quo ;. С. Московичи пропонує знизити вимоги, пропоновані до теорії в соціальній психології, зокрема до прогностичної сили теорії. Він же пропонує в якості однієї з мір взагалі припинити накопичувати експериментальні дані, поки не буде створена теоретична платформа.

Сама ж платформа, на думку С. Московичи, може бути сформована не стільки за допомогою систематизації існуючих знань, скільки шляхом зміни об'єкта в опорі на соціальні експерименти й у процесі активного формування нових соціальних відносин. Дослідження цих нових реальностей одночасно за участю в їхньому створенні й дозволить висувати зовсім нові теоретичні поняття. Отже, &quo ;ціль науки - це пізнання через дію разом з дією через пізнання, соціальна психологія не зможе стати наукою в точному значенні слова, поки вона не стане небезпечної&quo ;. Це висловлення Московичи досить характерно для того повороту в рішенні проблеми теорії, що роблять соціальні психологи в Західній Європі. Він складається, коротко говорячи, у відмові від спроби вирішити її шляхом чисто теоретичної роботи. Замість цього передбачається формувати теорію в практиці. На цьому тлі виділяється своїм задумом спроба Р. Харре створити не що інше, як загальну теорію для соціальної психології. В 1979 р. вийшла книга Р. Харре &quo ;Соціальне буття: теорія для соціальної психології&quo ;, що представляє єдину на сьогоднішній день спробу (як у Західній Європі, так і в США) створити загальну соціально-психологічну теорію. Сам автор, як би бажаючи зняти всякі сумніви в грандіозності своєї концепції, говорить про неї не інакше, як про революцію в соціальній психології, називає її кресленням нової науки, концептуальною матрицею на зразок еволюційної теорії Дарвіна. Досить високо роботу Р. Харре оцінюють і такі видні соціальні психологи, як К. Герген, Б. Шленкер (США), В. Мертенс, Г. Фукс, Н. Армистед (Західна Європа). У концепції Р. Харре конкретизуються основні тенденції розвитку теоретичної соціальної психології в Західній Європі, включаючи звертання до ідей Маркса. Тому становить інтерес, як переборює Р. Харре перешкоди на шляху побудови загальної соціально-психологічної теорії, які конкретні позитивні підстави, на яких він будує свою концепцію, а саме: моделі людини, суспільства і їхні відносини, уявлення про предмет соціальної психології, система понять, у яких він аналізується, і метод його емпіричного дослідження. Особлива увага Харре приділяє моделі людини, оскільки, на його думку, вона лежить в основі будь-якої соціальної теорії. Згідно Харре, стрижнем людської природи, головним мотивом людини є повага інших людей. Все його життя - це боротьба за місце на континуумі &quo ;повага - презирство&quo ;, а його психологічна біографія (&quo ;моральна кар'єра&quo ;, по вираженню Харре) - не що інше, як траєкторія руху між цими двома полюсами. Як уважає Харре, навіть мова й мислення, які, на думку багатьох представників соціальних наук, є базисними характеристиками людини, породжені потребою індивіда сформувати в навколишніх поважне до себе відношення. Символічна активність із цього погляду виступає насамперед як інструмент для завоювання поваги. Це досягається за допомогою самовираження (експресії), що робить певне враження (імпресію) на інших людей. Експресія й імпресія представляють дві сторони функціонування так званої експресивної системи, продуктом якої є репутація індивіда в тім чи іншому співтоваристві й почесті, що відплачуються йому.

Функціонуючи в цій системі, людина виступає у двох основних ролях: споживача поваги і його виробника, тобто того, кому виражається повага, і того, хто його виражає. І в тім і в іншому випадку він повинен уміти &quo ;читати текст&quo ; соціальної взаємодії, знати його правила й принципи інтерпретації, уміти зрозуміти, як його оцінюють, і виразити свою оцінку. Таким чином, другою істотною характеристикою людини є здатність до інтерпретації, розумінню свого соціального оточення. Оскільки люди в повсякденному житті досить успішно справляються із завданням такої інтерпретації, Харре призиває ставитися з повагою до їхнього досвіду й порівнює їх із ученими, що вирішують наукові проблеми. Згідно Харре, людина - це активний, рефлектирующий і в значній мірі автономний суб'єкт діяльності, &quo ;хазяїн соціального миру&quo ;. Важливою характеристикою людини є також здатність до необмеженого придумування нових форм (у тому числі форм соціальних взаємодій) і прагнення до їхнього предметного втілення. Оскільки Харре вважає, що свідомість і самосвідомість породжуються не стільки практичною діяльністю людей, скільки розвитком символічної активності, спонукуваною експресивною мотивацією, те й саме суспільство, на його думку, винайдено, придумано, &quo ;уявлено&quo ; людьми в нескінченному процесі самовираження. Це не означає, що експресивна система для Харре ототожнюється із суспільством. Він не заперечує величезного значення в житті людини матеріальних потреб і благ, практичної діяльності й думає, що соціальний процес треба розглядати як результат взаємодії двох систем, які лише в теоретичному аналізі можуть бути розведені й абстраговані: практичної, у якій виробляються засоби існування, і експресивної, у якій виробляються почесті й репутації. Говорячи про джерела своїх подань, Харре відзначає, що модель людини - творця нових форм він запозичить у мислителів епохи Відродження; у розумінні закономірностей розвитку й функціонування практичної системи як матеріальної основи соціального процесу він опирається на К. Маркса, експресивну систему виділяє слідом за американським, соціологом Т. Вебленом. Відзначимо, однак, що для Веблена істота &quo ;природи людини&quo ;, його центральний мотив - це прагнення до самоповаги. Повага інших - це лише ще одне джерело самоповаги. Для Харре головна мета й благо - повага інших. Згідно Харре, в історії людства експресивна система звичайно домінує над практичної як у масштабі суспільства, так у життєдіяльності окремих індивідів. Щастя людини, уважає Харре, визначається його положенням не в практичної, а в експресивній системі. Наприклад, людина, що володіє економічною й політичною владою, може бути позбавлений поваги, тобто займати набагато більше низьке місце в системі експресивної. Тому суб'єктивно він буде нещасливий, незважаючи на матеріальне благополуччя. Крім того, самі матеріальні потреби виникають і задовольняються в рамках суспільних форм життя, а виходить, за допомогою системи ритуалів, інтерпретацій потреб і способів їхнього задоволення, більшою мірою детермінує поводження людини, ніж матеріальні потреби.

Hutchinson (1987: розд. 1) та A. D. Smith (1998: розд. 2). Одню з найновших праць, де гостро критиковано Гелнерову теорю, зважаючи на його останн роботи,  OLeary (1998). ¶нш оцнки @елнерово теор з модернстського погляду див. також Hall (1998). 56 Див. пзнш твори Нейрна, де бльше соцально-психологчних  антропологчних дослджень Nairn (1997, особливо Вступ та розд. 5). 57 Про сучасн вропейськ нацоналстичн рухи, починаючи з 1989 p., як спираються на теорю @елнера, див. Dieckhon (2000). 58 Спроба Кедур вивести сучасний нацоналзм з антиномчного середньовчного мленалзму, як на мене, хибна; див. Smith (1979: розд. 2). Але повязуючи нацоналзм з релгю, Кедур виявив шлях до задовльншо оцнки рзномантност нацоналзмв  пристрастей, як вони викликають. 59 Гехтер наводить цкав приклади амантв  циган щодо замкнутих спльнот як за вибором, так  за необхднстю (Hechter 1988: 275-6). Про циган див. Kenrick and Puxon (1972). 60 Але можна навести й протилежн випадки, наприклад, палестинська нтифада проти могутньо зральсько держави, або рландська нацоналстична реакцю на масов британськ репрес псля Великоднього повстання 1916 р

1. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

2. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

3. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

4. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

5. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

6. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
7. Предмет дослідження соціальної психології
8. Про практичність соціальної психології

9. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

10. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

11. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

12. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

13. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

14. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

15. Нормативна база соціальної роботи в Україні

16. Лабораторне експериментування в соціальній психології

Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы

17. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

18. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

19. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

20. Соціальні групи

21. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

22. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
23. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
24. Роль власності у соціально-економічних процесах

25. Соціальні проблеми у ЗМІ

26. Соціальна екологія

27. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

28. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

29. Соціальне та особисте страхування

30. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

31. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

32. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

34. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

35. Демократія як соціальне явище

36. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

37. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

38. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
39. Правовідносини у сфері соціального захисту
40. Система соціального захисту в Україні

41. Соціальна захищеність дітей в Україні

42. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

43. Соціальне партнерство в Україні

44. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

45. Сутність та соціальне призначення держави

46. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

47. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

48. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

50. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

54. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
55. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект
56. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

57. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

58. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

59. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

60. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

61. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

62. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

63. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

64. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

66. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

67. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

68. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

69. Соціально-етичний маркетинг

70. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
71. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
72. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

73. Глобалізація і процеси соціального розвитку

74. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

75. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

76. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

77. Економіка праці та соціально-трудових відносин

78. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

79. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

80. Соціально-трудові відносини як система

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

81. Типологія соціально-трудової мобільності населення

82. Управління, як соціальний феномен

83. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

84. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

85. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

86. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
87. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі
88. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

89. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

90. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

91. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

92. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

93. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

94. Соціальна структура суспільства

95. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

96. Політика та соціальний конфлікт

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов

97. Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології

98. Основи формування соціальних стереотипів

99. Поняття соціальної установки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.